Raionul Edineț

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Raionul Edineț

Lista localităților din raionul Edineț

În conformitate cu prevederile Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova[1], raionul Edineț este constituit din 49 de localități, împărțite în 32 de unități administrativ-teritoriale de nivelul I:

  • 1 municipiu cu două localități în componență;
  • 1 oraș cu două localități în componență;
  • 11 comune cu 24 de sate în componență;
  • 19 sate, care nu aparțin vreunei comune.
municipiul Edineț
orașul Cupcini
satul Alexeevca
satul Bădragii Noi
satul Bădragii Vechi
comuna Bleșteni
comuna Brătușeni
satul Brînzeni
comuna Burlănești
comuna Cepeleuți
satul Chetroșica Nouă
comuna Constantinovca
satul Corpaci
comuna Cuconeștii Noi
satul Fetești
satul Gașpar
satul Goleni
satul Gordinești
satul Hancăuți
comuna Hincăuți
satul Hlinaia
satul Lopatnic
comuna Parcova
comuna Rotunda
comuna Ruseni
satul Stolniceni
satul Șofrîncani
satul Terebna
satul Tîrnova
satul Trinca
satul Viișoara
comuna Zăbriceni

Administrația raionului

Raionul Edineț este administrat conform prevederilor Legii privind administrația publică locală[2] prin intermediul autorităților publice locale de nivelul I și II, care se constituie în urma exercițiilor electorale locale și activează pe teritoriul raionului în condițiile prevăzute de lege în scopul promovării intereselor generale ale locuitorilor.

În calitate de autorități reprezentative și deliberative, consiliile locale și primarii celor 32 de primării din raion au responsabilitatea de a soluționa problemele localității pe care o administrează. De gospodărirea treburilor publice a întregii unități administrativ-teritoriale se ocupă Consiliul raional Edineț, format din 33 de consilieri, și președintele raionului, ales de membrii consiliului.

Consiliul raional Edineț

Nicolai Melnic, președintele raionului Edineț

Consiliul raional este autoritatea reprezentativă și deliberativă a raionului Edineț. Printre cele mai importante prerogative ale Consiliului raional se numără aprobarea și amendarea bugetului raional anual, administrarea bunurilor din domeniile public și privat ale raionului, luarea deciziilor privind lucrările de proiectare, construcție, întreținere și modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ, aprobarea strategiilor, prognozelor, planurilor și programelor de dezvoltare social-economică ale raionului etc.

La alegerile locale din 20 octombrie 2019 în Consiliul raional Edineț au fost aleși 33 de consilieri, care reprezintă șapte formațiuni politice. Mandatele noilor consilieri raionali au fost validate la 1 noiembrie 2019 de Judecătoria Edineț (sediul central), iar activitatea Consiliului a demarat la 15 noiembrie, odată cu desfășurarea primei ședințe a acestuia în noua componență și înmânarea legitimațiilor de consilier.

La ședința din 30 noiembrie 2019, Consiliul raional l-a votat pe reprezentantul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM)[3], Nicolai Melnic, în funcția de președinte al raionului Edineț. Pe lângă fracțiunea socialiștilor, pentru candidatura lui Nicolai Melnic au mai votat consilierii Partidului Democrat din Moldova, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”, Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și un membru al Partidului “Șor”. În total, candidatul PSRM a acumulat voturile a 29 de consilieri.

Formațiunea Mandate
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 13
Partidul Democrat din Moldova 7
Partidul Liberal Democrat din Moldova 4
Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” 4
Partidul “Șor” 2
Partidul Nostru 2
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 1

Lista consilierilor aleși, validată la 1 noiembrie 2019, inclusiv candidații supleanți ().
Afilierea politică a consilierilor este indicată conform listelor de candidați înregistrate de formațiuni la alegerile locale din 2019.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM)

Mihail Balan

Gheorghe Pulbere


Iuri Baranovschi


Adrian Belei

Nicolai Melnic


Tatiana Belinscaia


Maria Cojulenco

Ivan Ostaficiuc


Adrian Cotelea


Vitalie Cuței


Tatiana Hapițcaia


Ion Melnic


Vasili Melnic


Sava Pașinschi


Oleg Sanduleac


Nadejda Turcinscaia

Partidul Democrat din Moldova (PDM)

Ion Guranda

Valerian Ciobanu


Valeriu Cosovan

Iurii Garas


Stela Ganușceac

Veaceslav Uja


Vasile Iachim


Ina Mușcinschi

Anatolie Gudumac


Igori Nepeivoda


Boris Siminițchi

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM)

Aurelia Mitreniuc


Anatolie Morea


Vitalie Plohoi


Marin Veremciuc

Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” (ACUM)

Ion Gîscă


Natalia Leondari


Sergiu Roller


Ion Tartan

PPȘ

Ghenadie Panciuc


Svetlana Panciuc

PN

Daniela Banaru


Roman Bordeniuc

PCRM

Larisa Zimin

Consilii locale și primari

Cele 49 de localități ale raionului Edineț, inclusiv municipiul-reședință Edineț, sunt administrate de 32 de consilii locale și primari, aleși în urma alegerilor locale generale din 20 octombrie și 3 noiembrie 2019.

Tabelul prezintă numărul mandatelor de consilieri locali și primari obținute de concurenții electorali la alegerile din 2019.

Formațiunea Consilieri
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 117 7
Partidul Democrat din Moldova 102 10
Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” 36 3
Partidul Liberal Democrat din Moldova 35 4
Partidul “Șor” 20 1
Partidul Nostru 14 0
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 3 0
Candidați independenți 21 7

Din 32 de consilii municipale, orășenești, comunale și sătești, în 21 există o majoritate absolută formată de o singură formațiune politică. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova deține majoritatea în nouă consilii locale, Partidul Democrat din Moldova – în șapte, Partidul Liberal Democrat din Moldova – în trei, iar Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” și Partidul “Șor” – în câte un consiliu.

Tabelul indică apartenența politică a consilierilor locali la momentul alegerii în anul 2019 și numele actualilor primari ai localităților, inclusiv afilierea politică și numărul de mandate al acestora obținute în cadrul alegerilor locale începând cu anul 1995.

Primăria Primar Afilierea
Edineț Constantin Cojocari CI
Cupcini Ivan Ostaficiuc PSRM
Alexeevca Mihail Struc PSRM
Bădragii Noi Boris Gîscă PDM
Bădragii Vechi Lidia Semenițcaia PDM
Bleșteni Liviu Belitei CI
Brătușeni Mihail Andruh PSRM
Brînzeni Liviu Cibotaroș PDM
Burlănești Sergiu Balamutovschi ACUM
Cepeleuți Vladimir Pascaru PDM
Chetroșica Nouă Eugenia Dociu ACUM
Constantinovca Veaceslav Contorschi PPȘ
Corpaci Veaceslav Uja PDM
Cuconeștii Noi Irina Chimacovschaia CI
Fetești Ion Munteanu PDM
Gașpar Oleg Horodișteanu PLDM
Goleni Victor Melnic PSRM
Gordinești Victor Gurău ACUM
Hancăuți Anatolie Bobuțac PLDM
Hincăuți Ghenadie Dascal CI
Hlinaia Ion Ceban PLDM
Lopatnic Alexandru Roșca PDM
Parcova Marcel Snegur PLDM
Rotunda Galina Iușan CI
Ruseni Denis Usturoi PSRM
Stolniceni Serghei Lupașco CI
Șofrîncani Vladimir Priseajniuc PSRM
Terebna Valentin Țîțanu PSRM
Tîrnova Cornelia Rusu PDM
Trinca Anatolie Gudumac PDM
Viișoara Ina Ciubotaru CI
Zăbriceni Valentina Derevenciuc PDM