Realizarea promisiunilor electorale 2014

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Republica Moldova, de la promisiuni la realizări

Competiția electorală în alegerile parlamentare din 2014 a fost dominată de mesaje și oferte electorale în preponderență de ordin geopolitic, în detrimentul temelor sociale și economice. Chiar dacă principala dezbatere era pe marginea aprofundării relațiilor cu UE versus anularea Acordului de Asociere și aderarea la Uniunea Vamală, toate partidele care au acces în Parlamentul de legislatura XX au oferit spațiu extins în platformele lor electorale domeniilor importante pentru dezvoltarea țării, prioritate fiind acordată economiei, educației și sănătății. La aceste capitole promisiunile concurenților electorali erau în mare parte asemănătoare, axându-se pe atragerea investițiilor străine, majorării de pensii și salarii, infrastructură modernă și servicii de sănătate calitative.

Așa cum după alegerile parlamentare din 2014 Moldova a intrat într-o perioadă de instabilitate politică și crize guvernamentale, abia la începutul anului 2016 a fost posibilă instalarea unui Guvern susținut de o majoritate parlamentară coagulată. În perioada 2016–2018 Republica Moldova a fost guvernată de Partidul Democrat din Moldova, partid al cărui vicepreședinte Pavel Filip a devenit prim-ministru (2016–2019) și care are cel mai mare număr de deputați după ce 2/3 din deputații comuniști și 1/3 din deputații liberal democrați s-au alăturat fracțiunii lor in Parlament. Asumându-și guvernarea, PDM a fost responsabil de elaborarea și implementarea unui Program de Activitate a Guvernului, având toate pârghiile administrative și instituționale necesare pentru a-și îndeplini promisiunile electorale făcute în campania din 2014.

Astfel, din totalul de 77 promisiuni măsurabile făcute de PDM în 2014, doar 25% au fost realizate de o manieră bună sau excelentă, în timp ce peste 40 la sută nu au fost deloc realizate. De o manieră satisfăcătoare au fost realizate 32% promisiuni.

Cele mai bine au fost realizate promisiunile din domeniul reglementării conflictului transnistrean, din categoria accesului la internet și administrație publică. Însă nu au fost deloc realizate promisiunile din domeniul relațiilor externe, sănătate și justiție. Similar, în domeniul educație și tineret nu au fost realizate 10 din cele 11 promisiuni făcute în campania electorală din 2014.

Categorie
Economie și finanțe 1 4 6 8
Infrastructură 2 1 3 2
Servicii de gospodărie comunală și comunicații 2 2 1 2
Ordine publică și justiție 0 0 5 3
Administrație publică și servicii publice 0 2 0 2
Relații externe 0 0 0 3
Transnistria 0 2 1 0
Social 1 1 1 4
Sănătate 0 0 1 6
Educație și tineret 0 1 7 3

Cuprins

Economie și finanțe

Gradul de realizare
excelent 1
bine 4
satisfăcător 6
nesatisfăcător 8

Programul electoral al PDM pentru alegerile din 2014 intitulat “Prosperitate pentru oamenii Moldovei – acum, aici, acasă” a avut o puternică componentă economică. Acesta conține măsuri orientate spre creșterea Moldovei, așa încât să creeze condiții pentru revenirea în țară a celor plecați peste hotare și prosperarea familiilor prin asigurarea unor venituri mai mari. Programul include trei domenii separate de promisiuni și angajamente electorale ce țin de domeniul economic: economie și locuri de muncă, diminuarea migrației și agricultura. O parte semnificativă din promisiunile electorale al PDM au fost incluse în programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru 2016–2018.

Creșterea economică

Atragerea a câte 1 miliard de euro anual în investiții străine

Unul dintre obiectivele de bază în economie este acela ca Republica Moldova să atragă 1 miliard de euro pe an sub formă de investiții străine.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Volumul anual al investițiilor străine directe în perioada 2014–2017 a fost sub 200 mil. USD. O constrângere pentru atractivitatea investițională a Republicii Moldova rămâne calitatea mediului de afaceri. Volumul scăzut al investițiilor, inclusiv și a celor străine, are mai multe consecințe negative asupra calității creșterii social-economice a Republicii Moldova (structurale, tehnologice etc.).


Facilități pentru firmele care angajează tineri

Facilități pentru firmele care angajează tineri, în special absolvenți de studii superioare și școli profesionale. Astfel, în primii 3 ani de la angajarea tinerilor specialiști, statul va asigura contribuțiile către fondul asigurărilor sociale pentru fiecare tânăr angajat. Această măsură va încuraja angajarea tinerilor specialiști în domeniile potrivite, cu contracte de muncă.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În anul 2017 a fost aprobat Regulamentul privind subvenționarea creării locurilor de muncă. Conform prevederilor acestui Regulament, companiile vor primi subvenții de 40 de mii de lei pentru un nou angajat cu condiția că vor menține cel puțin 3 ani aceste locuri de muncă, vor achita un salariu de cel puțin 75% din media pe economie și vor crea cel puțin 100 de locuri de muncă noi. Subvențiile sunt destinate femeilor de toate vârstele și bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani, dar ce celor peste 45 ani. Problema principală ce ține de această promisiune electorală este că un astfel de mecanism deja există în Republica Moldova din 2005. În acest an, a fost aprobată Procedura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ superior finanțării de la bugetul de stat. Cererea din partea angajatorilor pentru aceste subvenții a fost mică, ceea ce poate fi și cazul cu mecanismul adoptat în anul 2017.


Scutirea de impozit din veniturile firmelor, dacă investesc în dezvoltare

Scutirea de impozit a până la 12% din veniturile firmelor, dacă investesc în cercetare și dezvoltare. Vom stimula în acest fel extinderea activității companiilor, deci crearea de noi locuri de muncă.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Promisiunea nu a fost realizată și Codul Fiscal nu a fost modificat. În același timp subiectul stimulării inovațiilor în companiile din Republica Moldova devine tot mai critic pentru dezvoltarea durabilă a țării. Acest fapt este demonstrat de punctajul redus obținut de Republica Moldova în Raportul Global de Competitivitate. În ediția recentă pentru 2017/2018, țara noastră a obținut un scor de doar 2,6 din 7 posibile la inovații și s-a clasat pe locul 128 din 137.


Comasarea impozitelor și taxelor

Birocrația excesivă este adversarul mediului de afaceri și împiedică crearea de locuri de muncă. PDM susține simplificarea semnificativă a sistemului fiscal prin comasări și eliminări de taxe și impozite pentru a face mai ușoară relația companiilor cu fiscul și pentru a reduce povara fiscală în economie.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Numărul de impozite și taxe nu s-a diminuat. Totodată, calitatea sistemului fiscal s-a îmbunătățit în raport cu mediul de afaceri, prin optimizarea numărului de plăți fiscale, introducerea mecanismelor electronice, etc. Grație modernizării cadrului fiscal, Republica Moldova a avansat în perioada 2014–2018 de pe locul 95 pe 32 în clasamentul Paying Taxes, elaborat de către PwC și Banca Mondială.


Întreprinderi mici

Scutirea totală de impozit pe profit pentru primii 3 ani de funcționare

Pentru a stimula deschiderea micilor afaceri și crearea de locuri de muncă, propunem scutirea totală de impozit pe profit pentru primii 3 ani de funcționare ai oricărei întreprinderi mici și mijlocii nou înființate.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Nu a fost realizată. Costul implementării acestei inițiative pentru bugetul public național este destul de mare, fiind necesară o susținere mai nuanțată pe anumite sectoare prioritare.


Scutiri de impozit pe venit pentru cei cu salarii mici

Vom scuti veniturile persoanelor fizice aflate sub minimul de existență (1 350 lei) de plata impozitului pe venit.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În 2018, Codul Fiscal a fost amendat prin dublarea scutirii personale de la 11 280 lei la 24 000 lei. Astfel, persoanele fizice cu un venit sub minimul de existență, care era în valoare de 1 895,7 lei în primul semestrul al 2018, vor fi scutite de la plata impozitelor.


Credite cu dobândă subvenționată de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii

Orice întreprindere mică și mijlocie nou-înființată va avea posibilitatea să obțină un credit bancar de maxim 10 000 euro cu dobândă subvenționată de stat.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Nu a fost realizată. Totodată, întreprinderile mici și mijlocii pot obține credite garantate din partea statului în valoare de până la 700 mii lei pe o durată de până la 36 luni din Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. În pofida eforturilor de a îmbunătăți accesul companiilor la sursele de finanțare, situația s-a înrăutățit la acest capitol în ultimii ani. Conform clasamentului Doing Business, Republica Moldova a coborât de pe locul 13 în 2014 pe locul 44 în 2018 la indicatorul ușurinței de accesare a creditelor.


Ocrotirea și întregirea familiilor

Dublarea pensiei medie și a salariului mediu

Pe baza dezvoltării economice din Moldova, PDM își asumă ținta de a dubla pensia medie și de a dubla salariul mediu în următorii ani.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În perioada 2014–2017, salariul mediu pe economie a crescut în termeni nominali doar cu 37%. Dacă sunt luați în calcul datele trimestriale atunci salariul mediul lunar în

T3 2018 era cu 52% mai mare decât în T3 2014. Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă în perioada 2014–2017 s-a majorat în termeni nominali doar cu 31%. În termeni reali creșterea salariilor și pensiilor a fost cu mult mai mică.


Granturi nerambursabile pentru cei care se întorc acasă și investesc

PDM propune ca orice moldovean care se întoarce din străinătate și vrea să investească cel puțin 10 000 de euro într-o afacere acasă să primească un grant nerambursabil de 10 000 de euro pentru investiții suplimentare.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Nerealizată. Parțial această inițiativă se regăsește în programul PARE 1+1. Conform prevederilor acestui program, emigranții sau rudele lor de gradul întâi pot obține un grant de echivalent cu investiția făcută, dar în mărime de până la 250 mii de lei. Astfel, limita de grant preconizată în cadrul legal existent corespunde volumului propus de finanțare de 10 mii de euro.


PDM va continua programul PARE 1+1

PDM va continua programul PARE 1+1 prin care se atrag în economie remitențele moldovenilor din străinătate. Noi propunem dublarea fondurilor disponibile pentru acest program și prelungirea lui. Dacă din 2010 și până azi acest program a fost accesat de circa 1 200 de moldoveni de peste hotare sau de rudele lor din țară, obiectivul nostru pentru următorii patru ani este de 3 000 de persoane.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Programul PARE 1+1 a fost prelungit de două ori în 2015 și 2018 până în anul 2021. Numărul beneficiarilor însă nu s-a majorat până la 3 000 de persoane. În perioada 2014–2016, pentru care sunt date publice, numărul beneficiarilor de granturi a fost de 614 persoane. Pentru anii 2017 și 2018 numărul beneficiarilor a fost estimat de 200 persoane per an în programul de activitate al Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, responsabilă de gestionarea programului. Astfel, numărul estimativ al beneficiarilor în perioada 2014–2018 poate să fie aproximativ cu puțin peste 1 000 de persoane. De asemenea, volumele alocate în cadrul programului PARE 1+1 nu s-au dublat. Bugetul alocat s-a majorat de la circa 30 mil. de lei în 2014 la 40 mil. de lei în ultimii ani, deci cu aproximativ 34%.


Cursuri gratuite de consultanță în afaceri

Pentru cei care revin să investească în țară, dar nu știu de unde să înceapă, avem un program special. Vom oferi moldovenilor care doresc să înceapă un business în țară șansa unor cursuri gratuite de consultanță în afaceri.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

De fapt, această promisiune electorală deja era realizată în anul 2014 în cadrul programului PARE 1+1, care a fost lansat în 2010. O componentă a acestui program este anume instruirea și suportul antreprenorial pentru persoanele care revin acasă și doresc să investească (Componenta II).


Eliminarea taxelor vamale pentru aducerea în țară a bunurilor

PDM îi va încuraja pe moldoveni să revină acasă inclusiv prin eliminarea taxelor vamale pentru aducerea în țară a bunurilor agonisite cât timp au fost plecați.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nu a fost modificată pentru a fi introdusă această propunere.


Fiecare expert în domeniul IT va fi scutit de impozitul pe salariu timp de 1 an, dacă revine în țară

Vom realiza harta locurilor de muncă potrivite pentru ei, în acest domeniu care se află în plină dezvoltare.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Nu a fost realizată nici scutirea de impozit a specialiștilor din domeniul tehnologiei informației, nici nu a fost creată harta locurilor de muncă din acest domeniu. Totodată, a fost implementată o inițiativă importantă în domeniul tehnologiei informației, care poate avea impact pozitiv asupra dezvoltării acestui sector în Republica Moldova. Această inițiativă ține de crearea Parcurilor pentru tehnologia informației. Rezidenții acestor parcuri vor achita un impozit unic de doar 7%, dar nu mai puțin decât suma impozitului calculat pentru fiecare angajat în mărime de 30% din salariul mediu lunar pe economie. Astfel, rezidenții acestor parcuri au un regim simplificat de impozitare.


Sprijin pentru agricultori

TVA redus, de 8%, pentru agricultură

Reducând TVA, reducem povara fiscală în agricultură, încurajăm investițiile și ajutăm produsele moldovenești să fie competitive pe piață.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

TVA redus de 8% pentru un set de produse din zootehnie, fitotehnie și horticultură a fost introdus în anul 2015. Neajunsul principal al cotei unice reduse de TVA este încetinirea procesului de restructurare a ramurii pe termen lung, dar și faptul că ea are un caracter regresiv pentru consumatori (sunt favorizate mai mult gospodăriile cu venituri înalte).


Introducerea impozitului unic în agricultură

Vom comasa mai multe impozite plătite actualmente în agricultură, simplificând astfel relațiile dintre fermieri și fisc. Vom începe prin a evalua, timp de un an de zile, calitatea terenurilor agricole deținute de proprietari, iar imediat după aceea va fi introdus impozitul unic în agricultură (în funcție de gradul de bonitate respectiv). Fiecare agricultor va plăti astfel în mod corect taxele la stat.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Impozitul unic în agricultură nu a fost introdus, dar se planifică de continuat activitățile în 2019. Adoptarea impozitului unic în agricultură are atât avantaje, cât și dezavantaje care trebuie luate în calcul și analizate minuțios până a fi implementate. Până în acest moment au fost făcute inițiative de a adopta în 2013, fără a face o analiză comprehensivă a subiectului.


Lansarea Programului Tânărul Fermier

Vom oferi tinerilor sub 35 ani care vor să se apuce de agricultură fonduri nerambursabile pentru investiții de până la 10 000 euro de persoană.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În 2018 a fost aprobat mecanismul financiar de susținere a producătorilor debutanți (tineri fermieri și femei fermieri) și proiectelor start-up în agricultură. Pentru acest scop vor fi alocate anual cel puțin 5% din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Valoarea maximă a subvenției o să ajungă până la 65% din valoarea investiției, care nu trebuie să fie mai mare de 1 mil. de lei.


Lansarea Programului Renta agricolă

Agricultorii în etate care nu-și mai pot lucra pământurile le vor putea arenda unui tânăr antreprenor, iar în plus față de arendă, ei vor primi de la stat 1 000 de lei pe an pentru fiecare hectar arendat.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Programul nu a fost implementat. Un astfel de program potențial poate să aibă un impact pozitiv social prin oferirea unei surse de venit adiționale și garantate pentru persoanele în vârstă. Impactul pozitiv economic al programului ar fi fost consolidarea și utilizarea mai eficientă a terenurilor agricole. O constrângere majoră pentru implementarea programului este costul ridicat pentru finanțele publice. În proiectul de lege pentru introducerea rentei viagere agricole din anii 2012–2013, se estima un cost minim de circa 30–40 mil. de lei pentru bugetul public.


Credite garantate și dobânzi subvenționate

PDM propune ca toate creditele bancare luate de gospodăriile țărănești mai mici de 10 hectare să fie garantate de către stat. În același timp, propunem ca dobânzile pe timp de 1 an de zile ale tuturor noilor credite agricole de până la 1 milion de lei să fie achitate tot de stat.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Procesul de creare a unui Fond de garantare a creditelor agricole a demarat în 2015, dar nu a fost finalizat până în acest moment. Au fost finalizate studii de fezabilitate, dar cadrul regulator nu a fost finalizat. O constrângere pentru instituirea unui astfel de Fond este cuantumul de minim 1 mil. euro ca și capital statutar.


Crearea a 100 ferme zootehnice noi

Din fondurile de subvenționare a zootehniei vor fi acordați bani pentru înființarea a cel puțin 100 de ferme zootehnice de vaci, oi, porci și capre.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Nu există statistică recentă privind numărul fermelor zootehnice în Republica Moldova. Totodată, conform datelor Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, numărul fermelor zootehnice reutilate și modernizate a crescut de la 67 în 2015 la 153 în 2017 din fondurile de subvenții. În pofida creșterii fondului de subvenții și a beneficiarilor din sectorul zootehnic, efectivul vitelor (bovine, porcine, ovine și caprine) practic nu a crescut în perioada 2015–2017, oscilând în jurul cifrei de 230 mii capete.

Infrastructură

Gradul de realizare
excelent 2
bine 1
satisfăcător 3
nesatisfăcător 2

PDM a promis să investească în drumurile țării și în călătorii sigure. Modernizarea infrastructurii rutiere a fost recomandată ca prioritară pentru următoarea guvernare, aceasta fiind văzută drept precondiție pentru dezvoltarea țării și a economiei. Platforma electorală din 2014 conține obiective ambițioase în acest sens, pornind de la realizarea de șosele ocolitoare pentru capitală și alte orașe, până la electrificarea parțiala a căii ferate și dublarea numărului de pasageri care trec prin aeroportul Chișinău.

Drumuri

Realizarea de șosele ocolitoare

Realizarea șoselelor ocolitoare pentru municipiul Chișinău și pentru cel puțin 10 orașe reședințe raionale.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În 4 ani, au fost construite șosele ocolitoare numai pentru municipiul Ungheni și orașul Căușeni. În perioada, 30 iulie 2015 – 30 mai 2017, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova a fost condus de către Iurie Chirinciuc, membru al PL.


Modernizarea a cel puțin 500 km de drumuri naționale

Modernizarea a cel puțin 500 de kilometri de drumuri naționale în următorii 4 ani. Ținând cont de modernizarea rețelei rutiere din ultimii ani și de propunerile pentru viitor, noi considerăm că rețeaua interurbană de bază va fi aproape integral modernizată în 2018, în așa fel încât atunci se va putea circula în condiții decente din fiecare capitală raională către municipiul Chișinău, precum și între toate capitalele raionale.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Lungimea drumurilor naționale modernizate in ultimii 4 ani constituie 118,63 km din surse externe, 55 km din surse naționale.


Investiții de 1 miliard de lei anual pentru modernizarea drumurilor locale

Cel puțin un drum modernizat în fiecare sat din Moldova. Reabilitarea drumurilor locale, asigurând astfel conectarea mai bună a satelor noastre cu centrele raionale și cu capitala țării. PDM propune ca 1 miliard de lei să fie investiți anual pentru modernizarea drumurilor locale.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În cadrul programului “Drumuri bune pentru Moldova” au fost realizate investiții în valoare de 1,51 miliarde lei și au fost reabilitați 1 600 de km de drum. Programul “Drumuri bune 2 pentru Moldova” a fost lansat la începutul lunii octombrie 2018 și prevede reparația și construcția a circa 2 600 kilometri de drum în toate raioanele țării.


Transport aerian

2 milioane de pasageri transportați anual prin aeroportul Chișinău

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Numărul pasagerilor transportați prin aeroportul Chișinău în 2015 a constituit 2 226 441 persoane, în anul 2016 – 2 206 266 persoane, iar în anul 2017 – 2 744 465 persoane. În 2017, numărul pasagerilor transportați prin aeroportul Chișinău a fost în creștere cu 54% față de anul 2014. Majoritatea absolută a pasagerilor transportați a fost efectuată prin intermediul curselor regulate.


Deschiderea de linii aeriene directe cu noi orașe din Europa și Asia

Atragerea de noi companii aeriene în Republica Moldova și deschiderea de linii aeriene directe cu noi orașe din Europa și Asia. Acest lucru va determina reducerea prețului biletelor de avion pentru mai multe destinații externe.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În perioada anilor 2014–2017, numărul mișcărilor aeronave în cadrul curselor aeriene regulate a crescut de la 19 069 la 27 113. La fel, a crescut numărul destinațiilor, printre care Bruxelles, Geneva, Birmingham, Krasnodar, Londra, Voronej, Valencia, iar prin intermediul operatorilor noi în Paris, Londra, Veneția, Verona, Frankfurt.


Transport feroviar

Creșterea numărului de locomotive și vagoane moderne

Modernizarea parcului de locomotive și vagoane. Avem nevoie de vagoane și locomotive moderne pentru a asigura un transport civilizat, în condiții de nivel european.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

De la destrămarea URSS până în anul 2018, nu au fost procurate locomotive și vagoane noi. În anul 2012, a fost înregistrată o singură tentativă de modernizare a 5 garnituri de tren, care a eșuat. În anul 2018, au fost procurate 12 locomotive diesel, noi, de producție americană, care vor fi aduse în Moldova la finele anului 2019 – începutul anului 2020. La finele anului 2017, parcul de locomotive și vagoane era format din 134 locomotive diesel (peste 350 CP), 5 582 vagoane de marfă, 268 vagoane de pasageri.


Electrificarea a cel puțin un traseu de cale ferată

Reabilitarea și modernizarea rețelei feroviare. Proiectul trebuie să includă electrificarea căii ferate, iar noi susținem ca cel puțin un traseu de cale ferată să fie electrificat în următorii 4 ani, iar alte câteva proiecte asemănătoare să fie începute. De asemenea, este nevoie să continuăm realizarea accesului de cale ferată cu ecartament european la granița română pentru a ușura conexiunea feroviară cu Uniunea Europeană.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Nu a fost realizată electrificarea traseelor de cale ferată. În prezent, lungimea liniilor de cale ferata în exploatare de folosință generală constituie 1 151 km și este neschimbată din anul 2014, când constituia 1 154 km.


Tren de mare viteză care să lege Moldova de România și Ucraina

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Parcul locomotivelor și vagoanelor din R. Moldova nu dispune de unități de transport pentru crearea unei astfel de garnituri.


Servicii de gospodărie comunală și comunicații

Gradul de realizare
excelent 2
bine 2
satisfăcător 1
nesatisfăcător 2

Partidul Democrat din Moldova și-a propus să joace un rol activ în dezvoltarea satelor și orașelor Moldovei, prin asigurarea gospodăriilor cu acces la apă, canalizare și gaz metan. Obiectivul țintea spre creșterea investițiilor în infrastructura locală, în special în satele Moldovei, pentru a o aduce la nivel european. De asemenea, PDM și-a propus să aducă mai multe tehnologii în țară, așa încât birocrația să fie înlocuită cu proceduri moderne.

Servicii de gospodărie comunală

Asigurarea a 70% dintre gospodăriile din țară cu acces la apă curentă

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Din 2014 până în anul 2017, ponderea gospodăriilor casnice cu acces la apeduct din rețeaua publică a crescut de la 61% la 68,5%, inclusiv în mediul urban de la 89,3% la 91% și în mediul rural, de la 38% la 50,5%. La fel, cota gospodăriilor casnice dotate cu comodități (apă caldă), s-a majorat de la 45,4% la 54,6%, inclusiv în mediul urban de la 72,4% la 80,4% și în mediul rural, de la 23,4% la 34%.


Asigurarea a 50% dintre gospodării cu acces la canalizare

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Ponderea locuințelor dotate cu sistem de canalizare în perioada anilor 2014–2017 a crescut cu 8%, de la 60,1% în 2014 la 68,1% în 2017. Cota locuințelor cu acces la sistemul public de canalizare, în aceeași perioadă, a crescut de la 33,2% la 35%, ce constituie un avans de 1,8% (în mediul urban cu 2,5%, iar în mediul rural cu 1,6%). În mediul urban, situația se prezintă astfel: 2014 – 71,9%, 2015 – 71%, 2016 – 73,2%, 2017 – 74,4%. În mediul rural: 2014 – 1,7%, 2016 – 1,7%, 2017 – 3,6%. Ponderea locuințelor cu sistem de canalizare propriu a crescut de la 26,9% la 33,1% în 2017. În mediul urban, acest indicator a constituit 17,8%, atât în 2014, cât și în 2017. În mediul rural, a crescut de la 34,4% la 45,3%.


Asigurarea a cel puțin 75% din populație cu acces la gaz metan

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Ponderea locuințelor aprovizionate cu gaze din rețea în 2017 a constituit 58,3%, fiind în creștere cu 2,9% față de anul 2014. Acest indicator a variat nesemnificativ în mediul urban și rural (în mediul urban, o creștere de 3,3%, de la 81,6% în anul 2014 la 84,9% în anul 2017, iar în mediul rural, o majorare de numai 2,9%, de la 34% în anul 2014 la 36,9% în anul 2017). În linii mari, aceasta promisiune nu poate fi realizată de Guvern, deoarece realizarea acesteia depinde de consumatori.


Extinderea gazoductului Iași – Ungheni până la Chișinău

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Gazoductul Iași – Ungheni nu este extins până la Chișinău.


Internet

Fiecare localitate va avea un punct de acces la fibră optică

În 3 ani, fiecare localitate din Republica Moldova trebuie să aibă cel puțin un punct de acces la fibră optică. În acest moment, rețeaua de fibră optică acoperă mai bine de jumătate din țară.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Programul de dezvoltare a rețelelor de bandă largă prevede că, până în 2020, toate localitățile din Republica Moldova vor fi conectate la rețelele în bandă largă cu viteza de cel puțin 30 Mbps. Totodată, va spori până la 60 la sută numărul gospodăriilor cu acces la Internet de mare viteză. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, în prezent 49 la sută din gospodării au acces la Internet în bandă largă. În anul 2018, urma ca ultimele 43 de localități să fie conectate la rețeaua de fibră optică.


Moldova va fi printre primele 5 țări ale lumii la viteza internetului

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Conform unui studiu realizat de Measurement Lab (M-Lab), un parteneriat între mai multe organizații de profil, printre care Open Technology Institute (SUA), Google Open Source Research și PlanetLab (Princeston University), care include 200 de țări și analizează datele colectate în perioada mai 2017 – iunie 2018, Republica Moldova era poziționată pe locul 45 în lume după viteza serviciilor de internet fix. Moldova este lideră în spațiul CSI, întrecând Rusia (locul 47), Ucraina (locul 58), Belarus (locul 66) sau Georgia (locul 77). În spațiul postsovietic cea mai mare viteză a serviciilor de Internet este în Letonia (locul 13), Estonia (locul 15) și Lituania (locul 17).


Înființarea “parcurilor IT”

Înființarea “parcurilor IT”, care vor oferi companiilor facilități fiscale și economice și vor atrage investitori în Moldova, iar noile afaceri în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor vor oferi moldovenilor mii de locuri de muncă aici, acasă.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În Moldova este înființat “Moldova IT Park”. La patru luni de la lansare, primul parc din domeniul Tehnologiei Informației din țara noastră, “Moldova IT Park” numără 164 de rezidenți. Printre facilitățile și stimulentele fiscale acordate rezidenților parcurilor IT, cea mai mare greutate o are, pentru rezidenții actuali și potențiali, impozitul unic în mărime de 7% din venitul din vânzări și eliminarea barierelor birocratice. Acest impozit unic include: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumului.


Ordine publică și justiție

Gradul de realizare
excelent 0
bine 0
satisfăcător 5
nesatisfăcător 3

Partidul Democrat din Moldova a pornit în campania electorală din 2014 cu determinarea că toleranța zero față de corupție este o condiție obligatorie pentru realizarea obiectivului de creștere generală a țării. Recunoscând că mai sunt necesare eforturi pentru a ajunge la o justiție modernă și independentă, PDM și-a dezvoltat promisiunile în domeniul justiției și ordinii publice pornind de la câteva direcții prioritare: asigurarea drepturilor egale pentru diferite grupuri de cetățeni, depolitizarea justiție, eliminarea corupției și eficientizarea activității poliției.

Egalitate în drepturi

Promovarea a principiului egalității gender în ocuparea funcțiilor publice

PDM menține obiectivul de a promova în societate egalitatea reprezentării femeilor și bărbaților în funcțiile publice. Experiența arată că pentru a atinge acest scop este necesar mai mult decât inițiative politice și legislative, este necesară o politică de stat pentru a motiva femeile să se implice și societatea să le promoveze și să le susțină.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În pofida mai multor acțiuni întreprinse (atât la nivel de adoptare a legilor, cât și la nivel de implementare a acestora), lipsește o politică de stat, prin care s-ar motiva femeile să se implice, iar societatea să le promoveze și să le susțină.


Dublarea pedepselor pentru violență domestică

Violența în familie este intolerabilă, de aceea PDM propune severitate mai mare în pedepsirea ei. Vom propune dublarea pedepselor pentru violența domestică, precum și aplicarea pe larg, simplă și severă, a ordinului de restricție pentru agresorii domestici.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Pedepsele pentru violența domestică, chiar dacă nu au fost dublate, au fost înăsprite, însă numărul ordinelor de restricție, care, de altfel, este în descreștere, nu conving că acestea se aplică pe larg, simplu și sever.


Înăsprirea pedepselor pentru instigarea la ură rasială sau etnică

Vom promova înăsprirea pedepselor pentru instigarea la ură rasială sau etnică. Și tot ca măsură de combatere a urii interetnice, PDM va crește rolul “Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității” în apărarea drepturilor minorităților etnice.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Pedepsele pentru instigarea la ură rasială sau etnică au fost înăsprite, însă, în apărarea drepturilor minorităților etnice, nu a sporit rolul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității.


Justiție și anticorupție

Depolitizarea justiției prin eliberarea funcțiilor de orice influență politică

Depolitizarea justiției. Funcțiile din justiție trebuie eliberate de orice influență politică, iar justiția trebuie să fie guvernată doar de aplicarea legii. Acest lucru este crucial pentru încrederea cetățenilor în justiție și pentru corectitudinea hotărârilor judecătorești.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Deși a fost elaborat și promovat un proiect de lege în acest sens, acesta a rămas nedezbătut de Parlament.


Salarizarea adecvată a judecătorilor și procurorilor

Toleranță zero față de corupția în justiție. Corupția distruge încrederea cetățenilor în lege și în justiție. Considerăm că procurorii, judecătorii, magistrații în ansamblu trebuie să fie bine plătiți dacă își fac treaba și cel mai aspru pedepsiți dacă se dovedesc a fi corupți.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Condițiile de salarizare a judecătorilor, ulterior și a procurorilor, au fost îmbunătățite prin Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor. Legea, însă, a fost abrogată prin Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.


Accelerarea justiției

Accelerarea activității în justiție. Vom veni în Parlament cu un pachet legislativ prin care vom elimina portițele legale prin care procesele se pot prelungi nejustificat și prin care deciziile justiției se amână sau se pun în aplicare cu greutate.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În pofida celor întreprinse sub egida Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016, mai multe urmează de realizat în cadrul Micii reforme a justiției, care a fost anunțată de Guvernare.


Siguranța cetățenilor

Asigurarea patrulelor de poliție zi și noapte în fiecare localitate

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Mai multe acțiuni au fost întreprinse în vederea sporirii capacităților IGP în acest sens. Totuși, nu putem constata o realizare plenară a promisiunii.


Sporirea finanțării pentru dotarea Poliției

Sporirea finanțării pentru dotarea Poliției și pentru formarea profesională a lucrătorilor de poliție.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Bugetul Poliției este în creștere, însă buna parte a mijloacelor sunt utilizate pentru cheltuielile de personal (salarizare).

Administrație publică și servicii publice

Gradul de realizare
excelent 0
bine 2
satisfăcător 0
nesatisfăcător 2

Programul electoral al PDM pentru alegerile din 2014, intitulat “Prosperitate pentru oamenii Moldovei – acum, aici, acasă” a cuprins și câteva angajamente în domeniul administrației publice și serviciilor publice, cu accent pe creșterea numărului și a eficienței serviciilor prestate online.

Consolidarea autonomiei și descentralizării administrative locale

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Promisiunea este prea generală și vagă pentru a putea evalua cu exactitate nivelul de implementare a acesteia. Totuși, pornind de la constatările organizațiilor în domeniu, starea de lucruri mai degrabă a degradat decât a evoluat.


Asigurarea accesării electronice a serviciilor publice

PDM va crea posibilitatea accesării electronice a serviciilor publice. În felul acesta, vom reduce corupția și vom spori confortul cetățenilor, care nu vor mai fi nevoiți să aștepte la cozile de la ghișee.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Există posibilitatea accesării electronice a unei game, destul de largi, de servicii publice. Totuși, costurile acestora rămân a fi mari.


Transferurile bănești, prin Poșta Moldovei, simple și avantajoase

Transferurile bănești din străinătate prin Poșta Moldovei, simple și avantajoase, vor fi posibile din tot mai multe țări unde se află un număr mare de moldoveni. Astăzi, cetățenii Moldovei care se află în Italia pot deja trimite acasă până la 1 000 de Euro, la un comision de numai 5 Euro.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Calificativul relativ înalt se datorează faptului că Poșta Moldovei a consolidat, în cadrul său, serviciile de transfer prin peste 10 sisteme internaționale.


Promovarea serviciului Portofel Mobil

Serviciul Portofel Mobil va permite moldovenilor să achite facturi, să opereze tranzacții financiare și să facă cumpărături online extrem de simplu, cu ajutorul unei aplicații pe smartphone, având un cont la Poșta Moldovei.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

După lansarea proiectului în septembrie 2014, nu este nicio informație, public disponibilă, referitor la implementarea proiectului.


Relații externe

Gradul de realizare
excelent 0
bine 0
satisfăcător 0
nesatisfăcător 3

În campania din 2014 PDM s-a poziționat ca un susținător puternic al integrării europene în paralel cu menținerea unor relații bune cu Federația Rusă. În Platforma sa electorală PDM sublinia că integrarea în UE este cea mai bună opțiune pentru interesul național dat fiind faptul că Uniunea Europeană este un spațiu al păcii și bunăstării. De asemenea, partidul promitea să se alieze în Parlament doar cu acele formațiuni care împărtășesc opțiunea pro-europeană.

Apropierea de UE și aderarea la UE

Uniunea Europeană reprezintă o piață de peste 500 milioane de consumatori, care deține o cotă de circa 25% din avuția lumii. Apropierea de UE și aderarea la UE deschid, deci, oportunități unice pentru agenții economici din Republica Moldova.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În perioada ciclului electoral 2014–2018 relațiile cu UE au atins un punct critic, fără precedent, reflectat în Raportul de progres și în două Rezoluții ale Parlamentului European din iulie și noiembrie 2018.


Creșterea sprijinului financiar venit din partea UE

PDM se angajează să lupte pentru creșterea sprijinului financiar venit din partea UE. Cu aceste fonduri suplimentare vom crea noi locuri de muncă bine plătite, vom construi o infrastructură de nivel european, vom sprijini producătorii agricoli.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În perioada ciclului electoral 2014–2018 suportul financiar al UE convenit pentru reforma justiției în Republica Moldova a fost sistat, iar suportul macro-financiar a fost suspendat.


Ridicarea restricțiilor la importul produselor moldovenești și îmbunătățirea colaborării bilaterale cu Federația Rusă

Federația Rusă reprezintă o piață importantă a produselor moldovenești, un factor semnificativ al dezvoltării noastre economice, un stat cu care avem afinități culturale și istorice puternice. De aceea, vom continua dialogul cu Federația Rusă pentru a ridica restricțiile la importul produselor moldovenești și pentru a îmbunătăți colaborarea bilaterală.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În perioada ciclului electoral 2014–2018 relațiile cu Federația Rusă s-au deteriorat considerabil, iar eforturile de înlăturare a barierelor pentru accesul produselor moldovenești pe piața rusă au fost substituite de către autoritățile ruse prin condiționări politice – victoria PSRM la viitoarele alegeri parlamentare. Autoritățile moldovene au explicat deteriorarea relațiilor moldo-ruse prin faptul că au trebuit să întreprindă un șir de măsuri de răspuns împotriva unor acțiuni neprietenoase ale Federației Ruse, precum: menținerea embargoului asupra importului produselor moldovenești pe piața rusă, în pofida acordului bilateral privind liberul schimb; distrugerea demonstrativă repetată a produselor moldovenești importate în Rusia; reținerea nefondată a oficialilor moldoveni, care tranzitau teritoriul Rusiei pentru a ajunge la destinație; promovarea unei campanii propagandistice de denigrare a autorităților moldovene în cadrul așa-zisului război hibrid, purtat de Rusia împotriva Republicii Moldova; participarea ostentativă a trupelor ruse dislocate ilegal în Transnistria la exerciții militare și la parada dedicată celei de a 25-a aniversări a independenței Transnistriei, etc.

Pe un astfel de fundal și atitudini, autoritățile moldovene au întreprins un șir de acțiuni pe care le-au prezentat că măsuri de contracarare a războiului hibrid desfășurat de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova: interzicerea repetată a intrării pe teritoriul Republicii Moldova a unui șir de cetățeni ruși, de obicei jurnaliști, care ar avea interesul pentru destabilizarea situației prin acțiuni propagandistice sau ar urmări interese de subminare a securității în regiunea transnistreană; expulzarea, în câteva rânduri, a diplomaților ruși pe motiv că ar desfășura activități incompatibile cu statutul acestora – cinci diplomați au fost expulzați în mai 2007 și trei în martie 2018. În ultimul caz, decizia autorităților moldovene fiind un gest de solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord … urmare a concluziilor Consiliului European din 23–24 martie 2018, care califică atacul de la Salisbury drept o amenințare la adresa securității colective și a dreptului internațional; condamnarea unui cetățean al Republicii Moldova, fost membru al PDM, pentru acțiuni de spionaj și trădare de Patrie în favoarea Federației Ruse, etc.

Transnistria

Gradul de realizare
excelent 0
bine 2
satisfăcător 1
nesatisfăcător 0

Soluționarea problemei transnistrene este vizată de programul electoral al PDM pentru alegerile din 2014 în contextul promisiunilor adresate minorităților etnice. În câteva rânduri PDM menționează că regiunea transnistreană este parte a Republicii Moldova, iar reîntregirea țării trebuie realizată pe cale pașnică, prin dialog și negociere. În acest sens, PDM și-a propus să aplice tactica pașilor mici pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului; să ceară în continuare retragerea munițiilor și a trupelor străine din regiunea Transnistreană; și să promoveze avantajele apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Cererea în continuare a retragerii munițiilor și trupelor străine din regiunea transnistreană

Reîntregirea țării trebuie realizată pe cale pașnică, prin dialog și negociere. În acest sens, PDM va cere în continuare retragerea munițiilor și a trupelor străine din regiunea transnistreană, ca o precondiție pentru a restabili încrederea între părți.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În perioada ciclului electoral 2014–2018, în vederea reglementării transnistrene, autoritățile au promovat și obținut adoptarea, la 22 iunie 2018, a Rezoluției Adunării Generală ONU privind “Retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova”.


Aplicarea tacticii pașilor mici pentru consolidarea încrederea între cele două maluri ale Nistrului

Reîntregirea țării trebuie realizată pe cale pașnică, prin dialog și negociere. în acest sens, PDM va susține tactica pașilor mici prin intermediul cărora vom încerca să reclădim încrederea între cele două maluri ale Nistrului.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În perioada ciclului electoral 2014–2018, în vederea reglementării transnistrene, autoritățile au acționat într-un cadru prestabilit anterior, luând în considerație:

 1. internaționalizarea procesului de negocieri;
 2. aplicarea tacticii pașilor mici;
 3. consolidarea măsurilor de încredere reciprocă;
 4. soluționarea la pachet a problemelor de interes reciproc;
 5. reglementarea graduală în baza celor trei coșuri, după modelul OSCE.


În consecință, au fost atinse un șir de rezultate, în baza pașilor mici:

 • controlul comun la hotarul moldo-ucrainean;
 • funcționarea școlilor cu alfabet latin;
 • accesul la terenurile agricole de după traseul Tiraspol – Camenca;
 • apostilarea actelor de studii eliberate în regiunea transnistreană;
 • numere neutre pentru autovehiculele din Transnistria;
 • deschiderea podului peste Nistru din preajma localităților Gura Bîcului – Bîcioc;
 • pregătirea pentru interconectarea telefonică cu Transnistria.

Abordările autorităților moldovene a problemei transnistrene, în perioada 2015–2018, au creat premise pentru consolidarea pozițiilor social-economice și politice ale Transnistriei, care a refuzat în mod constant abordarea problemelor din coșul trei al Protocolului de la Viena din aprilie 2012. În perioada de referință, reprezentanții Transnistriei au insistat constant pe soluționarea problemelor de ordin social-economic, ignorând problemele legate de elaborarea statutului juridic al regiunii în cadrul statului suveran și independent Republica Moldova, așa cum se stipulează în documentele internaționale, în special în declarațiile ministeriale ale OSCE. Reprezentanții Transnistriei insistă constant pe statutul de subiect independent, invocând rezultatele referendumului de independență și apropiere graduală de Rusia din 17 septembrie 2006.

Pentru noul ciclu politic, 2019–2023, reprezentanții autorităților moldovene au anunțat că își propun o nouă strategie în reglementarea transnistreană – abordarea concomitentă a problemelor din toate cele trei “coșuri” convenite în formatul “5+2”, care includ probleme: social-economice, stabilindu-se direcții importante ca libertatea de circulație a populației, procedurile vamale, problemele sferei bancare, ale sferei sănătății, educației; de drept general și umanitare și drepturile omului; de reglementare politică amplă, inclusiv chestiuni instituționale, politice și de securitate.


Promovarea avantajelor apropierii Moldovei de Uniunea Europeană

Reîntregirea țării trebuie realizată pe cale pașnică, prin dialog și negociere. În acest sens, PDM va sublinia avantajele apropierii Moldovei de Uniunea Europeană – un spațiu care oferă garanții pentru minoritățile naționale și care condamnă războaiele ca soluție de rezolvarea diferendelor.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În perioada ciclului electoral 2014–2018, în vederea reglementării transnistrene, autoritățile au asigurat Transnistriei statutul de parte a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ALSAC).


Social

Gradul de realizare
excelent 1
bine 1
satisfăcător 1
nesatisfăcător 4

Programul electoral al PDM pentru alegerile din 2014 are o puternică componentă socială, orientată în mare parte spre ocrotirea și bunăstarea familiilor. Promisiunile s-au referit la măsuri de creștere a veniturilor familiilor, programe de protecție și ocrotire a copiilor și femeilor, și condiții stimulative pentru reîntoarcerea cetățenilor migranți.

Facilități pentru familii și cei cu venituri mici

Scutirea de plata impozitului pe venit a persoanelor aflate sub minimul de existență

Vom scuti veniturile persoanelor fizice aflate sub minimul de existență (1 350 lei) de plata impozitului pe venit.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În iulie 2018, la nivel legislativ a fost adoptată “reforma de relaxare fiscală” în cadrul căreia, prin operarea unei serii de amendamente la Codul Fiscal, a fost efectuată trecerea de la sistemul progresiv de impozitare al persoanelor fizice (7% și 18%) la cel bazat pe cotă unică de 12%. Totodată, a fost dublat plafonul scutirii personale anuale a persoanelor fizice de la 11 280 lei la 24 000 lei, ceea ce înseamnă că persoanele care realizează venituri brute mai mici decât minimul de existență (1 895,7 lei în semestrul I 2018) nu vor mai plăti impozitul pe venit, cu excepția contribuțiilor sociale obligatorii.

Odată cu diminuarea cotelor de impozitare a veniturilor persoanelor fizice au fost diminuate și cotele contribuțiilor sociale achitate la Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) de anumite categorii de angajatori din sectorul privat de la 23% la 18%.

Măsurile respective au fost puse în aplicare începând cu data de 1 octombrie 2018, iar impactul acestora urmează a fi vizibil în următoarele 6 luni de la implementare. Cât privește nivelul de realizare a promisiunii politice efectuate, acesta primește calificativul de “bine” și probabil ar fi primit calificativul de “excelent”, dacă nu ar fi existat o serie de provocări, printre care pot fi menționate:

 • divergențele dintre viziunile optimiste ale Guvernului și cele ale societății civile referitor la impactul estimat al reformei fiscale, care consideră aceasta ca va fi mai favorabilă persoanelor cu venituri mari, ce va spori astfel inegalitatea socială și va contribui la creșterea deficitului bugetar în condițiile în care a fost pusă în aplicare într-un an când a fost sistată asistența financiară și tehnică externă pentru Republica Moldova;
 • lipsa de acces la analizele Guvernului care au argumentat necesitatea, impactul, dar și riscurile asumate prin aplicarea reformei;
 • modul de adoptare în ritmuri accelerate, cu neglijarea normelor democratice, a reformei de “relaxare fiscală” într-un pachet cu “amnistia fiscală”, măsură calificată de către societatea civilă și organismele internaționale (UE, FMI, BM, etc.), ca fiind contraproductivă prin care se încearcă camuflarea capitalului dubios și care poate avea un impact negativ asupra conformării fiscale, fapt ce implică riscuri fiscale semnificative.


Reducerea impozitului pe locuință pentru familiile care au cel puțin doi copii minori

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Actualmente Codul Fiscal nu conține prevederi conform cărora familiile care au cel puțin doi copii minori să fie scutite de plata impozitului pe bunul imobil, deci propunerea nu a fost realizată.


Pensii și salarii

Dublarea pensiei medii în următorii ani

Pe baza dezvoltării economice din Moldova, PDM își asumă ținta de a dubla pensia medie și de a dubla salariul mediu în următorii ani.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Mărimea pensiei medii lunare stabilite la data de 1 iulie 2018 a constituit 1 658,7 lei, aceasta fiind calculată inclusiv cu pensiile pensionarilor organelor de forță. Totodată pensia medie pentru limită de vârstă stabilită a fost de 1 587,3 lei, cu o rată de înlocuire de circa 26% față de salariul mediu pe economie pentru perioada respectivă, fiind cu mult mai redusă decât rata minimă de 40% recomandată de Convenția ILO privind normele minime de securitate socială. Coraportul dintre pensia medie lunară pentru limită de vârstă și minimul de existență pentru pensionari a constituit 99,9%. La 1 iulie 2018, de pensii pentru limită de vârstă beneficiau 534,6 mii de persoane sau 74,8% din totalul beneficiarilor de pensii aflați la evidența organelor de asigurări sociale.

Față de anul 2014 mărimea pensiei medii lunare pentru limită de vârstă a sporit cu 42,4% (sau cu 472,8 lei), ceea ce conduce la concluzia că promisiunea politică efectuată nu a fost realizată, primind astfel calificativul de nesatisfăcător. Cu toate acestea, ar fi greșit de considerat că actuala guvernare nu a întreprins anumite eforturi în acest sens. În decembrie 2016, a fost realizată reforma structurală a sistemului de pensionare în rezultatul căreia a fost:

 • introdusă o formulă mai transparentă de calcul al pensiilor;
 • asigurată paritatea între contribuții și beneficii;
 • creșterea vârstei standard de pensionare la 63 ani pentru bărbați și femei;
 • mărită perioada contributivă până la 34 ani;
 • introdusă posibilitatea de pensionare anticipată;
 • introdusă o formulă nouă de indexare și valorizare a pensiilor;
 • integrarea în sistemul public de asigurări sociale a pensionarilor din organele de forță, etc.


Dublarea salariului mediu în următorii ani

Pe baza dezvoltării economice din Moldova, PDM își asumă ținta de a dubla pensia medie și de a dubla salariul mediu în următorii ani.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Conform datelor BNS, în T3 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 6 507,3 lei (sau circa 330 Euro), cu o creștere de 12% față de T3 2017 și cu 51,6% față de aceeași perioadă a anului 2014. În sfera bugetară, câștigul salarial mediu lunar a constituit 5 624,8 lei (+12,7% T3 2017 și +50,5% față de T3 2014), iar în sectorul economic (real) – 6 845,1 lei (+11,6% T3 2017 și +51,5% față de T3 2014). Indicele câștigului salarial real pentru T3 2018 față de T3 2017 a constituit 108,9% sau în creștere cu 8,9%.

De menționat că, deși salariul mediu lunar nominal brut a fost în creștere continuă pe parcursul anilor 2014–2018, nu s-a reușit dublarea acestuia, deci nivelul de realizare a promisiunii politice poate fi calificat ca fiind nesatisfăcător. În prezent, Moldova ocupă locul doi în topul țărilor europene cu cele mai mici salarii, iar conform puterii de cumpărare a salariilor țara noastră ocupă ultimul loc. Actualul sistem de salarizare este caracterizat prin disparități extrem de pronunțate în cadrul sectoarelor economice (salariul în sectorul agriculturii, silviculturii și pisciculturii, constituie circa 80% din salariul mediu pe economie, pe când cel în sectorul informațiilor și comunicărilor depășește media pe țară de 2,2 ori), dar și prin prezența ecartului de gen în salarizare (salariul mediu lunar brut al femeilor fiind mai mic cu 13,5% decât cel al bărbaților). Această stare a lucrurilor constituie un factor determinant al migrației în scop de muncă, dar și al participării reduse la piața forței de muncă.

Pentru reducerea disparităților salariale în sistemul bugetar și creșterea salariilor medii, in iulie 2017 Guvernul a demarat reforma complexă a sistemului de salarizare în sectorul public care a rezultat în elaborarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar (adoptată de legislativ în data de 23 noiembrie 2018). Potrivit estimărilor Guvernului, costul implementării acestei reforme în anul 2019–2021 va constitui 3,9 miliarde lei. Către anul 2021 se preconizează o creștere cu 30% a salariilor medii lunare ale angajaților instituțiilor finanțate din bugetul de stat și cu 55% pentru cele finanțate din bugetele locale.

De menționat că potrivit opiniei experților în domeniul economic, deși necesară, această reformă este realizată cu întârziere și, actualmente, este folosită ca paravan pentru declarații electorale și de conjunctură și ar putea genera așteptări exagerate la etapa inițială de realizare și dezamăgiri ulterior. Totodată, în opinia Congresului Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM) noua lege este discriminatorie pentru categoriile mijlocii de funcționari, pentru că anulează posibilitatea obținerii de prime și suplimente la salariu, ceea ce nu va permite sporirea salarială în funcție de performanțe.


Protecția femeii

Promovarea egalității reprezentării femeilor și bărbaților în funcțiile publice

PDM menține obiectivul de a promova în societate egalitatea reprezentării femeilor și bărbaților în funcțiile publice. Experiența arată că pentru a atinge acest scop este necesar mai mult decât inițiative politici și legislative, este necesară o politică de stat pentru a motiva femeile să se implice și societatea să le promoveze și să le susțină.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În anul 2016, legislativul a adoptat cota de reprezentare de 40% a ambelor sexe în organele de conducere, măsură care a impus operarea de ajustări într-un set întreg de acte legislative printre care sunt: Legea cu privire la Guvern (abrogată în anul 2017), Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, Codul electoral, Codul audiovizualului, Legea privind partidele politice, etc.

De menționat că, deși a reprezentat o măsură legislativă afirmativă importantă, aceasta însă nu a fost însoțită și de un mecanism de implementare care ar specifica algoritmul poziționării femeilor și bărbaților pe listele de candidați. Elaborarea unui astfel de mecanism a fost determinată ca prioritate în cadrul Strategiei privind asigurarea egalității între femei și bărbați pentru anii 2017–2021 și Planului de acțiuni al acesteia, cu termen de realizare pentru anul 2018 (nu a fost identificată nici o informație la acest compartiment).

Un aspect important ce necesită a fi menționat în acest context este reforma APC din anul 2017. În cadrul acesteia a fost adoptată o nouă Lege cu privire la Guvern, în care au fost omise/ignorate prevederile Legii nr. 71/2016 referitoare la respectarea cotei minime de reprezentare de 40% în lista nominală a membrilor Guvernului. Aceasta în opinia societății civile a constituit o deviere de la angajamentele internaționale și naționale asumate de către Republica Moldova în materia asigurării participării echitabile la procesele decizionale și politice. Cu toate că, operarea ajustărilor corespunzătoare a fost solicitată de către societatea civilă, acestea nu au fost efectuate. Totuși, în urma remanierilor care au avut loc în cadrul cabinetului de miniștri, pe parcursul anului 2018, femeile au constituit 38,5% față de 22,2% în anul 2017.

Un alt aspect important este trecerea în anul 2017 la sistemul electoral mixt care a implicat o serie de modificări în legislația electorală. Astfel, conform prevederilor Codului Electoral modificat, pentru alegerile parlamentare și locale, listele candidaților urmează a fi întocmite respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe. Totodată, partidele politice care vor respecta cota de cel puțin 40% din candidați femei înaintați în circumscripțiile uninominale, vor beneficia de o majorare a suportului bugetar de cel puțin 10% din suma alocată pentru anul bugetar respectivului partid și de un coeficient de multiplicare pentru fiecare candidat femeie ales în circumscripția uninominală, conform legislației privind partidele politice și procedurii stabilite de Comisia Electorală Centrală.

Cu toate acestea, femeile continuă a fi subreprezentate în cadrul organelor de conducere ale partidelor politice care nu se grăbesc să-și ajusteze documentele interne organizațional-funcționale. Astfel, în vederea asigurării respectării condițiilor de desemnare a candidaților la funcția de deputat pentru alegerile din 2019, Comisia Electorală Centrală, în cadrul unui comunicat recent de presă, a recomandat partidelor politice ajustarea în concordanță cu prevederile legislației electorale a actelor interne ce reglementează activitatea organelor centrale ale acestora, precum și respectarea cotei minime de reprezentare la întocmirea listelor de candidați.

Nivelul de realizare a promisiunii politice efectuate la etapa actuală poate fi calificat ca bine, în primul rând pentru că este o măsură aplicată în premieră în Republica Moldova, iar efectele acesteia încă urmează a fi măsurate și evaluate. Propunerea ar fi putut primi și calificativul excelent dacă n-ar fi existat divergențele susmenționate dintre situația “de jure” și cea “de facto”.


Dublarea pedepselor pentru violența domestică

Vom propune dublarea pedepselor pentru violența domestică, precum și aplicarea pe larg, simplă și severă, a ordinului de restricție pentru agresorii domestici.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În scopul asigurării mai bune a protecției victimelor violenței în familie, înăspririi și aplicării corespunzătoare a măsurilor cu caracter de constrângere pentru agresori, în anul 2016, au fost operate o serie de ajustări într-un set întreg de acte legislative, cum sunt:

 • Codul penal;
 • Codul de Procedură Penală;
 • Codul de Procedură Civilă;
 • Codul Contravențional;
 • Legea privind administrația publică locală;
 • Legea privind prevenirea și combaterea violenței în familie – pe lângă modificările operate într-o serie întreagă de articole, a fost introdusă o măsură nouă de protecție imediată “ordinul de restricție de urgență”, care este aplicat de către poliție;
 • Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova;
 • Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă;
 • Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului.

Totodată, pentru implementare eficientă a prevederilor legale în domeniul dat, personalul organelor de ocrotire a normelor de drept, educației, sănătății și protecției sociale au beneficiat de o serie de instruiri continue pe parcursul anului 2016–2017.

În anul 2018, Guvernul a adoptat o nouă Strategie națională de combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018–2023 și Planul de implementare al acesteia pentru anii 2018–2020. Totodată, recent în cadrul unui comunicat de presă, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat că, urmează să aprobe două instrucțiuni de lucru pentru îmbunătățirea răspunsului sistemului de sănătate și cel de asistență socială la cazurile de violență în familie, asupra cărora a lucrat pe parcursul anului 2017–2018.

Conform datele IGP/MAI, pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 au fost înregistrate 1 953 cazuri de violență în familie, cu descreștere de 12% față de perioada de referință a anului 2017. 35% din cazurile înregistrate au fost calificate ca infracțiuni, iar 67% ca fiind contravenții. Numărul ordinelor de restricție de urgență emise au fost de 2 094, cu o creștere cu 34% față de anul precedent.


Protecția copilului

Construcția a 5 000 de locuri de joacă

Construcția a 5 000 de locuri de joacă, agrement și întremare a sănătății pentru copii. Acest proiect are drept scop dezvoltarea armonioasă a tinerei generații, ocrotirea sănătății copiilor și siguranța lor.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În anul 2018 Guvernul a lansat un nou proiect infrastructural de interes național “Chișinău Arena”, care reprezintă un complex polivalent cu o capacitate de circa 5 000 de locuri și care va putea găzdui diverse evenimente, cum ar fi cele sportive, congrese și concerte. Realizarea proiectului va fi efectuată în baza unui parteneriat public-privat, iar perioada estimată pentru construcția și darea în exploatare a arenei fiind de aproximativ un an. Cu toate acestea, promisiunea politică nu poate fi considerată ca fiind îndeplinită și primește calificativul de nesatisfăcător, deoarece în cadrul Platformei electorale a PDM pentru alegerile parlamentare din anul 2014, aceasta a fost inclusă la obiectivul “Dezvoltarea satelor și orașelor țării”, ceea ce presupune că activitățile în acest context urmau a fi realizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. De menționat că, informațiile privind progresele în acest sens sunt foarte fragmentare și nu oferă o imagine obiectivă asupra progresului (de exemplu: amenajarea până la finele anului 2018 în municipiul Chișinău a 100 terenuri de joacă, 60 terenuri de fitness și workout și 5 terenuri sportive sau construcția a 12 terenuri de joacă și de sport în Nisporeni).

Prin urmare, construcția complexului polivalent de interes național “Chișinău Arena” poate fi considerată mai degrabă o măsură substitutivă cu caracter electoral pentru atragerea dividendelor politice.


Sănătate

Gradul de realizare
excelent 0
bine 0
satisfăcător 1
nesatisfăcător 6

Partidul Democrat din Moldova și-a dezvoltat platforma electorală în domeniul sănătății în jurul obiectivului de acces gratuit la servicii de sănătate calitative pentru toți cetățenii țării. Promisiunile făcute au reieșit dintr-o analiză critică a sistemului de sănătate la acel moment, descris ca fiind administrat ineficient, marcat de corupție, cu spitale nedotate și o remunerare insuficientă a cadrelor medicale. Așadar, PDM și-a propus să modernizeze sistemul medical, să-l eficientizeze și să asigure condiții mai bune atât pentru cei care accesează serviciile de sănătate cât și pentru personalul medical.

Servicii medicale modernizate și accesibile

Renovarea maternităților din fiecare centru raional

Mai mulți lideri ai PDM au susținut puternic campania de strângere de fonduri pentru Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, iar această campanie s-a încheiat cu succes, toate fondurile necesare pentru reparații fiind deja obținute. Vom extinde acest program, astfel încât prin alocări de la bugetul de stat și prin donații particulare să fie modernizată cel puțin o secție de maternitate în fiecare raion din republică.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Promisiunea a rămas la nivel de promisiune, întrucât ea nu se regăsește în Programul de activitate al Guvernului Filip și nici în planul de acțiuni al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, din Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală, care are un fond de dezvoltare și modernizare a instituțiilor medicale, nu au fost alocate resurse financiare pentru modernizarea maternităților din centrele raionale.

În răspunsul CNAM privind finanțarea unor proiecte investiționale în maternitățile din țară, scrie în perioada 2016–2017, la concursul de proiecte finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale nu au fost desemnate câștigătoare proiecte de modernizare a maternităților.


Realizarea unui program de analize gratuite la nivel național

În 2015 trebuie început un program-pilot în câteva raioane, iar apoi extins treptat la nivel național. PDM propune de asemenea realizarea unei campanii de educație pentru sănătatea cetățenilor, derulată cu ajutorul medicilor de familie, a spitalelor și a centrelor medicale, dar și cu ajutorul primăriilor.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Este un obiectiv care nu se regăsește în programul de activitate al Guvernului Filip și nici în planul de acțiuni al MSMPS. Cu toate acestea, pe 1 august 2018, MSMPS a demarat Campania Națională “Un doctor pentru tine”, fiind aprobate mai multe ordine privind desfășurarea screening-ului prin radiografia pulmonară, screening-ului prin mamografie, fiind oferite servicii stomatologice copiilor din localitățile rurale și servicii medicale specializate populației din localitățile rurale.

În luna octombrie campania a fost extinsă, Guvernul achiziționând în acest scop 4 mașini pentru radiologia mamară și pulmonară în valoare de 18 milioane de lei. Astfel, echipe de medici merg zilnic prin sate și consultă oamenii. Deocamdată nu a fost făcut un bilanț al celor care au beneficiat de aceste servicii, dar e vorba de zeci de mii, potrivit autorităților.

Pentru că organizarea unei asemenea campanii nu se regăsește în planul de acțiuni al MSMPS putem presupune că este organizată cu scop electoral. Acest lucru poate fi dedus și din faptul că bani pentru organizarea acestei campanii nu au fost prevăzuți în bugetul CNAM. Autoritățile spun că această campanie de examinări profilactice în rândul populației din zonele rurale este desfășurată în baza priorităților Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, în conformitate cu actele normative. Activitățile din cadrul campaniei vor fi acoperite din fondul de profilaxie, și după caz, din cel de bază ale CNAM. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât au cheltuit pentru organizarea screening-urilor și consultațiilor și cât de eficientă este aceasta pentru educarea populației, prevenirea maladiilor și promovarea unui mod de viață sănătos.

Campania va avea efect de scurtă durată și nu va rezolva problemele legate de accesul populației la servicii medicale de calitate.


Medici mai buni și mai bine plătiți

Realizarea unor centre de performanță medicală

Aceste centre ar trebui să fie Chișinău (care va deservi întreaga republică, dar în special regiunea de centru), Bălți (care va deservi cetățenii din nordul republicii) și Cahul (pentru cetățenii din sudul Moldovei). Aceste centre vor avea medici specialiști de înalt nivel și vor fi dotate la nivel european pentru a face o gamă largă de investigații și tratamente medicale.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Acest obiectiv nu se regăsește în programul de activitate și în planurile de acțiuni ale MSMPS.


Mărirea salariilor în medicină

La 1 iulie 2014 s-a mărit cu 21% salariul tarifar în sistemul de sănătate, dar creșterile de salarii trebuie să continue în viitor în ritm accelerat.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Guvernarea democrată a anunțat periodic creșteri salariale ale angajaților din sistemul de sănătate, care însă nu au dus la rezultatul scontat – cel de stopare a exodului cadrelor medicale din sistem. Potrivit unor date prezentate de fosta ministră a Sănătății, Svetlana Cebotari, în perioada 2015–2017, aproximativ o mie de medici au depus la minister cereri care să le permită să plece din țară.

Prima majorare a salariului de funcție cu 20% al cadrelor medicale s-a produs pe 1 iulie 2016, odată cu schimbarea “Regulamentului privind salarizarea angajaților instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală”. Scopul acestei reforme a fost atragerea și menținerea tinerilor specialiști în sistemul de sănătate. Creșterile de salarii urmau să o simtă specialiștii tineri. Potrivit regulamentului, directorii de spitale trebuiau să le plătească lucrătorilor medicali adaos la salarii, de cel puțin 15%, în funcție de performanțele obținute.

Pentru că reforma salarizării s-a produs la mijloc de an (1 iulie 2017), dar și din cauza subfinanțării spitalelor de către CNAM, directorii au fost puși în situația să renunțe la alte cheltuieli, ca să facă față majorărilor.

În consecință, reforma a creat o inechitate printre lucrătorii medicali, ajungându-se la situații când asistenții medicali ridicau salarii mai mari decât medicii cu experiență de zeci de ani. Reforma a fost criticată atât de medici, cât și de experți.

Totuși, autoritatea în Sănătate insista că după reforma salarizării în spitalele republicane și municipale, doctorii cu experiență mai mare de 20 de ani ar primi salarii între 7 000 și 9 000 de lei, iar tinerii specialiști – între 5 000 și 7 000 de lei, asistentele medicale ar ridica lefuri de cel puțin 5 000 de lei. În spitalele raionale, medicii ar avea salarii între 6 000 și 8 000 de lei, iar asistentele medicale ar fi remunerate, în medie, cu 4 500 de lei. În același timp, medicii de familie ar avea salarii între 10–11 mii de lei. Asistentele medicale din instituțiile medicale primare primesc minimum 5 600 de lei. Medicii spun că nu au ridicat lefuri atât de mari.

Nemulțumirea față de salarii s-a accentuat pe fonul majorărilor de salarii substanțiale în România. Autoritatea în Sănătate a evitat însă să prezinte public date privind numărul dosarelor depuse. Pentru a-i motiva pe tineri să rămână în țară, autoritățile au majorat cu 50% indemnizația unică acordată tinerilor specialiști care vor accepta să muncească mai ales în spațiul rural. Metoda nu a funcționat însă, întrucât este acordată în trei tranșe, astfel că puțini tineri au acceptat oferta statului.

Autoritățile au reușit în toamna lui 2017 să le ofere specialiștilor din Sănătate Publică, finanțați din bugetul de stat, un adaos de 10%, ceea ce însemna în bani o majorare de aproximativ 110–150 de lei la salariul de funcție. Angajații din domeniul sănătății publice sunt și acum cel mai prost plătiți din întreg sistemul de sănătate, aceștia având salarii de funcție între 1 200–1 500 de lei. Din cauza salariilor prea mici, tinerii specialiști refuză să se angajeze în sistemul sănătății publice, astfel că aproape 60% dintre specialiști sunt de vârstă pensionară sau deja pensionari.

În aprilie 2018, salariile cadrelor medicale au fost indexate cu doar 4,1%. Mulți dintre doctori au luat în derâdere indexarea operată de Guvern, calificând-o drept bătaie de joc.

Ultima promisiune de creștere a fost făcută la început de noiembrie. Liderul democraților, Vlad Plahotniuc a declarat că s-au găsit resurse financiare pentru majorarea cu 20% a salariilor medicilor și cu 10% – a personalului medical cu studii medii.

Suma suplimentară necesară pentru creșterea salariilor personalului medical și asistenților medicali pentru anul 2019 a fost estimată la circa 460 milioane de lei și este prevăzută în proiectul Legii Fondurilor AOAM pentru anul 2019. Totuși, deficitul FAOAM în 2019 este de 200 de milioane de lei, prin urmare nu se știe dacă instituțiile medicale vor primi banii necesari pentru a putea acoperi creșterile salariale.

De asemenea, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu le-a promis medicilor de familie că odată cu reformarea Asistenței Medicale Primare și trecerea la libera practică, aceștia vor ridica salarii de cel puțin 30 de mii de lei.


Medicina preventivă și de urgență

Lansarea Serviciului Unic de Urgență 112

Sistemul unic de urgență “112” va fi disponibil, din 2015, și în Republica Moldova. Acest sistem automatizat va utiliza toate mijloacele tehnologiilor electronice pentru intervenții mai rapide și mai eficiente care să îi salveze pe cei aflați în pericol. Toate țările Uniunii Europene, dar și Ucraina și Rusia beneficiază de avantajele “112”.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Serviciul Unic 112 a fost lansat oficial abia în martie 2018. Serviciul este unul complex și integrează Poliția, Pompierii și Serviciul de Urgență, adică numerele de telefon 901, 902, 903. Acesta este aplicat în mai multe state membre ale Uniunii Europene, în special foarte dezvoltate, iar în Moldova discuții despre necesitatea acestuia sunt purtate încă din anul 2012.

Potrivit datelor Agenției pentru Achiziții Publice, pentru crearea noii structuri au fost organizate licitații în valoare de peste 160 de milioane de lei. Doar pentru crearea sistemului informațional integrat și a infrastructurii de comunicații au fost cheltuite 159 de milioane de lei sau 7,7 milioane de euro.

Executivul se laudă că soluția tehnologică procurată ar fi una dintre cele mai avansate la nivel european, până acum fiind implementată doar în Suedia și Danemarca. Opțiunile esențiale noi sunt: localizare geografică, preluarea apelurilor video direct din platforma CordCom, preluarea mesajelor text, captarea și introducerea în sistem a imaginii și video de pe alte dispozitive.

Serviciul, deocamdată, nu a demonstrat că este unul eficient, or, multe dintre apelurile de Urgență sunt preluate cu întârziere de către serviciile responsabile, sunt incorect gestionate de către operatori, provocând nemulțumirea populației. Nu este clar în baza căror criterii sunt angajați operatorii, ce instruiri au trecut pentru a putea fi angajați într-o asemenea structură în care este important să ai inclusiv cunoștințe medicale, pentru a putea gestiona corect cazurile de urgență preluate.


Dezvoltarea medicinii preventive

Este mai ușor și mai ieftin să previi o boală decât să o tratezi. De aceea e nevoie de mai multe fonduri pentru diagnosticare și analize medicale.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Conceptul de reformare a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (SSSSP) a fost aprobat de Guvern pe 12 mai 2017, prin HG 1090. Obiectivul acesteia a fost optimizarea activității, cheltuielilor și personalului din cadrul fostului Centru Național de Sănătate Publică. Autoritățile au anunțat că reforma sistemului de supraveghere de stat a sănătății publice are ca scop crearea unui model modern de sănătate publică, focusat pe prevenție, promovarea modului sănătos de viață și contracararea riscurilor.

Astfel, noua structură, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, a fost creată prin fuziunea dintre Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP), cele 35 de Centre de Sănătate teritoriale, Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, Agenția Medicamentului și dispozitivelor medicale și Centrul național de Management în Sănătate, ultimele trei fiind instituții de control și nu au nicio tangență cu promovarea sănătății. Cele 10 centre de sănătate publică și laboratoare, conform planului de acțiuni al MSMPS, trebuie să devină funcționale până la sfârșitul acestui an.

Din 3 mii de angajați pe care i-a avut SSSSP au rămas 1 600. Cu toate acestea, Serviciul se confruntă în continuare cu deficit de cadre, din cauza salariilor mici. Autoritățile nu au reușit să soluționeze această problemă, deși scopul reformei a fost inclusiv de a le oferi specialiștilor rămași salarii mai mari. Aceștia primesc salarii mai mici decât până la reformă, deoarece nu mai au voie și nu mai pot cumula funcții, acestea fiind lichidate.

Majorarea de 10%, în 2017, a salariului de bază nu a contribuit la îmbunătățirea situației materiale ale specialiștilor Centrelor de Sănătate Publică. Din contra, mai ales specialiștii tineri au plecat din Serviciu. De asemenea, din cauza aprobării tardive a unor regulamente de activitate, aceștia și-au primit salariile cu întârziere de câteva luni.

Angajații din sănătate publică ar urma să primească salarii majorate, din 1 decembrie 2018, în baza noii legi a salarizării. Calculele arată că unii specialiști ar urma să ridice salarii mai mari, în medie cu 20% față de ceea ce primesc în prezent, adică în jur de 7–8 mii de lei, cu tot cu sporuri.

Reforma SSSSP nu poate fi considerată una de succes, iar acest lucru l-au recunoscut și autoritățile, după acutizarea scandalului reținerilor de salarii ale angajaților. Acest lucru s-a întâmplat, deoarece autoritățile au făcut lucrurile în grabă, fără să aibă puse la punct toate actele normative care i-ar fi asigurat o activitate eficace și eficientă. Mai mult, structura nou creată a fost poreclită de experții în domeniu instituție “struțo-cămilă”, deoarece ANSP are în prezent nu doar funcția de prevenție, promovarea modului sănătos de viață și reducerea riscurilor, dar și funcția de control în sistemul de sănătate, ceea ce nu există în nicio țară din lume.


Administrare

Descentralizarea sistemului de sănătate

Autoritățile raionale și locale trebuie să primească atribuții și fonduri suplimentare pentru spitalele raionale și locale.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Acest obiectiv nu se regăsește în Programul de activitate al Guvernului Filip și al MSMPS.


Educație și tineret

Gradul de realizare
excelent 0
bine 1
satisfăcător 7
nesatisfăcător 3

În domeniul educației, la fel ca și în domeniul sănătății, democrații au încercat să dezvolte o abordare sistemică orientată spre creșterea calității acestor servicii prestate publicului. Evidențiind experiența pozitivă pornită în perioada precedentă, aceștia și-au propus să asigure tinerii cu competențe care să-i ajute să se integreze ușor pe piața muncii. Domeniul cercetării urma să fie dezvoltat pentru a oferi suport științific creșterii economice durabile, în paralel cu educația profesională care să răspundă fidel cererii de pe piața muncii. Modernizarea școlilor și creșterea calității educației oferite tinerilor, dar și majorările de salarii pentru cadrele didactice se numărau și ele printre promisiunile formațiunii.

Învățământ profesional competitiv

Angajarea tinerilor specialiști în domeniile potrivite, cu contracte de muncă

Facilități pentru firmele care angajează tineri, în special absolvenți de studii superioare și școli profesionale. Astfel, în primii 3 ani de la angajarea tinerilor specialiști, statul va asigura contribuțiile către fondul asigurărilor sociale pentru fiecare tânăr angajat. Această măsură va încuraja angajarea tinerilor specialiști în domeniile potrivite, cu contracte de muncă.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Nu există în acest moment, unele facilități pentru antreprenorii care angajează tineri specialiști. În primii 3 ani de la angajarea tinerilor specialiști, statul nu asigură contribuțiile către fondul asigurărilor sociale pentru fiecare tânăr angajat, așa cum prevedea promisiunea electorală a PDM. Mai mult, ponderea tinerilor ocupați informal a crescut comparativ cu 2014. Rata șomajului în 2017 pentru categoria de vârstă 15–29 a avut valoarea de 8,1%, fiind mai mare comparativ cu anul 2014 – 7,2%. În T2 2018, ponderea tinerilor care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la nici un fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație a constituit 27% din numărul total de tineri cu vârsta de 15–29 ani (cu excepția persoanelor plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru). În iulie 2018 a fost aprobată Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, care menționează că tinerii cu vârstă cuprinsă între 16 și 24 de ani sunt șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii, pe lângă alte categorii vulnerabile în acest sens, însă prevederile legislative vor intra în vigoare în februarie 2019. Astfel, legislația prevede că angajatorul va primi subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat care necesită suport suplimentar pe piața muncii.


Centre și laboratoare naționale de excelență

Vom dezvolta centrele și laboratoarele naționale de excelență în scopul cercetărilor de performanță, consilierii și ghidării în carieră.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În anul de studii 2018–2019, în învățământul profesional tehnic sunt 13 centre de excelență (inclusiv 1 instituție nestatală), dotate cu laboratoare noi. În 2017 a fost deschis un Centru de Excelență în domeniul TIC “Tekwill”, creat printr-un parteneriat public-privat la Universitatea Tehnică din Moldova.

Republica Moldova a beneficiat de asistență externă privind dezvoltarea serviciilor de consiliere și ghidare în carieră în cadrul proiectului “Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră” (REVOCC). În cadrul proiectului REVOCC a fost elaborat modulul “Dezvoltarea personală și proiectarea carierei”, care se predă în prezent în toate instituțiile de învățământ. De asemenea, în cadrul proiectului au fost create 4 Centre de Ghidare în Carieră în incinta structurilor teritoriale ANOFM din Soroca, Cahul și Chișinău, de serviciile cărora au beneficiat deja peste 10 000 de tineri. În perioada decembrie 2017 – noiembrie 2021 Republica Moldova va beneficia de faza II a proiectului care își propune deschiderea altor 4 centre de ghidare în carieră la nivel local, dar și instruirea cadrelor didactice din sistemul de învățământ, dezvoltarea unui mecanism coerent de ghidare în carieră la nivel regional/ teritorial, suport în angajare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă etc.


Adoptarea unei legi a uceniciei

PDM vrea să crească performanțele și calitatea învățământului tehnic și profesional din Moldova, pentru ca acest tip de învățământ să pregătească tinerii pentru domeniile unde este nevoie de lucrători. De aceea, susținem adoptarea unei legi a uceniciei, precum și realizarea de parteneriate permanente între școlile profesionale și diverse companii, firme și ateliere particulare pentru pregătirea practică a elevilor încă de pe băncile școlii.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Învățământul profesional dual este o formă de parteneriat reciproc avantajoasă a instituțiilor de învățământ și agenților economici. Acest tip de instruire prevede încadrarea elevilor în câmpul muncii din timpul studiilor. În 2015 a fost primul proiect pilot care ulterior s-a extins în alte instituții. A existat și o campanie publică de informare privind învățământul dual.

În anul de studii 2017–2018, 49 agenți economici erau implicați în formarea profesională duală, în colaborare cu circa 20 de instituții de învățământ profesional tehnic. Se realizează programe de formare duală pentru 21 de meserii din 9 sectoare ale economiei naționale. Aproximativ 700 de elevi erau instruiți conform acestor programe de formare. Învățământul dual se realizează conform prevederilor Codului Educației (acord de colaborare, contract de ucenicie, etc.), de asemenea a fost aprobat în 2018 Regulamentul pentru învățământul dual, dar nu avem în prezent o Lege a Uceniciei promisă în campania electorală de PDM.


Bacalaureat

Accesul la bacalaureatul internațional

Vom susține accesul la bacalaureatul internațional și vom promova recunoașterea lui în țară.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În Republica Moldova nu există nici o instituție care oferă diplomă de Bacalaureat Internațional (IB). În 2017 s-a deschis o instituție privată care promite certificare internațională (Cambridge), dar care în prezent nu are clase liceale. Pentru a primi acreditare IB, o instituție de învățământ trebuie să treacă printr-un amplu proces de restructurare, de schimbare, pornind de la programă și până la pregătirea profesorilor, care trebuie să fie instruiți să predea cursuri transdisciplinare într-o limbă străină. În acest moment, atât din punct de vedere legislativ, dar și empiric nu avem premise să constatăm că instituțiile publice pot oferi acces la bacalaureatul internațional.


Introducerea bacalaureatului vocațional

PDM susține introducerea bacalaureatului vocațional, o modalitate prin care absolvenții școlilor cu profil vocațional vor putea obține o diplomă utilă pentru angajare, la finalul ciclului liceal.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În 2017 a fost introdus în Codul educației examenul de bacalaureat profesional, care se referă la evaluarea competențelor generale și profesionale ale elevilor la finalizarea studiilor în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Astfel, programele de formare profesională tehnică postsecundară se finalizează cu susținerea, obligatorie, a examenului de bacalaureat profesional, a examenului de calificare și/sau a lucrării de diplomă, precum și cu susținerea benevolă a examenului național de bacalaureat. Cu toate că a fost introdusă noțiunea de bacalaureat profesional, la moment nu a fost susținută acest tip de evaluare, iar pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare la categoria Examenul național de bacalaureat, sesiunea 2019 nu apar informații despre bacalaureatul profesional. Deci acest concept de bacalaureat profesional a fost introdus, dar urmează ca absolvenții să poată beneficia de facilitățile oferite de acesta.


Burse

Promovarea legilor pentru burse private pentru realizarea studiilor

Vom promova legile adecvate pentru ca tinerii să poată beneficia de burse private pentru realizarea studiilor, în domeniile cele mai căutate pe piața muncii.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Legea nr. 130 din 11.07.2014 privind bursele private a fost publicată în Monitorul Oficial înainte de demararea campaniei electorale din noiembrie 2014, aceasta a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2015. Unii agenți economici au menționat că și anterior reglementărilor legislative, ofereau burse private. Este bine că acum aceste prevederi sunt incluse în legislație, mai ales că din iulie 2017 se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru acordarea burselor private, în modul stabilit de Guvern. Cuantumul bursei private acordate lunar nu poate depăși trei salarii minime pe țară din luna respectivă și se stabilește în contractul de acordare a bursei private.


Salarii și pensii

Creșteri salariale pentru profesori

PDM susține noi creșteri salariale pentru profesori și pe parcursul următorilor ani.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Salariul cadrelor didactice continuă să fie mic, în 2017 salariul mediu net lunar în învățământ a constituit 3 708,8 lei față de cel total pe economie de 4 563,9 lei. Deși comparativ cu 2014 salariul mediu net în învățământ s-a majorat în 2017 cu 885,4 lei, discrepanța dintre salariul mediu total pe economie și cel în învățământ a continuat să se accentueze. Dacă în 2014 era de 545,5 lei, în 2017 acesta a constituit 855,1 lei. Astfel, un cadru didactic începător primește aproximativ 2 500 lei/lună, iar unul cu vechime în muncă 5 000 lei/lună. În noiembrie 2018, a fost aprobată Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, autoritățile promit că implementarea acesteia va determina creșteri salariale inclusiv în învățământ, vor avea de beneficiat în special bugetarii cu venituri mici, inclusiv cadrele didactice începătoare și personalul tehnic.


Profesori bine pregătiți în școlile din mediul rural

PDM propune ca statul să stimuleze profesorii bine pregătiți să predea în școlile din mediul rural. Aceștia vor primi un adaos la salariu, îndemnizații pentru transport sau chirie, facilități la procurarea sau construcția locuințelor. În felul acesta, vom da o șansă elevilor de la țară să capete cunoștințe mai bune.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Deși au fost oferite anumite facilități pentru tinerii specialiști (45 mii lei pentru primii ani de activitate, achitate în tranșe) acestea se pare că nu au avut efectul scontat. În anul de studii 2018–2019, au fost anunțate circa 2 000 de posturi vacante în instituțiile de învățământ. Șase din zece profesori au o vechime în muncă mai mare de 20 de ani, iar această situație nu s-a schimbat semnificativ comparativ cu 2014 (în anul de studii 2013–2014 – 58% din cadre didactice aveau o vechime mai mare de 20 ani, în 2016–2017 – 57,7%, iar ponderea celor cu o experiență mai mică de 2 ani a fost 5,4% pentru ambele perioade de referință). Astfel, din 1 ianuarie 2019 pentru absolvenții facultăților pedagogice, îndemnizația va crește de la 45 la 120 de mii de lei, iar tinerii specialiști vor beneficia de suport pentru achitarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ și pentru consumul de energie electrică, care vor fi compensate lunar. Tot în 2018, s-a decis că profesorii vor beneficia de o compensație de 2 000 de lei anual pentru procurarea materialelor didactice, rechizite, cărți, etc. O parte din cadrele didactice au beneficiat de aceste facilități doar că această sumă a fost impozitată, din 2019 aceasta nu va fi impozitată. De asemenea, guvernul își propune o nouă politică de salarizare a cadrelor didactice în baza meritelor, dar a căror mecanisme de implementare nu sunt încă clare. La sfârșit de mandat, în perioadă pre-electorală s-au realizat majoritatea acestor măsuri, care în mare parte nu se vor reflecta în sistemul educațional astfel ca să stimuleze profesorii bine pregătiți să predea în școlile din mediul rural în perioada de referință.


Majorarea pensiei pedagogilor

Vrem ca pensiile pedagogilor să ajungă la nivelul coșului minim de consum.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În anul 2017, pensia medie a angajaților din sectorul non-agricol a fost de 1 594,2 lei comparativ cu minimul necesar de existență de 1 862,4 lei, minimul necesar de existență pentru vârstnici a fost mai mic, constituind 1 547,5 lei (pentru bătrânii din orașele mari fiind de 1 732,3, din orașele mici 1 562,7 lei, iar pentru cei din rural 1 463,5 lei).

Nu sunt date statistice privind pensia medie a cadrelor didactice. Un pensionar din mediul rural care a lucrat profesor de clasele primare și s-a pensionat în 2015 cu o pensie de aproape 1 500 lei primește în prezent o pensie de aproximativ 2 500 lei. Iar o fostă învățătoare de la clasele primare din municipiul Chișinău, care s-a pensionat în 2007 cu o pensie inițială de 430 lei, ulterior recalculată la 650 lei, primește acum 2 310 lei. Un profesor universitar pensionat în 2001, cu o pensie inițială de 227 lei, are acum pensia în valoare de 2 500 lei. Unele cadre didactice care au cumulat mai multe funcții, au deținut funcții manageriale primesc în jur de 3 000 lei.


Infrastructura școlilor și grădinițelor

Modernizarea creșelor și grădinițelor

PDM propune modernizarea creșelor și grădinițelor. Astfel, ne asigurăm că familiile din satele sau orașele Moldovei au în apropiere o instituție publică de învățământ preșcolar, unde copiii se pot bucura de condiții bune.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

În perioada 2015–2018, prin proiectul FISM “Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova” au fost modernizate și dotate 89 de instituții preșcolare cu suportul financiar al Guvernului României. În 2017, în or. Călărași a fost construită prima grădiniță de tip energo-eficient din Moldova.

Asigurarea accesului fiecărui copil la studii timpurii este constrânsă de lipsa instituțiilor preșcolare în 157 de localități ale țării, de degradarea clădirilor, bazei materiale și didactico-metodice, dar și a lipsei resurselor umane, datorate salariilor mici. De exemplu, în municipiul Chișinău, în 2018, periodic și-au stopat activitatea 2–3 instituții preșcolare din cauza lipsei bucătarilor, iar în marea majoritate a instituțiilor se atestă deficit de educatori, dar mai ales de ajutor de educator/dădacă. La începutul anului de studii 2018–2019, reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării anunțau că pentru suplinirea funcțiilor vacante ar mai fi necesar de circa 400 de educatori.


Dotarea fiecărei școli cu laborator de informatică cu conexiune la internet

PDM consideră că este nevoie de un program guvernamental pentru dotarea școlilor din întreaga țară cu tehnologie modernă și cu echipamentul didactic necesar. Vom face ca laboratorul de informatică, cu conexiune la internet, să nu lipsească din nicio școală până în 2018.

excelent bine satisfăcător nesatisfăcător

Practic toate școlile din Republica Moldova sunt dotate cu calculatoare: 99,9% în 2017, față de 99,4% în 2014. În studiile sociologice calitative se discută însă despre două probleme majore privind tehnologiile moderne: pe de o parte starea tehnică nesatisfăcătoare a echipamentului, care în mare parte este învechit, iar pe de altă parte lipsa abilităților TIC ale cadrelor didactice. În 2015, au fost aprobate standardele minime de dotare cu mijloace TIC a instituțiilor de învățământ general cu titlu de recomandare. Standardele mai prevăd că cel puțin unul din două calculatoare trebuie să aibă mai puțin de cinci ani, iar instituțiile trebuie să asigure un raport de 1 computer la 20 de elevi. Potrivit analizei efectuate în acea perioadă pentru atingerea standardelor minime propuse, urmau să fie achiziționate 11 250 calculatoare. În anul de studii 2017–2018, în medie, la 100 de elevi reveneau 5,3 computere, în mediul urban – 4,0 computere, iar în mediul rural – 6,5 computere. Deci din punct de vedere cantitativ, standardele sunt în mare parte respectate, dar trebuie de făcut o analiză a calității computerelor. Din numărul total de computere, 68,3% erau cu acces la Internet (urban – 73,4%, rural – 64,9%), ponderea acestora fiind în creștere față de anul de studii 2014–2015 – 60,9%. Cu suportul partenerilor internaționali și sectorului privat, mai multe instituții de învățământ au fost dotate cu echipamente de robotică (în total sunt 112 instituții de învățământ din țară dotate cu seturi de roboți), table interactive, etc.