Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică din februarie–martie 2020

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

Componența

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică la 15 martie 2020
Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009[1]
Ion Chicu, prim-ministru al Republicii Moldova
Ion Chicu
președinte
Prim-ministru al Republicii Moldova
Viorica Dumbrăveanu, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
Viorica Dumbrăveanu
vicepreședinte
Ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
Nicolae Furtună, director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP)
Nicolae Furtună
secretar
Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Oleg Lozan, director al Școlii de Management în Sănătate Publică
Oleg Lozan Director al Școlii de Management în Sănătate Publică
Cristina Lesnic, viceprim-ministru pentru reintegrare
Cristina Lesnic Viceprim-ministru pentru reintegrare
Sergiu Pușcuța, viceprim-ministru, ministru al finanțelor
Sergiu Pușcuța Viceprim-ministru, ministru al finanțelor
Ion Perju, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
Ion Perju Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
Igor Șarov, ministru al educației, culturii și cercetării
Igor Șarov Ministru al educației, culturii și cercetării
Pavel Voicu, ministru al afacerilor interne
Pavel Voicu
vicepreședinte
Ministru al afacerilor interne
Sergiu Railean, ministru al economiei și infrastructurii
Sergiu Railean Ministru al economiei și infrastructurii
Fadei Nagacevschi, ministru al justiției
Fadei Nagacevschi Ministru al justiției
Oleg Țulea, ministru al afacerilor externe și integrării europene
Oleg Țulea Ministru al afacerilor externe și integrării europene
Alexandru Pînzari, ministru al apărării
Alexandru Pînzari Ministru al apărării
Liliana Iaconi, secretar general al Guvernului
Liliana Iaconi Secretar general al Guvernului
Natalia Postică Consilier în domeniul dezvoltării sociale în cabinetul Prim-ministrului
Constantin Rîmiș, secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale (MSMPS)
Constantin Rîmiș Secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale
Marina Golovaci, secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale (MSMPS)
Marina Golovaci Secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale
Alexandru Holostenco, secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale (MSMPS)
Alexandru Holostenco Secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale
Mariana Grama, secretar de stat al Ministerului afacerilor interne (MAI)
Mariana Grama Secretar de stat al Ministerului afacerilor interne
Corneliu Groza, șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF)
Corneliu Groza Șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM)
Ion Tighineanu Președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Vladislav Cotici, director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)
Vladislav Cotici Director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Sergiu Burduja, director al Serviciului Vamal
Sergiu Burduja Director al Serviciului Vamal
Alexandr Esaulenco, director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS)
Alexandr Esaulenco Director al Serviciului de Informații și Securitate
Mihail Harabagiu, șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Mihail Harabagiu Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Angela Belobrov, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM)
Angela Belobrov Director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
Alin Gvidiani, șef al Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat
Alin Gvidiani Șef al Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat
Irina Vlah, guvernator al UTA Găgăuzia
Irina Vlah Guvernator al UTA Găgăuzia
Oleg Budza, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM)
Oleg Budza Președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
29/516 316
cazuri confirmate
1/503 156
persoane vindecate
0/11 481
persoane decedate

Hotărâre nr. 9 din 15 martie 2020

Notă: Vezi pct. 44 din Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova:

Termenele prevăzute în Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 1–9/2020, precum și în Dispozițiile nr. 1–3/2020 ale Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se prelungesc, pe toată durata stării de urgentă, conform anexei la Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În cadrul Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică[1] a fost examinată situația epidemiologică prin COVID-19, inclusiv tendințele de evoluție a bolii la nivel global, regional și național. Se constată ca la data de 15 martie 2020, în Republica Moldova au fost confirmate 12 cazuri de COVID-19 (10 de import și 2 cu transmitere locală).

La data de 11.03.2020 Organizația Mondială a Sănătății a anunțat faza de transmitere pandemică a infecției SARS-CoV-2. De asemenea, infecția COVID-19 se înregistrează în toate țările UE, cu ritm sporit de creștere a cazurilor de boală. Aceste țări sunt intens vizitate de către cetățenii Republicii Moldova, precum și sunt frecvent țări de reședință temporară a acestora.

În urma analizei situației epidemiologice actuale la nivel global, regional și național privind COVID-19 și a recomandărilor organizațiilor internaționale în domeniu, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura sistarea tuturor curselor aeriene regulate de pasageri cât și a charterelor regulate de pasageri pentru care decolarea este planificată mai târziu de 17 martie 2020 orele 00:00 până la 01.04.2020 orele 00:00.


2. Se sistează rutele feroviare internaționale de transport pasageri ale căror plecare este planificată mai târziu de 17 martie 2020 orele 00:00 până la 01.04.2020 orele 00:00.


3. A interzice din data de 17 martie 2020, orele 00:00 autorizarea trecerii frontierei de stat moldo-ucrainene și din data de 17 martie 2020, orele 20:00 autorizarea trecerii frontierei de stat moldo-române, a cetățenilor străini pe sensul de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului.


4. Prin derogare de la punctul 3, se autorizează intrarea în Republica Moldova a cetățenilor străini și apatrizilor domiciliați sau cu ședere permanentă/temporară, conducătorilor auto și personalului de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajelor aeronavelor/navelor și brigăzilor garniturilor de tren.


5. Prin derogare de la punctul 3, se autorizează intrarea în Republica Moldova a membrilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrilor de familie ale acestora. Intrarea în Republica Moldova a altor categorii de cetățeni străini se va autoriza urmare coordonării cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.


6. Se sistează până la 01.04.2020 orele 00:00:

 • activitatea de comerț a unităților comerciale cu amănuntul, cu excepția unităților de comercializare a produselor alimentare, a produselor farmaceutice și a produselor petroliere;
 • activitatea piețelor comerciale;
 • activitatea Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneo-sanatoriale;
 • activitatea unităților de alimentație publică, în localurile și în spațiile amenajate/autorizate ale acestora, cu excepția activităților de preparare și distribuire a produselor în regim catering.

7. Centrele comerciale vor asigura funcționarea în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.


8. Se obligă entitățile prestatoare de servicii publice și private să organizeze și să asigure un regim fluidizat de acces al persoanelor în locurile de prestare a serviciilor, care nu va admite încălcarea distanței sociale.


9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


10. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa reprezentanțele diplomatice ale statelor străine acreditate în Republica Moldova referitor la limitările instituite.


11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul aprobării cu publicarea pe pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova  arhivat

Hotărâre nr. 8 din 15 martie 2020

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În cadrul Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a fost examinată situația epidemiologică prin COVID-19, inclusiv tendințele de evoluție a bolii la nivel global, regional și național. Se constată ca la data de 15 martie 2020, în Republica Moldova au fost confirmate 12 cazuri de COVID-19 (10 de import și 2 cu transmitere locală).

La data de 11.03.2020 Organizația Mondială a Sănătății a anunțat faza de transmitere pandemică a infecția SARS-CoV-2. De asemenea, infecția COVID-19 se înregistrează în toate țările UE, cu ritm sporit de creștere a cazurilor de boală. Aceste țări sunt intens vizitate de către cetățenii Republicii Moldova, precum și sunt frecvent țări de reședință temporară a acestora.

În urma analizei situației epidemiologice actuale la nivel global, regional și național privind COVID-19 și a recomandărilor organizațiilor internaționale în domeniu, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se stabilește asigurarea respectării distanței sociale intre persoane de minim un metru.


2. Se stabilesc Măsuri de sănătate publică și reguli de comportament aplicabile persoanelor fizice, conform anexei nr. 1.


3. Se stabilesc Măsurile de sănătate publică aplicabile unităților de comerț și prestări servicii (care cad sub incidența codurilor CAEM R90.0, 91.0 și 93.0), cu excepția comerțului en-gros și a comerțului cu amănuntul a produselor alimentare, a produselor farmaceutice și a produselor petroliere, conform anexei nr. 2.


4. Se stabilesc Măsurile de sănătate publică și regulile de comportament aplicabile în privința transportatorilor care prestează servicii de transport rutier și/sau desfășoară activități conexe transportului rutier, precum și operatorilor de transport rutier străini în perioada declarării “Cod roșu” a urgenței de sănătate publică la COVID-19, conform anexei nr. 3.


5. Se pune în sarcina președinților Comisiilor teritoriale pentru situații excepționale sarcina de a constitui (prin ordin/ dispoziție) celule de monitorizare permanentă a evoluției infecției COVID-19.


6. Se instituie Mecanismul de funcționare a Celulelor teritoriale de monitorizare permanentă a evoluției infecției COVID-19, conform anexei nr. 4.


7. Angajații Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, instituțiilor medico-sanitare, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și ale altor instituții desemnate responsabile, în limitele competențelor funcționale, vor asigura comunicarea/difuzarea măsurilor de sănătate publică și a informației cu referire la efectele nerespectării acestora.


8. Consiliul Audiovizualului va asigura difuzarea informației cu referire la măsurile de sănătate publică stabilite, prin prezenta Hotărâre.


9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în anexele prezentei Hotărâri constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul aprobării cu publicarea pe pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova  arhivat

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 8 din 15 martie 2020

Măsuri de sănătate publică și reguli de comportament aplicabile persoanelor fizice

1. Persoanele care s-au aflat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19 și cele care s-au întors de peste hotarele Republicii Moldova, se obligă la respectarea măsurilor și regulilor de comportament:

  1.1. În cazul lipsei simptomelor de boală respiratorie:

  1. autoizolarea la domiciliu timp de 14 zile;
  2. să informeze medicul de familie despre locul de autoizolare;
  3. să nu părăsească locul de autoizolare;
  4. să-și monitorizeze temperatura corporală de cel puțin 3 ori pe zi;
  5. să informeze zilnic medicul de familie despre evoluția stării de sănătate, prin intermediul telefonului sau altui mijloc de comunicare după cum a fost convenit cu medicul de familie;
  6. să evite contactul cu alte persoane, respectând distanța socială de cel puțin 1 metru;
  7. să respecte condițiile de igienă personală.

  1.2. În cazul apariției simptomelor de boală respiratorie:

  1. să comunice imediat medicului de familie sau să apeleze Serviciul național pentru apelurile de urgență 112;
  2. să respecte cu strictețe cerințele medicale și de comportament comunicate de medicul de familie/ lucrătorul medical/ operatorul Serviciului național pentru apelurile de urgență 112/ angajatul Poliției/ Inspectoratului General al Carabinierilor.

2. Persoana suspectă de infecția COVID-19 și/sau pacientul diagnosticat cu COVID-19 se obligă să respecte cu strictețe cerințele medicale și regulile de comportament stabilite, precum și să nu părăsească locul de tratament stabilit.

3. Persoana care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se obligă la respectarea următoarelor măsuri și reguli de comportament:

 1. să accepte procedura de control;
 2. să furnizeze angajaților Poliției de Frontieră informații complete și veridice despre:
  • toate zonele (țările) prin care a călătorit în ultimele 14 zile;
  • contactul cu persoanele diagnosticate cu infecția COVID-19;
  • precum și alte informații relevante cu referire la starea generală de sănătate în ultima perioadă de timp.
 3. să completeze cu date veridice fișa epidemiologică pusă la dispoziție;
 4. să accepte izolarea de ceilalți pasageri (în cazul stării febrile sau semne clinice de infecție respiratorie);
 5. să respecte regulile stabilite la punctele de control și de trecere a frontierei de stat, precum și cerințele angajaților Poliției de Frontieră;
 6. să respecte cerințele medicale și de comportament comunicate de către medici/ lucrătorii medicali/ angajații Poliției de Frontieră/ angajații Poliției, în legătură cu necesitatea transportării către o instituție medicală.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 8 din 15 martie 2020

Măsurile de sănătate publică aplicabile unităților de comerț și prestări servicii (care cad sub incidența codurilor CAEM R90.0, 91.0 și 93.0), cu excepția comerțului en-gros și a comerțului cu amănuntul a produselor alimentare, a produselor farmaceutice și a produselor petroliere

Administratorii unităților de comerț, agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere (care cad sub incidența codurilor CAEM R90.0, 91.0 și 93.0), precum și administratorii încăperilor din gestiunea confesiunilor religioase se obligă la respectarea măsurilor și regulilor:

 1. să sisteze activitatea unităților pe care le administrează, pană la 01.04.2020;
 2. să asigure punerea în aplicare a Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică în partea în care vizează unitățile pe care le administrează;
 3. la solicitarea autorităților publice locale, Ministerului Afacerilor Interne, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Celulelor de supraveghere permanentă a evoluției infecția COVID-19 să furnizeze informațiile și datele solicitate în condițiile și termenele indicate;
 4. să coopereze cu toate instituțiile statului în vederea prevenirii și combaterii COVID-19.

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 8 din 15 martie 2020

Măsurile de sănătate publică și regulile de comportament aplicabile în privința transportatorilor care prestează servicii de transport rutier și/sau desfășoară activități conexe transportului rutier, precum și operatorilor de transport rutier străini în perioada declarării “Cod roșu” a urgenței de sănătate publică la COVID-19

1. Transportatorii persoane fizice și juridice care prestează servicii de transport rutier internațional și/sau desfășoară activități conexe transportului rutier, inclusiv cele ocazionale, precum și operatorii de transport rutier se obligă:

 1. să nu admită îmbarcarea călătorilor, persoane de altă cetățenie, decât cea moldovenească, care vin către Republica Moldova. Excepție fiind persoanele apatride și cetățenii străini cu domiciliu, reședință sau permis de ședere în Republica Moldova;
 2. să declare Inspectoratului General al Poliției de Frontieră rutele de deplasare, în special când pornesc și/sau traversează statele cu focar de răspândire a infecției COVID-19;
 3. să declare Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică datele persoanelor fizice transportate din țările cu focar de infecție COVID-19;
 4. să informeze pasagerii despre îmbarcarea persoanelor din statele cu transmitere locală, despre prezența persoanelor care prezintă simptome de viroze și boli respiratorii;
 5. să declare Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică datele persoanelor fizice transportate cărora pe perioada transportării li s-au administrat medicamente de scăderea febrei;
 6. să nu admită, iar când îi este cunoscut, să comunice imediat despre intențiile de declarații false la Punctele de Trecere a Frontierei, în special la completarea fișelor epidemiologice.

2. Transportatorii persoane fizice și juridice care prestează servicii de transport rutier și/sau desfășoară activități conexe transportului rutier, inclusiv cele ocazionale, precum și operatorii de transport rutier se obligă:

 1. să dezinfecteze la fiecare stație terminus sau la fiecare staționare cu o durată mai mare de 15 minute interiorul mijlocului de transport;
 2. să asigure condiții pentru respectarea igienei mâinilor tuturor pasagerilor la îmbarcarea în mijlocul de transport;
 3. să asigure transportarea persoanelor doar pe scaune.

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 8 din 15 martie 2020

Mecanismul de funcționare a Celulelor teritoriale de monitorizare permanentă a evoluției infecției COVID-19

1. Celula teritorială de supraveghere permanentă a evoluției infecției COVID-19 are misiunea de gestionare a informațiilor referitoare la evoluția acestuia, întocmirea rapoartelor periodice și informarea factorilor de decizie, menținerea fluxului informațional cu structurile de asigurare a activității comisiilor pentru situații excepționale din cadrul organelor centrale de specialitate ale administrației publice, altor autorități administrative centrale și organelor administrației publice locale.

2. Celula teritorială de supraveghere permanentă a evoluției infecției COVID-19 se constituie prin ordinul/ dispoziția președintelui Comisiei teritoriale pentru situații excepționale.

3. Conducerea Celulei de supraveghere permanentă a evoluției infecției COVID-19 este asigurată de către președintele Comisiei teritoriale pentru situații excepționale iar, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată prin ordin/ dispoziție.

4. Celula teritorială de supraveghere permanentă a evoluției infecției COVID-19 realizează următoarele sarcini de bază:

 1. în limita unității administrativ-teritoriale, colectează, analizează, generalizează și sistematizează informații privind persoanele contacte, suspecte și confirmate COVID-19;
 2. asigură pregătirea propunerilor pentru adoptarea deciziilor de către președintele comisiei pentru situații excepționale;
 3. coordonează acțiunile autorităților la nivel local pentru stabilirea comunicării cu persoanele suspecte, confirmate și contacte;
 4. coordonează activitatea de monitorizare a situației privind persoanele aflate în autoizolare la domiciliu;
 5. coordonează acțiunile autorităților locale privind supravegherea procesului de sistare a activității instituțiilor/obiectivelor stabilite prin prezenta Hotărâre;
 6. aduce la cunoștință executorilor deciziile adoptate și asigură controlul îndeplinirii acestora;
 7. cooperează cu entitățile similare din unitățile administrativ-teritoriale adiacente, în scopul schimbului de informații operative;
 8. reieșind din evaluarea riscurilor, propune instituirea măsurilor de carantină în privința localităților sau unității administrative teritoriale;
 9. verifică veridicitatea datelor prezentate privind listele persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu și contactele stabilite;
 10. la solicitare, prin intermediul poștei electronice sau mijloacelor de comunicare, prezintă datele relevante pentru Centru de lucru, constituit la nivel național în vederea gestionării fluxului informațional și asigurării procesului decizional.

Hotărâre nr. 7 din 13 martie 2020

Nicolae Furtună, director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP)

În cadrul Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a fost examinată situația epidemiologică prin COVID-19, inclusiv tendințele de evoluție a bolii la nivel global, regional și național. Se constată ca la data de 13 martie 2020, în Republica Moldova au fost confirmate 6 cazuri de COVID-19 (de import) la persoane reîntoarse recent din Italia.

La data de 11.03.2020 Organizația Mondială a Sănătății a anunțat faza de transmitere pandemică a virusului SARS-CoV-2, de asemenea infecția COVID-19 se înregistrează în toate țările UE, cu ritmul de creștere al cazurilor de boală similar cu transmiterea în China, aceste țări fiind frecvent reședință temporară a cetățenilor RM.

În urma analizei situației epidemiologice actuale la nivel global, regional și național privind COVID-19 și a recomandărilor organizațiilor internaționale, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, măsurile de prevenire și răspuns.


2. Se constată gradul de alertă Cod roșu la nivel național[2] referitor la situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, existând pericol confirmat de declanșare a urgenței de sănătate publică în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1431 din 29.12.2016.


3. Se aprobă Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19).


4. Se va asigura implementarea continuă a deciziilor anterioare a Hotărârilor CNESP.


5. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor vor asigura sistarea activității unor puncte de trecere a frontierei de stat pe segmentul de frontieră moldo-roman și moldo-ucrainean, conform anexei.


6. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura:

 1. Sistarea curselor aeriene regulate cu Italia, Spania, Franța, începând cu 15 martie 2020, orele 00:00.
 2. Sistarea curselor aeriene regulate cu Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România, începând cu 16 martie 2020, orele 00:00.
 3. Interdicția pentru operatorii aerieni de a îmbarca călătorii, care vin către Republica Moldova, cu escală, din Italia, Spania, Franța, Germania, China, Iran și Coreea de Sud, începând cu 16 martie 2020, orele 00:00.
 4. Interdicția pentru operatorii aerieni de a îmbarca persoane de altă cetățenie, decât cea moldovenească, care vin către Republica Moldova, începând cu 16 martie 2020, orele 00:00.
 5. Excepție de la prevederile pct. 6 subpct. 4 fac persoanele apatride și cetățenii străini cu domiciliu, reședință sau permis de ședere în Republica Moldova.
 6. Obligativitatea prezentării de către operatorii aerieni a datelor despre pasageri cu indicarea suplimentară a locurilor de bord la finalizarea formalităților de îmbarcare a pasagerilor cu destinație finală către Republica Moldova.
 7. Prevederile prezentului punct sunt valabile până la data de 31 martie 2020, cu posibilitate de prelungire.

7. Autoritățile publice locale, administratorii localurilor de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor, și altor unități pentru antrenament și recreere vor asigura sistarea activităților organizate, inclusiv în locurile de recreere și de agrement, pe întreg teritoriul Republicii Moldova pană la data de 01.04.2020.


8. Managerii, directorii, proprietarii companiilor transportatoare de pasageri (autobuze, troleibuze, rutiere, taxi și alte mijloace de transport de pasageri urban și interurban), indiferent de forma de proprietate, vor asigura igienizarea și dezinfecția unităților de transport după fiecare rută și în stațiile terminus, precum și menținerea condițiilor igienice în procesul de acordare a serviciilor de transport.


9. Se sistează pană la 31.03.2020 întrunirile/ serviciile religioase desfășurate de toate cultele, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În cazuri excepționale (înmormântare), se va ține cont de prevederile p. 2 din Hotărârea nr. 6 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică din 10.03.2020.


10. Monitorizarea executării deciziilor Comisiei se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

// gov.md  arhivat

Hotărâre nr. 6 din 10 martie 2020

În cadrul Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a fost examinată analiza situației epidemiologice prin COVID-19. La data de 10 martie 2020, în Republica Moldova a fost confirmat un singur caz de COVID-19. La momentul actual în teritoriu, au fost transmise peste 13 mii de fișe epidemiologice. La monitorizarea medicilor de familie se află peste 5 000 de persoane. Concediu medical a fost acordat, pană la acest moment, pentru 50 de persoane.

Conform datelor Poliției de Frontieră, în ultimele 24 de ore, pe teritoriul țării au intrat 18 232 de persoane, dintre care 238 de persoane sunt revenite din Italia. Au fost completate fișe epidemiologice de 4 235 de persoane.

Conform datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor, începând cu 31 decembrie 2019 și până la 10 martie 2020, au fost raportate 114 243 de cazuri de infecție cu COVID-19 (confirmate clinic și de laborator) și 4 023 de decese.

În urma analizei situației epidemiologice actuale globale, regionale și naționale privind COVID-19 și a recomandărilor organizațiilor internaționale, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informația prezentată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind situația epidemiologică a infecției cu COVID-19, măsurile de prevenire și răspuns.


2. Se interzice, în perioada 10 martie – 1 aprilie 2020, organizarea și desfășurarea manifestărilor/ măsurilor/ întrunirilor în masă cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane, cu revizuirea ulterioară a termenului menționat, în funcție de situația epidemiologică. Autoritățile competente în aprecierea riscului de răspândire a COVID-19 (Agenția Națională pentru Sănătate Publică și subdiviziunile din subordine) pot permite, în cazuri excepționale, organizarea și desfășurarea manifestărilor/ măsurilor/ întrunirilor în masă după o analiză complexă intersectorială, cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul stabilit de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.


3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va asigura:

 1. suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar, pană la 22 martie 2020, inclusiv, cu revizuirea ulterioară a termenului indicat, în funcție de situația epidemiologică;
 2. comunicarea permanentă cu reprezentanții cultelor religioase în vederea diminuării riscurilor de răspândire a infecției COVID-19;
 3. neadmiterea în incinta instituțiilor subordonate a persoanelor revenite din regiuni cu transmitere locală a COVID-19.

4. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu autoritățile publice locale de nivel I și II vor asigura convocarea comisiilor locale pentru situații excepționale cu participarea primarilor, reprezentanților cultelor religioase, liderilor comunitari pentru a aduce la cunoștință situația reală și măsurile de profilaxie și punitive ce se impun.


5. Se stabilește interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.


6. Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile și organizațiile, indiferent de forma juridică de organizare, vor asigura, în limitele competențelor, implementarea continuă a Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

// gov.md  arhivat

Hotărâre nr. 5 din 10 martie 2020

privind instituirea unor restricții de trafic aerian cu statele afectate de infecția cu noul Coronavirus

1. Se sistează transportul aerian cu Italia.


2. Operatorii aerieni au obligația de a nu permite îmbarcarea călătorilor, care vin către Republica Moldova, cu escală, din Italia, China, Iran și Coreea de Sud.


3. Decizia intră în vigoare de la 12 martie 2020, orele 00:00 și este valabilă pană la data de 31 martie 2020, cu posibilitate de prelungire.


4. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura implementarea continuă a Hotărârii respective a Comisiei.

// gov.md  arhivat

Hotărâre nr. 4 din 9 martie 2020

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a examinat informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor, începând cu 31 decembrie 2019 și pană la 9 martie 2020, au fost raportate 109 695 de cazuri de infecție Coronavirusul de tip nou (COVID-19), confirmate clinic și de laborator și 3 811 de decese.

Luând în considerație evoluția situației epidemiologice prin infecția cu 2019-nCoV la nivel mondial, regional, cu accent pe evoluția situației în Italia și România, măsurile de prevenire a bolii necesită să fie efectuate în continuare cu asigurarea controlului realizării acestora.

În acest scop, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informația prezentată privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, și realizarea măsurilor de răspuns.


2. Se va asigura implementarea continuă a deciziilor din hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică din data de 02.02.2020, 24.02.2020 și 08.03.2020.


3. Se aprobă formularul fișei epidemiologice pentru călători și pasageri conform anexei nr. 1 a prezentei hotărâri.


4. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura:

 1. evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și propunerea măsurilor suplimentare de control pentru gestionarea situației și prevenirea răspândirii infecției la nivel național;
 2. asigurarea asistenței medicale calificate persoanelor bolnave și suspecte la infecția COVID-19.

5. Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu subdiviziunile teritoriale va continua acordarea suportului consultativ metodologic instituțiilor medico-sanitare, schimbul operativ de informații cu reprezentanții Poliției de Frontieră privind depistarea persoanelor cu stare febrilă care se întorc din zonele cu cazuri de COVID-19, și informarea populației privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou și măsurile de protecție.


6. Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vor propune Guvernului proiectul de suplinire a legislației contravenționale și penale în vederea sporirii responsabilității persoanelor pentru nerespectarea măsurilor restrictive (încălcarea regimului de carantină la domiciliu), prezentarea informațiilor eronate sau false, răspândirea intenționată a infecției.


7. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene v-a asigura:

 1. contactul permanent cu misiunile diplomatice și ambasadele acreditate privind prestarea serviciilor consulare în dependență de situația epidemiologică;
 2. schimbul operativ de date cu privire afectarea cetățenilor moldoveni aflați în alte state.

8. Ministerul Afacerilor Interne va acorda suport Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în identificarea persoanelor venite din zone afectate pentru aplicarea măsurilor de supraveghere, carantină și izolare.


9. Autoritățile naționale prin intermediul instituțiilor/agențiilor subordonate vor asigura condiții, echipamente și consumabile pentru respectarea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19 la locul de muncă.

// gov.md  arhivat

Hotărâre nr. 3 din 8 martie 2020

Viorica Dumbrăveanu, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a examinat informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și constată situație epidemiologică nefavorabilă la nivel global și regional (Europa), fapt determinat de extinderea numărului de cazuri și izbucniri (clustere) în regiunea europeană.

Transmiterea locală extinsă se atestă în: Italia – 4 636 cazuri (148 decese), Franța (613), Spania (374), de asemenea în țările vecine România (12 cazuri, inclusiv cu transmitere locală) și în Ucraina, regiunea Cernăuți (1 caz), țări vizitate intens sau cu reședință temporară a cetățenilor din RM.

Extinderea rapidă a COVID-19 în afara Chinei s-a atestat pe parcursul lunii februarie, cazuri/clustere de COVID fiind înregistrate în 41 țări din regiunea Europeană în comparație cu 9 țări afectate până la 02.02.20.

În acest scop, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, măsurile de prevenire și răspuns.


2. Se determină Riscul înalt pentru populația Republicii Moldova, cu privire la importul și răspândirea infecției COVID-19.


3. Se constată gradul de alertă Cod portocaliu la nivel național referitor la situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1431 din 29.12.2016.


4. Se va asigura implementarea continuă a deciziilor din hotărârile CNESP din data de 02.02.2020 și 24.02.2020.


5. Autoritățile naționale responsabile: Ministerul Afacerilor Interne (Departamentul Poliției de Frontieră), Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal), Autoritatea Aeronautică Civilă, SRL “Avia Invest” (Aeroportul Internațional Chișinău), S.A. Aeroport Handling, Î.S. “Calea Ferată din Moldova”, Administrația Portului Internațional Liber Giurgiulești, vor continua realizarea măsurilor de prevenire și control conform atribuțiilor specifice în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internațional.


6. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa cetățenii RM privind situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou și despre evitarea călătoriile în cazul că sunt bolnavi, iar dacă semnele de boală au apărut pe perioada călătoriei să informeze reprezentanții autorităților de sănătate din aeroport, port și însoțitorii de bord ale aeronavelor și navelor maritime.


7. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va continua:

 1. supravegherea epidemiologică în baza definițiilor de caz pentru organizarea măsurilor de prevenire și răspuns;
 2. acordarea asistenței medicale calificate persoanelor bolnave COVID-19;
 3. asigurarea principiilor de control al infecției în IMSP de toate nivelele în scopul protecției personalului antrenat în acordarea asistenței medicale.

8. Poliția de Frontieră va asigura screening-ul pentru depistarea precoce și categorisirea persoanelor reieșind din expunerea la risc pentru cei care sosesc din țările afectate și chestionarea persoanelor care vin din regiunile/orașele unde au fost înregistrate cazuri de COVID-19 și prezintă simptome respiratorii cu completarea “Fișei epidemiologice pentru pasageri și călători”.


9. Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu subdiviziunile teritoriale va asigura:

 1. acordarea suportului consultativ metodologic instituțiilor medico-sanitare, precum și altor autorități implicate privind pregătirea și răspunsul la apariția cazurilor/suspecției de boală și implementarea măsurilor de control al infecțiilor;
 2. schimbul operativ de informații cu reprezentanții Poliției de Frontieră privind depistarea persoanelor cu stare febrilă care se întorc din zonele cu cazuri de COVID-19;
 3. informarea populației privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou și măsurile de protecție.

Rugăm cetățenii să se informeze permanent de pe canalele oficiale ale Guvernului, Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

// gov.md  arhivat

Hotărâre nr. 2 din 24 februarie 2020

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a examinat informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și constată că situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) este tensionată, fapt determinat de extinderea numărului de cazuri și izbucniri (clustere) în regiunea europeană, inclusiv Italia.

Actualmente cazuri de boală fiind înregistrate în mai multe țări, inclusiv din Asia, Oceania, Africa, America și Europa. Către 23.02.2020 la nivel global au fost raportate 78 833 cazuri de boală și 2 463 cazuri de deces.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu autoritățile naționale competente realizează activități pentru asigurarea capacităților de supraveghere, inclusiv la punctele de trecere a frontierei, cât și măsuri de pregătire și răspuns în scopul prevenirii importului și răspândirii infecției cu COVID-19.

Luând în considerație evoluția situației epidemiologice prin infecția cu COVID-19 la nivel mondial, măsurile de prevenire a bolii necesită să fie efectuate în continuare cu asigurarea controlului realizării acestora.

În acest scop, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, măsurile de prevenire și răspuns.


2. Se constată gradul de alertă Cod galben la nivel național referitor la situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, existând risc posibil de declanșare a urgenței de sănătate publică în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1431 din 29.12.2016.


3. Se va asigura implementarea continuă a deciziilor din Hotărârea CNESP din data de 02.02.2020.


4. Autoritățile naționale responsabile: Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră), Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal), Autoritatea Aeronautică Civilă, SRL “Avia Invest” (Aeroportul Internațional Chișinău), S.A. Aeroport Handling, Î.S. “Calea Ferată din Moldova”, Administrația Portului Internațional Liber Giurgiulești, conducătorii gărilor auto cu rute internaționale în limitele competenței vor continua:

 1. realizarea măsurilor de prevenire și control conform atribuțiilor specifice în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internațional;
 2. operaționalizarea planului de intervenție în urgențe de sănătate publică în punctele de trecere a frontierei în cazul persoanelor care revin din zonele/țările afectate;
 3. depistarea activă a cazurilor suspecte de boală și asigurarea schimbului zilnic de informații cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică despre persoanele suspecte cu infecția COVID-19, identificate în punctele de trecere a frontierei;
 4. asigurarea accesului la îngrijire medicală a persoanelor suspecte depistate în punctele de trecere a frontierei, iar pentru persoanele ce refuză îngrijirea medicală – informarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
 5. efectuarea curățeniei și dereticării umede pentru asigurarea măsurilor de prevenire și control pentru prevenirea răspândirii bolilor transmisibile.

5. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va recomanda pentru ambasadele din alte state, inclusiv Italia:

 1. să informeze cetățenii cu privire la situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou și să respecte măsurile de prevenire pentru toți;
 2. să evite contactul cu persoanele bolnave, să păstreze distanța socială, să evite locurile aglomerate;
 3. să se adreseze imediat medicului în caz de semne clinice: febră, tuse, rinoree, dificultăți de respirație;
 4. să solicite ajutor medical la domiciliul pentru a evita contactul cu alte persoane sănătoase și să respecte recomandările autorităților locale;
 5. să evite călătoriile în cazul că sunt bolnavi, iar daca semnele de boală au apărut pe perioada călătoriei să informeze reprezentanții autorităților de sănătate din aeroport, port și însoțitorii de bord ale aeronavelor și navelor maritime.

6. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va continua:

 1. monitorizarea situației epidemiologice în lume privind infecția cu Coronavirusul de tip nou cu /consultarea buletinelor epidemiologice a OMS și informarea operativă a autorităților vizate;
 2. supravegherea epidemiologică în baza definițiilor de caz pentru organizarea măsurilor de prevenire și răspuns;
 3. stabilirea diagnosticului de laborator a cazurilor suspecte la îmbolnăvire;
 4. va propune la necesitate introducerea, suspendarea sau anularea masurilor de izolare și/sau carantină la nivel național și al unităților administrativ-teritoriale.

7. Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu subdiviziunile teritoriale va asigura:

 1. monitorizarea situației epidemiologice în lume privind infecția cu Coronavirusul de tip nou cu evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și informarea operativă a autorităților relevante;
 2. acordarea suportului consultativ metodologic instituțiilor medico-sanitare, precum și altor autorități implicate privind pregătirea și răspunsul la apariția cazurilor/suspecției de boală și implementarea măsurilor de control al infecțiilor;
 3. schimbul de informații cu punctele focale în cadrul Regulamentului Sanitar Internațional;
 4. schimbul operativ de informații cu reprezentanții Poliției de Frontieră privind depistarea persoanelor cu stare febrilă care se întorc din zonele cu cazuri de COVID-19;
 5. schimbul operativ de informații cu punctul medical al SRL “Avia Invest” privind cazurile suspecte depistate de Poliția de Frontieră și preluate pentru îngrijire medicală;
 6. organizarea monitorizării persoanelor contacte cu evidența zilnica a numărului de persoane de contact, în caz de evoluție nefavorabilă a situației epidemiologice;
 7. informarea populației privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou și măsurile de protecție cu distribuirea materialelor informaționale în punctele de trecere a frontierei, oficiile poștale și instituțiile de copii.

8. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră va asigura:

 1. screening-ul pentru depistarea precoce și categorisirea persoanelor reieșind din expunerea la risc pentru cei care sosesc din țările afectate;
 2. chestionarea persoanelor care vin din regiunile/orașele unde au fost înregistrate cazuri de COVID-19 și prezintă simptome respiratorii cu completarea “Fișei epidemiologice pentru pasageri și călători”;
 3. transmiterea “Fișelor epidemiologice pentru pasageri și călători” completate către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

9. Instituțiile medico-sanitare responsabile de asistența medicală primară, vor asigura monitorizarea zilnică a persoanelor contacte, izolate la domiciliu (termometria zilnică, starea de sănătate, etc.), managementul cazului clinic și măsurile de prevenire și control al infecției.

// gov.md  arhivat

Hotărâre nr. 1 din 2 februarie 2020

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a examinat informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și constată că situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) este tensionată, fapt ce a determinat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să declare la 31 ianuarie 2020 urgență de sănătate publică de interes internațional.

Izbucnirea prin infecția cu Coronavirusul de tip nou a debutat în decembrie 2019 în China, actualmente cazuri de boală fiind înregistrate în 21 țări, inclusiv din Asia, Oceania, America și Europa. Către 31.01.2020 la nivel global au fost raportate 9 836 cazuri de boală confirmate de laborator, inclusiv 17 – la lucrători medicali și 213 decese.

Ministerul Sănătății, Muncii si Protecției Sociale, de comun cu autoritățile naționale – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Politia de Frontieră, Serviciul Vamal realizează activități pentru asigurarea capacităților de supraveghere, inclusiv la punctele de trecere a frontierei, cât și măsuri de pregătire și răspuns în scopul prevenirii importului și răspândirii infecției cu 2019-nCoV.

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică consideră adecvate măsurile implementate de ministerele și serviciile responsabile în scopul prevenirii importului și realizării măsurilor de combatere în cazul apariției persoanelor suspecte/bolnave cu infecția 2019-nCoV în teritoriul Republicii Moldova.

Luând în considerație evoluția situației epidemiologice prin infecția cu 2019-nCoV la nivel mondial, măsurile de prevenire a bolii necesită să fie efectuate în continuare cu asigurarea controlului realizării acestora.

In acest scop, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire și răspuns.


2. Se va realiza în continuare evaluarea riscului pentru sănătate publică cu atribuirea, la necesitate, a codului de alertă reieșind din situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV).


3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor examina în luna februarie anul curent situația epidemiologică privind infecția cu Coronavirusul de tip nou și măsurile întreprinse de serviciile teritoriale.


4. Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră), Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal), Autoritatea Aeronautică Civilă, SRL “Avia Invest” (Aeroportul Internațional Chișinău), S.A. Aeroport Handling, Î.S. “Calea Ferată din Moldova”, Administrația Portului Internațional Liber Giurgiulești, conducătorii gărilor auto cu rute internaționale în limitele competenței vor asigura:

 1. sporirea vigilenței lucrătorilor (Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal, serviciile de securitate, membrii echipajelor și însoțitorii de bord a avionului/trenului, personalul medical, etc.) din punctele de trecere a frontierei de stat pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi;
 2. instruirea lucrătorilor, inclusiv din punctele de trecere a frontierei privind manifestările clinice și măsurile de izolare a persoanei suspecte/bolnave, regulile de utilizare/decontaminare a echipamentului personal de protecție etc.;
 3. detectarea persoanelor cu febră, tuse ce călătoresc prin punctul de trecere, inclusiv Aeroportul Internațional Chișinău, cu întreprinderea măsurilor de informare privind necesitarea adresării la medic, izolare sau transferarea către instituția medicală specializată în dependență de gravitatea stării de sănătate a persoanei și zona geografică din care revine;
 4. operaționalizarea planului de intervenție în urgențe de sănătate publică în punctele de trecere a frontierei;
 5. evaluarea și suplinirea stocurilor de echipament de protecție individuală, medicamente și preparate biodistructive;
 6. informarea călătorilor despre măsurile de prevenire a infecției cu Coronavirusul de tip nou;
 7. monitorizarea situației epidemiologice în lume privind infecția cu Coronavirusul de tip nou cu consultarea buletinelor epidemiologice editate de OMS;
 8. informarea CSP teritorial și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre persoanele suspecte cu infecția cu Coronavirusul de tip nou, identificate în punctele de trecere a frontierei.

5. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenția de Investiții (Direcția promovarea turismului) vor asigura informarea:

 1. personalului de serviciu cu privire la situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou în lume și oportunitatea evitării călătoriilor în țările unde se înregistrează cazuri de boală;
 2. călătorilor privind riscurile asociate infecției cu Coronavirusul de tip nou, țările afectate și măsurile de prevenire a bolii;
 3. privind necesitatea adresării la medicul de familie în caz de apariție a semnelor de boală la întoarcerea din călătorie, îndeosebi din țările afectate;
 4. CSP teritorial și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre persoanele contacte sau expuse riscului.

6. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va asigura:

 1. sporirea vigilenței lucrătorilor medicali din instituțiile subordonate privind depistarea precoce a posibililor bolnavi;
 2. informarea personalului de serviciu, colectivelor instituțiilor de învățământ cu privire la situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou în lume, măsurile de prevenire a bolii, inclusiv la persoanele sosite la studii din/sau care au vizitat țările afectate;
 3. evaluarea și suplinirea stocurilor de echipament de protecție individuală, medicamente și preparate biodistructive;
 4. evaluarea stării blocurilor sanitare din instituțiile subordonate și dotarea acestora conform normelor sanitare în vigoare;
 5. evaluarea, în comun cu Ministerul Finanțelor, a costurilor pentru alimentația elevilor în vederea îmbunătățirii calității acesteia;
 6. prezentarea propunerilor, în comun cu Ministerul Finanțelor, privind asigurarea alimentației, inclusiv cu fructe, a tuturor elevilor ciclului primar și gimnazial.

7. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura:

 1. monitorizarea situației epidemiologice în lume privind infecția cu Coronavirusul de tip nou cu consultarea buletinelor epidemiologice a OMS și informarea operativă a autorităților vizate;
 2. sporirea vigilenței lucrătorilor medicali pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi;
 3. instruirea lucrătorilor medicali pentru reactualizarea cunoștințelor în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului și măsurilor de limitare și control al infecției;
 4. evaluarea și suplinirea stocurilor de echipament de protecție individuală, medicamente și preparate biodistructive;
 5. supravegherea epidemiologică în baza definițiilor de caz pentru organizarea măsurilor de prevenire și răspuns;
 6. conlucrarea cu autoritățile nominalizate în scopul prevenirii importului și răspândirii în teritoriul țării a infecției cu Coronavirusul de tip nou;
 7. actualizarea Planului de pregătire și răspuns a sectorului sănătății la urgențele de sănătate publică și situații excepționale în contextul evoluției situației;
 8. reactualizarea Planului de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova, aprobat prin HG 475 din 26.03.2008.

8. Compania Națională de Asigurări în Medicină, la necesitate, va identifica și mobiliza surse financiare pentru asigurarea necesităților de dispozitive medicale, echipament de protecție și obiecte de îngrijire a bolnavilor destinate prevenirii răspândirii și tratamentului pacienților cu infecția cu Coronavirusul de tip nou.


9. Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu subdiviziunile teritoriale va asigura:

 1. monitorizarea situației epidemiologice în lume privind infecția cu Coronavirusul de tip nou cu evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și informarea operativă a autorităților relevante;
 2. acordarea suportului consultativ metodologic instituțiilor medico-sanitare, precum și altor autorități implicate privind pregătirea și răspunsul la apariția cazurilor/suspecției de boală și implementarea măsurilor de control al infecțiilor;
 3. acordarea suportului consultativ metodologic IMSP Spitalului clinic de boli infecțioase “Toma Ciorba” și altor instituții medico-sanitare responsabile de internarea persoanelor cu infecții acute a căilor respiratorii, privind implementarea măsurilor de control al infecțiilor și izolarea persoanelor suspecte/bolnave cu infecția cu Coronavirusul de tip nou;
 4. evaluarea gradului de pregătire și răspuns a instituțiilor medico-sanitare din teritoriul deservit cu propunerea măsurilor de rigoare la necesitate;
 5. actualizarea și asigurarea mecanismului și procedeelor de transportare a probelor pentru investigare în laboratoarele de referință ale OMS;
 6. asigurarea schimbului de informații cu punctele focale în cadrul Regulamentului Sanitar Internațional;
 7. informarea populației privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou și măsurile de protecție.

10. Ministerul Finanțelor va intensifica activitățile în domeniul monitorizării prețurilor la medicamente și consumabile în scopul prevenirii și neadmiterii creșterii acestora odată cu sporirea cererii la medicamente și consumabile legate de infecția cu Coronavirusul de tip nou.


11. Instituțiile medico-sanitare responsabile de internarea persoanelor cu infecții acute a căilor respiratorii, vor asigura:

 1. evaluarea necesităților și actualizarea stocurilor de echipament de protecție individuală, medicamente și preparate biodistructive;
 2. identificarea și dotarea unui spațiu separat destinat pentru izolarea și tratamentul eventualelor bolnavi;
 3. instruirea lucrătorilor medicali pentru reactualizarea cunoștințelor în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului și măsurilor primare de limitare și control al infecției.

12. Viceprim-ministru pentru reintegrare, dl Alexandru Flenchea de comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura convocarea ședinței grupului de experți pentru coordonarea măsurilor de prevenire și control privind infecția cu Coronavirusul de tip nou pe ambele maluri ale râului Nistru.


13. Instituția Publică Compania Teleradio-Moldova și alte instituții media vor asigura realizarea și difuzarea materialelor informative privind situația epidemiologică cu referire la infecția cu Coronavirusul de tip nou și măsurile de prevenire.

// gov.md  arhivat