Guvernul Dumitru Braghiș

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Dumitru Braghiș
Guvernul Dumitru Braghiș
Data învestirii 21 decembrie 1999
Încetarea activității 19 aprilie 2001
(în exercițiu[1] din 19 martie 2001)
Prim-ministru Dumitru Braghiș
Programulde activitate 2000–2002


Șeful statului Petru Lucinschi, Vladimir Voronin (din 7 aprilie 2001)
Parlamentul Legislatura a III-a (XIV-a)

Cabinetul de miniștri

Dumitru Braghiș Prim-ministru
Valeriu Cosarciuc Viceprim-ministru
Lidia Guțu Viceprim-ministru
Andrei Cucu Viceprim-ministru, ministru al economiei și reformelor
Mihail Manoli Ministru al finanțelor
Ion Leșanu Ministru al industriei și energeticii
Ion Russu Ministru al agriculturii și industriei prelucrătoare
Afanasie Smochin Ministru al transporturilor și comunicațiilor
Ion Răileanu Ministru al mediului și amenajării teritoriului
Ilie Vancea Ministru al educației și științei
Vasile Parasca Ministru al sănătății
Valerian Revenco Ministru al muncii, protecției sociale și familiei
Ghenadie Ciobanu Ministru al culturii
Valeria Șterbeț Ministru al justiției
Nicolae Cernomaz Ministru al afacerilor externe
Vladimir Țurcan Ministru al afacerilor interne
Boris Gamurari Ministru al apărării
Dmitri Croitor Guvernator al Găgăuziei
Serafim Urechean Primar general al municipiului Chișinău

Componența inițială

Dumitru Braghiș Prim-ministru
Valeriu Cosarciuc Viceprim-ministru
Lidia Guțu Viceprim-ministru
Eugeniu Șlopac Viceprim-ministru, ministru al economiei și reformelor
Mihail Manoli Ministru al finanțelor
Ion Leșanu Ministru al industriei și energeticii
Ion Russu Ministru al agriculturii și industriei prelucrătoare
Afanasie Smochin Ministru al transporturilor și comunicațiilor
Arcadie Capcelea Ministru al mediului și amenajării teritoriului
Ion Guțu Ministru al educației și științei
Vasile Parasca Ministru al sănătății
Valerian Revenco Ministru al muncii, protecției sociale și familiei
Ghenadie Ciobanu Ministru al culturii
Valeria Șterbeț Ministru al justiției
Nicolae Tăbăcaru Ministru al afacerilor externe
Vladimir Țurcan Ministru al afacerilor interne
Boris Gamurari Ministru al apărării
Dmitri Croitor Guvernator al Găgăuziei
Serafim Urechean Primar general al municipiului Chișinău

Modificări componență

Anul 2000

6 martie 2000
Eugeniu Șlopac Cerere de demisie
15 martie 2000
Andrei Cucu Viceprim-ministru, ministru al economiei și reformelor
5 septembrie 2000
Arcadie Capcelea Cerere de demisie
Ion Răileanu Ministru al mediului și amenajării teritoriului
22 noiembrie 2000
Nicolae Tăbăcaru Ambasador al Republicii Moldova în Republica Federală Germania
Nicolae Cernomaz Ministru al afacerilor externe
Ion Guțu Cerere de demisie
Ilie Vancea Ministru al educației și științei

Discursuri

Alocuțiunea președintelui Republicii Moldova Petru Lucinschi la ceremonia de depunere a jurământului de către noul Guvern

Petru Lucinschi, 21 decembrie 1999

Domnule prim-ministru,
Domnilor miniștri,

Vă aduc felicitările mele cordiale cu prilejul confirmării în funcții pe cît de înalte, pe atît de responsabile. Un ministru este un simbol al statului. Lumea așteaptă de la Dumneavoastră dreptate și hrană, pace și siguranță. De aceea, din prima zi vă atenționez asupra poverii pe care trebuie s-o purtați cu cinste față de oameni și față de Constituția țării. Această datorie vă obligă sa fiți onești, să aveți în obiectiv soarta fiecărui cetățean, să țineți la Moldova, s-o feriți de primejdii, să-i înmulțiți avuția și să-i promovați o imagine bună în lume.

Din primele zile de lucru cea mai mare atenție trebuie s-o acordăm problemelor economice. Să ne sprijinim, în primul rînd, pe resursele și experiența proprie. Să asigurăm, pe toate căile, acumularea și întărirea capitalului autohton, ca bază principală a economiei naționale.

Va trebui să promovăm o politică pragmatică, orientată spre rezultate concrete. Mai puține vorbe frumoase și mai multe fapte reale. La toate nivelurile de conducere, în centru și în județe, trebuie asigurată predominarea criteriului profesional. În felul acesta vom reda procesului de reforme un caracter stabil. Pentru aceasta avem nevoie de fermitate. În mîinile Dumneavoastră va fi puterea executivă. Situația din ultimii ani ne-a dovedit clar, că fără o putere reală, dură și hotărîtă, bazată pe respectarea și executarea legilor, nu poți face nimic.

În economie s-au acumulat multe probleme. Sper că noul Guvern își va concentra atenția, în primul rînd, asupra celor mai importante dintre ele. Mă refer la problemele de neamînat ale complexului energetic, creării locurilor de muncă, renașterii sferelor de producție. Realizarea sarcinilor în aceste domenii va contribui la rezolvarea mai rapidă a problemelor de ordin social și la ridicarea nivelului de trai. În plus, să nu uităm că trebuie să ieșim dintr-o iarnă care se arată a fi foarte grea.

În domeniul relațiilor externe trebuie să activizăm politica de consolidare a relațiilor cu Uniunea Europeană, cu toate statele lumii reieșind din interesele vitale ale Republicii Moldova de a ridica eficiența colaborării economice cu țările Comunității Statelor Independente.

Vă îndemn, de asemenea, să acordați o atenție mai mare problemelor învățămîntului și culturii, științei și tineretului. Dorința noastră de a deveni europeni din punct de vedere politic și economic este firească, să nu uităm însă că țara noastră își are numele și tradițiile sale specifice. Avem cîteva lucruri sfinte, la care trebuie să ținem întotdeauna: părinții, familia, obiceiurile, limba, țara în care trăim, istoria pe care au făurit-o generațiile de pînă la noi.

S-au înmulțit datoriile noastre neachitate în lupta cu corupția și infracțiunile economice, în lupta cu criminalitatea.

Oamenii se întreabă de mai mult timp: ce face statul pentru ca cetățenii să poată lucra și trăi în liniște, să nu se teamă a ieși din casă. Republica trebuie curățită de hoți și de răufăcători. Să le asigurăm oamenilor condiții de securitate optimală pentru a trăi și a munci.

Ca președinte al republicii voi fi zilnic alături de Dumneavoastră. Voi face tot ce depinde de mine pentru ca munca Guvernului să se desfășoare în condițiile unul consens tot mai larg al forțelor politice, al organelor puterii de stat și societății civile. În asta văd garanția principală a realizării unui program de ieșire din crizele în care ne zbatem de prea mulți ani.

Vă felicit focă o dată cu prilejul instalării în funcție a Guvernului Republicii Moldova și vă urez succese în muncă.

// Moldova Suverană, nr. 252 (19691)

Cuvântul de răspuns rostit de premierul Dumitru Braghiș după depunerea jurământului

Dumitru Braghiș, 21 decembrie 1999

Stimate domnule președinte!

La acest moment de solemnitate majoră permiteți-mi în numele noii echipe guvernamentale să vă aduc sincere mulțumiri pentru încrederea și susținerea pe care ni le-ați acordat astăzi. Votul de încredere, acordat de către Parlament, prezintă un prim-pas spre conciliere politică și, nu în ultimă instanță, spre consolidarea națională.

Colegilor mei din noul cabinet de miniștri și mie personal nu ne-a fost deloc ușor să ne decidem a prelua, la propriu și la figurat, povara guvernării. Dar profunda durere pentru starea existentă a lucrurilor în economie și în societate, dorința sinceră de redresare a situației și încrederea în potențialul acestui Guvern ne-a făcut să luăm o atare decizie.

Și totuși oricît de greu ar fi, reconfirmăm că sîntem gata de a ne asuma deplina responsabilitate pentru viitoarele noastre acțiuni.

Toți colegii mei împărtășesc această stare de spirit.

Guvernul, în activitatea sa, se va baza pe principiile fundamentale: continuitate, și realism, renunțînd definitiv la lozincile declarative, axîndu-ne pe probleme și soluții practice și concrete. Vom implementa fără echivoc reformele, deoarece alternativă nu există.

Eforturile întru atingerea stabilității macroeconomice vor fi conjugate și susținute cu promovarea perseverenta și chibzuită a măsurilor de stabilizare în sectorul real al economiei, îmbinînd organic realizarea obiectivelor imediate cu a celor de durată medie și de perspectivă.

Referitor la obiecțiile critice. Ne vom plasa pe platforma realismului, bizuindu-ne doar pe mijloacele disponibile, clasînd cu strictețe prioritățile de importanță majoră, precum sînt: energetica, bugetul, fiscul, politica monetară și consolidarea statală.

Sarcinile pe termen mediu. Ne vom concentra eforturile asupra confirmării și aprofundării reformelor structurale, bazîndu-ne pe analiza succeselor și lacunelor anterioare pentru a asigura raționalizarea și eficientizarea acțiunilor de viitor. Direcțiile prioritare vor fi: privatizarea, relansarea producției industriale și agricole, sectoarele infrastructurii. Bineînțeles, vom conjuga activitățile reformatoare cu un program de măsuri vizînd protecția socială.

Echilibrarea efectului transformărilor structurale cu prețul lor social urmează a fi o orientare de bază a politicii Guvernului.

Un subiect aparte al atenției noastre va fi politica externă și dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională, dezvoltarea relațiilor noastre tradiționale.

Aș dori să subliniez o data în plus că vom fi pragmatici și realiști. Vă asigur că vom depune toate eforturile pentru a demonstra acest lucru în cel mai scurt timp posibil.

// Moldova Suverană, nr. 252 (19691)


Guvernele Republicii Moldova

Druc  Muravschi  Sangheli  Sangheli II  Ciubuc  Ciubuc II  Sturza  Braghiș  Tarlev  Tarlev II  Greceanîi  Greceanîi II  Filat  Filat II  Leancă  Gaburici  Streleț  Filip  Sandu  Chicu