Guvernul Zinaida Greceanîi II

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Zinaida Greceanîi
Guvernul Zinaida Greceanîi II
Data învestirii 10 iunie 2009
Încetarea activității 25 septembrie 2009
(în exercițiu[1] din 26 august 2009)
Prim-ministru Zinaida Greceanîi, Vitalie Pîrlog (interimar, din 14 septembrie 2009)
Programulde activitate 2009
Partidul de guvernământ Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)
Șeful statului Vladimir Voronin, Mihai Ghimpu (din 11 septembrie 2009)
Parlamentul Legislatura a VI-a (XVII-a)

Cabinetul de miniștri

Vitalie Pîrlog Prim-ministru interimar, ministru al justiției
Prim-viceprim-ministru, ministru al economiei și comerțului
Viceprim-ministru
Iurie Roșca Viceprim-ministru
Andrei Stratan Viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene
Ministru al finanțelor
Anatolie Gorodenco Ministru al agriculturii și industriei alimentare
Ministru al construcțiilor și dezvoltării teritoriului
Ministru al ecologiei și resurselor naturale
Larisa Șavga Ministru al educației și tineretului
Larisa Catrinici Ministru al sănătății
Ministru al protecției sociale, familiei și copilului
Ministru al culturii și turismului
Gheorghe Papuc Ministru al afacerilor interne
Vitalie Vrabie Ministru al apărării
Ministru al dezvoltării informaționale
Ministru al reintegrării
Ministru al administrației publice locale
Mihail Formuzal Guvernator al Găgăuziei
Gheorghe Duca Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

Componența inițială

Zinaida Greceanîi Prim-ministru
Igor Dodon Prim-viceprim-ministru, ministru al economiei și comerțului
Victor Stepaniuc Viceprim-ministru
Andrei Stratan Viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene
Mariana Durleșteanu Ministru al finanțelor
Anatolie Gorodenco Ministru al agriculturii și industriei alimentare
Vladimir Baldovici Ministru al construcțiilor și dezvoltării teritoriului
Violeta Ivanov Ministru al ecologiei și resurselor naturale
Larisa Șavga Ministru al educației și tineretului
Larisa Catrinici Ministru al sănătății
Galina Balmoș Ministru al protecției sociale, familiei și copilului
Mihail Barbulat Ministru al culturii și turismului
Vitalie Pîrlog Ministru al justiției
Gheorghe Papuc Ministru al afacerilor interne
Vitalie Vrabie Ministru al apărării
Pavel Buceațchi Ministru al dezvoltării informaționale
Vasilii Șova Ministru al reintegrării
Iacob Timciuc Ministru al administrației publice locale
Mihail Formuzal Guvernator al Găgăuziei
Gheorghe Duca Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

Modificări componență

Anul 2009

16 iunie 2009
Iurie Roșca Viceprim-ministru
10 septembrie 2009
Pavel Buceațchi Cerere de demisie
11 septembrie 2009
Igor Dodon Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Victor Stepaniuc Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Violeta Ivanov Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Galina Balmoș Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Vasilii Șova Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Vladimir Baldovici Cerere de demisie
Mihail Barbulat Cerere de demisie
Iacob Timciuc Cerere de demisie
14 septembrie 2009
Mariana Durleșteanu Cerere de demisie
Zinaida Greceanîi Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Vitalie Pîrlog Prim-ministru interimar

Discursuri

Discursul dnei Zinaida Greceanîi, candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova, în cadrul ședinței Parlamentului

10 iunie 2009

Stimate Domnule Președinte!
Onorat Parlament!

Permiteți-mi să expun atenției Dumneavoastră viziunile echipei guvernamentale, menirea principală a căreia, este asigurarea în condiții de instabilitate politică accentuată, a bunei funcționări a instituțiilor democratice ale statului, iar în sens final, păstrarea Republicii Moldova ca stat independent și suveran.

Pentru orice cetățean al Moldovei, situația actuală din țară este foarte alarmantă, iar evenimentele post-electorale de după 5 aprilie, culminate cu actul suprem de iresponsabilitate politică care impune dizolvarea Parlamentului, pot avea consecințe foarte grave pentru poporul țării. Amplificat de efectele crizei economice mondiale, acest impact pune în pericol însăși existența Republicii Moldova ca stat.

În aceste condiții, primordial pentru echipa guvernamentală pe care am onoarea s-o prezint Parlamentului, este asigurarea desfășurării democratice a alegerilor parlamentare anticipate și gradului maximal posibil de securitate economică și socială a fiecărui cetățean al Moldovei.

Setul de acțiuni asupra cărora se va concentra Guvernul pe durata acestui mandat restrâns este determinat de specificul situației în care se află Republica Moldova și de posibilitățile limitate pe care ni le oferă cadrul legislativ actual. În același timp, orice acțiune a Executivului se va baza pe politicile economice și sociale promovate anterior și va constitui o punte de lansare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu. Guvernului îi revine în această perioadă și gestionarea în condiții extreme a crizei economice amplificate de instabilitatea politică din țară.

Pe durata mandatului vom fi preocupați în mod prioritar de asigurarea funcționării statului de drept – condiție indispensabilă pentru desfășurarea democratică a scrutinului electoral și pentru asigurarea securității statului și cetățenilor. Vom asigura buna funcționare și sporirea încrederii cetățenilor țării și a organismelor internaționale în instituțiile democratice ale statului. Vom solicita și contăm pe suportul Consiliului Europei, Uniunii Europene și CSI în procesul de monitorizare a campaniei electorale și suntem hotărâți să încurajăm activitatea de monitoring a oricărei misiuni internaționale sau locale echidistante. În același timp, vom curma hotărât orice imixtiune în procesul electoral a forțelor distructive externe. Experiența de după 5 aprilie curent impune reconsiderarea și reformarea cardinală a activității organelor de forță ale statului, care în mare măsură n-au fost în stare să prevină distrugerea simbolurilor statalității țării.

Un rol important în funcționarea instituțiilor democratice ale statului și dezvoltarea economică îi revine sistemului judiciar al țării. Guvernul și majoritatea cetățenilor țării sunt îngrijorați de modul în care funcționează acest sistem, fapt ce impune operarea unor reforme imediate în justiția moldovenească. Această reformă trebuie desfășurată în plină concordanță cu standardele europene și va avea drept scop principal consolidarea independenței sistemului judiciar, sporirea eficienței, precum și prevenirea și contracararea corupției în justiția moldovenească. Elaborarea modificărilor cadrului legislativ ce reglementează funcționarea sistemului judiciar va constitui una dintre preocupările imediate ale Guvernului.

Corupția, alături de problema transnistreană și lista incompletă a acordurilor interstatale de bază care consfințesc inalienabilitatea hotarelor și suveranității țării, reprezintă impedimentul principal în procesul constituirii Moldovei ca stat de drept și cu o economie de piață dezvoltată. Adevărați factori nocivi pentru prosperarea țării, aceste elemente distructive sunt puternic interdependente și atentează în egală măsură asupra securității politice și economice a statului. În aceste condiții, Guvernul este hotărât să trateze problema corupției ca luptă pentru existența și prosperarea țării.

Dialogul social și parteneriatul durabil edificat în ultimii ani între Guvern, sindicate și patronate este una dintre căile sigure de instaurare a consensului social și civic în țară. Guvernul va încuraja acest parteneriat și mizează pe rezultatele dialogului social.

Deziderat incontestabil al majorității concetățenilor noștri, integrarea țării în Uniunea Europeană reprezintă prioritatea ireversibilă și firească a politicii interne și externe a Guvernului Republicii Moldova.

Prioritatea esențială a Guvernului în contextul integrării europene este negocierea și semnarea în cel mai apropiat timp a noului acord politico-juridic cu Uniunea Europeană. Perioada electorală nu trebuie să constituie un impediment pentru acest proces, or noul acord va semnifica o apropiere reală de comunitatea europeană, va asigura nivelul scontat de libertate a circulației cetățenilor noștri, mărfurilor, serviciilor și capitalului.

Activitatea Guvernului în domeniul politicii externe se va axa pe promovarea unor relații bilaterale și multilaterale conforme normelor internaționale, bazate pe respectarea reciprocă a principiului suveranității și independenței statale, pe promovarea și apărarea intereselor economice și politice ale statului și cetățenilor săi, în corelare deplină cu obiectivul suprem de reunificare a țării și integrare europeană a Republicii Moldova.

Reglementarea diferendului transnistrean și reintegrarea țării reprezintă o condiție de bază pentru existența și prosperarea statului nostru. Natura acestui conflict îi atribuie problemei transnistrene un nivel înalt de complexitate, amplificat evident și de evenimentele din perioada postelectorală din țară. Acțiunile iresponsabile ale forțelor politice care au provocat criza politică din țară sunt capabile să influențeze în cel mai negativ mod procesul de reglementare a acestui conflict.

Alternarea instrumentariului politico-diplomatic de reglementare a conflictului transnistrean, utilizând formatul de negocieri “5+2”, cu acțiunile concrete de apropiere pe dimensiunea economică și socială a celor două maluri ale Nistrului denotă debutul unei dinamici pozitive în procesul de soluționare a acestui diferend. Suntem hotărâți să dezvoltăm această dinamică de apropiere social-economică a regiunilor țării.

Una din sarcinile prioritare ale Guvernului este gestionarea eficientă a crizei economice și relansarea neîntârziată a economiei naționale. Creșterea economică înregistrată în ultimii ani a fost bazată pe politicile economice stimulatoare a activității de antreprenoriat, de îmbunătățire a climatului de afaceri și de sporire a atractivității investiționale a țării. Elemente-cheie în acest proces au fost menținerea stabilității macroeconomice și promovarea politicilor monetare și bugetar-fiscale echilibrate. Rămânem fideli acestor abordări și suntem hotărâți să aplicăm măsuri suplimentare în acest context.

În comun cu Banca Națională a Moldovei vom asigura nivelul adecvat de stabilitate a prețurilor, vor fi promovate politici bugetar-fiscale și monetare stimulatorii pentru creșterea economică și activitatea investițională, inclusiv menite să favorizeze exporturile și să faciliteze accesul sectorului real al economiei la lichidități financiare necesare pentru desfășurarea activităților economice.

Recesiunea economică și necesitatea onorării obligațiilor sociale ale statului impun revizuirea cadrului de cheltuieli ale bugetului public național. În acest context, vom continua optimizarea cheltuielilor publice neprioritare. Deși a provocat o rezistență acerbă din partea unor conducători ai autorităților publice locale și o politizare inadecvată, vom reduce cu minimum 20% cheltuielile bugetare legate de întreținerea administrației publice la nivel central și local. Aceste reduceri nu vor viza în nici un fel salariile angajaților din sfera socială, inclusiv ale pedagogilor și medicilor.

În calitate de măsură de susținere a economiei în perioada crizei, Guvernul va menține volumul planificat de investiții publice în infrastructură, efectul acestora fiind unul multiplicator. Vor continua reabilitarea rețelei de drumuri publice, construcția noilor gazoducte și sisteme de aprovizionare cu apă și canalizare. În pofida situației politice instabile, Guvernul va depune toate eforturile pentru implementarea proiectelor investiționale private deja lansate și atragerea unor investiții noi.

O prioritate evidentă pentru activitatea Guvernului va constitui și asigurarea securității energetice a țării. Criza regională a gazelor este departe de soluționare finală, existând pericolul real pentru repetarea acesteia. Guvernul va ține cont de aceste probleme și va întreprinde toate acțiunile pentru asigurarea unui grad adecvat al securității energetice a țării.

Una dintre îngrijorările esențiale ale Guvernului se referă la situația sistemului de termoficare din țară. Există pericolul iminent pentru funcționarea acestui sistem în următorul sezon de încălzire, iar soluțiile viabile pentru depășirea acestei probleme urmează a fi identificate de autoritățile publice locale în cel mai restrâns termen. Guvernul va avea o atitudine cooperantă cu administrațiile publice locale, care sunt chemate să întreprindă măsuri urgente de remediere a situației din sistemul de termoficare.

Suntem cu toții conștienți de faptul, că pe lângă efectele negative pe care le are situația de instabilitate politică din țară asupra economiei, cele mai grave consecințe ar putea fi resimțite în sectorul social.

În aceste condiții, Guvernul este hotărât și are capacitatea de a menține nivelul necesar de asigurare și asistență socială a populației. Vor fi extinse capacitățile serviciilor sociale adresate persoanelor în nevoie. Începând cu 1 iulie 2009 va fi implementată următoarea etapă a Legii cu privire la ajutorul social, prin care va fi mărit numărul beneficiarilor de această asistență. Va fi asigurată achitarea la timp a pensiilor, indemnizațiilor și tuturor plăților sociale garantate de stat.

O atenție deosebită va fi acordată pieței forței de muncă și problemelor majore cu care se confruntă cetățenii rămași fără locuri de muncă și cei reveniți în țară de la munca peste hotare. Acțiunile Guvernului în această direcție vor fi orientate spre oferirea unui grad mai înalt de protecție socială a șomerilor, instruirea și reprofilarea profesională. Împreună cu sindicatele vor fi elaborate și întreprinse măsuri urgente de asigurare a unui nivel adecvat de protecție a intereselor salariaților.

Pe durata mandatului, toți profesorii, medicii, lucrătorii din domeniul culturii și orice alt salariat din sfera bugetară va fi remunerat în strictă corespundere cu legislația în vigoare. Mai mult decât atât, în condițiile restaurării stabilității politice în țară și revenirii la starea normală de lucruri în stat, toate etapele de majorare a salariilor prevăzute în legislația actuală vor fi implementate la timp.

Guvernul va asigura buna funcționare a sistemului de educație, desfășurarea procesului de admitere în instituțiile de învățământ în conformitate cu planurile de admitere aprobate și începerea normală a anului de studii.

În perioadă exercitării mandatului va fi asigurată funcționarea stabilă a sistemului de ocrotire a sănătății, inclusiv vor fi intensificate măsurile profilactice pentru protejarea antiepidemică a cetățenilor statului. În scopul asigurării unui acces mai sporit al populației la produsele farmaceutice, Guvernul va revedea politica de formare a prețurilor de comercializare a medicamentelor, reducând cota admisă a adaosului comercial și asigurând un control riguros al funcționării pieței farmaceutice în țară.

Guvernul va continua implementarea politicilor de susținere a tineretului. O atenție sporită va fi acordată încadrării în câmpul de muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ din țară. Vor fi finanțate în continuare programele de abilitare economică a tinerilor și de asigurare cu spațiu locativ a tinerilor specialiști angajați în sfera bugetară în localitățile rurale.

Stimați deputați!

Mandatul Guvernului, care în eventualitatea votului Dumneavoastră pozitiv va depune astăzi jurământul, va fi unul redus în timp, dar viziunea echipei guvernamentale nu se reduce la perioada de până la alegerile parlamentare anticipate. Toate acțiunile executivului au ca scop continuarea edificării Republicii Moldova ca stat independent și suveran, continuarea implementării planurilor strategice de dezvoltare economico-socială a țării și depășirea situației de criză cu cele mai reduse costuri sociale. Această misiune este una dificilă, dar realizabilă în condițiile conștientizării de către întreaga societate a problemelor cu care se confruntă țara noastră la momentul actual.

Vă mulțumesc pentru atenție și solicităm susținerea Dumneavoastră!


Guvernele Republicii Moldova

Druc  Muravschi  Sangheli  Sangheli II  Ciubuc  Ciubuc II  Sturza  Braghiș  Tarlev  Tarlev II  Greceanîi  Greceanîi II  Filat  Filat II  Leancă  Gaburici  Streleț  Filip  Sandu  Chicu