Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

De la alegeri.md
Versiunea din 1 noiembrie 2021 07:54, autor: Oleg (Discuție | contribuții) (Hotărâre nr. 63 din 8 octombrie 2021)
Salt la: navigare, căutare

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică gestionează situația epidemiologică din Republica Moldova în contextul răspândirii infecției COVID-19. După anularea stării de urgență, Comisia a instituit stare de urgență în sănătate publică pe unități administrativ-teritoriale, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice.


Hotărâre nr. 64 din 26 octombrie 2021

330 799/516 316
cazuri confirmate
308 832/503 156
persoane vindecate
7 576/11 481
persoane decedate

Hotărâre nr. 64 din 26 octombrie 2021  arhivat

Hotărâre nr. 63 din 8 octombrie 2021

304 678/516 316
cazuri confirmate
286 951/503 156
persoane vindecate
6 979/11 481
persoane decedate

Hotărâre nr. 63 din 8 octombrie 2021  arhivat

Hotărâre nr. 62 din 22 septembrie 2021

285 321/516 316
cazuri confirmate
269 685/503 156
persoane vindecate
6 632/11 481
persoane decedate
Ala Nemerenco, ministru al sănătății

Având în vedere analiza evoluției situației epidemiologice determinate de pandemia COVID-19 la nivel național, creșterea incidenței – numărul de cazuri în săptămâna 37 (13.09–19.09.2021) a crescut cu 50% față de săptămâna 36 (06.09–12.09.2021), creșterea ratei contagiozității peste pragul de 1,25, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, răspândirea comunitară intensă, se atestă tendințe de agravare a procesului epidemic al infecției cu COVID-19 în Republica Moldova,

În contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecției provocate de virusul SARS-CoV-2 și în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum și a bunelor practici europene și internaționale,

în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice[1] (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se stabilesc măsurile generale de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform Anexei nr. 1.


2. Se stabilesc măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile în perioada stării de urgență în sănătate publică, conform Anexei nr. 2. Măsurile prevăzute în Anexa nr. 2 se vor pune în aplicare de la 1 octombrie 2021.


3. Agenția Națională pentru Sănătate Publică stabilește, odată la 7 (șapte) zile, în fiecare zi de luni, pragul de alertă pentru nivelul național și pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi, unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea: municipiul Chișinău, municipiul Bălți și unitățile administrativ-teritoriale ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, în baza indicatorilor incidenței stabiliți în Anexa nr. 2.


4. În termen de 48 de ore de la atribuirea de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică a pragului de alertă pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi, unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea: municipiul Chișinău, municipiul Bălți și unitățile administrativ-teritoriale ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, se vor convoca comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, care au obligația de a institui măsurile de sănătate publică prevăzute în Anexa nr. 2 pentru fiecare localitate a unității administrativ-teritoriale din gestiune în corespundere cu pragul de alertă stabilit. Măsurile aplicate se mențin pentru o perioadă de 14 zile.


5. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va propune un pachet de facilități, în sfera sa de competență, pentru încurajarea vaccinării angajaților din prima linie, a căror activitate profesională implică interacțiune directă cu cetățenii, cu risc înalt de infectare, din următoarele categorii profesionale:

 1. personalul instituțiilor medico-sanitare publice și private, al instituțiilor socio-medicale și al instituțiilor de reabilitare/ recuperare/ balneo-sanatoriale;
 2. personalul centrelor de plasament pentru copii;
 3. personalul centrelor de plasament pentru vârstnici;
 4. personalul din instituțiile de învățământ;
 5. personalul din unitățile poștale care interacționează nemijlocit cu clienții;
 6. personalul din unitățile bancare care interacționează nemijlocit cu clienții;
 7. angajații structurilor subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Vamal;
 8. angajații autorităților publice centrale și locale care au atribuții de control, precum și toți cei care, prin natura activității, interacționează nemijlocit cu cetățenii;
 9. angajații autorităților publice centrale și locale care acordă servicii intrând în contact direct cu persoanele fizice;
 10. angajații antrenați în activitățile supuse măsurilor de protecție sectoriale prevăzute la pct. 2, 3 și 4 din Anexa nr. 2, care interacționează nemijlocit cu clienții.


7. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


8. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și despre necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.


9. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și de forma juridică de organizare.


10. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.


11. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice și organelor cu funcții de control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, în conformitate cu domeniile de competență.


12. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 62 din 22 septembrie 2021

Măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național

1. Se instituie măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național:

  1.1. purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 (unu) metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
  1.2. respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțe între persoane ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
  1.3. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
  1.4. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
  1.5. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora este stabilit regimul respectiv;
  1.6. respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;
  1.7. monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistenta medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.

2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice și private, ai instituțiilor socio-medicale și ai instituțiilor de reabilitare/ recuperare/ balneo-sanatoriale vor asigura implementarea, sub răspundere personală, a următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  2.1. încurajarea vaccinării împotriva COVID-19 a personalului;
  2.2. realizarea strictă a măsurilor de control al infecției COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare;
  2.3. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/ prestatorului;
  2.4. efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID-19 a pacientului/ beneficiarului/ însoțitorului;
  2.5. organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru;
  2.6. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;
  2.7. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;
  2.8. asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor, și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;
  2.9. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID-19;
  2.10. organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic “Măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”[2], aprobat de către Ministerul Sănătății.

3. Conducătorii instituțiilor publice și private vor asigura implementarea, sub răspundere personală, a următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  3.1. asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de muncă, facilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca cea mai eficientă măsură de sănătate publică și intervenție de bază în prevenirea și controlul infecției SARS-CoV-2;
  3.2. asigurarea respectării măsurilor sanitare la locul de muncă, precum aerisirea spațiilor închise, respectarea distanței sociale și purtarea măștii în toate spațiile închise de către toate persoanele indiferent de statutul de vaccinare;
  3.3. realizarea strictă a măsurilor de control al infecției COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare;
  3.4. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/ prestatorului (după caz) cu purtarea măștii de protecție;
  3.5. monitorizarea stării de sănătate a angajaților la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. în cazul prezenței simptomelor unei infecții respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
  3.6. asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, viziere, după caz);
  3.7. monitorizarea utilizării corecte a măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul);
  3.8. instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
  3.9. în vederea evitării aglomerării transportului public, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, angajatorii din sistemul public și privat vor organiza, în cazul posibilității de ajustare la tipul de activitate desfășurat, programul de muncă astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră (“în evantai”). Programul salariaților care au copii de vârstă preșcolară și școlară va fi ajustat la programul de activitate a instituțiilor de învățământ.

4. Administratorii unităților de alimentație publică vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

  4.1. încurajarea vaccinării împotriva COVID-19 a personalului unității, a cărora activitate implică contact direct cu clienții;
  4.2. monitorizarea stării de sănătate a angajaților la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. în cazul prezenței simptomelor unei infecții respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
  4.3. asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, șorțuri și viziere, după caz). Monitorizarea utilizării corecte a măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție;
  4.4. instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
  4.5. excluderea posibilităților de creare a aglomerațiilor prin asigurarea respectării distanței fizice de 1 (unu) metru între persoane, cu excepția persoanelor aflate la mese. Se va admite deservirea concomitentă la mese a maximum 4 persoane, cu excepția grupurilor constituite din membrii unei familii;
  4.6. aplicarea ecranelor de protecție din plexiglas/ sticlă la case și locurile de preluare a comenzilor;
  4.7. asigurarea condițiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor – înainte și după orice contact cu produsele alimentare;
  4.8. igienizarea și dezinfectarea meselor de deservire după fiecare client;
  4.9. igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru a personalului, spațiilor de deservire și grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, ținut de operator în formă liberă.

5. Administratorii unităților comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

  5.1. asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/ cumpărătorilor în interiorul unității comerciale;
  5.2. admiterea în spațiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/ cumpărători, exclusiv asigurați cu măști de protecție, reieșind din normativul 1 persoană per 4m2 din spațiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 12 ani nu vor cădea sub incidența acestor restricții și vor fi admiși în spațiul comercial împreună cu adulții care îi însoțesc;
  5.3. instalarea, la intrare în spațiul comercial gestionat, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/ cumpărători, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienților;
  5.4. monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine la începutul și pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. în cazul depistării unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
  5.5. asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, șorțuri și viziere, după caz). Monitorizarea utilizării corecte a măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecventei de schimbare a echipamentului de protecție;
  5.6. admiterea în spațiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;
  5.7. crearea unui număr maxim de case, cu organizarea lor în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/ indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanței fizice de 1 (unu) metru în apropierea caselor;
  5.8. instalarea ecranelor de protecție din plexiglas/ sticlă la case;
  5.9. vânzătorii și lucrătorii unităților comerciale vor atenționa clienții despre necesitatea respectării distanței fizice de cel puțin 1 (unu) metru, cu excepția membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane;
  5.10. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor cu care contactează fizic cumpărătorii (coșurilor, cărucioarelor etc.) și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

6. Administratorii centrelor comerciale vor asigura implementarea și monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control COVID-19 specifice pentru activitatea centrelor comerciale:

  6.1. admiterea în centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică de 12 ani;
  6.2. monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. în caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
  6.3. atenționarea vizitatorilor/ cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice de 1 (unu) metru, cu excepția membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane;
  6.4. monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/ cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în centrul comercial, la ascensoare, în WC și la fiecare nivel/ etaj;
  6.5. admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/ cumpărători, reieșind din normativul de cca. 1 vizitator per 4m2 din suprafața comercială;
  6.6. plasarea la intrare în centrul comercial a informației privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta centrului comercial;
  6.7. monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare și ieșire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază;
  6.8. amplasarea avertismentelor despre limita numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spațiile de uz comun din incinta centrului comercial (de ex.: WC, ascensor etc.), reieșind din necesitatea asigurării unei distanțe de cel puțin 1 (unu) metru dintre persoane;
  6.9. deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomerațiilor la intrare/ ieșire în/din centrul comercial;
  6.10. separarea punctelor de intrare și ieșire prin instalarea indicatoarelor respective, în cazul în care unitatea dispune de așa posibilități tehnice;
  6.11. instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în fața utilajelor de deservire automată (precum bancomate, aparate de preparare a cafelei/ ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanței fizice de 1 (unu) metru între persoane;
  6.12. asigurarea cu o igienizare de cel puțin 2–3 ori pe zi a suprafețelor de exploatare intensă (ascensor, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.);
  6.13. informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, dacă acestea există, precum și prin afișarea materialelor informative care promovează regulile de igienă și de prevenire a infecției.

7. Administratorii piețelor și operatorii economici de pe teritoriul acestora vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

  7.1. admiterea pe teritoriul pieței exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;
  7.2. monitorizarea stării de sănătate a angajaților la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. în caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
  7.3. atenționarea vizitatorilor/ cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice de 1 (unu) metru, inclusiv la solicitarea vânzătorilor/ comercianților;
  7.4. organizarea și monitorizarea fluxului de vizitatori/ cumpărători, cu asigurarea unei distanțe dintre fluxurile de ieșiri și intrări separate;
  7.5. instalarea în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/ cumpărători a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor;
  7.6. asigurarea obligatorie a tuturor angajaților/ comercianților cu echipament de protecție (măști, mănuși);
  7.7. organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanțe de 2 metri între ele;
  7.8. asigurarea bunei funcționări a unităților sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul piețelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluții/ substanțe dezinfectante, conectarea la rețeaua de apeduct, sistem de canalizare;
  7.9. organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecție a inventarului și suprafețelor de lucru cu soluții pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puțin 3 ore, fără deteriorarea calitatea și siguranței produselor alimentare;
  7.10. efectuarea, la finele fiecărei zile, a dezinfecției utilajului/ inventarului de lucru, utilajului frigorific, spațiilor de depozitare și comercializare a produselor/ mărfurilor, tejghelelor și întregului teritoriu;
  7.11. informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției COVID-19.

8. Administratorii unităților de deservire ce prestează servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare (ce se atribuie codului CAEM 96.02), care vor asigura implementarea și respectarea următoarelor măsuri de control și prevenire COVID-19:

  8.1. încurajarea vaccinării împotriva COVID-19 a personalului unității, a căror activitate implică contact direct cu clienții;
  8.2. organizarea prestării serviciilor asigurând o distanță dintre persoanele care se află în așteptare de cel puțin 1 metru;
  8.3. purtarea obligatorie a măștilor de către angajați și clienți. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
  8.4. monitorizarea zilnică a stării de sănătate la angajaților la începutul turei de lucru, cu asigurarea evidenței. în caz de prezență a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
  8.5. instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor;
  8.6. amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri;
  8.7. asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală (mască, mănuși);
  8.8. aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;
  8.9. prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.).

9. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport și bazinelor sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și contact vor asigura implementarea și monitorizarea respectării următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  9.1. organizarea activităților și a evenimentelor în mod prioritar, atunci când este posibil, în are liber;
  9.2. informarea antrenorilor și sportivilor privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19;
  9.3. asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – mască, mănuși, dezinfectant. Purtarea obligatorie a măștii de protecție de către toți angajați;
  9.4. aerisirea/ ventilarea tuturor spațiilor, inclusiv a birourilor angajaților, vestiarelor;
  9.5. dezinfectarea vestiarelor și a echipamentelor sportive folosite în cadrul instruirii și antrenamentelor la finalizarea fiecărui antrenament;
  9.6. menținerea distanței fizice de cel puțin 1 (unu) m între persoane;
  9.7. plasarea, la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să își dezinfecteze mâinile;
  9.8. afișarea, la intrarea în instituția sportivă, a pliantelor informative cu privire lamăsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, obligativitatea de păstrare a distanței fizice de cel puțin 1 (unu) metru;
  9.9. stabilirea protocoalelor clare de curățenie și dezinfecție atât pentru zonele și locațiile utilizate, cât și pentru materialele și inventarul folosit, toate echipamentele și spațiile utilizate fiind curățate și dezinfectate după fiecare antrenament;
  9.10. stabilirea și respectarea strictă a orarului antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilității mai multor terenuri de antrenament;
  9.11. permiterea accesului în cadrul entității în funcție de capacitatea centrului/ terenului sportiv, pentru a evita aglomerația, în baza programării prealabile, calculate astfel încât între grupurile de utilizatori să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spațiului și a suprafețelor de contact;
  9.12. informarea vizitatorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul sistemelor de difuzare audio/ video instalate, precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției COVID-19.

10. Se mențin următoarele măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

  10.1. traversarea frontierei de stat pe senul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricții în următoarele condiții:

   10.1.1. prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
   10.1.2. prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
   10.1.3. prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației.

  10.2. persoanele care nu prezintă condițiile stipulate în punctul 10.1 sunt obligate să respecte regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. în cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere sunt completate și semnate de reprezentantul legal sau însoțitor. Acest regim poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat;

  10.3. se stabilesc excepții de la prevederile punctului 10.2 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă:

   10.3.1. copiii cu vârsta până la 12 ani;
   10.3.2. elevii/ studenții cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susțină examene, care merg la studii în instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor/ participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;
   10.3.3. echipajele și personalul de deservire a aeronavelor/ navelor și brigăzile și personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului. Această excepție va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021;
   10.3.4. persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
   10.3.5. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi (această excepție va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021);
   10.3.6. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și altele asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare, ai organizațiilor/ misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova, și/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
   10.3.7. persoanele în tranzit (care nu depășește 24 ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
   10.3.8. persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/ organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.

11. Persoanele fizice și persoanele juridice care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, urban, interurban, internațional, precum și activități conexe (gări auto/ feroviare, stații de testare auto etc.) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  11.1. asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și activități conexe, prin: (i) încurajarea activă pentru vaccinarea împotriva COVID-19; (ii) asigurarea cu echipament de protecție (măști, mănuși); (iii) asigurarea cu dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe); (iv) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (starea sănătății);
  11.2. asigurarea respectării măsurilor sanitare în unitățile de transport, precum aerisire, asigurare cu dezinfectanți și purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori și pasageri, pe parcursul călătoriei;
  11.3. afișarea în toate unitățile de transport public a materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției COVID-19 și difuzarea regulată prin intermediul sistemelor audio și video instalate în unitățile de transport public a mesajelor privind importanța respectării măsurilor sanitare în transport public;
  11.4. ajustarea orarului de călătorie și mobilizarea la maximum a unităților de transport disponibile, în special în orele de vârf (7:00–10:00 și 16:00–19:00), pentru a evita aglomerațiile de pasageri;
  11.5. monitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. în caz de prezență a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;
  11.6. majorarea la maximum de către gările și stațiile auto autorizate în modul corespunzător a numărului de ghișee pentru vânzarea biletelor de călătorie;
  11.7. monitorizarea permanentă a fluxului de persoane și neadmiterea creării aglomerațiilor;
  11.8. respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din gările feroviare, autogări și mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după fiecare rută/ cursă efectuată la stația terminus;

12. Desfășurarea activității cultelor religioase, ce ține de organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor și a rugăciunilor cu caracter colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiționale religioase cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  12.1. organizarea, dacă condițiile meteo permit, a activităților religioase oficiate de către slujitorii de cult în aer liber cu menținerea distanței fizice de 1 (unu) metru între persoane și purtarea măștii de protecție;
  12.2. admiterea în interiorul lăcașurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4m2 pentru fiecare persoană și o distanță fizică de siguranță de minimum 1 (unu) metru între persoanele participante la activitățile religioase (cu excepția slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomerațiilor. Slujitorii de cult vor asigura respectarea strictă de către toate persoanele ce intră în lăcașul de cult a prevederilor prezentului subpunct;
  12.3. instalarea la intrare în lăcașul de cult, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. La intrarea în lăcașul de cult și în locul de organizare a slujbelor, fiecare persoană este obligată să își dezinfecteze mâinile;
  12.4. purtarea obligatorie a măștii de protecție pe toată durata aflării în interiorul lăcașului de cult. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
  12.5. plasarea, la loc vizibil, a informației privind regulile de distanțare fizică, de evitare a aglomerațiilor, de acces limitat în lăcașurile de cult și în locurile de organizare a slujbelor (inclusiv numărul maxim admis de persoane aflate concomitent în lăcașul de cult), precum și despre obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție, respectării igienei mâinilor și a etichetei tusei și a strănutului. Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de către toate persoanele aflate în lăcașul de cult a regulilor stabilite;
  12.6. monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor de cult la începutul zilei de muncă. In caz de depistare a unor simptome specifice infecției respiratorii acute persoana nu este admisă la oficierea slujbelor, se autoizolează și informează medicul de familie;
  12.7. evitarea contactului și a sărutării obiectelor de cult;
  12.8. neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, în incinta lăcașului de cult;
  12.9. promovarea salutului între credincioși și slujitorii de cult exclusiv prin plecarea capului și închinăciune, fără îmbrățișări;
  12.10. binecuvântarea se va oferi/ primi de la o distanță de cel puțin 1 (unu) metru;
  12.11. dezinfectarea periodică, o dată la 3–4 ore, a obiectelor sau suprafețelor de contact frecvent (mânerele ușilor, balustradele, scaunele etc.);
  12.12. îndemnarea persoanelor din grupurile de risc, celor vârstnice și cu boli cronice, să evite locurile aglomerate și să facă rugăciunea de acasă;
  12.13. evitarea organizării pelerinajelor.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 62 din 22 septembrie 2021

Măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile pe perioada stării de urgență

1. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiile Chișinău și Bălți și UAT ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie sub 50 cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alerta verde și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform Anexei nr. 1.


2. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiile Chișinău și Bălți și UAT ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 50 și 99 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă galben și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform Anexei nr. 1, prevederilor art. 4 din Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 61 din 9 septembrie 2021 și următoarele măsuri:

  2.1. Instituțiile de învățământ vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile CNESP.

  2.2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.

  2.3. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă, cu respectarea măsurilor prevăzute în Anexa 1.

  2.4. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă în baza uneia dintre opțiuni:

  1. cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2m2 pentru fiecare vizitator/ client, sau
  2. cu participarea a cel mult 300 de persoane în spații interioare sau 350 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2m2 pentru fiecare vizitator/ client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5, persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

  2.5. Zonele de agrement și parcurile de distracție își vor organiza activitatea, cu asigurarea unei suprafețe, în spațiul destinat vizitatorilor/ clienților, de cel puțin 2m2 pentru fiecare vizitator/ client.

  2.6. Centrele de sport/ fitness își vor organiza activitatea în baza uneia dintre opțiuni:

  1. cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 4m2 pentru fiecare persoană, sau
  2. la capacitate maximă, dacă toți clienții prezintă la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  2.7. Evenimentele sportive vor fi organizate în baza uneia dintre opțiuni:

  1. cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului, atât în interior, cât și în exterior, sau
  2. la capacitate de 75 la sută, cu, obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

   2.7.1* Prin excepție de la punctul 2.7 evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.

  2.8. întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare vor fi organizate în baza uneia dintre opțiuni:

  1. cu participarea a cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2m2 pentru fiecare persoană, sau
  2. cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2m2 pentru fiecare persoană, fără limitarea numărului de participanți, cu obligația ca toți participanții să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

  2.9. Activitățile prevăzute la art. 4 din Hotărârea CNESP nr. 61 din 9 septembrie 2021 se vor desfășura în următoarele condiții:

  1. la capacitatea maximă prevăzută pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/ clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
  2. la capacitate care asigură o suprafață, în spațiul destinat vizitatorilor/ clienților, de cel puțin 4m2 pentru fiecare vizitator/ client, pentru activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans, cu obligația ca toți vizitatorii/ clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
  3. evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 2 500 de spectatori, cu obligația ca toți vizitatorii/ clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

3. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiile Chișinău și Bălți și UAT ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 100 și 249 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă portocaliu și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform Anexei nr. 1, precum și următoarele măsuri:

  3.1. Instituțiile de învățământ general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile CNESP, iar instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim online, cu excepția orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/ laboratoare.

  3.2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.

  3.3. Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiții:

  1. cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activității permite;
  2. cu introducerea programului de lucru diferențiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărțirea angajaților pe grupe care să înceapă, respectiv, să încheie programul la o diferență de cel puțin o oră;
  3. la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaților care au în întreținere copii minori.

  3.4. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare în baza uneia dintre opțiuni:

  1. cu utilizarea a cel mult 35 la sută din numărul locurilor existente în interior; sau
  2. cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  3.5. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 200 de persoane în spații interioare sau 250 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2m2 pentru fiecare vizitator/ client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

  3.6. Zonele de agrement și parcurile de distracție își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe, în spațiul destinat vizitatorilor/ clienților, de cel puțin 4m2 pentru fiecare vizitator/ client, cu obligația că toți vizitatorii/ clienții prezintă la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  3.7. Centrele de sport/ fitness își vor organiza activitatea în următoarele condiții cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează antrenamentele de grup.

  3.8. Evenimentele sportive vor fi organizate numai cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului, atât în interior, cât și în exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

   3.8.1* Prin excepție de la punctul 3.8. evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.

  3.9. Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare vor fi organizate cu participarea a cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 de persoane în spații exterioare, cu obligația ca toți participanții să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

  3.10. Activitățile prevăzute la art. 4 din Hotărârea CNESP nr. 61 din 9 septembrie 2021 se vor desfășura în următoarele condiții:

  1. la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/ clienții, să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
  2. la capacitate care asigură o suprafață, în spațiul destinat vizitatorilor/ clienților, de cel puțin 7m2 pentru fiecare vizitator/ client, pentru activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans, cu obligația ca toți vizitatorii/ clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
  3. evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 1 000 de spectatori, cu obligația ca toți vizitatorii/ clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

4. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiile Chișinău și Bălți și UAT ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie 250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă roșu și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform Anexei nr. 1, precum și următoarele măsuri:

  4.1. Instituțiile de învățământ general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea strictă a măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile CNESP, iar instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim online.

  4.2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.

  4.3. Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiții:

  1. cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activității permite;
  2. cu introducerea programului de lucru diferențiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărțirea angajaților pe grupe care să înceapă, respectiv să încheie programul la o diferență de cel puțin o oră;
  3. la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaților care au în întreținere copii minori.

  4.4. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la sută din numărul locurilor existente, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  4.5. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2m2 pentru fiecare vizitator/ client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

  4.6. Zonele de agrement și parcurile de distracție își sistează activitatea.

  4.7. Centrele de sport/ fitness își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte, la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează antrenamentele de grup.

  4.8. Evenimentele sportive vor fi organizate fără spectatori în interior sau cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

   4.8.1* Prin excepție de la punctul 4.8 evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.

  4.9. Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare cu prezență fizică se sistează și se organizează în regim online.

  4.10. Activitățile prevăzute la art. 4 din Hotărârea CNESP nr. 61 din 9 septembrie 2021 se vor desfășura în următoarele condiții:

  1. la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/ clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
  2. se sistează activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans;
  3. se sistează evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri.

5. Prin certificat COVID-19 se înțelege oricare din următoarele documente:

 1. certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital); dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 2. concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19; actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației;
 3. rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte).

6. De la prezentarea certificatului COVID-19 pentru accesarea spațiilor sau evenimentelor prevăzute mai sus se scutesc persoanele sub 18 ani. In sensul respectării normelor privind limitele de persoane și/sau spațiu prevăzute pentru accesarea spațiilor sau evenimentelor cu certificat COVID-19, persoanele sub 18 ani se includ în numărul de persoane care pot accesa respectivul spațiu sau eveniment.


7. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, după 18 octombrie 2021, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică va revizui prezenta anexă și va examina oportunitatea înlocuirii certificatului COVID-19 prevăzut la pct. 5 cu Certificatul de vaccinare.


8. În cazul în care rata de incidență la nivel național depășește 350 cazuri la 100 000 populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică se convoacă în termen de 24 ore pentru a decide asupra necesității de înaintare către Comisia pentru Situații Excepționale a propunerii privind declararea stării de urgență.

Hotărâre nr. 61 din 9 septembrie 2021

273 056/516 316
cazuri confirmate
261 150/503 156
persoane vindecate
6 478/11 481
persoane decedate
Natalia Gavrilița, prim-ministru al Republicii Moldova

În baza analizei situației epidemiologice determinate de coronavirusul de tip nou COVID-19, a factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de virusul SARS-CoV-2, a indicatorilor de sănătate publică și a raportului prezentat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată ca situația epidemiologica are tendință de agravare.

Astfel, până la data de 8 septembrie 2021, în Republica Moldova au fost înregistrate, cumulativ, 272 325 cazuri de COVID-19, dintre care 5 351 sunt cazuri active. Se constată o creștere continuă a numărului de îmbolnăviri pe parcursul ultimelor 6 săptămâni, de la 479 cazuri înregistrate în săptămâna 28 (12.07–18.07) până la 3 231 în săptămâna 35 (30.08–05.09). Este în creștere și rata de contagiozitate, care pentru ultimele 7 zile a constituit 1,41, ceea ce caracterizează intensitatea procesului.

Se înregistrează un număr sporit de cazuri în rândul copiilor, cu o creștere de peste 30% în săptămâna 35 (30.08–05.09), comparativ cu săptămâna precedentă. În aceeași perioadă, numărul persoanelor decedate a crescut cu 35,5%.

Actualmente, la tratament în secțiile COVID-19 se află 1 331 pacienți, acesta fiind numărul maxim de pacienți aflați la tratament concomitent pentru ultima perioadă, ponderea paturilor ocupate fiind de 76,6% din numărul celor activate la momentul actual pentru pacienți cu COVID-19. Din numărul persoanelor internate, 387 (29,1%) de pacienți sunt în stare gravă, iar alte 128 (9,6%) – în stare extrem de gravă, dintre care 60 de pacienți sunt la respirație asistată și 15 pacienți sunt intubați.

Luând în considerare tendința de amplificare a procesului epidemic la nivel național, care indică necesitatea menținerii unui nivel sporit de alertă și a răspunsului adecvat la situația epidemiologică pentru a preveni răspândirea infecției,

în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se declară stare de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 10 septembrie – 30 octombrie 2021.


2. Se desemnează Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică în calitate de autorități publice responsabile pentru gestionarea urgenței în sănătate publică.


3. Ministerul Sănătății, până la data de 13 septembrie 2021, de comun acord cu autoritățile publice centrale, va actualiza și va prezenta spre aprobare Planul de pregătire și răspuns la infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19), Versiunea 3.


4. Începând cu data de 11 septembrie 2021, accesul persoanelor cu vârsta de 18 ani și mai mult la evenimentele desfășurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. și în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte și ringurilor de dans se permite cu respectarea următoarelor condiții:

  4.1 prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital). Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; sau

  4.2 prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore (pe suport de hârtie sau în format digital); sau

  4.3 prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni), sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației.


5. Autoritățile din domeniul ordinii publice și apărării naționale vor intensifica supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.


6. Se dispune Agenției Naționale de Transport Auto, de comun cu Ministerul Afacerilor Interne, să intensifice controlul respectării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 în transportul rutier de persoane în trafic local, municipal/ raional/ interraional și internațional.


7. Se dispune Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în termen de 5 zile, să elaboreze/ actualizeze instrucțiunile pentru activitate în condiții de pandemie COVID-19 pentru unitățile economice și sociale cu diverse genuri de activitate.


8. Comunitatea academică, experții în medicină și domenii adiacente se vor angaja în campania de informare obiectivă și corectă a societății cu privire la necesitatea implementării măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu infecția COVID-19, în special despre necesitatea vaccinării, prin explicarea argumentată a riscurilor cauzate de infectarea cu multiplele tulpini ale coronavirusului de tip nou.


9. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.


10. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


11. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


13. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 60 din 23 august 2021

264 746/516 316
cazuri confirmate
255 485/503 156
persoane vindecate
6 369/11 481
persoane decedate

În baza analizei situației epidemiologice prin infecția cu virusul SARS-CoV-2, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că evoluția procesului epidemic este nefavorabilă cu tendință de agravare. În ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere a numărului de cazuri COVID-19. Pentru ultimele 14 zile incidența COVID-19 a constituit 109 cazuri la 100 000 de persoane. În ultima perioadă rata fatalității a crescut până la 2,13 decese din 100 de cazuri de îmbolnăviri, iar rata de contagiozitate a atins 1,25, ceea ce reprezintă o tendință negativă sub aspect de prognozare. Pornind de la cele expuse, în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și în scopul organizării în siguranță a procesului educațional pentru toate instituțiile de învățământ publice și private începând cu 1 septembrie al anului de studii 2021–2022, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic și superior (publice și private) pentru anul de învățământ 2021–2022, în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, conform anexei.


2. Începând cu 1 septembrie 2021, activitatea instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic și superior se va desfășura cu prezența fizică în toate unitățile, în condițiile respectării prevederilor instrucțiunii aprobate prin prezenta hotărâre. Deciziile ulterioare vor fi adoptate în funcție de evoluția situației epidemiologice și rata de vaccinare pentru fiecare instituție în parte.


3. Având în vedere evoluția nefavorabilă a procesului epidemic cu tendință de agravare, la data de 1 septembrie 2021, în incinta instituțiilor de învățământ, inclusiv în curți, nu vor fi organizate festivități sau alte evenimente publice dedicate începutului anului de studii 2021–2022.


4. Deoarece colectivitățile în sistemul de învățământ sunt formate în mare parte din copii, grup care nu este protejat prin imunizare împotriva COVID-19, pentru a preveni transmiterea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în spațiul școlar, se recomandă atingerea acoperirii vaccinale de cel puțin 95% din persoanele adulte în fiecare instituție de învățământ până la 1 octombrie 2021.


5. Pentru a asigura protecția sănătății copiilor și a tinerilor încadrați în procesul educațional, statul va încuraja și va promova în continuare vaccinarea împotriva COVID-19 a personalului didactic, nedidactic și auxiliar.


6. Până la atingerea nivelului recomandat de vaccinare de 95%, personalul didactic, nedidactic și auxiliar nevaccinat va efectua din cont propriu și va prezenta, o dată la 14 zile, rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2 sau test PCR la COVID-19).


7. Nu se supun testării indicate în pct. 6 persoanele care prezintă:

  7.1. Certificat de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (cu orice tip de vaccin autorizat);

  7.2. Concluzie medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19. Actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata a 90 de zile de la data efectuării investigației.


8. Cu referire la manifestările festive dedicate Sărbătorii Naționale Ziua Independenței Republicii Moldova:

  8.1. Parada militară se va desfășura cu condiția că toți participanții din cadrul subdiviziunilor implicate sunt vaccinați împotriva COVID-19. Conducătorii autorităților participante vor asigura controlul respectării prezentei prevederi;

  8.2. Se recomandă limitarea numărului de invitați, iar pe tribuna invitaților de onoare și în toate spațiile implicate vor fi respectate în mod obligatoriu măsurile de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2:

   8.2.1. distanța fizică de cel puțin 1 metru;
   8.2.2. purtarea măștilor de protecție;
   8.2.3. prezentarea: (i) certificatului de vaccinare împotriva COVID-19, cu schema completă de vaccinare (cu orice tip de vaccin autorizat) sau (ii) rezultatului negativ la test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, sau (iii) concluziei medicale care confirmă că persoana a suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau unui act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19. Actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata a 90 de zile de la data efectuării investigației.

  8.3. Având în vedere evoluția nefavorabilă a procesului epidemic cu tendință de agravare, se recomandă organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice dedicate Sărbătorii Naționale Ziua Independenței Republicii Moldova cu program redus (nu mai târziu de orele 17:00) în toate localitățile și cu respectarea obligatorie a măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2, inclusiv respectarea distanței fizice de minimum 1 metru și purtarea măștilor de protecție de către publicul spectator.


9. Autoritățile din domeniul ordinii și securității publice vor intensifica monitorizarea și controlul respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și combatere a infecției COVID-19.


10. Hotărârile CNESP sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


11. Reprezentanții mass-media vor informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.


12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.


13. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 60 din 23 august 2021

Instrucțiunea privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic și superior (publice și private) pentru anul de învățământ 2021–2022 în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Hotărâre nr. 59 din 13 august 2021

261 807/516 316
cazuri confirmate
253 704/503 156
persoane vindecate
6 301/11 481
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În baza analizei situației epidemiologice la infecția COVID-19 și a factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Republicii Moldova la data de 13.08.2021, realizată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în contextul necesității menținerii condițiilor socioeconomice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat pentru urgențele de sănătate publică, în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și a Planului național de imunizare anti-COVID-19, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice și a datelor de acoperire vaccinală în plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂȘTE:

1. În baza datelor statistice cu referire la incidența infecției cu SARS-CoV-2, se instituie stare de alertă la nivel național de cod portocaliu, începând cu 13 august 2021.


(Abrogat prin Hotărârea nr. 62 din 22 septembrie 2021)


5. Ministerul Sănătății va asigura:

  5.1. evaluarea gradului de pregătire și a capacității de răspuns a instituiților și serviciilor medico-sanitare în cazul unei eventuale agravări a situației epidemiologice prin COVID-19;

  5.2. asigurarea unui nivel adecvat de pregătire a componentelor sistemului de sănătate pentru a reacționa eficient în cazul unei eventualele urgențe de sănătate publică (fond de paturi, stoc de medicamente, vaccinuri, consumabile, echipamente medicale, acces la servicii de diagnostic și tratament);

  5.3. accelerarea creșterii acoperii vaccinale împotriva COVID-19 prin implementarea campaniilor de informare țintite pentru diferite categorii de populație privind beneficiile vaccinării și riscurile ce pot fi provocate de COVID-19;

  5.4. organizarea și implementarea serviciilor diversificate de imunizare, punctelor de vaccinare mobile în cadrul instituțiilor publice și agenților economici, indiferent de forma juridică de organizare;

  5.5. organizarea activității centrelor de vaccinare din cadrul instituțiilor medico-sanitare în zilele de odihnă conform programului prestabilit;

  5.6. desfășurarea activităților de instruire pentru creșterea vigilenței lucrătorilor medicali privind răspândirea virusului SARS-CoV-2, inclusiv a noilor variante;

  5.7. monitorizarea activă a persoanelor aflate în autoizolare și a contacților;

  5.8. monitorizarea activă a persoanelor aflate în tratament la domiciliu, cu identificarea persoanelor solitare și asigurarea accesului lor gratuit la medicamente;

  5.9. ajustarea Protocolului clinic național provizoriu “Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)”.


6. Ministerul Afacerilor Interne va asigura:

  6.1. intensificarea măsurilor de prevenire și control al infecției cu COVID-19 în punctele de trecere a frontierei, cu fluidizarea traficului de călători conform cerințelor situației pandemice, în funcție de gradul de alertă;

  6.2. intensificarea controlul respectării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, conform prevederilor hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în spațiile publice închise și deschise, transportul public, piețele agricole, centrele comerciale, zonele de agrement etc.;

  6.3. suport în monitorizarea activă a persoanelor plasate în autoizolare, în tratament la domiciliu și a contacților;

  6.4. implicarea activă a efectivului în implementarea campaniei de vaccinare;

  6.5. acoperirea vaccinală de cel puțin 70% a personalului din subordine.


7. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura:

  7.1. accesul în incinta Aeroportului Internațional Chișinău doar a călătorilor, cu prezentarea tichetului de călătorie (fără însoțitori etc.);

  7.2. distribuirea și completarea prin intermediul companiilor aeriene a Fișei epidemiologice pentru pasageri și călători la bordul aeronavei;

  7.3. crearea condițiilor optime de separare a fluxurilor de călători la toate etapele de control, inclusiv până la părăsirea aerogării;

  7.4. evitarea aglomerărilor în autocarele pentru transportul pasagerilor de la și spre navă;

  7.5. intensificarea măsurilor de comunicare privind regulile de comportament și respectarea strictă a normelor de protecție sanitară, inclusiv prin difuzarea, în regim regulat, al anunțurilor radio și plasarea materialelor informative în incinta Aeroportului Internațional Chișinău;

  7.6. respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, inclusiv prin verificarea temperaturii la intrarea în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, asigurarea purtării măștii de protecție și respectarea distanței sociale.


8. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, va elabora și va implementa o serie de soluții digitale pentru eficientizarea controlului respectării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19:

  8.1. certificat digital interoperabil de vaccinare, testare, vindecare de COVID-19 – în termen până la 1 octombrie 2021;

  8.2. sistem electronic de completare online a Fișei epidemiologice pentru pasageri și călătorii care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova pe sensul de intrare – în termen până la 1 octombrie 2021;

  8.3. aplicație mobilă pentru supravegherea persoanelor pentru care se instituie regimul de autoizolare și/sau tratament la domiciliu.


9. Conducătorii instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, agențiilor și instituțiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu sigur de activitate la locul de muncă, precum și facilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea și controlul infecției, în scopul atingerii a unei rate de vaccinare în rândul angajaților de minimum 70%.


10. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică:

  10.1. vor dispune facilitarea organizării procesului de vaccinare împotriva COVID-19 și se vor convoca cel puțin o dată la 2 săptămâni pentru a discuta rezultatele și provocările procesului de vaccinare, cu identificarea și implementarea acțiunilor necesare;

  10.2. vor stabili ca obiectiv o acoperire vaccinală de 70% a populației eligibile la nivelul fiecărui teritoriu administrativ.


11. Se abrogă Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 55 din 31 mai 2021, nr. 57 din 17 iulie 2021 și nr. 58 din 23 iulie 2021.


12. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


13. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


14. Se solicită reprezentanților mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.


15. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.


16. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 16 august 2021 și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 58 din 23 iulie 2021

258 484/516 316
cazuri confirmate
251 347/503 156
persoane vindecate
6 240/11 481
persoane decedate

(Abrogată prin Hotărârea nr. 59 din 13 august 2021)

Hotărâre nr. 57 din 17 iulie 2021

257 903/516 316
cazuri confirmate
250 861/503 156
persoane vindecate
6 224/11 481
persoane decedate

(Abrogată prin Hotărârea nr. 59 din 13 august 2021)

Hotărâre nr. 56 din 3 iunie 2021

255 354/516 316
cazuri confirmate
247 935/503 156
persoane vindecate
6 125/11 481
persoane decedate

Instrucțiune privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale în condițiile situației pandemice cu infecția COVID-19

Hotărâre nr. 56 din 3 iunie 2021  arhivat

Hotărâre nr. 55 din 31 mai 2021

255 186/516 316
cazuri confirmate
247 609/503 156
persoane vindecate
6 107/11 481
persoane decedate

(Abrogată prin Hotărârea nr. 59 din 13 august 2021)

Hotărâre nr. 54 din 29 aprilie 2021

250 508/516 316
cazuri confirmate
239 914/503 156
persoane vindecate
5 795/11 481
persoane decedate

(Abrogată prin Hotărârea nr. 62 din 22 septembrie 2021)

Componența

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică
Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009[4]
Natalia Gavrilița, prim-ministru al Republicii Moldova
Natalia Gavrilița
președinte
Prim-ministru al Republicii Moldova
Ala Nemerenco, ministru al sănătății
Ala Nemerenco
vicepreședinte
Ministru al sănătății
Andrei Spînu, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale
Andrei Spînu Viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale
Dumitru Budianschi Ministru al finanțelor
Sergiu Litvinenco, ministru al justiției
Sergiu Litvinenco Ministru al justiției
Anatolie Topală Ministru al educației și cercetării
Ana Revenco Ministru al afacerilor interne
Sergiu Gaibu Ministru al economiei
Marcel Spatari Ministru al muncii și protecției sociale
Irina Vlah, guvernator al UTA Găgăuzia
Irina Vlah Guvernator al UTA Găgăuzia
Svetlana Nicolaescu Secretar de stat al Ministerului sănătății
Vasile Guștiuc, director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Vasile Guștiuc Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Alexandr Esaulenco, director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS)
Alexandr Esaulenco Director al Serviciului de Informații și Securitate
Mihail Harabagiu, șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Mihail Harabagiu Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Viorel Prisacari Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
Emil Ceban Rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” (USMF)
Oleg Lozan, director al Școlii de Management în Sănătate Publică
Oleg Lozan Director al Școlii de Management în Sănătate Publică
Angela Paraschiv Șef al Disciplinei de epidemiologie a Departamentului de medicină preventivă, USMF
Ninel Revenco Șef al Departamentului pediatrie, USMF
Larisa Spinei Șef catedră, USMF
Elena Raevschi Șef catedră, USMF
Mihai Magdei Colaborator științific, Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Boris Gîlca Șef al Direcției generale asistență socială și sănătate, Primăria Chișinău
Mihai Ciocanu Director al IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Andrei Uncuța Director al IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”
Angela Tomacinschi Director al IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară
Dinu Șargu Director al IMSP Spitalul raional Ialoveni
Ghenadie Țurcanu Coordonator programe, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate