Partidul Popular European din Moldova

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Partidul Popular European din Moldova (PPEM) este un partid politic de centru-dreapta din Republica Moldova. Formațiunea face parte din coaliția de guvernare alături de Partidul Democrat din Moldova și este reprezentată în Guvern de un viceprim-ministru și un ministru.

Partidul Popular European din Moldova
Simbolul permanent al Partidului Popular European din Moldova
Denumirea prescurtată PPEM
Înregistrat 14 august 2015
Președinte interimar Eugen Sturza
Programul politic 26 iulie 2015
Statut 26 iulie 2015

} |

Doctrina Conservatorism

}}

Spectrul politic Centru-dreapta
Număr de membri (2018) 7 825
Subvenţii de la buget (2018) 0 lei

Eroare de expresie: operator > neașteptat

Sediu: MD-2019, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 87
tel.: (373) 79772342, 78781000
e-mail: [email protected]
site web: ppe.md

Eugen Sturza
Eugen Sturza, președintele interimar al Partidului Popular European din Moldova

Partidul Popular European din Moldova a fost constituit la 26 iulie 2015 și se identifică drept formațiune politică de centru-dreapta cu doctrină conservatoare, de esență democratică. Conform celor mai recente date PPEM are 7,825 membri.

Președinte interimar al partidului este Eugen Sturza, asistat de doi vicepreședinții: Eugen Carpov și Ruslan Codreanu. Secretar general al PPEM este Mihai Căpățînă.

PPEM a participat la alegerile prezidențiale din 2016, unde candidatul formațiunii, Iurie Leancă, a obținut 3.11% din voturi, clasându-se pe locul patru.

Organele de conducere

În conformitate cu prevederile statutare ale partidului, organele de conducere ale PPEM la nivel național sunt: Congresul, Consiliul Național, Biroul Permanent Central, Președintele, Prim-vicepreședintele și Vicepreședinții, Secretarul general.

Congresul

Congresul este forul suprem de conducere a Partidului Popular European din Moldova. Acesta se convoacă ordinar o dată la 4 ani sau în situații extraordinare și adoptă, în particular, modificări și completări în Programul și Statutul partidului, alege conducerea partidului și componența Consiliului Național, Comisiei Naționale de Cenzori și a Curții de Onoare și Arbitraj, adoptă decizii ce determină strategia partidului și direcțiile de activitate ale acestuia.

Singurul Congres al PPEM a fost cel de constituire care și-a ținut lucrările la 26 iulie 2015. Atunci a fost votată formarea noii formațiuni politice, iar Iurie Leancă a fost ales în calitate de președinte al acesteia. De asemenea, delegații congresului au adoptat Statutul partidului, Programul politic și obiectivele strategice ale Partidului Popular European.

Consiliul Național

Consiliul Național este organul de conducere a partidului în perioada dintre Congrese, fiind convocat nu mai rar de o dată la 6 luni pentru administrarea formațiunii. Reieșind din prevederile statutare, Consiliul convoacă și organizează Congresele, alege/revocă membrii Biroului Permanent Central, decide asupra formării alianțelor politice, coordonează strategia campaniilor electorale și planul de activitate a partidului între alegeri și aprobă/modifică lista de candidați ai partidului la funcția de deputat în Parlament.

Ultima ședință a Consiliului Național a avut loc la 21 august 2019, în cadrul căreia s-a discutat despre participarea PPEM la alegerile locale din 20 octombrie, dar și la alegerile parlamentare noi pe circumscripții. La aceeași ședință, Eugen Sturza a fost desemnat în calitate de președinte interimar al Partidului Popular European din Moldova, din moment ce mandatul președintelui formațiunii, Iurie Leancă, a expirat la 26 iulie 2019.

Biroul Permanent Central

Biroul Permanent Central este organul executiv și exercită conducerea PPEM în perioada dintre ședințele Consiliului Național. Acesta este condus de președintele partidului și se convoacă lunar sau mai frecvent, după necesitate. Potrivit Statutului, Biroul Permanent are următoarele atribuții față de Consiliul Național: elaborează și propune platforma electorală, strategii și tactici politice ale partidului, negociază și propune încheierea alianțelor politice cu alte partide, propune spre aprobare lista de candidați pentru alegerile parlamentare, elaborează politica financiară și de asigurare materială a partidului.

Președintele

Președintele reprezintă partidul în relație cu cetățenii, autoritățile, precum și în relație cu organizații locale și internaționale. Este ales de către Congres prin vot secret pentru o perioadă de patru ani. Acesta promovează interesele partidului, fiind garantul realizării Programului politic, al respectării Statutului și al menținerii unității partidului. Președintele conduce activitatea partidului și activitatea Consiliului Național și a Biroului Permanent Central.

Actualul președinte interimar al Partidului Popular European din Moldova este Eugen Sturza, fiind desemnat în această funcție la ședința Consiliului Național din 21 august 2019.

Prim-vicepreședintele

Prim-vicepreședintele este propus de președintele partidului și ales de Congres pe un termen de 4 ani. Acesta asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere ale partidului și coordonează funcționarea performantă a celor din urmă, reprezintă PPEM în relațiile oficiale în situația delegării de către președintele formațiunii, conduce ședințele organelor de conducere ale partidului la care participă.

În prezent prim-vicepreședinte al PPEM este Eugen Carpov, ales în această funcție la Congresul de constituire al partidului din 26 iulie 2015.

Vicepreședinții

Vicepreședinții sunt aleși cu votul majorității membrilor Consiliului Național la propunerea președintelui partidului și îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către acesta, Consiliul Național și Biroul Permanent Central. La fel ca și prim-vicepreședintele, aceștia reprezintă partidul în relațiile oficiale, asigură coordonarea și funcționarea eficientă a organelor naționale de conducere ale partidului și supraveghează activitatea departamentelor de specialitate.

În prezent vicepreședinți ai PPEM sunt Ruslan Codreanu și Eugen Sturza, aleși la ședința Consiliului Național al partidului din 19 septembrie 2015.

  • Ala Nemerenco (19 septembrie 2015 – 24 iulie 2016)
  • Oazu Nantoi (19 septembrie 2015 – 29 iulie 2016)

Secretarul general

Secretarul General este ales de Consiliul Național la propunerea președintelui partidului. Acesta asigură coordonarea activității partidului și urmărește activitatea organizațiilor acestuia, semnează procesele verbale ale ședințelor organelor centrale ale PPEM și este responsabil de gestiunea financiară a formațiunii.

În prezent secretariatul partidului este coordonat de 3 persoane, însă funcția de Secretar general este exercitată de Mihai Căpățînă, ales în ședința Consiliului Național din 19 septembrie 2015.

Comisia Națională de Cenzori

Comisia Națională de Cenzori este aleasă de Congres pe un termen de 4 ani și se întrunește de odată în an sau, mai frecvent, după necesitate. Comisia este organul de control intern financiar, revizie contabilă și verificare a patrimoniului Partidului Popular European din Moldova.

Curtea de Onoare și Arbitraj

Curtea de Onoare și Arbitraj este aleasă de Congres pe un termen de 4 ani și se întrunește o odată la șase luni sau după necesitate. Curtea este instanța PPEM investită cu atribuții privind controlul respectării prevederilor statutare și a disciplinei interne a partidului, în particular, aceasta cercetează litigiile intervenite între organele de conducere ale organizațiilor locale, teritoriale, precum și dintre acestea și cele de la nivel central ale formațiunii.

Organizații interne

Organizația de Tineret

Organizația de tineret a Partidului Popular European din Moldova (TPPEM) a fost constituită la 11 octombrie 2015 și funcționează în baza propriului Statut și Program. În conformitate cu obiectivele statutare, Organizația de Tineret își propune să promoveze tinerii pe listele parlamentare și locale în proporție de 30 la sută, promovarea principiului "toleranței zero" față de corupție în rândul tinerilor, dezvoltarea programelor de încadrare a tinerilor în câmpul muncii și menținerea unui dialog continuu cu tinerii din diasporă. De la constituirea sa și până în prezent, Organizația de Tineret a PPEM este condusă de Ion Ranga.

Organizația de Femei

Organizația de Femei a Partidului Popular European din Moldova a fost constituită la 5 martie 2016. Scopul principal al Organizației este de a promova ideile pro-europene, a programului, activităților și preocupărilor PPEM în rândul femeilor din Republica Moldova și de a stimula implicarea acestora în viața politică și integrarea lor în structurile politice ale partidului. De la constituirea sa și până în prezent, Organizația de Femei a PPEM este condusă de Lucia Spoială.

Organizația de Diasporă

Organizația de Diasporă este o structură politică a Partidului Popular European din Moldova la nivel internațional, formată din cluburi de diasporă și structuri la nivel național. Printre sarcinile propuse de Organizație este consolidarea membrilor și susținătorilor PPEM din diasporă, crearea unui mecanism prin care diaspora poate influența procesele și schimba lucrurile din Republica Moldova, valorificarea potențialului intelectual, tehnologic și participativ al diasporei. În prezent coordonatorul organizației este Victor Lutenco.

Istoricul PPEM

Premisele creării PPEM

La 26 februarie 2015 deputatul Iurie Leancă a anunțat, în cadrul unui briefing de presă, că părăsește fracțiunea și formațiunea PLDM, în care deținea funcția de prim-vicepreședinte, și lansează un nou proiect politic. Leancă și-a motivat decizia prin faptul că PLDM și-a pierdut identitatea, ajungând captiv unor interese de grup și al poftelor lui Vladimir Voronin și PCRM. Decizia enunțată a fost precedată de nealegerea sa în calitate de Prim-ministru, funcție ce-i revenise PLDM în urma semnării, la 23 ianuarie 2015, împreună cu PDM, a Acordului de constituire a coaliției minoritare de guvernare – Alianța Politică pentru Moldova Europeană (APME). Acordul respectiv reprezenta un prim pas în vederea deblocării eforturilor de constituire a unei majorități parlamentare după alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. Cauzele blocajului proveneau din neînțelegerile cu fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal (PL) privind partajarea funcțiilor guvernamentale. În aceste circumstanțe, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a decis să susțină condiționat coaliția minoritară APME în vederea deblocării constituirii organelor de conducere ale Parlamentului și Guvernului. În acest sens, chiar în ziua constituirii APME, fracțiunea PCRM a votat alături de componentele acesteia pentru alegerea Președintelui Parlamentului din partea PDM, a unui vicepreședinte din partea PLDM și a altui vicepreședinte din partea PCRM.

Înțelegerile dintre coaliția minoritară și PCRM nu s-au extins însă și asupra formării garniturii guvernamentale. În ședința plenară a Parlamentului din 12 februarie 2015, candidatura lui Iurie Leancă la funcția de Prim-ministru a fost votată de doar 42 de deputați din fracțiunile semnatare a APME. PCRM a refuzat să susțină garnitura guvernamentală propusă de Iurie Leancă, însă, la 18 februarie 2015, a votat alături de fracțiunile PLDM și PDM pentru numirea în funcția de Premier a tehnocratului Chiril Gaburici.

Constituirea PPEM

După părăsirea PLDM, Iurie Leancă a prezentat la conferința de presă din 23 martie 2015 grupul de inițiativă pentru crearea Partidului Popular European din Moldova: Eugen Carpov, Oazu Nantoi, Victor Lutenco, Octavian Țîcu, Victor Chirilă, Eugen Sturza, Eremei Priseajniuc, Valeriu Chiveri, Iulian Groza, Ruslan Codreanu, Veronica Crețu, Viorel Roșcovan, Adrian Filat ș.a. Acesta și-a propus să creeze un partid de centru-dreapta, bazat pe o doctrină conservatoare, cu o veritabilă democrație internă.

Congresul de constituire a noului partid politic a avut loc la 26 iulie 2015. Delegații au votat unanim pentru constituirea formațiuni politice și l-au ales cu majoritate de voturi pe Iurie Leancă în calitate de președinte al PPEM. În calitate de prim-vicepreședinte a fost ales Eugen Carpov. Congresul a adoptat, de asemenea, Statutul și Programul politic al partidului, care prevede dezvoltarea politicilor de reforme în 12 domenii-cheie, în mod special fiind vorba despre: crearea statului de drept în RM; schimbarea sistemului de administrare publică; dezvoltarea societății civile și asigurarea controlului public permanent asupra guvernării; dezvoltarea țării prin economia de piață socială etc. Congresul a adoptat și o Declarație politică, în care sunt punctate 6 obiective strategice ale PPEM, printre care: asigurarea unei justiții independente; schimbarea sistemului de administrare publică; asigurarea bunăstării cetățenilor; integrarea Moldovei în familia europeană etc.

Participarea la alegerile locale generale din iunie 2015

Durata procedurilor juridice de constituire a PPEM a împiedicat participarea formațiunii, în calitatea de entitate politică distinctă, la alegerile locale generale din 14 iunie 2015. În aceste condiții, pentru respectarea formalităților legale, s-a decis participarea la alegeri în cadrul unui bloc electoral cu denumirea: "Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă", compus din câteva formațiuni politice deja înregistrate. Inițial blocul fusese constituit din trei formațiuni – Partidul Acțiunea Democratică (PAD), Partidul Liberal Reformator (PLR) și Partidul "Democrația Acasă" (PDA), însă acesta din urmă ulterior a părăsit blocul electoral, la 8 mai 2015.

La alegerile locale generale din 14 iunie 2015 blocul electoral condus de Iurie Leancă l-a desemnat în calitate de candidat pentru funcția de Primar general al municipiului Chișinău pe Oazu Nantoi, care a acumulat 10,18% din sufragii, obținând al treilea rezultat în competiția electorală. Blocul a obținut și 11,55% din sufragii pentru alegerea Consiliul municipal Chișinău sau 6 mandate de consilier municipal din numărul total de 51. Totodată, în cele aproximativ 900 de localități din țară, blocul electoral condus de Iurie Leancă a acumulat 27 mandate de primar, 68 de mandate în consiliile raionale și municipale și 513 mandate în consiliile orășenești și sătești.

În cel de al doilea tur de scrutin, organizat pentru funcția de Primar general al municipiului Chișinău, la 28 iunie 2015, PPEM și-a îndemnat alegătorii să-l susțină pe candidatul PL, Dorin Chirtoacă. Ulterior, la mai puțin de un an de zile de la alegerile locale, consilierii PPEM din municipiul Chișinău au înaintat inițiativa de organizare la 30 octombrie 2016, în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, a unui referendum privind demiterea primarului Dorin Chirtoacă. Curtea Supremă de Justiție a respins însă, în decembrie 2016, recursul grupului de inițiativă privind organizarea referendumului pentru demiterea primarului general al capitalei.

Participarea la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016

PPEM a participat la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, desemnându-l în calitate de candidat pentru funcția de șef al statului pe liderul formațiunii, Iurie Leancă. Deși a fost parte la consultările privind identificarea unui candidat comun al forțelor politice pro-europene, PPEM a optat totuși în favoarea înregistrării propriului candidat. Îndemnul către Iurie Leancă din partea președintelui Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, de a urma exemplul liderului Platformei Demnitate și Adevăr (PPPDA), Andrei Năstase, de a se retrage din competiția electorală prezidențială în favoarea liderei Partidului Acțiune și Solidaritatea (PAS), Maia Sandu, nu a fost urmat de acesta. Același îndemn a fost reiterat, la 20 octombrie 2016, de către fostul vicepreședinte al PPEM, Oazu Nantoi, dar fără rezultat și de această dată.

În primul tur de scrutin Iurie Leancă s-a ales cu suportul a 3,11% din alegători, clasându-se pe locul patru. În cel de al doilea tur de scrutin, PPEM și-a îndemnat susținătorii s-o voteze pe Maia Sandu.

Accederea PPEM la guvernare

La 12 aprilie 2017 a fost constituit Grupul parlamentar Popular European (GPPE) în Parlamentul Republicii Moldova, format din deputații neafiliați, foști membri ai fracțiunii PLDM: Valeriu Ghilețchi, Ștefan Creangă, George Mocanu, Aliona Goța, Octavian Grama, Mihaela Spatari, Simion Grișciuc, Eugen Carpov și Iurie Leancă. La 25 aprilie 2017 grupului i s-a alăturat deputatul Eugen Bodarev, ales și el pe listele PLDM. Grupul parlamentar a fost creat după o serie de acțiuni politice ale PPEM în colaborare cu Partidul Democrat din Moldova dar și în preajma unor evenimente majore, care au consolidat colaborarea dintre cele două formațiuni.

Primul eveniment de importanță majoră, care a precedat crearea GPPE, a fost votarea, la 20 ianuarie 2016, a candidaturii vicepreședintelui PDM, Pavel Filip, în funcția de Prim-ministru. Noua garnitură guvernamentală a obținut votul a 57 de deputați, și anume din partea deputaților Platformei Social-Democrate pentru Moldova, ai Partidului Liberal și a 8 deputați PLDM (ulterior excluși din fracțiune). De asemenea, pentru noul Guvern au votat și deputații Iurie Leancă și Eugen Carpov, care se identificau drept deputați neafiliați după părăsirea PLDM și crearea PPEM.

În iulie 2016 coaliția de guvernare (PDM, PL) a lansat o invitație la dialog către PLDM și PPEM, în vederea sprijinului proiectului european al Republicii Moldova. În timp ce PLDM a respins invitația, Consiliul național al PPEM a decis, la 24 iulie 2016, inițierea dialogului cu alianța parlamentară, în vederea elaborării unui parteneriat pe subiectul integrării europene. Dialogul a și fost oficializat deja la 29 iulie 2016, în cadrul unei conferințe de presă, unde Iurie Leancă și vicepreședintele PDM, Andrian Candu, au declarat că PPEM și Coaliția de guvernare au semnat un acord cu privire la Parteneriatul național pentru integrare europeană. În acest context, liderul PPEM, Iurie Leancă, a fost desemnat în funcția de președinte al Consiliului parlamentar pentru integrare europeană, constituit de Biroul permanent al Parlamentului în aprilie 2016.

După constituirea GPPE, acesta a susținut toate inițiativele partenerilor din PDM. Inițiativa PDM din 6 martie 2017, privind trecerea de la sistemul electoral proporțional la sistemul mixt, a fost susținută practic fără rezerve de către PPEM și grupul său parlamentar. La 20 iulie 2017 Parlamentul a adoptat modificările în Codul electoral, cu votul a 74 de deputați, inclusiv cu votul deputaților din GPPE. Aceasta chiar dacă instituțiile europene specializate – Comisia de la Veneția, OSCE/ODIHR, dar în special principalele instituții europene – au recomandat autorităților moldovene să se abțină de la modificarea sistemului electoral. În acest context, nu se cunoaște dacă PPEM a estimat care ar putea fi impactul schimbării sistemului electoral asupra propriilor perspective electorale.

Cooperarea PPEM cu PDM a dat pondere activității politice a PPEM. Astfel, la 2 iunie 2017, Iurie Leancă a fost ales în funcția de vicepreședinte al Parlamentului din partea GPPE, după ce, prin modificarea Regulamentului Parlamentului, grupurile parlamentare au fost echivalate în drepturi cu fracțiunile parlamentare. În iulie 2017, GPPE a susținut inițiativa PDM de reformare a Guvernului, în a cărui nouă componență s-a regăsit și vicepreședintele PPEM, Eugen Sturza, care a fost numit în funcția de ministru al Apărării la 24 octombrie 2017, ca urmare a Avizului Curții Constituționale privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova.

La 22 decembrie 2017 președintele PPEM, Iurie Leancă, a demisionat din funcția de vicepreședinte al Parlamentului, iar colegul său din GPPE, Valeriu Ghilețchi, a preluat această funcție în aceeași zi. Demisia lui Iurie Leancă a survenit după ce PPEM l-a desemnat pentru funcția de viceprim-ministru pentru Integrare Europeană, în care a fost numit oficial la 10 ianuarie 2018.

În același context, prim-vicepreședintele PPEM și liderul GPPE, Eugen Carpov, a fost ales cu votul majorității deputaților, la 23 martie 2018, în funcția de copreședinte al Comitetului parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Gestiunea financiară

Sursele de finanţare ale Partidului Popular European din Moldova, veniturile acestuia şi principalele categorii de cheltuieli înregistrate anual conform datelor din rapoartele privind gestiunea financiară a partidului prezentate de către PPEM Comisiei Electorale Centrale.


Anul 2018
Surse de finanţare/ venituri, total 151 200 lei
2.1. Donaţii din partea membrilor de partid 151 200
Plăţi/ cheltuieli, total 152 879 lei
1. Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 132 072


5. Cheltuieli pentru telecomunicaţii 15 497


9. Cheltuieli de birotică, comision bancar 5 310Anul Venituri Cheltuieli Membri
iun 2019 67 900,00 68 028,91 7 825
2018 151 200,00 152 878,66 7 825
2017 150 150,00 146 426,81 7 825
2016 134 130,00 184 454,00 7 825
2015 121 432,00 71 108,00 8 560

Încrederea populației

Procentul populaţiei care are foarte multă sau oarecare încredere în Partidul Popular European din Moldova, conform datelor Barometrului Opiniei Publice[1].
3,6 13,0 2,9 11,4 11,6 12,3 28,3
noi 2018 mai 2018 dec 2017 apr 2017 oct 2016 apr 2016 noi 2015