Raionul Edineț

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Raionul Edineț

Lista localităților din raionul Edineț

În conformitate cu prevederile Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova[1], raionul Edineț este constituit din 49 de localități, împărțite în 32 de unități administrativ-teritoriale de nivelul I:

  • 1 municipiu cu două localități în componență;
  • 1 oraș cu două localități în componență;
  • 11 comune cu 24 de sate în componență;
  • 19 sate, care nu aparțin vreunei comune.
municipiul Edineț
orașul Cupcini
satul Alexeevca
satul Bădragii Noi
satul Bădragii Vechi
comuna Bleșteni
comuna Brătușeni
satul Brînzeni
comuna Burlănești
comuna Cepeleuți
satul Chetroșica Nouă
comuna Constantinovca
satul Corpaci
comuna Cuconeștii Noi
satul Fetești
satul Gașpar
satul Goleni
satul Gordinești
satul Hancăuți
comuna Hincăuți
satul Hlinaia
satul Lopatnic
comuna Parcova
comuna Rotunda
comuna Ruseni
satul Stolniceni
satul Șofrîncani
satul Terebna
satul Tîrnova
satul Trinca
satul Viișoara
comuna Zăbriceni

Administrația raionului

Raionul Edineț este administrat conform prevederilor Legii privind administrația publică locală[2] prin intermediul autorităților publice locale de nivelul I și II, care se constituie în urma exercițiilor electorale locale și activează pe teritoriul raionului în condițiile prevăzute de lege în scopul promovării intereselor generale ale locuitorilor.

În calitate de autorități reprezentative și deliberative, consiliile locale și primarii celor 32 de primării din raion au responsabilitatea de a soluționa problemele localității pe care o administrează. De gospodărirea treburilor publice a întregii unități administrativ-teritoriale se ocupă Consiliul raional Edineț, format din 33 de consilieri, și președintele raionului, ales de membrii consiliului.

Consiliul raional Edineț

Consiliul raional este autoritatea reprezentativă și deliberativă a raionului Edineț. Cele mai importante prerogative ale Consiliului raional sunt: aprobarea și amendarea bugetului raional anual, administrarea bunurilor din domeniile public și privat ale raionului, luarea deciziilor privind lucrările de proiectare, construcție, întreținere și modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ, aprobarea de strategii, prognoze, planuri și programe de dezvoltare social-economică a raionului etc.

Lista consilierilor raionali

La alegerile locale din 14 iunie 2015 în Consiliul raional Edineț au fost aleși 33 de consilieri, care reprezentau șase formațiuni politice.

Formațiunea Mandate
Partidul Democrat din Moldova 9
Partidul Liberal Democrat din Moldova 7
Partidul Nostru 6
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 6
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 4
Partidul Liberal 1

Consilii locale și primari

Cele 49 de localități ale raionului Edineț, inclusiv orașul-reședință Edineț, sunt administrate de 32 de consilii locale (municipal, orășenesc, comunale și sătești) și primari.

Formațiunea Consilieri
Partidul Democrat din Moldova 109
Partidul Liberal Democrat din Moldova 95
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 53
Partidul Nostru 48
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 28
Partidul Liberal 7
Partidul “Casa Noastră – Moldova” 3
Blocul electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” 1
Partidul Național Liberal 1
Partidul Popular din Republica Moldova 1
Candidați independenți 8
Primăria Primar
PDM  CI
CI  PSRM
PSRM
PDM
PDM
PLDM  CI
PCNM  PSRM
PDM
PL  PDM
PCRM  PDM
PLDM  PDM
PDM
PLDM  PDM
CI
PDM
PLDM
PDM
PLDM  ACUM
PLDM
PLDM  CI
PLDM
PCRM  PDM
PLDM
PDM  CI
PN  PSRM
PN  PSRM
CI  PSRM
PLDM  PDM
PLDM  PDM
PDM
PLDM  CI
PDM