Referendumul republican consultativ din 2019

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

La 24 februarie 2019 în Republica Moldova s-a desfășurat referendumul republican consultativ privind micșorarea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 61 și dreptul cetățenilor de a rechema deputații aleși dacă aceștia nu-și îndeplinesc obligațiunile. Exercițiul referendar va avea loc în aceeași zi cu scrutinul ordinar pentru alegerea Parlamentului de legislatura a XXI-a.

Referendumul consultativ din 2019
Data referendumului 24 februarie 2019
Tipul referendumului Referendum republican consultativ
Pragul de validare 1/3

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 va fi al 4-lea la număr de la declararea independenței Republicii Moldova, al 3-lea de ordin consultativ, al 2-lea desfășurat în aceeași zi cu un alt scrutin și primul desfășurat în aceeași zi cu alegerile parlamentare. Cetățenii urmează să-și exprime atitudinea în privința a 2 chestiuni:

Sunteți pentru reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61?

Sunteți pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile lor?

Fiecare dintre cele două întrebări va fi imprimată pe un buletin de vot separat, urmând ca cetățenii să se exprime "Pentru" sau "Contra".

Partide politice și alte organizații social-politice se înregistrează la Comisia Electorală Centrală (CEC) în calitate de participanți la referendum pentru una din cele două opțiuni. Celor care nu se înregistrează la CEC nu li se interzice să îndemne la boicotarea scrutinului. Pentru ca referendumul să fie declarat valabil este necesară participarea a cel puțin 1/3 din alegătorii înscriși în listele electorale.

Contextul și cadrul juridic

Legislație și reglementări relevante
Constituția Republicii Moldova (extras)
cu modificările introduse prin Legea nr. 344-XV din 25.07.2003
Codul electoral al Republicii Moldova
cu modificările introduse prin Legea nr. 302 din 30.11.2018
Codul contravențional (extras)
cu modificările introduse prin Legea nr. 268 din 23.11.2018
Codul penal al Republicii Moldova (extras)
cu modificările introduse prin Legea nr. 157 din 26.07.2018
Codul de bune practici în materie de referendum
adoptat de Comisia de la Veneția a CE, 16–17 martie 2007
Acte ale Comisiei Electorale Centrale

Inițiativa desfășurării referendumului îi aparține liderului Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, care în cadrul briefing-ului de presă din 13 noiembrie 2018 a anunțat despre intenția organizării unui referendum consultativ în aceeași zi cu alegerile parlamentare. Inițiativa se înscrie în cadrul scopurilor programatice ale PDM, anunțate la cel de-al VIII-lea Congres al formațiunii din 24 decembrie 2016, referitoare la reforma instituțiilor statului, modernizarea și renovarea clasei politice.

Adaptarea legislației electorale

Realizarea inițiativei PDM s-a ciocnit de două impedimente, care nu permiteau desfășurarea referendumului în aceeași zi cu alegerile parlamentare. Primul impediment a fost creat prin Avizul negativ al Curții Constituționale din 22 septembrie 2014 privind organizarea unui referendum în aceeași zi cu ziua alegerilor parlamentare sau locale. În particular, Avizul prevedea că dacă desfășurarea unui referendum este interzisă cu 60 de zile înainte și după ziua desfășurării alegerilor, pentru a evita confuzia, a fortiori ea nu poate avea loc în ziua respectivă[1]. Curtea a mai atenționat Parlamentul despre necesitatea înlăturării din Codul electoral a ambiguităților privind posibilitatea comasării alegerilor și referendumului.

Un alt impediment pentru comasarea alegerilor parlamentare și a referendumului îl reprezenta modalitatea diferită de constituire a circumscripțiilor electorale pentru alegerile parlamentare și pentru referendumul republican, ca urmare a schimbării sistemului electoral proporțional cu cel mixt și constituirea circumscripțiilor electorale uninominale fără a ține cont de organizarea teritorial-administrativă a țării.

Pentru înlăturarea acestor impedimente, în luna noiembrie 2018, Parlamentul a adoptat două legi. Astfel, prin Legea nr. 238 din 08.11.2018, în vigoare din 30 decembrie 2018, a fost modificat Articolul 156 (2) din Codul electoral, după cum urmează: Referendumul republican nu poate avea loc, de asemenea, cu 60 de zile înainte și cu 60 de zile după ziua desfășurării alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale generale, decât dacă se desfășoară în aceeași zi. În aceeași zi nu pot avea loc două referendumuri republicane. În continuare, la 23 noiembrie 2018, Parlamentul a adoptat Legea nr. 268, în vigoare din 14 decembrie 2018, prin care a modificat Articolul 169 (1) din Codul electoral, stabilind că în cazul în care un referendum republican se organizează în aceeași zi cu alegerile parlamentare, circumscripțiile electorale și consiliile electorale de circumscripție se formează potrivit criteriilor stabilite la art. 80 și 81 (pentru alegerile parlamentare). Modificările menționate s-au efectuat eludând prevederile legale referitoare la transparența procesului decizional.

Hotărârea nr. 332 privind desfășurarea referendumului republican pe 24 februarie 2019 a fost adoptată la 30 noiembrie 2018, când încă nu intrase în vigoare modificările legislației electorale ce permiteau comasarea referendumului și alegerilor parlamentare. Potrivit documentului, scopul desfășurării referendumului este necesitatea reformării și responsabilizării întregii clase politice din Republica Moldova, problemă de importanță majoră care urmează a fi consultată cu cetățenii țării.

Participanții la referendum

Comisia Electorală Centrală a adoptat la 18 decembrie 2018 Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019. Înregistrarea participanților la referendum cu opțiuni “Pentru” sau “Contra” a avut loc în perioada 26 decembrie 2018 – 24 ianuarie 2019.

Opțiunea “Pentru”

Partidul Democrat din Moldova Partidul Democrat din Moldova
Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда”
Întrebarea privind reducerea numărului deputaților

Opțiunea “Contra”

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Partidul “Democrația Acasă” Partidul “Democrația Acasă”
Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда”
Întrebarea privind revocarea deputaților din funcție
Partidul Voința Poporului Partidul Voința Poporului

Publicitatea electorală

Cheltuieli

Participant Încasări Cheltuieli
23 756 500 23 739 482
100 000 22 005

Dezbateri electorale

Conform Codului Electoral și prevederilor Regulamentului Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, instituțiile audiovizualului (radiodifuzorii) organizează dezbateri electorale, care se desfășoară gratuit pentru toți participanții.

Mai jos sînt prezentate copiile video ale dezbaterilor electorale, preluate și plasate de ADEPT cu permisiunea radiodifuzorilor respectivi.