Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică gestionează situația epidemiologică din Republica Moldova în contextul răspândirii infecției COVID-19. După expirarea stării de urgență, Comisia a instituit stare de urgență în sănătate publică, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Martie 2021

Hotărâre nr. 49 din 5 martie 2021

192 985/195 252
cazuri confirmate
170 468/171 330
persoane vindecate
4 071/4 111
persoane decedate
1 800
7 mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec ian 7 mar

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice[1] (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică se agravează rapid.

La data de 4 martie 2021 au fost înregistrate 191 197 cazuri de COVID-19, dintre care cazuri active – 18 347, incidența în ultimele 14 zile – 439 cazuri la 100 mii persoane, incidența totală – 5 338 cazuri la 100 mii persoane, mortalitatea în ultimele 14 zile – 8,6 decese la 100 mii persoane, mortalitatea totală – 113 decese la 100 mii persoane, rata fatalității în ultimele 14 zile – 2 decese la 100 de cazuri, rata fatalității totale – 2,1 decese la 100 de cazuri. Formele grave reprezintă – 8,3%, formele medii – 13%, formele ușoare și asimptomatice – 78,8%.

Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, creșterea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară intensă, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic a infecției cu COVID-19 în Republica Moldova.

Reieșind din cele menționate, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura:

  1.1. Implementarea, la nivelul teritoriului administrativ gestionat, în care este stabilit nivelul de alertă Cod roșu, a următoarelor măsuri de prevenire a infecției COVID-19:

   1.1.1. restricționarea deplasării populației și izolarea la domiciliu;
   1.1.2. interzicerea adunărilor în masă, inclusiv de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment;
   1.1.3. prestarea doar a serviciilor esențiale (vitale);
   1.1.4. interzicerea vizitelor neesențiale la unitățile de interes public (bancă, poștă, etc.);
   1.1.5. servicii de asistență medicale ajustate și doar cele esențiale;
   1.1.6. instituirea instruirii la distanță (online).

  1.2. Raportarea săptămânală, în adresa Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, a acțiunilor întreprinse în vederea implementării măsurilor menționate la subpunctele 1.1.1–1.1.6.


2. Se admite reluarea, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a activității centrelor comerciale, în zilele de sâmbătă și duminică, și a unităților comerciale specializate din cadrul acestora, cu excepția unităților de agrement (recreative și distractive), amplasate în incinta acestora.


3. Se abrogă Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


4. Activitatea centrelor comerciale se va realiza în conformitate cu prevederile din Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale, conform Anexei.


5. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să intensifice verificarea și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.


6. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


7. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.


8. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


9. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 49 din 5 martie 2021

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale

1. Administratorii Centrelor comerciale vor asigura:

  1.1. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/ cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

  1.2. Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

  1.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

  1.4. Atenționarea vizitatorilor/ cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, cu excepția membrilor unei familii sau a grupurilor de maxim 3 persoane.

  1.5. Monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/ cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrare și ieșire din Centrul comercial.

  1.6. Admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/ cumpărători, reieșind din normativul de 1 vizitator la 4m2 din suprafața comercială.

  1.7. Plasarea la intrare în Centrul comercial a informației privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial.

  1.8. Monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare și ieșire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază.

  1.9. Limitarea numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spațiile de uz comun din incinta Centrului comercial (de ex: WC, lift, etc.).

  1.10. Deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomerațiilor la intrare/ ieșire in/din Centrul comercial.

  1.11. Separarea intrărilor de ieșiri prin instalarea indicatoarelor respective.

  1.12. Instalarea însemnurilor pe podea (indicator) în fața utilajelor de deservire automată (de genul, dar nelimitându-se la cele menționate: bancomate, aparate de preparare a cafelei/ ceai, terminalelor de plată, etc.) pentru respectarea distanței de 1,5 metri intre persoane.

  1.13. Comercializarea produselor de igienă și protecție personală în cel puțin unul dintre magazine (unitățile comerciale) din incinta Centrului comercial. În lipsa acestora se va asigura organizarea unui punct de comercializare a produselor de igienă și protecție personală.

  1.14. Asigurarea cu produse de dezinfectare a mâinilor la intrare în Centrul comercial, la intrare în lifturi, în WC și la fiecare nivel/ etaj.

  1.15. Informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și de prevenire a infecției.

  1.16. Asigurarea cu o igienizare de cel puțin 2–3 ori pe zi a suprafețelor de exploatare intensă (lift, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.).

  1.17. Asigurarea locatarilor cu informațiile privind normele de prevenire și control a infecției COVID-19.


2. Locatarii spațiilor comerciale din cadrul Centrelor comerciale vor asigura:

  2.1. Admiterea în spațiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/ cumpărători, reieșind din normativul 1 persoană la 4m2 din spațiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 10 ani vor fi admiși în spațiul comercial împreună cu persoanele mature ce-i însoțesc.

  2.2. Instalarea, la intrare în spațiul comercial gestionat, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/ cumpărători, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienților.

  2.3. Admiterea în spațiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

  2.4. Vânzătorii și lucrătorii unităților comerciale vor atenționa clienții despre necesitatea respectării distanței fizice de cel puțin 1 metru, cu excepția membrilor unei familii sau a grupurilor de maxim 3 persoane.

  2.5. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

  2.6. Asigurarea cu o igienizare de cel puțin 2–3 ori pe zi a suprafețelor comerciale (mobilier, pardoseală etc.).


3. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.

Hotărâre nr. 48 din 4 martie 2021

191 197/195 252
cazuri confirmate
169 623/171 330
persoane vindecate
4 049/4 111
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică se agravează rapid.

Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, creșterea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivitate a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic a infecției cu COVID-19 în Republica Moldova.

Reieșind din cele menționate, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se abrogă Anexa nr. 1 la Hotărârea CNESP nr. 42 din 13 ianuarie 2021 și punctul 1 al Hotărârii CNESP nr. 47 din 26 februarie 2021.


2. Se aprobă măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, conform Anexei.


3. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


4. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 5 martie 2021 și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 48 din 4 martie 2021

Măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova

1. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere este completată și semnată de reprezentantul legal sau însoțitorul.


2. Excepție de la prevederile punctului 1, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă:

  2.1. copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;

  2.2. persoanele, care dețin rezultatul testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză sau rusă;

  2.3. conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;

  2.4. persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

  2.5. elevii/ studenții, care urmează să susțină examene, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor/ participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal;

  2.6. persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

  2.7. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate emisă din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova, în baza invitației sau contractului încheiat cu agentul economic din străinătate, sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;

  2.8. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;

  2.9. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și altele asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor/ misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova și/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

  2.10. sportivii care se deplasează în scopul participării la competiții sportive internaționale și cantonamente, precum și membrii delegațiilor sportive sau însoțitorii acestora (părinții sau reprezentații legali ai copiilor minori);

  2.11. persoanele în tranzit, itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

  2.12. persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/ organele de drept din Republica Moldova precum și reprezentanții lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens;

  2.13. persoanele care dețin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză sau rusă.


3. Persoanele care se află în regim de autoizolare/ carantină pot întrerupe acest regim, după a 10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

Februarie 2021

Hotărâre nr. 47 din 26 februarie 2021

183 338/195 252
cazuri confirmate
165 489/171 330
persoane vindecate
3 899/4 111
persoane decedate

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică se agravează rapid.

Dacă în țările din regiunea europeană în ultimele săptămâni se atestă o micșorare a numărului de cazuri noi pană la 50%, apoi în Republica Moldova începând cu săptămâna 3-a se atestă o creștere esențială a numărului cazurilor noi și creșterea ponderii testelor pozitive. Astfel în săptămâna 7/21 (15–21.02.2021) comparativ cu săptămâna 6/21 numărul de cazuri a crescut cu 16,9%, numărul de decese a crescut cu 19,4%. Ponderea testelor pozitive la SARS-CoV-2 a crescut de la 20% în săptămâna 2/21 la 31% în săptămâna 7/21. Zilnic se înregistrează un număr mediu 20 de decese.

La data de 25.02.2021 au fost înregistrate 181 886 cazuri de COVID-19, din ele cazuri active – 13 693, incidența în ultimele 14 zile – 351 cazuri la 100 mii persoane, incidența totală – 5 088 cazuri la 100 mii persoane, mortalitatea ultimele 14 zile – 6,8 decese la 100 mii persoane, mortalitatea totală – 109 decese la 100 mii persoane, rata fatalității în ultimele 14 zile – 2 decese la 100 de cazuri, rata fatalității totală – 2,1 decese la 100 de cazuri. Formele grave reprezintă – 10,1%, forme medii – 16,2%, forme ușoare și asimptomatici – 73,7%.

Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, creșterea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivitate a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic a infecției cu COVID-19 în Republica Moldova.

Reieșind din cele menționate, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se instituie, începând cu 5 martie 2021, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, obligativitatea prezentării, la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, a rezultatului testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de intrare. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză sau rusă. Excepție de la prevederile acestui punct sunt copiii sub 5 ani și persoanele menționate la pct. 6.1, 6.5, 6.6, 6.8 și 6.12 din Anexa la Hotărârea nr. 42 din 13 ianuarie 2021.

  1.1. Cetățenii Republicii Moldova care nu vor deține rezultatul testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de sosire, vor fi obligați să îndeplinească Fișa epidemiologică și să respecte regimul de autoizolare de 14 zile, indiferent de zona din care sosește.

(Abrogat prin Hotărârea nr. 48 din 4 martie 2021)


2. Suplimentar măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 în vigoare, aprobate prin Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 35 din 27 noiembrie 2020 și nr. 45 din 15 februarie 2021 cu modificările ulterioare, se instituie în perioada 1–15 martie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, un regim special de activitate.


3. Conducătorii entităților publice și private vor asigura regim special de lucru, prin atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu.


4. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se vor asigura condiții de muncă la distanță.


5. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competentă (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 pană la 16:00 și pauza de masă de la 12:00 pană la 12:30.


6. Se dispune organizarea desfășurării la distanță a procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar, profesional tehnic și superior, în instituțiile publice și private.


7. Se suspendă, începând cu 27 februarie 2021, organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu, cu prezența fizică a persoanelor.


8. Se suspendă desfășurarea activităților teatral-concertistice, cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură.


9. Se solicită Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică a mun. Chișinău stabilirea unui regim restricționat, în zilele de sâmbătă și duminică, de circulație a transportului public în raza municipiului Chișinău.


10. Se prelungește suspendarea acțiunii pct. 7 din Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. În perioada dată se vor aplica prevederile pct. 4.4 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020, în redacția inițială.

  10.1. Autoritățile publice responsabile, în limitele competențelor, vor continua monitorizarea respectării de către persoanele fizice și persoanele juridice care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, municipal/ raional/ interraional, internațional cit și activități conexe (gări auto/ feroviare, stații de testare auto etc.), a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 prevăzute în punctul 4 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

  10.2. În funcție de nivelul atestat de respectare a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19, menționate la pct. 10.1, măsura va fi revizuită.


11. Autoritățile din domeniul ordinii publice vor asigura supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19, în mod special a regimului de autoizolare de 14 zile.


12. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


13. Prevederile punctelor 3–12 din prezenta Hotărâre sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare, în perioada 1–15 martie 2021 inclusiv, cu excepția punctului 7 care intră în vigoare la 27 februarie 2021.


14. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


15. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


16. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


17. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 46 din 20 februarie 2021

176 245/195 252
cazuri confirmate
161 893/171 330
persoane vindecate
3 760/4 111
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă.

Reieșind din necesitatea sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19, precum și a asigurării controlului asupra realizării acestora, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se interzice începând cu data de 22 februarie 2021 organizarea și desfășurarea conferințelor științifice și competițiilor sportive, cu prezența fizică a persoanelor, cu excepția competițiilor sportive fără spectatori, desfășurate în aer liber și în spații închise de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.


2. Punctul 4 din Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:

  4. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

3. Punctul 9 din Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:


4. Se suspendă, până la data de 28 februarie 2021 inclusiv, acțiunea pct. 7 din Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. În perioada menționată, se vor aplica prevederile pct. 4.4 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020, în redacția inițială.

  4.1. Se dispune autorităților publice responsabile, în limitele competențelor, efectuarea până la data de 28 februarie 2021 a unui control mai riguros, privind respectarea de către persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, municipal/ raional/ interraional, internațional cât și activități conexe (gări auto/ feroviare, stații de testare auto etc.), a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 prevăzute în punctul 4 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

  4.2. În funcție de nivelul atestat de respectare a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19, menționate la pct. 4.1, măsura va fi revizuită.


5. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat vor institui și alte măsuri de sănătate publică ce se impun, în conformitate cu Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – versiunea 2, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 30 din 11 septembrie 2020.


6. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituțiilor de învățământ, instituțiilor medico-sanitare, instituțiilor de prestare a serviciilor publice, instituțiilor de ordine publică vor fi coordonate în prealabil cu Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.


7. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


9. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


10. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


11. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


12. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 45 din 15 februarie 2021

170 549/195 252
cazuri confirmate
158 619/171 330
persoane vindecate
3 661/4 111
persoane decedate
Aureliu Ciocoi, prim-ministru interimar al Republicii Moldova

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă.

În Republica Moldova, până la data de 14 februarie 2021 au fost înregistrate în total 170 186 cazuri, dintre care 3 651 decese și 157 427 au fost vindecate, iar 9 108 rămân a fi cazuri active, 4 779 persoane au forme ușoare ale bolii și urmează tratament la domiciliu, 3 146 persoane sunt spitalizate, dintre care 282 persoane sunt în stare extrem de gravă, 1 110 – în stare gravă și 1 594 – în stare medie.

Reieșind din cele menționate, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.


2. Se mențin măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cu modificările ulterioare.


3. Se mențin măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, conform Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


4. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).
(Modificat prin Hotărârea nr. 46 din 20 februarie 2021)


5. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale, aeroporturi, porturi internaționale și în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22:00–07:00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet, prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității, de consumare a acestora în incinta/ teritoriul unității.


6. Punctul 10 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:

  10. Se admite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 20 de invitați, eu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică, conform Anexei nr. 4 a Hotărârii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cu modificările ulterioare.

7. Punctul 4.4 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:

  4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional – la 50% din capacitate, iar în transportul rutier în trafic local și municipal – în limita a 50% din capacitatea de îmbarcare.

(Suspendat prin Hotărârea nr. 47 din 26 februarie 2021)


8. Se sistează, începând cu 17 februarie 2021, activitatea centrelor comerciale la nivel național în zilele de sâmbătă și duminică, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.


9. Activitatea piețelor comerciale va fi reglementată de către Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, care vor institui măsurile de sănătate publică ce se impun în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – versiunea 2, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
(Modificat prin Hotărârea nr. 46 din 20 februarie 2021)


10. Se stabilește pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț/ prestări servicii în spații închise, admiterea concomitentă în spațiul comercial/ de deservire a unui număr limitat de clienți, reieșind din normativul de 1 vizitator/4m2 de suprafață comercială liberă (suprafața fără echipamente comerciale).


11. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor.


12. Se admite desfășurarea activităților cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură la capacitatea de 50% din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori pentru sălile cu o capacitate mai mare de 500 locuri, cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/ acțiunilor culturale în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultura, aprobată prin Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


13. Se dispune conducătorilor instituțiilor publice și private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea, căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.

Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competentă (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea, de fondator) vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 și pauza de masă de la 12:00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.


14. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


15. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


16. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


17. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


18. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


19. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


20. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii, și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Hotărâre nr. 44 din 9 februarie 2021

165 663/195 252
cazuri confirmate
154 956/171 330
persoane vindecate
3 573/4 111
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă.

Ținând cont de faptul că vaccinarea este un instrument extrem de eficient pentru prevenirea, controlul și eliminarea bolilor infecțioase ce pot pune viața fiecărei persoane în pericol;

Recunoscând că vaccinarea este una din cele mai rentabile investiții din sistemul de sănătate, precum și una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică care facilitează accesul la servicii medicale a celor mai vulnerabile grupuri de populație;

În scopul reducerii morbidității și mortalității provocate de COVID-19 prin asigurarea și administrarea în timp util a vaccinurilor sigure și eficiente anti-COVID-19 populației Republicii Moldova, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se instituie Comitetul național de coordonare a activităților de imunizare anti-COVID-19 și se aprobă componența nominală a acestuia, conform Anexei.


2. Se pune în sarcina Comitetului conducerea operativă a imunizării la nivel național, în conformitate cu prevederile Planului național de imunizare anti-COVID-19, aprobat prin Hotărârea nr. 41 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


3. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comitetului din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea altei hotărâri.


4. Autoritățile și instituțiile publice responsabile, menționate în Planul național de imunizare anti-COVID-19, vor asigura executarea conformă și în măsură deplină a acțiunilor din domeniul de competență.


5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura în cadrul Comitetului procesul operațional de aprobare a activităților de coordonare, informare și comunicare.


6. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, va asigura:

  6.1. planificarea, organizarea, evaluarea și monitorizarea procesului de imunizare anti-COVID-19;

  6.2. colaborarea cu autoritățile: Ministerul Afacerilor Interne, conform competențelor, în special cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și Autoritatea Aeronautică Civilă, Serviciul Vamal pentru a asigura securitatea loturilor de vaccin la toate etapele de recepționare/ transportare/ stocare/ distribuire a acestora;

  6.3. recepționarea, stocarea și distribuirea vaccinului anti-COVID-19, conform repartiției aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu transportarea acestuia către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în condițiile corespunzătoare instrucțiunii la lotul de vaccin;

  6.4. distribuirea dozelor de vaccin, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și reieșind din cantitățile disponibile de vaccin, instituțiilor medico-sanitare publice prestatoare de servicii de asistență medicală;

  6.5. revizuirea recomandărilor naționale privind procesul de imunizare anti-COVID-19;

  6.6. elaborarea documentelor normative și tehnice pentru asigurarea procesului de vaccinare anti-COVID-19;

  6.7. actualizarea periodică a datelor relevante din țară privind epidemiologia națională/ regională și sero-epidemiologia COVID-19, inclusiv cazurile confirmate de laborator, spitalizarea și decesele asociate cu COVID-19;

  6.8. prezentarea informației Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la grupurile prioritare și strategiile de vaccinare, pe baza dovezilor colectate și a îndrumărilor globale și regionale disponibile, conform cadrului valoric;

  6.9. asigurarea integrării cu programele de imunizare existente și coordonarea, intre programe și diferite sectoare care incorporează planul de vaccinare, în structurile existente ale sistemului de sănătate;

  6.10. comunicarea cu partenerii și mass-media cu privire la procesul de vaccinare COVID-19.


7. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în limita competențelor funcționale, va organiza, asigura și coordona, toate aspectele procedurale ce țin de donațiile partenerilor externi, sub aspect de dispozitive medicale, echipament și consumabile necesare pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire cu infecția COVID-19.


8. Biroul politici de reintegrare, va facilita interacțiunea și coordonările necesare pe aspectele ce vizează regiunea transnistreană a Republicii Moldova, prin canalul de dialog al reprezentanților politici în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană și al grupurilor de lucru pentru ocrotirea sănătății, cu participarea experților de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și în conlucrare cu partenerii externi relevanți.


9. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, de comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, va asigura supravegherea evenimentelor adverse post-imunizare, precum și va asigura activitățile de farmacovigilență.


10. Compania Națională de Asigurări în Medicină va finanța din fondul măsurilor de profilaxie cheltuielile pentru acoperirea costului vaccinurilor și consumabilelor, pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire cu infecția COVID-19, în limita surselor disponibile.


11. Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate va organiza și desfășura, conform Hotărârii Guvernului nr. 494/2020, procedurile de achiziție a dispozitivelor medicale, echipamentului și consumabilelor necesare pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire cu infecția COVID-19, din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie.


12. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


13. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


14. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


15. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


16. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 44 din 9 februarie 2021

Componența nominală a Comitetul național de coordonare a activităților de imunizare anti-COVID-19

1 Aureliu Ciocoi (președinte) Prim-ministru interimar
2 Olga Cebotari Viceprim-ministru interimar pentru reintegrare
3 Tatiana Zatîc (vicepreședinte) Secretar de stat, Ministerul sănătății, muncii și protecției sociale
4 Vasile Guștiuc Director interimar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică
5 Pavel Voicu Ministru interimar al afacerilor interne
6 Victor Gaiciuc Ministru interimar al apărării
7 Lilia Pogolșa Ministru interimar al educației, culturii și cercetării
8 Eugen Revenco Secretar general, Ministerul afacerilor externe și integrării europene
9 Lilia Palii Secretar general, Ministerul economiei și infrastructurii
10 Iurie Pașinschi Secretar general, Ministerul finanțelor
11 Silvia Cibotari Director general, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
12 Sergiu Burduja Director general, Serviciul Vamal
13 Octavian Nicolaescu Director, Autoritatea Aeronautică Civilă
14 Sergiu Paiu Șef, Inspectoratul General al Poliției
15 Mihail Harabagiu Șef, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
16 Valentin Fiodorov Șef adjunct, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
17 Valentina Buliga Director general, Compania Națională de Asigurări în Medicină
18 Alin Gvidiani Șef, Biroul politici de reintegrare
19 Ivan Antoci Director, Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
20 Igor Pokanevici Șef, Biroul de țară OMS
21 Desiree Monique Jongsma Șef, oficiul UNICEF Moldova

Hotărâre nr. 43 din 5 februarie 2021

163 400/195 252
cazuri confirmate
153 196/171 330
persoane vindecate
3 515/4 111
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendințele negative majore atestate în anumite unități administrativ-teritoriale ale țării. În scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire și control a infecției COVID-19, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se admite, în intervalul orelor 22:00–07:00, comercializarea produselor alimentare la pachet, prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/ teritoriul unității.


2. Punctul 7 al Hotărârii nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:

  7. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor.

3. Punctul 8 al Hotărârii nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:

  8. Se admite desfășurarea activităților cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură la capacitatea de 50% din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori, cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/ acțiunilor culturale în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură, aprobată prin Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

4. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


5. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


6. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


7. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/ dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


8. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Ianuarie 2021

Hotărâre nr. 42 din 13 ianuarie 2021

150 946/195 252
cazuri confirmate
140 983/171 330
persoane vindecate
3 193/4 111
persoane decedate
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă.

În Republica Moldova, pană la data de 10 ianuarie 2021 au fost înregistrate în total 149 391 cazuri, dintre care 3 139 decese și 138 440 au fost vindecate, iar 7 812 rămân a fi cazuri active. 4 974 persoane au forme ușoare ale bolii și urmează tratament la domiciliu, 2 540 persoane sunt spitalizate, dintre care 228 persane sunt în stare extrem de gravă, 866 – în stare gravă și 1 324 – în stare medie.

Reieșind din cele menționate, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește pană la data de 15 februarie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.


2. Se mențin măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cu modificările ulterioare.


3. Se abrogă punctul 7 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


4. Se aprobă măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, conform Anexei nr. 1.


5. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).


6. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale, aeroporturi, porturi internaționale și în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22:00–07:00.


7. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor.
(Modificat prin Hotărârea nr. 43 din 5 februarie 2021)


8. Se admite desfășurarea activităților cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură la capacitatea de 50% din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori, cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/ acțiunilor culturale în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură, aprobată prin Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
(Modificat prin Hotărârea nr. 43 din 5 februarie 2021)


9. Se admite desfășurarea etapei locale a olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu, cu prezența fizică a persoanelor, începând cu data de 16 ianuarie 2021, în incinta instituțiilor de învățământ în care elevii își fac studiile.


10. Se admite reluarea, din data de 16 ianuarie 2021, a competițiilor sportive fără spectatori, desfășurate în aer liber și în spații închise de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire și control al răspândirii infecției COVID-19 aplicate la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive fără spectatori, în aer liber și în spații închise, conform Anexei nr. 2.


11. Prin derogare de la punctul 8 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, se admite organizarea și desfășurarea, la data de 22 ianuarie 2021, a celui de al XIX-lea Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale Federației Moldovenești de Fotbal, în incinta complexului sportiv “Futsal Arena FMF”, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a prevederilor Instrucțiunii, conform Anexei nr. 3.


12. Se dispune conducătorilor instituțiilor publice și private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.

Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competentă (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 și pauza de masă de la 12:00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.


13. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


14. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


15. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.


16. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


17. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


18. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


19. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 42 din 13 ianuarie 2021

Măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova

(Abrogată prin Hotărârea nr. 48 din 4 martie 2021)

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 42 din 13 ianuarie 2021

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire și control al răspândirii infecției COVID-19 la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive fără spectatori, în aer liber și în spații închise

1. Administratorul edificiului sportiv va asigura:

  1.1. Informarea antrenorilor (personalului) și sportivilor, membrilor staff-ului privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, inclusiv prevederile prezentei instrucțiuni, după care vor semna declarația de asumare a răspunderii.
  1.2. Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare a încăperii.
  1.3. Pană la organizarea competițiilor în edificiile sportive se va efectua curățenia generală și dezinfecția tuturor încăperilor, inclusiv birourile angajaților, vestiare, băi.
  1.4. Accesul persoanelor ce participă la organizarea competițiilor sportive în aer liber și spații închise (sportivi, membrii staff-ului, medici, servicii mass-media, reprezentanții ordinii și securității publice, pompieri, etc.) se va efectua conform programării prealabile, cu intrarea eșalonată, pentru a evita aglomerația și a asigura păstrarea distanței sociale.
  1.5. Accesul spectatorilor la competițiile sportive organizate în aer liber sau în spații închise este interzis. Excepție constituie minorii care pot avea ca însoțitor o singură persoană adultă, care să-i conducă la spațiul de competiție.
  1.6. Admisiunea în vestiar/ baie se va efectua în grupuri mici, în dependență de capacitatea edificiului sportiv (4–6 persoane), cu evitarea aglomerației și păstrarea distanței sociale.
  1.7. Plasarea recipientelor cu soluții dezinfectate pentru mâini la intrarea în incinta edificiului sportiv, precum și echiparea personalului angajat cu mănuși și măști.
  1.8. Afișarea la intrarea în instituția sportivă a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, graficul desfășurării competițiilor, numărul maxim de participanți (sportivi, antrenori, medic, servicii mass-media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri, etc.).
  1.9. Președintele Federației Sportive va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni.
  1.10. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic, efectuat de medicul desemnat din cadrul instituției sportive, cu includerea informației în fișele personale pentru sportivi și membrii staff-ului (temperatură, simptome de tuse, dureri în gat, dificultăți ale respirației ș.a.).
  1.11. Competițiile sportive vor fi organizate de către Federațiile Sportive Naționale acreditate, cu permisiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

2. În cadrul fiecărei instituții sportive:

  2.1. Va fi afișat Regulamentul privind organizarea competiției sportive și Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind permisiunea organizării evenimentului sportiv.
  2.2. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă, echipament sportiv, etc.). Se interzice schimbul de obiecte personale.
  2.3. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pe zonele și locațiile utilizate, cât și pe materialele, echipamentul, inventarul folosit.
  2.4. Elementele folosite de mai multe persoane (mânerul ușii, balustradele, recepția, podeaua, etc.) vor fi dezinfectate periodic cu produse dezinfectate și bioacide, autorizate în acest scop.
  2.5. Toate materialele și echipamentele sportive folosite vor fi dezinfectate riguros după fiecare competiție desfășurată.
  2.6. Testarea pentru COVID-19 a membrilor staff-ului, sportivilor, se va efectua în orice moment, la recomandarea medicului responsabil din cadrul instituției sportive sau la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional.
  2.7. Accesul persoanelor (sportivi, antrenori, medic, servicii mass-media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri) în instituția sportivă fără mască de protecție este interzisă. Masca trebuie purtată astfel încât aceasta să acopere atât gura cât și nasul.
  2.8. Coordonarea administratorilor instituțiilor sportive ce vor organiza competiții sportive cu autoritățile de sănătate și cele locale, astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, procesul competițional să reprezinte obiectivul prioritar.
  2.9. Asigurarea triajului epidemiologic se va efectua la intrarea în edificiul sportiv (aer liber, spații închise). Se interzice accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri în gât) și febra mai mare de 37,3° C.

3. Procesul de desfășurare a competițiilor sportive în aer liber sau spații închise:

  3.1. Competițiile se vor organiza strict conform graficului stabilit de către administratorul instituției sportive și Președintele (reprezentatul) Federației Sportive Naționale.
  3.2. Se va permite organizarea concomitentă a 2 sau mai multe competiții sportive (inclusiv la ramuri diferite de sport) doar în cazul disponibilității mai multor săli de sport, bazine de înot, terenuri sportive în entitatea sportivă.
  3.3 Federațiile Sportive Naționale, vor desfășura competiții sportive pe grupuri de sportivi (categorie de vârstă, categorie de kilograme, regulamentul competițional) pentru a reduce fluxul mare de sportivi participanți la eveniment.
  3.4. În incinta instituției sportive este interzisă vânzarea, oferirea gratuită sau regim de auto-deservire a băuturilor/ gustărilor/ energizant/ cocktail.
  3.5. Dacă entitatea sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile prezentei instrucțiuni și/sau nu dispune de Avizul Centrului de Sănătate Publică privind raportul de autoevaluare pentru re-deschiderea instituției, organizarea competițiilor sportive sunt interzise.

4. Federațiile Sportive Naționale pentru obținerea permisiunii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind organizarea competițiilor sportive în aer liber sau în spații închise, urmează să prezinte:

  4.1. Regulamentul privind organizarea competiției sportive.
  4.2. Declarația persoanei responsabile de organizare a competiției pentru asumare a răspunderii privind nerespectarea normelor sanitar-epidemiologice și a măsurilor de prevenire a infectării COVID-19.
  4.3. Lista sportivilor și a staff-ului care participă la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive.
  4.4. Avizul pozitiv al administratorului edificiului sportiv privind organizarea competiției sportive.
  4.5. Raportul Centrului de Sănătate Publică privind pregătirea pentru re-deschiderea instituției, inclusiv procesul-verbal de examinare a obiectului.

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 42 din 13 ianuarie 2021

Instrucțiune privind măsurile sanitar epidemiologice, care urmează a fi respectate la organizarea și desfășurarea celui de al XIX-lea Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale Federației Moldovenești de Fotbal

1. Accesul se va desfășura cu trecerea obligatorie a participanților prin dispozitive de dezinfecție amplasate în imediata apropiere a intrărilor în edificiu.


2. Organizatorii vor asigura accesul separat al delegaților și participanților în edificiul în care se va organiza Congresul, astfel încât să se evite aglomerația și să fie respectată distanțarea socială, folosind cele 4 intrări disponibile.


3. Circulația în incinta edificiului a participanților în timpul desfășurării Congresului se va efectua cu păstrarea distanței de cel puțin 2 metri, conform schemei aprobate de organizator.


4. Respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 metru în timpul aflării în incinta încăperii unde se va desfășura Congresul.


5. Amplasarea persoanelor la mese și/sau scaune astfel încât să fie respectată distanța de minim 1 metru între ele, conform schemei aprobate de organizator.


6. Amplasarea participanților în tribunele stadionului pe locurile destinate spectatorilor, la fiecare al patrulea scaun. Locurile participanților la Congres urmează a fi marcate.


7. Sectoarele de amplasare a participanților vor fi evidențiate cu culoarea, care să corespundă acreditării fiecărui participant. Acreditarea va conține cel puțin următoarea informație: nume, prenume, sectorul, rândul și locul amplasării.


8. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor, dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrare în edificiu, asigurarea la intrarea în edificiu și în sala unde se va desfășura Congresul cu produse dezinfectante pe bază de alcool.


9. Asigurarea organizatorilor (funcționari electorali), delegaților și altor participanți la Congres cu echipament de protecție (măști și mănuși).


10. Respectarea regulilor de igienă respiratorie, purtarea măștilor, astfel încât aceasta să acopere atât gura cât și nasul, pe toată durata Congresului. Măștile și mănușile vor fi puse la dispoziție fiecărui participant la Congres la intrarea in edificiu.


11. Efectuarea obligatorie a termometriei fiecărui participant la intrarea in edificiul unde va avea loc Congresul, cu înscrierea rezultatelor intr-un registru in care se vor indica: numărul de ordine, numele, prenumele, IDNP, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, data, indicele de temperatură și note despre existența sau lipsa simptomelor caracteristice infecției respiratorii acute.


12. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor in încăperea edificiului unde va avea loc Congresul, pană și după desfășurare.


13. Prelucrarea cu produse dezinfectante a pixurilor, microfoanelor și altor rechizite puse la dispoziția participanților la Congres.


14. Organizatorii vor asigura prezența la fața locului a unui medic infecționist și a unui echipaj al serviciului medical de urgență (ambulanță) pe parcursul întregii perioade de desfășurare a Congresului.


15. Asigurarea prezenței numărului necesar de observatori, care să urmărească respectarea întocmai a prevederilor prezentei Instrucțiuni de către participanți.

Hotărâre nr. 41 din 13 ianuarie 2021

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă.

Ținând cont de faptul că vaccinarea este un instrument extrem de eficient pentru prevenirea, controlul și eliminarea bolilor infecțioase ce pot pune viața fiecărei persoane în pericol;

Recunoscând că vaccinarea este una din cele mai rentabile investiții din sistemul de sănătate, precum și una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică care facilitează accesul la servicii medicale a celor mai vulnerabile grupuri de populație;

În scopul reducerii morbidității și mortalității provocate de COVID-19 prin asigurarea și administrarea în timp util a vaccinurilor sigure și eficiente anti-COVID-19 populației Republicii Moldova, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Planul național de imunizare anti-COVID-19, conform Anexei.


2. Autoritățile și instituțiile publice responsabile, menționate în Planul național de imunizare anti-COVID-19, vor asigura executarea conformă și în măsură deplină a acțiunilor din domeniul de competență.


3. Planul național de imunizare anti-COVID-19 se bazează pe dovezile științifice disponibile în prezent și poate fi actualizat concomitent cu apariția noilor dovezi.


4. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.


5. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


6. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.


7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


8. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă la Hotărârea nr. 41 din 13 ianuarie 2021

Planul național de imunizare anti-COVID-19

Hotărâre nr. 40 din 6 ianuarie 2021

147 871/195 252
cazuri confirmate
136 800/171 330
persoane vindecate
3 088/4 111
persoane decedate

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă. Reieșind din cele menționate, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se abrogă, începând cu data de 8 ianuarie 2021, Hotărârea nr. 39 din 21 decembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


2. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura reluarea tuturor curselor aeriene regulate de pasageri și a charterelor regulate de pasageri cu Marea Britanie, începând cu 8 ianuarie 2021, orele 00:00.


3. Reluarea, începând cu 11 ianuarie 2021, a procesului educațional în incinta instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal, publice și private, conform modelelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.


4. Se prelungește suspendarea, pană la 15 ianuarie 2021, a activităților extrașcolare (cercuri și secții sportive) în incinta instituțiilor de învățământ și se dispune organizarea acestora la distanță.


5. Se completează anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică după cum urmează:

  5.1. la pct.7.4. cu următoarele subpuncte:
   7.4.13. străinii care sunt citați de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens;
   7.4.14. străinii care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituțiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens (programări, invitații etc.).

  5.2. la pct.7.5 cu următorul conținut: În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere este completată și semnată de reprezentantul legal sau însoțitorul.

  5.3. la pct.7.6. cu următoarele subpuncte:

   7.6.10. persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova precum și reprezentanții lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens.
   7.6.11. străinii care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituțiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens (programări, invitații etc.).

6. Se solicită Inspectoratului General al Poliției de Frontieră să intensifice, la punctele de trecere a frontierei de stat, măsurile de sănătate publică pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19.


7. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, în special a regimului de autoizolare a persoanelor.


8. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


9. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.


10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Componența

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică
Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009[2]
Aureliu Ciocoi, ministru al afacerilor externe și integrării europene
Aureliu Ciocoi
președinte
Prim-ministru interimar al Republicii Moldova
Tatiana Zatîc, secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale
Tatiana Zatîc
vicepreședinte
Secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale
Vasile Guștiuc, director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Vasile Guștiuc
secretar
Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Oleg Lozan, director al Școlii de Management în Sănătate Publică
Oleg Lozan Director al Școlii de Management în Sănătate Publică
Olga Cebotari, viceprim-ministru pentru reintegrare
Olga Cebotari Viceprim-ministru pentru reintegrare
Tatiana Ivanicichina, secretar de stat al Ministerului finanțelor
Tatiana Ivanicichina Secretar de stat al Ministerului finanțelor
Ion Perju, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
Ion Perju Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
Lilia Pogolșa, ministru al educației, culturii și cercetării
Lilia Pogolșa Ministru al educației, culturii și cercetării
Pavel Voicu, ministru al afacerilor interne
Pavel Voicu
vicepreședinte
Ministru al afacerilor interne
Mihail Lupașcu, secretar de stat al Ministerului economiei și infrastructurii
Mihail Lupașcu Secretar de stat al Ministerului economiei și infrastructurii
Fadei Nagacevschi, ministru al justiției
Fadei Nagacevschi Ministru al justiției
Victor Gaiciuc, ministru al apărării
Victor Gaiciuc Ministru al apărării
Natalia Postică Consilier în domeniul dezvoltării sociale în cabinetul prim-ministrului
Mariana Grama, secretar de stat al Ministerului afacerilor interne (MAI)
Mariana Grama Secretar de stat al Ministerului afacerilor interne
Petru Corduneanu, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Petru Corduneanu Șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM)
Ion Tighineanu Președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Vladislav Cotici, director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)
Vladislav Cotici Director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Sergiu Burduja, director al Serviciului Vamal
Sergiu Burduja Director al Serviciului Vamal
Alexandr Esaulenco, director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS)
Alexandr Esaulenco Director al Serviciului de Informații și Securitate
Mihail Harabagiu, șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Mihail Harabagiu Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Valentina Buliga, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM)
Valentina Buliga Director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
Alin Gvidiani, șef al Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat
Alin Gvidiani Șef al Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat
Irina Vlah, guvernator al UTA Găgăuzia
Irina Vlah Guvernator al UTA Găgăuzia
Oleg Budza, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM)
Oleg Budza Președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
Silvia Cibotari Director general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale