Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică gestionează situația epidemiologică din Republica Moldova în contextul răspândirii infecției COVID-19. După expirarea stării de urgență, Comisia a instituit stare de urgență în sănătate publică, din 16 mai până la 30 septembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Cuprins

Hotărârile din octombrie 2020

Hotărâre nr. 34 din 13 octombrie 2020

63 275/71 503
cazuri confirmate
1 149
+657
7 martie 25 octombrie
45 545/52 290
persoane vindecate
720
+443
16 martie 24 octombrie
1 495/1 685
persoane decedate
20
+17
18 martie 25 octombrie

În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice[1] (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendințele negative majore atestate în anumite unități administrativ-teritoriale ale țării. În scopul sporirii eficienței măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se instituie, începând cu 13 octombrie 2020, stare de urgență în sănătate publică în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă “Cod roșu”, conform Anexei, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, calculați și prezentați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.


2. Începând cu 13 octombrie 2020, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal, prin Ordin comun vor stabili regimul de activitate a punctelor de trecere a frontierei de stat, ținând cont de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul țării și în afara acesteia sau, după caz, vor decide asupra necesității sistării sau reluării activității punctelor de trecere a frontierei de stat în condițiile art. 11 alin. (6) din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.


3. Se modifică pct. 1.1, alineatul 6 – Măsuri de protecție pentru alegători, din Instrucțiunea privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale, în condițiile situației pandemice cu infecția COVID-19, aprobată prin Hotărârea CNESP nr. 24 din 12 august 2020, după cum urmează:

  accesul în secția de votare și sediul organelor electorale va fi permis doar alegătorilor care vor purta mască de protecție. Biroul electoral al secției de votare de circumscripție va oferi, cu titlu gratuit, câte o mască de protecție fiecărui alegător.

4. Se modifică pct. 3.9 și pct. 3.10 din Instrucțiunea privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale, în condițiile situației pandemice cu infecția COVID-19, aprobată prin Hotărârea CNESP nr. 24 din 12 august 2020, după cum urmează:

  4.1. Punctul 3.9 se expune în următoarea redacție:
   3.9. Persoanele care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute (temperatura mai mare de 37 grade Celsius, tuse, respirație îngreunată, etc.) și se prezintă la secția de votare în ziua alegerilor până la ora 15:00, nu vor fi admise în incinta secției de votare, dar vor fi înscrise în lista pentru votare la domiciliu. Pentru persoanele cu manifestări clinice de boală, dar care s-au apropiat la secția de votare după ora 15:00, se vor crea condiții de votare prin asigurarea cu mască, mănuși, trecerea prioritară până la cabina de vot, și contactul minim cu persoanele aflate în secția de votare. După plecarea persoanei suspecte, va fi efectuat procesul de dezinfecție a tuturor suprafețelor cu care a contactat persoana, înainte ca altă persoană să contacteze cu ele. Acestor alegători li se va recomanda să se autoizoleze și să informeze telefonic medicul de familie, iar la necesitate să solicite 112. Accesul în secția de votare în orele votării 08:00–21:00 se va permite, indiferent de starea de sănătate, doar pentru alegătorii, care se vor prezenta la secțiile de votare din afara țării și cele pentru alegătorii cu domiciliul din stânga Nistrului.

  4.2. Punctul 3.10 se expune în următoarea redacție:

   3.10. Alegătorii care sunt în autoizolare (pentru tratament la domiciliu, persoane contacte, persoane revenite de peste hotare din zona roșie și cei care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute) își vor putea exercita dreptul la vot la locul aflării, prin depunerea unei cereri la biroul electoral al secției de votare unde își are înregistrarea la domiciliu/ reședință alegătorul. Cererile pot fi depuse în scris sau în formă verbală, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 18:00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute până la ora 15:00.

5. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


6. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


7. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


8. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 34 din 13 octombrie 2020

Gradul de alertă pe unități administrativ-teritoriale

Hotărârile din septembrie 2020

Hotărâre nr. 33 din 28 septembrie 2020

51 194/71 503
cazuri confirmate
38 579/52 290
persoane vindecate
1 301/1 685
persoane decedate

În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendințele negative majore atestate în anumite unități administrativ-teritoriale ale țării. În scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire și control a infecției COVID-19, precum și a eficienței gestionării resurselor, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se abrogă, începând cu 1 octombrie 2020, Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


2. Se instituie, începând cu 1 octombrie 2020, stare de urgență în sănătate publică în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă “Cod roșu”, conform Anexei nr. 1, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, prezentați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.


3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat.


4. Ajustarea (înăsprirea/ relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituțiilor de învățământ, instituțiilor medico-sanitare, instituțiilor de prestare a serviciilor publice, instituțiilor de ordine publică, a agenților economici, birourilor electorale și a secțiilor de votare, vor fi coordonate în prealabil cu Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.


5. Se stabilesc măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform Anexei nr. 2. Măsurile urmează a fi ajustate de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică în funcție de evoluția situației epidemiologice.


6. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


7. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


9. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 28 septembrie 2020

Gradul de alertă pe unități administrativ-teritoriale

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 33 din 28 septembrie 2020

Măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicabile la nivel național

1. Măsuri restrictive generale:

  1.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/ fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.

  1.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția: (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate.

  1.3. Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement.

  1.4. Interzicerea desfășurării activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor.


2. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID-19:

  2.1. respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
  2.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
  2.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
  2.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;
  2.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;
  2.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
  2.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/ fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

3. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice și privat, instituțiilor socio-medicale și instituțiilor de reabilitare/ recuperare/ balneo-sanatoriale vor asigura următoarele măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19:

  3.1. realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;
  3.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/ prestatorului;
  3.3. efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID-19 al pacientului/ beneficiarului/ însoțitorului;
  3.4. organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru;
  3.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;
  3.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;
  3.7. asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;
  3.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID-19;
  3.9. reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/ prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale ale angajatului: comorbidități, vârsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);
  3.10. organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 17 din 23 iunie 2020 a CNESP.

4. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, municipal/ raional/ interraional, internațional cât și activitățile conexe (gări auto/feroviare, stații de testare auto, etc.,) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19:

  4.1. asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și activități conexe, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);
  4.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după necesitate în orele de vârf;
  4.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
  4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional – proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
  4.5. purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei;
  4.6. respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din gările feroviare, autogări și mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după fiecare rută/cursă efectuată la stația terminus;
  4.7. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37° grade Celsius.

5. Suplimentar prevederilor punctului 2, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

  5.1. distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
  5.2. triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
  5.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;
  5.4. asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
  5.5. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
  5.6. accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
  5.7. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
  5.8. aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

6. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/ neasigurate).


7. Măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

  7.1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va stabili lista țărilor cu risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roșii și verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Lista țărilor, clasificate în zone roșii și verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri și va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

  7.2. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă verde.

  7.3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin din țările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fișa epidemiologică și nu vor fi obligați de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile. În cazul când punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată țara clasificată ca zonă roșie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din zona roșie, completează fișa epidemiologică și este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

  7.4. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă roșie cu următoarele excepții:

   7.4.1. membri de familie ai cetățenilor RM;
   7.4.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
   7.4.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
   7.4.4. elevii/ studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal;
   7.4.5. membrii familiilor cetățenilor străini care au permis de ședere în Republica Moldova;
   7.4.6. cetățeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
   7.4.7. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și altele asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor/ misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova și/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
   7.4.8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
   7.4.9. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
   7.4.10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenți economici din Republica Moldova;
   7.4.11. conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor și ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor, precum și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
   7.4.12. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;
   7.4.13. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

  7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, și vin, direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

  7.6. Excepție de la prevederile subpunctului 7.5, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:

   7.6.1. conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
   7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
   7.6.3. elevii/ studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal;
   7.6.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
   7.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova și contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;
   7.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
   7.6.7. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și altele asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor/ misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova și/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
   7.6.8. persoane în tranzit;
   7.6.9. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;
   7.6.10. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

8. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.


9. Se admite, organizarea întrunirilor/ reunirilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19, conform Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


10. Se admite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică.


11. Instrucțiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfășurare a activității în contextul epidemiologic COVID-19, aprobate prin Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11–13, nr. 14, nr. 16–17, nr. 21, nr. 23–24, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare.


12. Se recomandă Comisiilor electorale de circumscripție să coordoneze instituțiile/ edificiile preconizate pentru organizarea scrutinului electoral cu Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică întru asigurarea respectării măsurilor de sănătate publică, prevăzute în Anexă la Hotărârea nr. 24 din 12 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


13. Se recomandă, după posibilitate, organizarea activității birourilor electorale/ secțiilor de votare în alte instituții/ edificii decât instituțiile de învățământ, reieșind din situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19.

Hotărâre nr. 32 din 24 septembrie 2020

48 953/71 503
cazuri confirmate
37 023/52 290
persoane vindecate
1 252/1 685
persoane decedate
Ion Chicu, prim-ministru al Republicii Moldova

În temeiul art. 55 și 59 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice[2] (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice și a datelor oficiale ale Organizației Mondiale a Sănătății, Centrului European pentru Control al Bolilor, Centrului pentru Control al Bolilor din SUA Atlanta, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendințele negative majore atestate în anumite unități administrativ-teritoriale ale țării. În scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire și control a infecției COVID-19, precum și a eficienței gestionării resurselor, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică:

HOTĂRĂȘTE:

1. Se stabilește mecanismul de gestionare a situației epidemiologice bazat pe următoarele criterii: situația epidemiologică, capacitatea de supraveghere a sănătății publice și a sistemului de asistență medicală.


2. Se desemnează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică în calitate de autorități publice responsabile pentru coordonarea implementării mecanismului de gestionare a situației epidemiologice.


3. Se pune în aplicare Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – versiunea 2, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020, elaborat în baza recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, a strategiilor de evaluare și management al riscului, în scopul asigurării eficienței și flexibilității măsurilor de sănătate publică și sociale aplicate.


4. Indicatorii nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, stabiliți în Planul prenotat, vor fi calculați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică o dată la 14 (paisprezece) zile și vor fi prezentați Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică pentru actualizarea deciziilor.


5. În baza analizei indicatorilor calculați de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică va atribui unităților teritorial-administrative de nivelul II gradele de alertă corespunzătoare nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, conform modelului prezentat în Anexă.


6. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat.


7. Nivelul de risc de transmitere al virusului SARS-CoV-2 atribuit ca “foarte înalt” unei unități administrativ-teritoriale, corespunzător gradului de alertă “Cod roșu”, constituie temei pentru instituirea de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a stării de urgență în sănătate publică la nivel teritorial pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.


8. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


9. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


10. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


11. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


13. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina oficială a Guvernului și intră în vigoare din data de 1 octombrie 2020  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 32 din 24 septembrie 2020

Indicatorii nivelului de risc

Hotărâre nr. 31 din 24 septembrie 2020

În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei criteriilor pentru aprecierea situației epidemiologice expuse în Planul de pregătire și răspuns la infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19) – versiunea 2, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se admite organizarea și desfășurarea în aer liber a expozițiilor, festivalurilor și târgurilor agricole specializate cu respectarea măsurilor de sănătate publică stipulate în Instrucțiunea privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor și acțiunilor culturale în aer liber, aprobate prin Hotărârea nr. 29 din 7 septembrie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


2. Anexa Hotărârii nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se modifică după cum urmează:

  2.1. Pe tot textul sintagma de “1,5 metri” se înlocuiește cu sintagma “nu mai puțin de 1 metru”;
  2.2. Punctul 3.2.2 se exclude.

3. Se admite desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură, prezentată în Anexă.


4. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


5. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


6. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


8. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina oficială a Guvernului și intră in vigoare din momentul emiterii, cu excepția punctului 2, care intră în vigoare din data de 28 septembrie 2020  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020

Instrucțiune privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/ acțiunilor culturale în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură

Hotărâre nr. 30 din 11 septembrie 2020

42 183/71 503
cazuri confirmate
30 437/52 290
persoane vindecate
1 114/1 685
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește, pană la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.


2. Se aprobă Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – versiunea 2. Planul va fi publicat pe pagina oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.


3. Se reiterează măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, obligatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabile pe perioada stării de urgență în sănătate publică, conform Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cu modificările ulterioare.


4. Se prelungește, pană la 30 septembrie inclusiv, termenul de aplicare a următoarelor măsuri restrictive:

  4.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/ fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
  4.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă.
  4.3. Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement.
  4.4. Suspendarea activității cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).
  4.5. Interzicerea desfășurării activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte.

5. Se admite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică.


6. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.


7. Se admite, organizarea întrunirilor/ reunirilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19, conform Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


8. Subpunctul 5.3 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:

  5.3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin din țările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fișa epidemiologică și nu vor fi obligați de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile. În cazul când punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată țara clasificată ca zonă roșie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din zona roșie, completează fișa epidemiologică și este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

9. Subpunctul 5.4.4 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:

  5.4.4. Elevii/ studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal.

10. Subpunctul 5.6.3 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:

  5.6.3. Elevii/ studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal.

11. Se abrogă punctele 5.7 și 5.8 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


12. Se recomandă Comisiilor electorale de circumscripție să coordoneze instituțiile/ edificiile preconizate pentru organizarea scrutinului electoral cu Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică intru asigurarea respectării măsurilor de sănătate publică, prevăzute în Anexă la Hotărârea nr. 24 din 12 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


13. Se recomandă, după posibilitate, organizarea activității birourilor electorale/ secțiilor de votare în alte instituții/ edificii decât instituțiile de învățământ, reieșind din situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19.


14. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


15. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


16. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


17. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


18. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 29 din 7 septembrie 2020

40 055/71 503
cazuri confirmate
28 962/52 290
persoane vindecate
1 074/1 685
persoane decedate

1. Subpunctul 5.4 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se completează după cum urmează:

  5.4.12. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;
  5.4.13. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

2. Subpunctul 5.6 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se completează după cum urmează:

  5.6.9. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;
  5.6.10. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

3. Subpunctul 5.6.3 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:

  5.6.3. elevii/ studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative.

4. Punctul 5 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se completează cu următorul subpunct:

  5.8. Excepție de la prevederile subpunctului 5.7 se stabilește pentru persoanele care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă și necesită să călătorească din motive de sănătate și umanitare, cu prezentarea documentelor confirmative.

5. Se abrogă punctul 7 din Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


6. Se admite desfășurarea în aer liber a acțiunilor culturale, organizate de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor și acțiunilor culturale în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema, conform Anexei.


7. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


8. în dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


9. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 29 din 7 septembrie 2020

Instrucțiune privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/ acțiunilor culturale în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema

Hotărârile din august 2020

Hotărâre nr. 28 din 28 august 2020

35 904/71 503
cazuri confirmate
25 139/52 290
persoane vindecate
981/1 685
persoane decedate

1. Anexa nr. 7, Instrucțiunea privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19, a Hotărârii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se modifică după cum urmează:

  1.1. Punctul 6 se expune în următoarea redacție:

   6. Se va evalua și se va ajusta numărul și orarul de activitate al educatorilor și asistenților de educatori în cadrul grupelor de copii, în scopul realizării eficiente a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.

  1.2. Punctul 9 se expune în următoare redacție:

   9. Pentru realizarea eficientă a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, programul de activitate al instituției se va stabili de către administrația instituției de educație timpurie, coordonat cu fondatorul/ autoritatea publică locală, cu asigurarea condițiilor de minimizare a riscurilor de infectare pentru copii și personalul instituției, alocarea timpului suficient pentru aerisire/ ventilare a spațiilor, curățarea și dezinfectarea suprafețelor, inventarului, jucăriilor și a materialelor didactice. Părinților li se va recomanda, după posibilitate, să ia copilul acasă mai devreme.


2. Anexa nr. 8, Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituției de educație timpurie, a Hotărârii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, compartimentul III, Părinți/ copii, alineatul 2 se modifică după cum urmează:

  – copilul va fi însoțit, spre și de la instituția de educație timpurie, recomandabil de către una și aceeași persoană, cu vârsta mai mare de 16 ani.

3. Punctul 9.1 al Anexei, Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologie al COVID-19, la Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoare redacție:

  9.1. Transportarea copiilor/ însoțitorilor în mijlocul de transport școlar, spre și de la instituția de învățământ, se va organiza la capacitatea numărului de scaune, cu respectarea măsurilor de sănătate publică.

4. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


5. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


6. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


8. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 27 din 26 august 2020

34 982/71 503
cazuri confirmate
24 433/52 290
persoane vindecate
967/1 685
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.


2. Se reiterează măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, obligatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabile pe perioada stării de urgență în sănătate publică, conform Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cu modificările ulterioare.


3. Se prelungește, până la 15 septembrie inclusiv, termenul de aplicare a următoarelor măsuri restrictive:

  3.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.

  3.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă.

  3.3. Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement.

  3.4. Suspendarea activității cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

  3.5. Interzicerea desfășurării activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte.


4. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.


5. Se admite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, cu excepția nunților și cumetriilor, în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică.


6. Se solicită autorităților din domeniul, ordinii publice și securității naționale, apărării naționale să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


7. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


8. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


9. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 26 din 21 august 2020

32 484/71 503
cazuri confirmate
22 958/52 290
persoane vindecate
929/1 685
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

1. Se relansează procesul educațional în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ, începând cu data de 1 septembrie 2020, în cazul corespunderii condițiilor de desfășurare a activității instituției prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19. Activitatea instituției de învățământ va fi reluată în baza deciziei fondatorului.


2. Se aprobă Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19, conform Anexei.


3. Fondatorii instituțiilor de învățământ, indiferent de statut public sau privat, vor asigura aducerea în corespundere a condițiilor de desfășurare a activității instituției cu prevederile Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19, conform Anexei, precum și vor asigura completarea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ, conform Suplimentului nr. 4 la Anexă.


4. Se abrogă, începând cu data de 1 septembrie 2020, punctele 5–8 din Anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


5. Se instituie, începând cu data de 1 septembrie 2020, următoarele măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

  5.1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va stabili lista țărilor cu risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roșii și verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Lista țărilor, clasificate în zone roșii și verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri și va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

  5.2. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă verde.

  5.3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin din țările clasificate ca zonă verde, nu vor completa fișa epidemiologică și nu vor fi obligați de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile. În cazul când punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată țara clasificată ca zonă roșie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din zona roșie, completează fișa epidemiologică și este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

  5.4. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă roșie cu următoarele excepții:

   5.4.1. membri de familie ai cetățenilor RM;
   5.4.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
   5.4.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
   5.4.4. elevii/ studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal.
   5.4.5. membrii familiilor cetățenilor străini care au permis de ședere în Republica Moldova;
   5.4.6. cetățeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
   5.4.7. titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/ misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
   5.4.8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
   5.4.9. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
   5.4.10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenți economici din Republica Moldova;
   5.4.11. conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor și ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor, precum și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
   5.4.12. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;
   5.4.13. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

  5.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, și vin, direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

  5.6. Excepție de la prevederile subpunctului 5.5, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:

   5.6.1. conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
   5.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
   5.6.3. elevii/ studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal.
   5.6.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
   5.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova și contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;
   5.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
   5.6.7. titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/ misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
   5.6.8. persoane în tranzit;
   5.6.9. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;
   5.6.10. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

  5.7. Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

  5.8. Excepție de la prevederile subpunctului 5.7 se stabilește pentru persoanele care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă și necesită să călătorească din motive de sănătate și umanitare, cu prezentarea documentelor confirmative.

(Modificat prin Hotărârile nr. 29 din 7 septembrie 2020 și nr. 30 din 11 septembrie 2020)


6. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


7. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 25 din 15 august 2020

29 905/71 503
cazuri confirmate
21 220/52 290
persoane vindecate
895/1 685
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

1. Prin derogare de la punctul 3.5 din Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a CNESP, se admite reluarea, din data de 17 august 2020, a procesului educațional în cadrul instituțiilor de educație timpurie private, în cazul corespunderii condițiilor de desfășurare a activității instituției cu prevederile Instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19, precum și în cazul coordonării cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituției de educație timpurie, aprobate prin Hotărârea sus-menționată a CNESP, la Anexa nr. 7 și Anexa nr. 8, respectiv.


2. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


3. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


4. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 24 din 12 august 2020

28 697/71 503
cazuri confirmate
20 276/52 290
persoane vindecate
863/1 685
persoane decedate

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În contextul necesității organizării și desfășurării alegerilor locale noi, stabilite pentru data de 6 septembrie 2020, prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3972 din 9 iunie 2020, precum și a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, stabilite pentru 1 noiembrie 2020 prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 65 din 21 mai 2020,

Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a necesității de respectare strictă a măsurilor de sănătate publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. În scopul protejării tuturor participanților la procesul electoral (alegători, funcționari electorali, candidați și alți actori implicați), se stabilesc următoarele reguli generale obligatorii de prevenire și combatere a infecției COVID-19 la desfășurarea scrutinelor electorale:

  1.1. respectarea distanței sociale între persoane de minim 1,5 metri;
  1.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
  1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
  1.4. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;
  1.5. purtarea măștilor în transportul public și spațiile publice închise. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
  1.6. efectuarea obligatorie a termometriei fiecărui funcționar și/sau a persoanei din aparat (operatori, consultanți, contabili, șofer) prezent fizic la sediul organului electoral, cu înscrierea rezultatelor într-un registru, conform modelului din Anexă;
  1.7. asigurarea funcționarilor electorali cu echipamente de protecție (măști și mănuși, viziere etc.);
  1.8. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare în sediile organelor electorale și în secțiile de vot;
  1.9. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
  1.10. aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

2. Se aprobă Instrucțiunea privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale (alegerilor locale noi și a alegerilor la funcția de Președinte al Republicii Moldova), în condițiile situației pandemice prin infecția COVID-19, conform Anexei.


3. Persoanele în vârstă de peste 63 de ani și cele din categoriile de risc, își vor exercita dreptul electoral, în condiții de maximă prudență și vigilență, evitând aglomerările și aflarea îndelungată în spațiile publice închise.


4. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


5. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


6. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


8. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 23 din 7 august 2020

26 990/71 503
cazuri confirmate
19 100/52 290
persoane vindecate
835/1 685
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Reluarea, din data de 10 august 2020, a activității piscinelor/ bazinelor de înot, cu condiția respectării prevederilor Instrucțiunii de funcționare a piscinelor/ bazinelor de înot în condițiile situației pandemice prin infecția COVID-19, conform Anexei.


2. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


3. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


4. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 23 din 7 august 2020

Instrucțiune privind funcționarea piscinelor/ bazinelor de înot în condițiile situației pandemice prin infecția COVID-19

 1. Înainte de deschiderea obiectului este necesară organizarea efectuării curățeniei generale cu utilizarea substanțelor dezinfectante înregistrate în modul stabilit de legislația națională.
 2. Pentru gestionarea fluxului de vizitatori, evitarea aglomerației, crearea condițiilor igienice de ventilare (pentru piscinele închise) și pentru respectarea graficului aprobat de conducător a dereticării umede a încăperilor și dezinfecția suprafețelor, se va asigura posibilitatea rezervării din timp (telefonic, online) a locului la piscină/ bazin de înot, cu completarea documentației de evidență a vizitatorilor.
 3. Numărul vizitatorilor piscinei/ bazinului de înot nu trebuie să depășească 50% din capacitatea maximă după proiect.
 4. Regulile de acces în zona piscinei/ bazinului de înot trebuie să fie afișate la loc vizibil.
 5. Înainte de intrarea pe teritoriul bazinului de înot sau piscinei se impune efectuarea triajului epidemiologic, care va include verificarea obligatorie a temperaturii pentru vizitatori de către o persoană instruită, responsabilă de această procedură.
 6. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă semne de infecție respiratorie (tuse și strănut frecvente, stare generală alterată) și febră mai mare de 37,0°C și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.
 7. Asigurarea locurilor de dezinfectare a mâinilor cu antiseptic, care conține alcool etilic cu concentrația de alcool nu mai puțin de 70%, inclusiv cu instalarea dozatoarelor la intrare în piscină/ clădirea bazinului de înot și pe teritoriu.
 8. Amenajarea teritoriului cu șezlonguri, prin amplasarea lor la distanța de 1,5 metri unul de altul.
 9. Gestionarea fluxului vizitatorilor în vestiare, închiderea a o parte din cabine pentru respectarea distanței fizice.
 10. Vestiarele, încăperile de duș și alte încăperi vor fi dereticate și dezinfectate cât mai frecvent, la un interval nu mai mic de 2 ore.
 11. Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu materiale de dereticare și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, soluții dezinfectante pe bază de alcool) și vor fi dereticate și dezinfectate la fiecare 2 ore.
 12. Personalul va activa conform orarului stabilit și va purta echipament de protecție împotriva infectării cu virusul COVID-19 (mască, mănuși, la necesitate).
 13. Controlul accesului în apa bazinului pentru respectarea condiției asigurării distanței de 1,5 metri între vizitatori.
 14. Interzicerea accesului pe teritoriul bazinelor de înot/ piscinelor cu produse alimentare ușor perisabile (produse din carne, pește, lactate, ouă etc.)
 15. Interzicerea accesului persoanelor din grupurile de risc (cu vârsta peste 63 de ani) conform prevederilor Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică.

Administrația bazinului de înot/ piscinei este obligată să:

 1. Organizeze triajul zilnic al angajaților privind starea de sănătate cu excluderea accesului persoanelor care prezintă semne de infecție respiratorie (tuse și strănut frecvente, stare generală alterată) și febră mai mare de 37,0°C.
 2. Efectueze instruirea personalului pe subiectul prevenirii și răspândirii infecției COVID-19, a infecțiilor respiratorii inclusiv prin utilizarea mijloacelor de protecție individuală.
 3. Organizeze controlul utilizării echipamentului de protecție individual și a substanțelor dezinfectante de către angajați, precum și a respectării distanței sociale de către vizitatori.
 4. Asigure și să monitorizeze calitatea apei din bazinul de înot/ piscină și eficacitatea tratării apei.
 5. Asigure entitatea cu saci din polietilenă pentru păstrarea temporară a echipamentelor de protecție de unică folosință, utilizate de angajați și vizitatori în decursul aflării la piscină/ bazinul de înot.

Personalul de deservire este obligat să:

 1. Poarte echipament de protecție (măști, mănuși).
 2. Respecte prevederile prezentei Instrucțiuni.
 3. Informeze administrația privind un potențial contact cu o persoană contaminată cu COVID-19 sau apariția unor simptome clinice.

Hotărârile din iulie 2020

Hotărâre nr. 22 din 31 iulie 2020

24 733/71 503
cazuri confirmate
17 571/52 290
persoane vindecate
778/1 685
persoane decedate

1. Se interzice, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, activitatea bazinelor de înot/ piscinelor, cu excepția bazinelor sportive, autorizate pentru desfășurarea antrenamentelor și competițiilor sportive, prin ordinul intern al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la solicitarea federațiilor de profil, în funcție de nivelul de corespundere a entității sportive normelor sanitar-epidemiologice de prevenire și control a infecției COVID-19.


2. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


4. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 21 din 24 iulie 2020

22 483/71 503
cazuri confirmate
15 608/52 290
persoane vindecate
726/1 685
persoane decedate
Ion Chicu, prim-ministru al Republicii Moldova

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În Republica Moldova, pană la ziua de 24 iulie 2020, au fost confirmate 22 105 de cazuri de infecție COVID-19, din 135 409 probe efectuate. La moment, sub supraveghere medicală se află 30 836 persoane. În tratament, cazuri active sunt 6 212 persoane, dintre care 421 – stare gravă, 28 supuși ventilării mecanice. Numărul persoanelor tratate de COVID-19 este de 15 174, iar 719 cazuri s-au soldat cu deces. Situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) în Republica Moldova este caracterizată prin înregistrarea cazurilor de clustere (grupuri de cazuri în timp, locație geografică și/sau expunere comunitară). Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește pană la data de 31 august 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.


2. Se reiterează măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, obligatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabile pe perioada stării de urgență în sănătate publică, conform Anexei nr. 1.


3. Se prelungește, pană la 31 august inclusiv, termenul de aplicare a următoarelor măsuri restrictive:

  3.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
  3.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă.
  3.3. Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement.
  3.4. Suspendarea activității cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).
  3.5. Suspendarea procesului educațional, cu excepția procesului de admitere, în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar (pentru instituțiile publice și private).
  3.6. Suspendarea activității taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor.
  3.7. Interzicerea desfășurării activităților în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte.

4. Prin derogare de la punctele 3.1 și 3.3, se permite desfășurarea activităților organizate de turism și recreere în aer liber (spre ex: ciclism, drumeții, alergat, canotaj, pescuit), cu participarea grupurilor de cel mult 10 persoane, cu respectarea măsurilor de prevenție și control a infecției COVID-19.


5. Prin derogare de la punctul 3.7, se permite reluarea, din data de 1 august 2020, a repetițiilor și activităților de pregătire a artiștilor, desfășurate de instituțiile teatral-concertistice, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 la desfășurarea repetițiilor și a activităților de pregătire a artiștilor în instituțiile teatral-concertistice, conform Anexei nr. 2.


6. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.


7. Reluarea, din data de 1 august 2020, a acțiunilor culturale desfășurate în aer liber de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu număr limitat de spectatori (mai mic de 50 de persoane), cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale, în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema, conform Anexei nr. 3.

(Abrogat prin Hotărârea nr. 29 din 7 septembrie 2020)


8. Se admite, din data de 1 august 2020, organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, cu excepția nunților și cumetriilor, în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică, conform Anexei nr. 4.


9. Reluarea, din data de 1 august 2020, a antrenamentelor și competițiilor sportive, desfășurate în spații închise de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică, a Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19, la organizarea procesului de instruire și antrenament în spații închise, pentru probele sportive individuale, de echipă și contact, conform Anexei nr. 5 și a Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19, la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații închise, fără spectatori, conform Anexei nr. 6.


10. Se aprobă Instrucțiunea de pregătire pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19, conform Anexei nr. 7 și Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituției de educație timpurie, conform Anexei nr. 8.


11. Fondatorii instituțiilor preșcolare, indiferent de statut public sau privat, vor asigura completarea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituției de educație timpurie, precum și aducerea în corespundere a condițiilor de desfășurare a activității instituției cu prevederile Instrucțiunii de pregătire pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19.


12. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice și securității naționale, apărării naționale să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


13. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


14. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


15. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


16. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


17. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 20 din 10 iulie 2020

18 924/71 503
cazuri confirmate
12 456/52 290
persoane vindecate
635/1 685
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, de declarare, la propunerea directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, a stării de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a analizei situației epidemiologice actuale, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.


2. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID-19:

  2.1. respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
  2.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
  2.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
  2.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;
  2.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;
  2.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
  2.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/ fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

3. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice și privat, instituțiilor socio-medicale și instituțiilor de reabilitare/ recuperare/ balneo-sanatoriale vor asigura următoarele măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19:

  3.1. realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;
  3.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/ prestatorului;
  3.3. efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID-19 al pacientului/ beneficiarului/ însoțitorului;
  3.4. organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru;
  3.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;
  3.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;
  3.7. asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;
  3.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID-19;
  3.9. reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/ prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale ale angajatului: comorbidități, vârsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);
  3.10. organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 17 din 23 iunie 2020 a CNESP.

4. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, municipal/ raional/ interraional, internațional cât și activitățile conexe (gări auto/ feroviare, stații de testare auto, etc.) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19:

  4.1. asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și activități conexe, prin:
  1. echipament de protecție (măști, mănuși);
  2. dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe);
  3. triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);

  4.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după necesitate în orele de vârf;
  4.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
  4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional – proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
  4.5. purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei;
  4.6. respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din gările feroviare, autogări și mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după fiecare rută/ cursă efectuată la stația terminus;
  4.7. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37° grade Celsius.


5. Suplimentar prevederilor punctului 2, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

  5.1. distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
  5.2. triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
  5.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;
  5.4. asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
  5.5. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
  5.6. accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
  5.7. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
  5.8. aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

6. Se interzice până la data de 1 august 2020 părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.


7. Se interzice până la data de 1 august 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor cu următoarele excepții:

  7.1. membri de familie ai cetățenilor RM;
  7.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
  7.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
  7.4. membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/ misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
  7.5. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
  7.6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
  7.7. lucrătorii transfrontalieri;
  7.8. conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.

8. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.


9. Excepție de la prevederile punctul 8, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:

  9.1. conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
  9.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
  9.3. elevii/ studenții, înmatriculați în unitățile/ instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/ liceal/ învățământ superior;
  9.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;
  9.5. lucrătorii transfrontalieri;
  9.6. membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/ misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
  9.7. persoane în tranzit.

10. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/ neasigurate).


11. Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică. Respectarea distanței sociale/ fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.


12. Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.


13. Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea persoanelor pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.


14. Se restricționează până la data de 1 august 2020 activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).


15. Se interzice până la data de 1 august 2020 organizarea ceremoniilor (nunți, cumetrii, omagieri, mese de pomenire) în orice instituție, indiferent de statut public sau privat, cu posibilitatea de prelungire a restricției menționate, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.


16. Se interzic până la data de 1 august 2020 activitățile în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte.


17. Se suspendă, până la data de 1 august 2020, procesul educațional, cu excepția procesului de admitere, în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar (pentru instituțiile publice și private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.


18. Se prelungește până la 1 august 2020 sistarea activității taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.


19. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.


20. Reluarea antrenamentelor/ competițiilor sportive desfășurate în aer liber de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu număr limitat de spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a instrucțiunilor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.


21. Reluarea activităților sălilor de sport, bazine, săli de fitness cu vestiare, baie, piscine, cu respectarea măsurilor de sănătate publică prevăzute în Anexa nr. 2 din Hotărârea 13 din 29 mai 2020 a CNESP.


22. Reluarea etapizată începând cu 16 iulie 2020 a activității centrelor de reabilitare/ recuperare, balneo-sanatoriale, Centrului Republican Experimental de Protezare Ortopedie și Reabilitare (componenta de reabilitare) și Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii (servicii de intervenție timpurie și reabilitare medicală în ambulatoriu). Activitatea Centrelor se va relua în baza deciziei Fondatorului reieșind din rezultatele autoevaluării capacităților de a asigura măsurile de protecție, atât pentru beneficiari cât și angajați, efectuate conform chestionarului aprobat de Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale.


23. Regimul de carantină în localități se va stabili în baza Instrucțiunii privind instituirea regimului de carantină în localități, conform Anexei la Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a CNESP.


24. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice și securității naționale, apărării naționale să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


25. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


26. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


27. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


28. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


29. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărârile din iunie 2020

Hotărâre nr. 19 din 27 iunie 2020

16 080/71 503
cazuri confirmate
9 081/52 290
persoane vindecate
521/1 685
persoane decedate

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se interzice activitatea zonelor de agrement incluse în codul CAEM 93.21 – bâlciuri și parcuri de distracții.


2. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


4. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 18 din 24 iunie 2020

15 078/71 503
cazuri confirmate
8 599/52 290
persoane vindecate
495/1 685
persoane decedate

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) a declarat, în perioada 16 mai – 30 iunie 2020, starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat. Ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea nr. 17 din 23 iunie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se modifică după cum urmează:

 1. punctul 1 va avea următorul cuprins:
  1. Se prelungește până la data de 15 iulie 2020, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.;
 2. subpunctul 4.9 va avea următorul cuprins:
  4.9. activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

2. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


3. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 17 din 23 iunie 2020

14 714/71 503
cazuri confirmate
8 400/52 290
persoane vindecate
490/1 685
persoane decedate

În cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului de Urgență al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 30 ianuarie curent a fost declarată stare de urgență de sănătate publică de interes internațional, iar la data de 11 martie 2020, infecția de COVID-19 a fost declarată ca pandemie.

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) a declarat, în perioada 16 mai – 30 iunie 2020, starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.

În Republica Moldova, pană la ziua de 23 iunie 2020, au fost confirmate 14 363 de cazuri de infecție COVID-19, din 69 943 probe efectuate (investigarea persoanelor la COVID-19 s-a început de pe 26 februarie 2020). La moment, sub supraveghere medicală se află 25 455 persoane. În tratament la domiciliu cu forme ușoare sunt 2 442 persoane, iar alte 2 112 persoane se află la tratament în staționar (476 – stare gravă, 1 177 – stare medie și 459 stare ușoară). Numărul persoanelor tratate de COVID-19 este de 8 019, iar 484 cazuri s-au soldat cu deces. Situația epidemiologică prin infecția cu coronavirusul de tip nou (COVID-19) în Republica Moldova este caracterizată prin înregistrarea cazurilor de clustere (grupuri de cazuri în timp, locație geografică și/sau expunere comună). Reieșind din cele expuse, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește până la data de 15 iulie 2020, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.
(Modificat prin Hotărârea nr. 18 din 24 iunie 2020)


2. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a măsurilor de prevenire stipulate în “Reguli Generale referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19”, conform Anexei.


3. Se mențin până la data de 15 iulie 2020 condițiile, restricțiile și excepțiile pentru persoanele care traversează frontiera de stat, prevăzute de punctele 10, 12, 13, 14 ale Hotărârii CNESP nr. 11 din 15 mai 2020 cu modificările ulterioare.


4. Pe perioada stării de urgență în sănătate publică se restricționează:

  4.1. aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane;
  4.2. aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă;
  4.3. aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive și zone de agrement;
  4.4. activitatea Centrelor de reabilitare/ recuperare, inclusiv balneo-sanatoriale, cu excepția Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii și Centrului Republican Experimental de Protezare Ortopedie și Reabilitare (servicii de intervenție timpurie și reabilitare medicală în ambulatoriu);
  4.5. activitățile consultativ-diagnostice și de tratament programate, cu excepția prevederilor punctului 24 al Hotărârii CNESP nr. 11 din 15 mai 2020;
  4.6. activitatea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar (pentru instituțiile publice și private);
  4.7. activitatea taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor;
  4.8. organizarea și desfășurarea tuturor activităților/ competițiilor cu caracter cultural-sportiv, cu excepția activităților prevăzute în punctul 26 al Hotărârii CNESP nr. 11 din 15 mai 2020, punctul 3 al Hotărârii CNESP nr. 13 din 29 mai 2020 și punctele 4, 6 ale Hotărârii CNESP nr. 16 din 18 iunie 2020;
  4.9. activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.);
  (Modificat prin Hotărârea nr. 18 din 24 iunie 2020)

  4.10. organizarea ceremoniilor (nunți, cumetrii, omagieri, mese de pomenire) în orice instituție indiferent de statut public sau privat.

5. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.


6. Reluarea, începând cu data de 1 iulie 2020, a tuturor activităților economice, cu excepția activităților prevăzute în punctul 4 al prezentei Hotărâri, cu respectarea a măsurilor generale de sănătate publică și speciale stipulate în anexa nr. 1 “Reguli Generale referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19” și anexa nr. 2 “Ghidul cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 la locul de muncă”.


7. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 17 din 23 iunie 2020

Reguli Generale (IRG) referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19

 1. Asigurarea respectării distanței sociale intre persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari intre persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
 2. Purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale, în spații publice închise și deschise în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/ fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cit și nasul;
 3. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor. Utilizarea soluțiilor de dezinfectare sau spălarea cu apă și săpun;
 4. Respectarea regulilor de igienă respiratorie. Eticheta tusei și strănutului;
 5. Respectarea strictă a regimului de autoizolare;
 6. Monitorizarea individuală a stării de sănătate;
 7. Monitorizarea zilnică a stării de sănătate a angajaților;
 8. Asigurarea triajului la intrarea în spații comerciale, instituții publice și la locul de muncă, inclusiv termometria;
 9. Asigurarea personalului/ angajaților cu echipamente de protecție;
 10. Asigurarea cu soluții dezinfectante pentru mâini la intrare în încăperi și la locul de muncă;
 11. Dereticarea umedă și prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, utilajelor minimum de 3 (trei) ori pe zi la locul de muncă;
 12. Aerisirea/ ventilarea spațiilor.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 17 din 23 iunie 2020

Ghid practic “Măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”

Hotărâre nr. 16 din 18 iunie 2020

13 106/71 503
cazuri confirmate
7 525/52 290
persoane vindecate
444/1 685
persoane decedate

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se interzice organizarea ceremoniilor în orice instituție, indiferent de statut public sau privat, pentru perioada de urgență în sănătatea publică, cu posibilitatea de prelungire a interdicției menționate, în funcție de evoluția situației epidemiologice a infecției cu COVID-19 la nivel național.


2. Punctul 25 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:

  25. Se relansează serviciile de coafură (spălare, vopsire, aranjare și tuns, coafat, nuanțat, ondulat, îndreptat), cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19. Alte servicii de înfrumusețare conform CAEM 96.02 sunt interzise pe toată durata stării de urgență în sănătate publică.

3. Punctul 3.5 din anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:

  3.5. Va fi asigurat triajul epidemiologie zilnic, care va fi efectuat de către persoana responsabilă din cadrul entității desemnate, cu includerea informației în fișe personale pentru sportivi și personal (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăți ale respirației ș.a.).

4. Reluarea competițiilor de fotbal la Cupa Moldovei, ediția 2019–2020, în perioada 21–30 iunie 2020 (meciurile semifinale, tur-retur și finala mare), precum și startul Campionatului Național de Fotbal, ediția 2020–2021 începând cu 3 iulie 2020, organizate exclusiv de către Federația Moldovenească de Fotbal, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecției COVID-19 și a prevederilor Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul desfășurării competițiilor de fotbal, conform Anexei.


5. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


6. Reluarea antrenamentelor desfășurate în aer liber, pentru sportivii legitimați de către Federația de Canotaj, Federația de Tir cu Arcul, Federația de Turism Sportiv, Federația de Alpinism și Escală, Federația de Ciclism, Federația de Orientare Sportivă, Federația de Radiosport, Federația Națională de Tir Sportiv Aplicat, Federația de Baseball și Softball din Republica Moldova, cu respectarea prevederilor punctului 3 din Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


8. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 16 din 15 iunie 2020

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în desfășurarea competițiilor de fotbal

Pornind de la faptul că, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a declarat stare de urgență în sănătate publică prin infecția COVID-19 pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în condițiile în care competițiile sportive prevăd aglomerări de persoane, iar o mare parte dintre ele pot reprezenta nemijlocit grupul cu risc major pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, este extrem de important să fie respectate cu strictețe măsurile de sănătate publică în desfășurarea activităților sportive.

În acest context se solicită administrației și personalului să asigure următoarele cerințe igienice și antiepidemice:

Conducerea centrelor și terenurilor sportive va asigura:

 1. Informarea antrenorilor, sportivilor și a persoanelor implicați în organizarea meciului privind recomandările autorității centrale de specialitate privind normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, inclusiv prevederile prezentei Instrucțiuni;
 2. Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare, desfășurarea curățeniei generale și a dezinfecției tuturor încăperilor înainte de redeschiderea instituțiilor sportive publice. Toate încăperile, inclusiv birourile angajaților, vestiarele, vor fi aerisite/ventilate permanent. Vestiarele și echipamentele sportive folosite în cadrul instruirii și antrenamentelor vor fi dezinfectate la finalizarea fiecărui antrenament;
 3. Respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19 stabilite de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică;
 4. Echiparea personalului angajat cu mănuși, măști, dezinfectanți;
 5. Plasarea, la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini și obligarea persoanelor să își dezinfecteze mâinile;
 6. Afișarea, la intrarea în instituția sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, la numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în centrul sportiv, la păstrarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.

Fiecare entitate sportivă va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni stabilite.

În cadrul fiecărei entități sportive:

 1. Va fi stabilită lista personalului echipei organizatoare. Prezența acestuia este obligatorie pentru organizarea și desfășurarea meciului (personal auxiliar).
 2. Va fi stabilită lista reprezentanților securității publice, pompierilor, asistenței medicale, serviciilor mass-media, TV.
 3. Înainte de intrare în entitatea sportivă, toate persoanele vor completa o declarație de asumare pe propria răspundere cu privire la respectarea regulilor stabilite.
 4. Vor fi admise doar persoanele care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă. Orice simptom va fi anunțat telefonic înainte ca persoana să ajungă la entitatea sportivă.
 5. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic, care va fi efectuat de către persoana desemnată, cu includerea informației în fișe personale pentru sportivi și personal (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăți ale respirației ș.a.).
 6. Se interzice accesul persoanelor care au peste 63 de ani, precum și al persoanelor cu boli cronice (boli respiratorii cronice, diabet, boli cardiovasculare ș.a.).
 7. Se recomandă ca deplasarea către entitatea sportivă să fie efectuată individual, cu mașina proprie sau cu mijloace de transport puse la dispoziție de structurile sportive implicate în competiții. În cazul efectuării transportului organizat, vor fi respectate prevederile punctului 3 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 aplicate în activitatea transportului rutier de persoane.
 8. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pentru zonele și locațiile utilizate, cit și pentru obiectele și inventarul folosit. Toate echipamentele și spațiile utilizate vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare meci.
 9. Accesul în incinta arenei sportive a echipelor și al oficialilor meciului se permite doar după efectuarea curățeniei/dezinfecției entității sportive.
 10. Accesul spectatorilor în centrele/terenurile sportive va fi interzis.

Echipele de fotbal:

Accesul echipelor participante în incinta entității sportive se va face după cu urmează:

 1. Echipa organizatoare – 105 minute până la începerea meciului.
 2. Echipa-oaspete – 90 minute până la începerea meciului.
 3. Oficialii meciului (arbitrii, observatorul și delegatul) – 120 de minute până la începerea meciului.
 4. Jucătorii vor veni la stadion cu echipamentul necesar pentru joc în propriile genți, acesta fiind distribuit de către responsabilul de echipament al echipei înainte de deplasarea spre stadion. Prin excepție, dacă clubul consideră necesar, magazinerul/responsabilul de echipament poate pregăti echipamentul jucătorilor în vestiarele stadionului, cu condiția ca acesta să părăsească vestiarul cu două ore înaintea sosirii echipei sale la stadion, pentru ca spațiul să fie igienizat și aerisit.
 5. Se recomandă ca acolo unde există posibilitatea de folosire a unor spații libere adiacente ca vestiare suplimentare, acestea sa fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu este posibil, jucătorii de rezervă vor merge direct pe suprafața de joc sau la propriile bănci de rezerve, unde vor sta până la ieșirea jucătorilor titulari la “încălzire” (după aceasta vor putea merge la vestiar pentru a se echipa).
 6. Jucătorii celor două echipe nu vor ieși în același timp la “încălzire”, se recomandă ieșirea acestora la o diferență de câteva minute, la fel ca și întoarcerea la vestiar de pe teren după încălzire. Este interzisă staționarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor în spațiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor.
 7. Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru încălzirea jucătorilor va fi făcută astfel incit să se respecte distanța de minimum 2 metri dintre jucători. De asemenea, mingile folosite atât la încălzire, cit și la joc vor fi dezinfectate.
 8. Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice în vestiar. Este de preferat ca acestea să se desfășoare înaintea sosirii la stadion, în spații deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde se poate păstra distanța de 2 metri intre participanți.
 9. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop). Se interzice schimbul de obiecte personale.
 10. Este obligatoriu ca băuturile folosite de către jucători, staff etc. să se afle în sticle personalizate.
 11. Intrarea pe teren a echipelor nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală, se va face fără copii însoțitori (copii escortă) și fără mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul terenului
 12. Se va evita ceremonia salutului prin strângere de mină la începutul jocului.
 13. Distanța dintre persoanele de pe banca tehnică trebuie constant menținută. Aceasta va putea fi făcută prin adăugarea lingă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multe scaune așezate la distanța recomandată.
 14. Atât stafful tehnic, medical, cit și jucătorii de rezervă vor purta măști pe toată durata jocului (prin excepție, antrenorul delegat să ofere indicații tehnice poate să nu poarte mască).
 15. Ieșirea de pe teren prin tunelul de acces a jucătorilor și staffurilor celor două echipe nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală.
 16. La sfârșitul jocului, folosirea dușurilor se va face numai respectând o distanță de 1 metru intre persoane.
 17. Ședința organizatorică înainte de meci va fi organizată pe suprafața de joc (teren).

Hotărâre nr. 15 din 12 iunie 2020

11 093/71 503
cazuri confirmate
6 421/52 290
persoane vindecate
385/1 685
persoane decedate

1. Se recomandă conducătorilor unităților bugetare din subordinea Guvernului:

  1.1. organizarea muncii salariaților în cicluri periodice;
  1.2. atragerea la serviciu doar a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității unității, a cărui activitate necesită prezența obligatorie la locul de muncă;
  1.3. organizarea muncii la distanță pentru personalul, a cărui activitate nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă;
  1.4. dispunerea timpului de staționare pentru salariații care nu sunt în concedii anuale, concedii neplătite, nu sunt prezenți la locul de muncă și care nu pot asigura munca la distanță.

2. Se recomandă autorităților publice independente și autorităților administrației publice locale de a organiza activitatea unității, conform recomandărilor de la punctul 1 din prezenta hotărâre.


3. Se prelungește, până la 30 iunie 2020 inclusiv, sistarea activității taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.


4. Se prelungește până la 30 iunie 2020 inclusiv, sistarea activității Centrelor de reabilitare/ recuperare, inclusiv balneo-sanatoriale, cu excepția Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii și Centrului Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare (servicii de intervenție timpurie și reabilitare medicală în ambulatoriu).


5. Se reiterează interzicerea până la data de 30 iunie 2020 a aflării persoanelor:

  5.1. în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice;
  5.2. în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă;
  5.3. pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.

6. Se recomandă persoanelor de orice vârstă, de a evita aflarea, fără necesitate stringentă, în spații închise (spații comerciale, spații de prestare a serviciilor, săli de sport și fitness, clădiri administrative etc.), piețe comerciale, unitățile de alimentație publică, transportul public.


7. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice și securității naționale, apărării naționale să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


8. Se recomandă autorităților administrației publice locale din mun. Chișinău și mun. Bălți să introducă din data de 15 iunie 2020 un program special de activitate a transportul public.


9. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 14 din 3 iunie 2020

8 795/71 503
cazuri confirmate
5 009/52 290
persoane vindecate
310/1 685
persoane decedate