Raionul Edineț

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Raionul Edineț

Lista localităților din raionul Edineț

În conformitate cu prevederile Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova[1], raionul Edineț este constituit din 49 de localități, împărțite în 32 de unități administrativ-teritoriale de nivelul I:

  • 1 municipiu cu două localități în componență;
  • 1 oraș cu două localități în componență;
  • 11 comune cu 24 de sate în componență;
  • 19 sate care nu aparțin vreunei comune.
municipiul Edineț
orașul Cupcini
satul Alexeevca
satul Bădragii Noi
satul Bădragii Vechi
comuna Bleșteni
comuna Brătușeni
satul Brînzeni
comuna Burlănești
comuna Cepeleuți
satul Chetroșica Nouă
comuna Constantinovca
satul Corpaci
comuna Cuconeștii Noi
satul Fetești
satul Gașpar
satul Goleni
satul Gordinești
satul Hancăuți
comuna Hincăuți
satul Hlinaia
satul Lopatnic
comuna Parcova
comuna Rotunda
comuna Ruseni
satul Stolniceni
satul Șofrîncani
satul Terebna
satul Tîrnova
satul Trinca
satul Viișoara
comuna Zăbriceni

Modificări în componența raionului Edineț

20 martie 2003
satul Alexăndreni Alexăndreni orașul Edineț
comuna Hlinaia Gordineștii Noi orașul Edineț
satul Fîntîna Albă Fîntîna Albă comuna Parcova
13 aprilie 2017
orașul Edineț municipiul Edineț

Administrația raionului

Raionul Edineț este administrat conform prevederilor Legii privind administrația publică locală[2] prin intermediul autorităților publice locale de nivelul I și II, care se constituie în urma exercițiilor electorale locale și activează pe teritoriul raionului în condițiile prevăzute de lege în scopul promovării intereselor generale ale locuitorilor săi.

În calitate de autorități reprezentative și deliberative, consiliile locale și primarii celor 32 de primării din raion au responsabilitatea de a soluționa problemele localității pe care o administrează. De gospodărirea treburilor publice a întregii unități administrativ-teritoriale se ocupă Consiliul raional Edineț, format din 33 de consilieri, și președintele raionului, ales de membrii consiliului.

Consiliul raional Edineț

Nicolai Melnic, președintele raionului Edineț

Consiliul raional este autoritatea reprezentativă și deliberativă a raionului Edineț. Printre cele mai importante prerogative ale Consiliului raional se numără aprobarea și amendarea bugetului raional anual, administrarea bunurilor din domeniul public și privat ale raionului, luarea deciziilor privind lucrările de proiectare, construcție, întreținere și modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ, aprobarea de strategii, prognoze, planuri și programe de dezvoltare social-economică a raionului etc.

La alegerile locale din 20 octombrie 2019 în Consiliul raional Edineț au fost aleși 33 de consilieri, care reprezintă șapte formațiuni politice. Mandatele noilor consilieri raionali au fost validate la 1 noiembrie 2019 de Judecătoria Edineț (sediul central), iar activitatea Consiliului a demarat la 15 noiembrie, odată cu desfășurarea primei ședințe a acestuia în noua componență și înmânarea legitimațiilor de consilier.

La ședința din 30 noiembrie 2019, Consiliul raional l-a votat pe reprezentantul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM)[3], Nicolai Melnic, în funcția de președinte al raionului Edineț. Pe lângă fracțiunea socialiștilor, pentru candidatura lui Nicolai Melnic au mai votat consilierii Partidului Democrat din Moldova, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”, Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și un membru al Partidului “Șor”. În total, candidatul PSRM a acumulat voturile a 29 de consilieri.

Formațiunea Mandate
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 13
Partidul Democrat din Moldova 7
Partidul Liberal Democrat din Moldova 4
Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS 4
Partidul “Șor” 2
Partidul Nostru 2
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 1

Lista consilierilor aleși, validată la 1 noiembrie 2019, inclusiv candidații supleanți ().
Afilierea politică a consilierilor este indicată conform listelor de candidați înregistrate de formațiuni la alegerile locale din 2019.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM)

Mihail Balan

Gheorghe Pulbere


Iuri Baranovschi


Adrian Belei

Nicolai Melnic


Tatiana Belinscaia


Maria Cojulenco

Ivan Ostaficiuc


Adrian Cotelea


Vitalie Cuței


Tatiana Hapițcaia


Ion Melnic


Vasili Melnic


Sava Pașinschi


Oleg Sanduleac


Nadejda Turcinscaia

Partidul Democrat din Moldova (PDM)

Ion Guranda

Valerian Ciobanu


Valeriu Cosovan

Iurii Garas


Stela Ganușceac

Veaceslav Uja


Vasile Iachim


Ina Mușcinschi

Anatolie Gudumac


Igori Nepeivoda


Boris Siminițchi

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM)

Aurelia Mitreniuc


Anatolie Morea


Vitalie Plohoi


Marin Veremciuc

Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” (ACUM)

Ion Gîscă


Natalia Leondari


Sergiu Roller


Ion Tartan

PPȘ

Ghenadie Panciuc


Svetlana Panciuc

PN

Daniela Banaru


Roman Bordeniuc

PCRM

Larisa Zimin

Consilii locale și primari

Cele 49 de localități ale raionului Edineț, inclusiv municipiul-reședință Edineț, sunt administrate de 32 de consilii locale și primari, aleși în urma alegerilor locale generale din 20 octombrie și 3 noiembrie 2019.

Tabelul prezintă numărul mandatelor de consilieri locali și primari obținute de concurenții electorali la alegerile din 2019.

Formațiune Consilieri Primari
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 117 7
Partidul Democrat din Moldova 102 10
Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS 36 3
Partidul Liberal Democrat din Moldova 35 4
Partidul “Șor” 20 1
Partidul Nostru 14 0
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 3 0
Candidați independenți 21 7

Din 32 de consilii municipale, orășenești, comunale și sătești, în 21 există o majoritate absolută formată de o singură formațiune politică. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova deține majoritatea în nouă consilii locale, Partidul Democrat din Moldova – în șapte, Partidul Liberal Democrat din Moldova – în trei, iar Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” și Partidul “Șor” – în câte un consiliu.

Tabelul indică apartenența politică a consilierilor locali la momentul alegerii în anul 2019 și numele actualilor primari ai localităților, inclusiv afilierea politică și numărul de mandate al acestora obținute în cadrul alegerilor locale începând cu anul 1995. În partea stângă sunt marcate localitățile unde în consiliul local o anumită formațiune politică deține majoritatea absolută.

Primărie Primar Afiliere
Edineț CI
Cupcini   PSRM
Alexeevca PSRM
Bădragii Noi PDM
Bădragii Vechi PDM
Bleșteni CI
Brătușeni PSRM
Brînzeni PDM
Burlănești ACUM
Cepeleuți PDM
Chetroșica Nouă ACUM
Constantinovca PPȘ
Corpaci PDM
Cuconeștii Noi CI
Fetești PDM
Gașpar PLDM
Goleni PSRM
Gordinești ACUM
Hancăuți PLDM
Hincăuți CI
Hlinaia   PLDM
Lopatnic PDM
Parcova PLDM
Rotunda CI
Ruseni PSRM
Stolniceni CI
Șofrîncani PSRM
Terebna PSRM
Tîrnova PDM
Trinca PDM
Viișoara CI
Zăbriceni PDM


  1. Lege nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
  2. Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală
  3. Conform modificărilor la Legea privind administrația publică locală, președinții de raioane sunt aleși din rândul consilierilor raionali.