Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică gestionează situația epidemiologică din Republica Moldova în contextul răspândirii infecției COVID-19. După expirarea stării de urgență, Comisia a instituit stare de urgență în sănătate publică, din 16 mai până la 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice.

8 251
cazuri confirmate
252
+153
7 martie 31 mai
4 581
persoane vindecate
280
+126
16 martie 30 mai
295
persoane decedate
11
+4
18 martie 31 mai
8 251
7 martie 3 mai

Hotărâre nr. 13 din 29 mai 2020

Ion Chicu, prim-ministru al Republicii Moldova

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice[1] și Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește, până la 7 iunie 2020 inclusiv, sistarea activității centrelor comerciale la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.


2. Reluarea, începând cu 8 iunie 2020, a activității centrelor comerciale pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a unităților comerciale specializate din cadrul acestora, cu excepția cinematografelor, unităților de alimentație publică, centrelor de agrement (activități sportive, recreative și distractive), amplasate în incinta acestora. Activitatea centrelor comerciale se va realiza în conformitate cu prevederile din Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul centrelor comerciale, conform Anexei nr. 1.


3. Reluarea, începând cu data de 1 iunie 2020, a antrenamentelor desfășurate în aer liber, pentru sportivii legitimați de către următoarele Federații Sportive din Republica Moldova: Federația de Badminton; Federația de Caiac-Canoe; Federația de Fotbal; Federația de Haltere; Federația Sporturilor Nautice; Federația de Tenis. Procesul de instruire și antrenament se va organiza exclusiv la centrele sportive, terenurile de sport, bazinele sportive, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea prevederilor din Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în centrele sportive, terenurile de sport, bazinele sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și contact, conform Anexei nr. 2. Lista entităților sportive (centre, terenuri, bazine), în cadrul cărora se permite reluarea antrenamentelor, va fi aprobată prin ordinul intern al Ministerului Educației Culturii și Cercetării, la solicitarea federațiilor de profil, în funcție de nivelul de corespundere a entității sportive normelor sanitar-epidemiologice de prevenire și control a infecției COVID-19.


4. Reluarea, începând cu data de 1 iunie 2020, a activității integrale a I.P. “Agenția Servicii Publice”, cu asigurarea respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19.


5. Se permit, începând cu 5 iunie 2020, întrunirile cu caracter religios, oficierea slujbelor religioase, respectând cerințele de organizare a serviciilor divine sau a altor manifestări tradiționale religioase în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în activitatea Bisericilor/ Lăcașelor Sfinte, conform Anexei nr. 3.


6. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți în zilele de 30–31 mai 2020, 6–8 iunie 2020, 14 iunie 2020, 20–21 iunie 2020 și 28 iunie 2020.


7. Punctul 14.1 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:

  14.1. Conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele aeronavelor/ navelor și brigăzile garniturilor de tren;.

8. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale

 1. Administratorii Centrelor comerciale vor asigura:

   1.1. Organizarea și efectuarea, până la reluarea activității, a curățeniei generale și dezinfecției întregului spațiu comercial și auxiliar.

   1.2. Organizarea și asigurarea fluxului pentru vizitatori/ cumpărători, cu scopul evitării aglomerărilor.

   1.3. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/ cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

   1.4. Instalarea, la intrarea în Centrul comercial, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/ cumpărători a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

   1.5. Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor asigurați cu măști de protecție.

   1.6. Atenționarea vizitatorilor/ cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice.

   1.7. Informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

   1.8. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

   1.9. Echipament de protecție (măști, mănuși) tuturor angajaților.

   1.10. Funcționalitatea unităților sanitare (WC, vestiare) din Centrul comercial și dotarea acestora cu soluții/ substanțe dezinfectante.

   1.11. Informarea tuturor agenților economici din incinta Centrelor comerciale administrate, cu privire la prevederile prezentei Instrucțiuni.

 2. Agenții economici din cadrul Centrelor comerciale vor asigura:

   2.1. Admiterea în spațiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/ cumpărători, pentru a preveni aglomerările.

   2.2. Instalarea, la intrare în spațiul comercial gestionat, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/ cumpărători, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

   2.3. După posibilități, instalarea ecranelor de protecție la casele de deservire a clienților.

   2.4. Respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru de către clienți, inclusiv la solicitarea vânzătorilor.

   2.5. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

   2.6. Dezinfectarea, pe parcursul zilei de muncă, a spațiului și suprafețelor de lucru din subordine, cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 ore.

 3. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în centrele sportive, terenurile de sport, bazinele sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și contact

 1. Conducerea centrelor sportive, bazinelor de înot sportive, terenurilor sportive va asigura:

   1.1. Informarea antrenorilor și sportivilor privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, inclusiv și prevederile prezentei Instrucțiuni.

   1.2. Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare, desfășurarea curățeniei generale și a dezinfecției tuturor încăperilor, înainte de redeschiderea instituțiilor sportive publice. Toate încăperile, inclusiv birourile angajaților, vestiarele, vor fi aerisite/ ventilate permanent. Vestiarele și echipamentele sportive folosite în cadrul instruirii și antrenamentelor vor fi dezinfectate la finalizarea fiecărui antrenament.

   1.3. Respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19, stabilite de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.

   1.4. Echiparea personalul angajat cu mănuși, măști, dezinfectanți.

   1.5. Plasarea, la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să își dezinfecteze mâinile.

   1.6. Afișarea, la intrarea în instituția sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, păstrarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.

 2. Fiecare entitate sportivă va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni.
 3. În cadrul fiecărei entități sportive:

   3.1. Va fi stabilită lista personalului a cărei prezență este absolut necesară pentru pregătirea și derularea sesiunilor de antrenamente și a activităților de suport.

   3.2. Înainte de intrarea în cantonament, toate persoanele vor completa o declarație de asumare pe propria răspundere, cu privire la respectarea regulilor prescrise și a instrucțiunilor de desfășurare a procesului de antrenament.

   3.3. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă). Se interzice schimbul de obiecte personale.

   3.4. Vor fi admise doar persoane care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă. Orice simptom va fi anunțat telefonic înainte ca persoana să ajungă la baza de antrenament.

   3.5. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic care va fi efectuat de medicul desemnat, cu includerea informației în fișe personale pentru sportivi și personal (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăți ale respirației ș.a.).

   3.6. Testarea pentru COVID-19 a sportivilor și a membrilor personalului tehnic se va efectua în orice moment, la recomandarea medicului structurii sportive, pentru cazuri speciale/ simptomatice.

   3.7. Se interzice accesul persoanelor care au peste 63 de ani, precum și a persoanelor cu boli cronice (boli respiratorii cronice, diabet, boli cardiovasculare ș.a.).

   3.8. Se recomandă ca deplasarea către baza de antrenament să fie efectuată individual, cu mașină proprie sau cu mijloace de transport puse la dispoziție de structurile sportive. În cazul efectuării transportului organizat, vor fi respectate prevederile punctului 3 al Hotărârii nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 aplicate în activitatea transportului rutier de persoane.

   3.9. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pentru zonele și locațiile utilizate, cât și pentru materialele și inventarul folosit, toate echipamentele și spațiile utilizate vor fi curățate și dezinfectate după fiecare antrenament.

   3.10. Va fi stabilit și urmat strict orarul antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilității mai multor terenuri de antrenament.

   3.11. Accesul grupurilor de sportivi în incinta sportivă se permite doar după efectuarea curățeniei/ dezinfecției terenului sportiv.

   3.12. În primele 2 săptămâni de antrenament, procesul de instruire și antrenament se va executa în proporție maximă de 70% din program, pentru a nu extenua starea fizică a sportivilor, a nu scădea imunitatea și pentru a reduce riscul de accidentări/ traumatizări.

   3.13. Accesul în cadrul entității va fi permis în funcție de capacitatea centrului/ terenului sportiv, pentru a evita aglomerația, în baza programării prealabile, calculate astfel încât, între grupurile de utilizatori, să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spațiului și a suprafețelor de contact.

   3.14. La accesul în centru/ teren, va fi completat tabelul nominal al sportivilor cu datele necesare evidenței epidemiologice.

   3.15. Se interzice accesul spectatorilor în centrele/ terenurile sportive.

 4. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în activitatea Bisericilor/ Lăcașelor Sfinte

Republica Moldova se află în stare de urgență de sănătate publică prin infecția COVID-19, declarată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020.

Religia, fețele bisericești și comunitățile religioase joacă un rol important în informarea corectă despre măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19, iar parteneriatul și comunicarea eficientă și corectă între autoritățile statului și comunitatea religioasă este vital pentru protecția sănătății populației.

Riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este foarte mare, în condițiile în care slujbele bisericești se organizează în spații închise, cu aglomerări de persoane, unde respectarea distanței fizice este greu de realizat, dar și cu prezența masivă a persoanelor care fac parte din grupul cu risc major pentru infecția COVID-19.

În scopul reducerii riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2, este extrem de important să fie respectate cu strictețe măsurile de sănătate publică în toate activitățile bisericilor/ lăcașelor sfinte și tradițiilor de credință și cult precum:

 1. Pentru excluderea/ diminuarea riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se vor efectua următoarele măsuri:

   1.1. Organizarea slujbelor cu transmitere la distanță/ on-line.

   1.2. Organizarea slujbelor la aer liber (în curțile bisericilor, mânăstirilor și altor lăcașe sfinte) cu respectarea distanței de 2 metri între persoane și purtarea măștilor de protecție.

   1.3. Îndemnarea persoanelor în vârstă și celor cu boli cronice să evite locurile aglomerate și să facă rugăciunea de acasă.

   1.4. Excluderea organizării pelerinajelor.

 2. În condițiile în care slujbele bisericești se organizează în incinta lăcașului de cult/ în spații închise, vor fi respectate următoarele măsuri:

   2.1. Organizarea și efectuarea, până la reluarea oficierii slujbelor, a curățeniei generale și dezinfecției întregului spațiu al lăcașului de cult, inclusiv a încăperilor auxiliare.

   2.2. Monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor bisericești și lăcașelor sfinte, inclusiv termometria, la începutul și la sfârșitul zilei de muncă. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, slujitorul nu se admite la slujbe, se autoizolează și informează medicul de familie.

   2.3. Efectuarea unui triaj observațional și termometria la intrarea în lăcașele sfinte a fiecărui enoriaș, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) sau stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

   2.4. Instalarea, la intrare în lăcașul sfânt, în locuri vizibile și accesibile pentru enoriași/ vizitatori a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

   2.5. Admiterea obligatorie în lăcașele sfinte a enoriașilor, asigurați cu măști de protecție.

   2.6. Organizarea și asigurarea fluxului pentru enoriași, cu scopul evitării aglomerărilor și respectării distanței fizice de 2 metri sau suprafața de 4 m2 (2x2) pentru o persoană, reieșind din suprafața totală a încăperii lăcașului.

   2.7. Informarea slujitorilor și enoriașilor despre măsurile principale de prevenire a infecției cu COVID-19, evitând discriminarea și stigmatizarea, cu plasarea la loc vizibil a anunțurilor scrise privind:

    2.7.1. evitarea aglomerărilor;
    2.7.2. purtarea măștilor de protecție în interiorul lăcașului de cult. Masca trebuie să acopere gura și nasul;
    2.7.3. respectarea distanței fizice de cel puțin 2 metri;
    2.7.4. respectarea etichetei tusei și strănutului;
    2.7.5. respectarea igienei mâinilor prin dezinfectarea lor cu soluție de alcool de 70% la intrarea din lăcașul de cult;
    2.7.6. promovarea salutului între enoriaș și slujitori doar prin plecarea capului și închinăciune, fără îmbrățișări;
    2.7.7. excluderea contactului și sărutării obiectelor de cult;
    2.7.8. neadmiterea oferirii alimentelor, inclusiv consumul acestora în incinta și spațiul alăturat lăcașului sfânt.

   2.8. Binecuvântarea se va oferi/ primi de la o distanță de cel puțin 1 metru.

   2.9. Abținerea de la ritualul sfintei împărtășaniei.

   2.10. Igienizarea și dezinfectarea periodică (la fiecare 3 ore) a suprafețelor din interiorul lăcașului și obiectelor frecvent atinse (mânerele ușilor, obiectele de cult, icoanele în caz că sunt contactate).

 3. În timpul organizării serviciilor divine de pomenire în cimitire vor fi respectate următoarele măsuri:

  Responsabilii de administrarea cimitirelor vor asigura:

   3.1. Informarea slujitorilor și vizitatorilor despre măsurile principale de prevenire a infecției cu COVID-19.

   3.2. Organizarea și asigurarea fluxului pentru vizitatori, printr-un număr limitat de intrări în cimitir, cu scopul evitării aglomerărilor.

   3.3. Interzicerea consumului oricăror alimente și băuturi.

   3.4. Atenționarea vizitatorilor despre evitarea aglomerării de persoane la mormânt, nu mai mult de 3 persoane, respectând distanța fizică 1metru între persoane.

  Vizitatorii cimitirelor vor respecta următoarele măsuri:

   3.5. Evitarea aglomerărilor.

   3.6. Respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.

   3.7. Respectarea etichetei tusei și strănutului.

   3.8. Respectarea igienei mâinilor prin dezinfectarea lor cu soluție de alcool de 70%.

 4. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.

Hotărâre nr. 12 din 25 mai 2020

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


2. Punctul 12 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică:

  2.1. Subpunctul 12.5 va avea următorul cuprins 12.5. Persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;;

  2.2. se completează cu subpunctele 12.6–12.8 cu următorul cuprins:

   “12.6. Persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

   12.7. Lucrătorii transfrontalieri;

   12.8. Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren.”.


3. Punctul 14 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:

  “14. Excepție de la prevederile pct. 13, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:

   14.1. Conducători auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/ navelor și brigăzile garniturilor de tren;

   14.2. Persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

   14.3. Elevii/ studenții, înmatriculați în unitățile/ instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/ liceal/ învățământ superior;

   14.4. Persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;

   14.5. Lucrătorii transfrontalieri;

   14.6. Membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

   14.7. Persoane în tranzit.”.


4. Reluarea graduală, din data semnării a Ordinelor comune ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, a activității punctelor de trecere a frontierei de stat, ținând cont de relansarea treptată a transportului de persoane și mărfuri în trafic internațional; de restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova; de regimul de autoizolare a persoanelor ce intră pe teritoriul Republicii Moldova și de restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.


5. Reluarea, începând cu data de 26 mai 2020, a activităților de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19:

  5.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin:

  1. echipament de protecție (măști, mănuși);
  2. dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe);
  3. triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății) al personalului angajat.

  5.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru evitarea aglomerărilor de persoane;

  5.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

  5.4. Limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;

  5.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;

  5.6. Verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37° grade Celsius;

  5.7. Dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă efectuată, la stația terminus.


6. Reluarea, începând cu data de 1 iunie 2020, a activității piețelor din or. Chișinău și or. Bălți.


7. Activitatea piețelor comerciale pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va realiza în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul piețelor comerciale, conform Anexei nr. 1.


8. Reluarea, începând cu data de 15 iunie 2020, a activității unităților de alimentație publică, cu respectarea Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 în activitatea instituțiilor de alimentație publică, conform Anexei nr. 2.


9. Reluarea, începând cu data de 15 iunie 2020 a activității sălilor de sport și fitness, fără vestiar, baie, piscină, cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de sănătate publică:

  9.1. Respectarea distanței fizice;
  9.2. Limitarea numărului de persoane pentru o ședință de antrenament;
  9.3. Amplasarea echipamentului sportiv respectând distanța de 2 metri între ele;
  9.4. Asigurarea personalului cu echipament de protecție;
  9.5. Asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare și monitorizarea respectării igienei mâinilor;
  9.6. Asigurarea dezinfecției echipamentului sportiv după fiecare antrenament/ ședință, cu utilizarea lavetelor de unică folosință, cu substanțe dezinfectante pentru igienizare.

10. Reluarea, începând cu data de 1 iunie, a activității bibliotecilor și muzeelor, fără organizarea evenimentelor culturale în masă, asigurând respectarea următoarelor măsuri:

  10.1. Respectarea distanței fizice;
  10.2. Limitarea numărului de persoane;
  10.3. Amplasarea locurilor de lectură respectând distanța de 2 metri între ele;
  10.4. Asigurarea personalului cu echipament de protecție;
  10.5. Verificarea temperaturii fiecărui vizitator la intrare;
  10.6. Asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare;
  10.7. Asigurarea aerisirii și dezinfecției suprafețelor la fiecare 2 ore.

11. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


13. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 12 din 25 mai 2020

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul piețelor comerciale

Administrația piețelor și operatorii economici de pe teritoriul piețelor comerciale vor asigura:

 1. Organizarea și efectuarea, până la reluarea activității, a dezinfecției întregului utilaj de lucru, utilajului frigorific, spațiilor de depozitare și comercializare a produselor/ mărfurilor, tejghelelor și întregului teritoriu.
 2. Organizarea și asigurarea fluxului pentru vizitatori/ cumpărători, cu ieșiri și intrări separate.
 3. Atenționarea vizitatorilor/ cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice.
 4. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.
 5. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piață a fiecărui vizitator/ cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieței a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.
 6. Instalarea în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/ cumpărători a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.
 7. Asigurarea obligatorie a tuturor angajaților/ comercianților cu echipament de protecție (măști, mănuși). În halele/ pavilioanele de comerț de tip închis, suplimentar vor fi instalate, după posibilitate, ecrane de protecție sau vor fi utilizate viziere.
 8. Organizare locurilor comerciale cu respectarea unei distanțe de 2 metri intre ele.
 9. Asigurarea cu soluții dezinfectante pentru respectarea igienei mâinilor.
 10. Asigurarea bunei funcționalități al unităților sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul piețelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluții/ substanțe dezinfectante, conectarea la rețele de apeduct rece/ caldă, sistem de canalizare.
 11. Organizarea măsurilor de dezinfecție a inventarului și suprafețelor de lucru cu soluții pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puțin 3 ore, fără deteriorarea calitatea și siguranței produselor alimentare.
 12. Comercianții/ vânzătorii vor solicita cumpărătorilor respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.
 13. La finele fiecărei zile se va efectua dezinfecția utilajului/ inventarului de lucru, utilajului frigorific, spațiilor de depozitare și comercializare a produselor/ mărfurilor, tejghelelor și întregului teritoriu.
 14. Informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID 19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției COVID-19. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
 15. Administrația piețelor va aduce la cunoștință măsurile stipulate în prezenta instrucțiune tuturor operatorilor economici care își desfășoară activitatea în cadrul piețelor comerciale.
 16. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta instrucțiune.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 12 din 25 mai 2020

Instrucțiune privind prevenirea infecției COVID-19 în activitatea instituțiilor de alimentație publică

 1. Organizarea și efectuarea, până la reluarea activității, a dezinfecției întregului utilaj/ inventar de lucru, suprafețelor din spațiile de depozitare, producere, comercializare și deservire.
 2. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.
 3. Asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, șorțuri și viziere după caz). Măștile de protecție vor fi schimbate la fiecare 2 ore.
 4. Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool.
 5. Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal și vizitatori.
 6. Aplicarea ecranelor de protecție din plexiglas/ sticlă la case și locurile de preluare a comenzilor.
 7. Asigurarea condițiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor – înainte și după orice contact cu produsele alimentare.
 8. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrare în local a fiecărui vizitator/ consumator cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.
 9. Informarea vizitatorilor/ consumatorilor referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 prin afișarea materialelor informative aprobate de autorități.
 10. Excluderea aglomerării prin asigurarea respectării distanței fizice de 1,5–2 metri intre persoane. Se va admite deservirea la mese a maximum 4 persoane, cu excepția grupurilor constituite din membrii unei familii de gradul unu și doi pe linie dreaptă și colaterală.
 11. Igienizarea și dezinfectarea meselor de deservire se va efectua după fiecare client.
 12. Igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru a personalului, spațiilor de deservire și grupurilor sanitare la fiecare 2 ore.
 13. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta instrucțiune.

Hotărâre nr. 11 din 15 mai 2020

1. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID-19:

  1.1. Asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

  1.2. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

  1.3. Respectarea regulilor de igienă respiratorie;

  1.4. Persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;

  1.5. Respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;

  1.6. Monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

  1.7. Purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/ fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.


2. Se stabilesc instituțiilor medico-sanitare publice și prestatorilor de servicii de sănătate de drept privat, sub responsabilitatea personală a managerilor, următoarele măsuri de control și combatere a infecției COVID-19:

  2.1. Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

  2.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/ prestatorului;

  2.3. Efectuarea triajului COVID-19 al pacientului;

  2.4. Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru;

  2.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;

  2.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;

  2.7. Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;

  2.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID-19;

  2.9. Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/ prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale a angajatului: comorbidități, vârsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);

  2.10. Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic “Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.


3. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic urban/ raional/ interraional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19:

  3.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin:

  1. echipament de protecție (măști, mănuși);
  2. dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe);
  3. triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).

  3.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, inclusiv cu restricționarea circulației în conformitate cu Hotărârile Comisiilor extraordinare de sănătate publică;

  3.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

  3.4. Limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional – proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;

  3.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri;

  3.6. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare tură/ cursă efectuată la stația terminus.


4. Suplimentar prevederilor punctului 1, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

  4.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
  4.2. Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
  4.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;
  4.4. Asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
  4.5. Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
  4.6. Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
  4.7. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
  4.8. Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

5. Suplimentar prevederilor punctului 1, persoanele fizice și juridice care efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri:

  5.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru în timpul deplasării/ transportării și la efectuarea lucrărilor;
  5.2. Condiții de alimentație separată a lucrătorilor antrenați în lucrări;
  5.3. Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini;
  5.4. Obligativitatea purtării măștilor în sere și alte spații închise;
  5.5. Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenați.

6. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/ neasigurate).


7. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică. Respectarea distanței sociale/ fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.


8. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.


9. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.


10. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.


11. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 organizarea și desfășurarea tuturor activităților/ competițiilor cu caracter cultural-sportiv, precum și alte măsuri/ evenimente în spații/ clădiri închise.


12. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor cu următoarele excepții:

  12.1. Membri de familie ai cetățenilor RM;

  12.2. Persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;

  12.3. Persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

  12.4. Membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/ misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

  12.5. Persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

  12.6. Persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

  12.7. Lucrătorii transfrontalieri;

  12.8. Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren.

  (Modificat prin Hotărârea nr. 12 din 25 mai 2020)


13. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.


14. Excepție de la prevederile pct. 13, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:

  14.1. Conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele aeronavelor/ navelor și brigăzile garniturilor de tren;
  (Modificat prin Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020)

  14.2. Persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

  14.3. Elevii/ studenții, înmatriculați în unitățile/ instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/ liceal/ învățământ superior;

  14.4. Persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;

  14.5. Lucrătorii transfrontalieri;

  14.6. Membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

  14.7. Persoane în tranzit.

  (Modificat prin Hotărârea nr. 12 din 25 mai 2020)


15. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 activitatea unităților de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere.


16. Se suspendă, până la data de 30 iunie 2020, procesul educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar (pentru instituțiile publice și private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.


17. Se menține până la 31 mai 2020 sistarea activității piețelor comerciale din or. Chișinău și Bălți.


18. Se menține până la 31 mai 2020 sistarea activității centrelor comerciale la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.


19. Se menține până la 30 iunie 2020:

 1. suspendarea curselor aeriene regulate de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale de transport de pasageri, transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi, cu relansarea treptată în funcție de situația epidemiologică;
 2. reciprocitate privind regimul comunicării prin curse aeriene regulate cu statele corespondente;
 3. restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova;
 4. regimul de autoizolare a persoanelor ce intră sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova;
 5. restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.

20. Se admite:

  20.1. Comercializarea produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie, panificație și alte produse alimentare cu vânzare la geam, exceptând alte tipuri de servicii;

  20.2. Comercializarea produselor alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/ teritoriul unității.


21. Comerțul ambulant, se va desfășura în baza autorizației de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, cu amplasarea punctului de comerț la o distanță de 3 metri unul de celălalt.


22. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.


23. Întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiționale religioase) se vor desfășura strict în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri și cu purtarea obligatorie de către toți participanții a măștilor de protecție.


24. Instituțiile medico-sanitare publice și prestatorii de servicii de sănătate de drept privat, vor asigura reluarea graduală a activităților consultativ-diagnostice și de tratament programate în condiții de ambulator și a examenelor medicale cu scop profilactic în condiții de ambulator, cu programarea prealabilă a pacienților, în baza documentelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu respectarea tuturor măsurilor de precauție:

  24.1. Se relansează următoarele activități medicale de ambulator, începând cu data de 16 mai 2020: activități de imunizare; asistența medicală stomatologică programată; activitatea Comisiilor medicale de examinare a conducătorilor de vehicul; activitatea Comisiilor de examinare pentru angajare la muncă în țară și peste hotarele republicii, activitatea Comisiilor medico-militare pentru examinarea medicală a recruților, Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare medicală pentru port-armă, Comisiilor de examinare medicală de trimitere pentru expertizare și prelungire a gradului de dizabilitate etc., conform cerințelor actelor normative în vigoare. Prestarea serviciilor se va efectua, cu programare prealabilă, cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19, în dependență de evaluarea riscului epidemiologic pentru fiecare categorie de personal.

  24.2. Se relansează următoarele activități medicale din cadrul spitalelor, începând cu data de 16 mai 2020, în condiții de staționar: serviciile de chirurgie de o zi; intervențiile chirurgicale planificate pacienților cu risc anestezic conform scorului ASA (American Society of Anesthesiology), în conformitate cu prevederile Protocolului clinic standardizat în anestezie aprobat prin ordinul nr. 861/2013; serviciile de reabilitare precoce a pacienților după AVC, infarct miocardic, traumatisme.


25. Se relansează serviciile de coafură (aranjare și tuns), cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19:

  25.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;

  25.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);

  25.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor;

  25.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri;

  25.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de lucru, mască, mănuși;

  25.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;

  25.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.);

  25.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților;

  25.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către clienți.


26. Se relansează procesul de antrenament de către sportivii, membri ai lotului național, în grupuri mici, ce nu depășesc 7 persoane, organizate strict în aer liber cu respectarea tuturor normelor pentru prevenirea și răspândirea infecției COVID-19.


27. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza, desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 și pauza de masă de la 12:00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.


28. Se recomandă conducătorilor entităților publice să organizeze, în funcție de specificul activității și de necesități:

  28.1. Atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității entității, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu;

  28.2. Organizarea muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță.


29. Directorul Serviciului Vamal va stabili, prin act administrativ intern, pentru unele posturi vamale la frontiera Republicii Moldova regimul de muncă în schimburi, cu o durată mai mare de 12 ore, cu respectarea duratei întreruperii în muncă între schimburi.


30. Se menține suspendarea până la data de 30 iunie 2020 a activităților la clasă din cadrul entităților prestatoare de servicii educaționale de drept public sau privat.

Se admite desfășurarea componentei teoretice din cadrul programelor de studiu în regim online (indiferent de forma la care a fost autorizat pentru funcționare provizorie/ acreditat programul) iar pentru componenta practică se admit doar orele individuale care vor respecta următoarele norme de igienă și sanitație: dezinfecția suprafețelor și utilajelor/ instrumentelor, aerisirea spațiilor, purtarea măștilor, păstrarea distanței dintre participanți (cel puțin 1 m), organizarea monitorizării și triajului zilnic a personalului implicat precum și asigurarea acestuia cu echipamente de protecție, dezinfectanți.


31. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți în zilele de 16–17 mai 2020 și 23–24 mai 2020.


32. Regimul de carantină în localități se va stabili în baza Instrucțiunii privind instituirea regimului de carantină în localități, conform anexei.


33. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


34. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020

Instrucțiunea privind instituirea regimului de carantină în localități

 1. Prezenta Instrucțiune stabilește modul, criteriile, procedura de instituire a regimului de carantină în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia, precum și măsurile care urmează să fie adoptate și executate de către autoritățile administrației publice locale respective.
 2. Carantina reprezintă restricția activităților de circulație, izolarea și/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi contaminate într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.
 3. Regimul de carantină în cadrul unei unități administrativ-teritoriale de nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia se instituie în baza deciziei Comisiei extraordinare de sănătate publică locală.
 4. Instituirea regimului de carantină în cadrul unei unități administrativ-teritoriale se decide în situația înregistrării cazurilor unice confirmate de infecție, cu afectarea a 1% din populația unității administrativ-teritoriale respective), într-o perioadă de incubație, (pentru COVID-19 perioada fiind de 14 (paisprezece) zile) și/sau a clusterelor.
 5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, după caz, alte autorități, acordă sprijin comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică pentru desfășurarea acțiunilor care se impun.
 6. După stabilirea regimului de carantină, autoritățile din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia, asigură următoarele măsuri:
  1. izolarea localității;
  2. eliberarea permiselor de circulație;
  3. interzicerea intrării/ ieșirii din localitate, cu excepția persoanelor ce desfășoară activități de asigurare a localității cu servicii (apă și canalizare, gaze naturale, energie electrică, salubrizare, poștale, bancare, comunicații electronice) și produse (alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum și lucrători ai unităților din sectorul agro-alimentar;
  4. sistarea circulației transportului, cu excepția celui de tranzit și celui care asigură vitalitatea localității;
  5. interzicerea aflării persoanelor în afara domiciliului și în spațiul public cu excepția: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, deplasări pentru asigurare cu produse alimentare, medicamente, deplasări pentru acordarea asistenței medicale și pentru alte motive (lucrări agricole, decesul unui membru al familiei);
  6. asistenții sociali, lucrătorii sociali și voluntarii vor asigura livrarea produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu respectarea măsurilor de protecție individuală.
 7. După stabilirea regimului de carantină, autoritățile administrației publice locale, de comun cu Ministerul Afacerilor Interne, asigură următoarele măsuri:
  1. verificarea deplasărilor la punctele de intrare/ ieșire, cu respectarea măsurilor de protecție individuală;
  2. verificarea respectării regimului de izolare la domiciliu, în comun cu instituțiile medico-sanitare teritoriale (care acordă asistență medicală primară);
  3. monitorizarea și interzicerea aflării persoanelor în spații publice (străzi, lăcașuri de cult, parcuri etc.), cu excepția deplasărilor permise;
  4. verificarea respectării distanței sociale între persoane de minim 2 (doi) metri;
  5. verificarea executării prevederilor hotărârilor/ deciziilor emise de organele competente privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19;
  6. eliberarea tichetului de intrare pentru unitățile de transport în tranzit prin localitate, cu informarea persoanelor despre tranzitarea zonei de carantină și monitorizarea timpul parcurs și ridicarea tichetului la ieșirea din localitate.
 8. Se interzice folosirea unităților de transport de serviciu pentru transportarea persoanelor din zona de carantină în lipsa mijloacelor individuale de protecție.
 9. Sistarea regimului de carantină în unitatea administrativ-teritorială de nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia se efectuează prin Decizia Comisiei extraordinare de sănătate publică locale, în cazul în care, pe teritoriul respectiv nu se înregistrează nici un caz nou pozitiv de infectare cu COVID-19 pentru o perioadă mai mare de 14 (paisprezece) zile de la ultimul caz declarat încheiat, cu informarea în scris a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Hotărâre nr. 10 din 15 mai 2020

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ca urmare a analizei situației epidemiologice actuale în cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului de Urgență al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 30 ianuarie curent a fost declarată stare de urgență de sănătate publică de interes internațional, iar la data de 11 martie 2020, a declarat infecția de COVID-19 ca pandemie.

În Republica Moldova, până la ziua de 15 mai 2020, au fost confirmate 5 553 de cazuri de infecție COVID-19, din 35 061 probe efectuate (investigarea persoanelor la COVID-19 s-a început de pe 26 februarie 2020). La moment, sub supraveghere medicală se află 38 213 persoane. În tratament la domiciliu cu forme ușoare sunt 375 persoane, iar alte 1 175 persoane se află la tratament în staționar (269 – stare gravă, 487 – stare medie și 419 stare ușoară). Numărul persoanelor tratate de COVID-19 este de 2 228, iar 190 cazuri s-au soldat cu deces. Situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) în Republica Moldova este caracterizată prin înregistrarea cazurilor de clustere (grupuri de cazuri în timp, locație geografică și/sau expunere comună).

5 553/8 251
cazuri confirmate
252
+147
7 martie 31 mai
2 438/4 581
persoane vindecate
280
+64
16 martie 30 mai
194/295
persoane decedate
11
+9
18 martie 31 mai

Reieșind din cele expuse, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se declară starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.


2. Se desemnează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică în calitate de autorități publice responsabile pentru gestionarea urgenței în sănătate publică.


3. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


4. Nerespectarea prevederilor/ măsurilor stabilite de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


5. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Componența

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică
Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009[2]
Ion Chicu, prim-ministru al Republicii Moldova
Ion Chicu
președinte
Prim-ministru al Republicii Moldova
Viorica Dumbrăveanu, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
Viorica Dumbrăveanu
vicepreședinte
Ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
Nicolae Furtună, director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP)
Nicolae Furtună
secretar
Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Oleg Lozan, director al Școlii de Management în Sănătate Publică
Oleg Lozan Director al Școlii de Management în Sănătate Publică
Cristina Lesnic, viceprim-ministru pentru reintegrare
Cristina Lesnic Viceprim-ministru pentru reintegrare
Sergiu Pușcuța, viceprim-ministru, ministru al finanțelor
Sergiu Pușcuța Viceprim-ministru, ministru al finanțelor
Ion Perju, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
Ion Perju Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
Igor Șarov, ministru al educației, culturii și cercetării
Igor Șarov Ministru al educației, culturii și cercetării
Pavel Voicu, ministru al afacerilor interne
Pavel Voicu
vicepreședinte
Ministru al afacerilor interne
Sergiu Railean, ministru al economiei și infrastructurii
Sergiu Railean Ministru al economiei și infrastructurii
Fadei Nagacevschi, ministru al justiției
Fadei Nagacevschi Ministru al justiției
Oleg Țulea, ministru al afacerilor externe și integrării europene
Oleg Țulea Ministru al afacerilor externe și integrării europene
Alexandru Pînzari, ministru al apărării
Alexandru Pînzari Ministru al apărării
Liliana Iaconi, secretar general al Guvernului
Liliana Iaconi Secretar general al Guvernului
Natalia Postică Consilier în domeniul dezvoltării sociale în cabinetul Prim-ministrului
Constantin Rîmiș, secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale (MSMPS)
Constantin Rîmiș Secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale
Marina Golovaci, secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale (MSMPS)
Marina Golovaci Secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale
Alexandru Holostenco, secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale (MSMPS)
Alexandru Holostenco Secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale
Mariana Grama, secretar de stat al Ministerului afacerilor interne (MAI)
Mariana Grama Secretar de stat al Ministerului afacerilor interne
Corneliu Groza, șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF)
Corneliu Groza Șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM)
Ion Tighineanu Președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Vladislav Cotici, director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)
Vladislav Cotici Director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Sergiu Burduja, director al Serviciului Vamal
Sergiu Burduja Director al Serviciului Vamal
Alexandr Esaulenco, director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS)
Alexandr Esaulenco Director al Serviciului de Informații și Securitate
Mihail Harabagiu, șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Mihail Harabagiu Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Valentina Buliga, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM)
Valentina Buliga Director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
Alin Gvidiani, șef al Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat
Alin Gvidiani Șef al Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat
Irina Vlah, guvernator al UTA Găgăuzia
Irina Vlah Guvernator al UTA Găgăuzia
Oleg Budza, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM)
Oleg Budza Președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova