Partidul Unității Naționale

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Partidul Unității Naționale (PUN) este un partid politic de centru-dreapta din Republica Moldova, care militează pentru reunificarea României cu Republica Moldova, aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Europeană.

Partidul Unității Naționale
Simbolul permanent al Partidului Unității Naționale
Denumirea prescurtată PUN
Înregistrat 28 martie 2016
Președinte Octavian Țîcu
Statut 11 iunie 2017

} |

Doctrina Creștin-democrație

}}

Spectrul politic Centru-dreapta
Număr de membri (2018) 4 465
Subvenţii de la buget (2018) 0 lei

Eroare de expresie: operator > neașteptat

Sediu: MD-2004, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. S. Lazo 3
tel.: (373) 69980988
e-mail: [email protected]
site web: pun.md

Octavian Țîcu, președinte al Partidului Unității Naționale
Traian Băsescu
Traian Băsescu, președinte de onoare al Partidului Unității Naționale
Congresul de constituire al PD din 14 februarie 2016
Congresul extraordinar din 11 iunie 2017
Congresul I extraordinar din 25 iunie 2017
Congresul II extraordinar al PUN din 7 decembrie 2019

Partidul politic “Partidul Unității Naționale” (PUN) a fost constituit în baza Partidului “Dreapta”, formațiune înființată la 14 februarie 2016. La Congresul extraordinar din 11 iunie 2017 partidul și-a schimbat denumirea în Partidul Unității Naționale. Partidul promovează principiile doctrinei creștin-democrate și idealul unității naționale românești prin reunificarea Republicii Moldova cu România.

Președintele actual al PUN este Octavian Țîcu. Potrivit celor mai recente date, partidul are 4 465 membri.

Ultimele alegeri la care a participat Partidul Unității Naționale au fost alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Ca urmare PUN a obținut 7 mandate de primari, 9 mandate de consilieri raionali și municipali și 77 de mandate în consiliile orășenești și sătești. La funcția de primar general al municipiului Chișinău formațiunea l-a desemnat pe deputatul Parlamentului Republicii Moldova, Octavian Țîcu drept candidat, acesta obținând 4,8% din voturi, clasându-se pe locul patru în preferințele alegătorilor.

Organele de conducere

În conformitate cu prevederile statutare ale Partidului Unității Naționale, organele de conducere ale partidului la nivel republican sunt: Congresul, Consiliul Politic Republican, Biroul Politic Republican, președintele, președintele de onoare, prim-vicepreședinții, secretarul general, vicepreședinții, Cenzorul.

 • Octavian Țîcu – președinte
 • Traian Băsescu – președinte de onoare
 • Viorel Iordăchescu – prim-vicepreședinte
 • Vlad Țurcanu – prim-vicepreședinte
 • Anatol Șalaru – secretar general
 • Victoria Botnari – vicepreședinte
 • Sergiu Burlacu – vicepreședinte
 • Ion Cobîșenco – vicepreședinte
 • Dorin Dușciac – vicepreședinte
 • Valentina Nicolenco – vicepreședinte
 • Corneliu Pântea – vicepreședinte
 • Igor Petcu – vicepreședinte
 • Laura Urschi – vicepreședinte

Congresul

Congresul este forul suprem de conducere al Partidului Unității Naționale (PUN). Acesta se convoacă ordinar o dată la 4 ani sau în situații extraordinare. Congresul adoptă, în particular, modificări și completări în Programul și Statutul partidului, alege pe un termen de patru ani și revocă președintele și secretarul general, alege și revocă membrii Consiliului Politic Republican, adoptă decizii privind reorganizarea internă, fuzionarea cu alte formațiuni politice sau încetarea activității partidului, etc.

Ultimul Congres al Partidului Unității Naționale și-a ținut lucrările la 7 decembrie 2019, în cadrul căruia au fost adoptate modificări în Statut și aprobat în redacție nouă Programul politic al partidului. Delegații la congres l-au ales pe deputatul unionist Octavian Țîcu în calitate de președinte al PUN, astfel fiind marcată o reînnoire atât a conducerii PUN, cât și a echipei.

Consiliul Politic Republican

Consiliul Politic Republican exercită conducerea partidului în intervalul dintre congrese, fiind convocat cel puțin o dată la șase luni. Reieșind din prevederile statutare, Consiliul este autoritatea care aprobă sau propune cele mai importante decizii ale PUN, printre acestea se numără alegerea/ revocarea membrilor Biroului Politic Republican, prim-vicepreședinților și vicepreședinților partidului, aprobă listele candidaților pentru alegerile parlamentare, aprobă și coordonează strategia campaniilor electorale, decide formarea alianțelor cu partidele politice în cadrul proceselor electorale și postelectorale, etc.

Ultima ședință a Consiliului Politic Republican s-a desfășurat la 21 decembrie 2019 în cadrul căreia Partidul Unității Naționale și-a ales noua componență a Biroului Politic Republican.

Biroul Politic Republican

Biroul Politic exercită conducerea partidului între ședințele Consiliului Politic Republican, fiind convocat după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în două săptămâni. Biroul adoptă și urmărește punerea în aplicare a măsurilor pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului și ale Consiliului Politic Republican, elaborează politica financiară a partidului, convoacă Congresul, înaintează listele candidaților pentru alegerile parlamentare, lista consilierilor municipali și a candidaturilor la funcția de primar general al municipiului.

Președintele

Președintele PUN conduce activitatea generală a partidului, activitatea Congresului, a Consiliului Politic Republican și a Biroului Politic Republican. Președintele exprimă mesajul politic al partidului, dirijează activitatea tuturor structurilor PUN, asigură dialogul politic și reprezintă partidul în relațiile cu alte formațiuni social-politice, instituții și autorități publice din Republica Moldova, din România și din străinătate, elaborează, dirijează și prezintă spre aprobare Biroului Politic Republican politica de constituire, consolidare și dezvoltare a structurilor teritoriale ale partidului, etc.

Din 7 decembrie 2019 funcția de președinte al Partidului Unității Naționale este exercitată de Octavian Țîcu. Anterior, calitatea de președinte a fost exercitată de Anatol Șalaru (2017-2019) și Ana Guțu (2016-2017).

Președinte de onoare

Președintele de onoare este ales la Congres dintre personalitățile recunoscute în plan național sau internațional, cu votul majorității celor prezenți. Președintele de onoare al partidului face parte de drept în Consiliul Politic și Biroul Politic Republican și poate participa la lucrările tuturor structurilor de conducere ale partidului.

Actualul președinte de onoare al Partidului Unității Naționale este ex-președintele României, Traian Băsescu.

Prim-vicepreședintele

Candidatura prim-vicepreședintelui partidului este propusă de către președintele PUN și/sau secretarul general, fiind ales prin vot deschis sau secret de către Consiliul Politic Republican. Prim-vicepreședinții PUN îndeplinesc atribuțiile delegate de către președintele PUN sau stabilite prin hotărârile Consiliului Politic, sau care reies din prevederile statutare.

Prim-vicepreședinții actuali ai PUN sunt Viorel Iordăchescu și Vlad Țurcanu.

Secretarul general

Secretarul general este garantul respectării statutului și a regulamentelor interne, al realizării Programului și a Strategiei politice a PUN și este ales de către Congres pe un termen de 4 ani. Secretarul general conduce și asigură activitatea eficientă a aparatului partidului și a secretariatului partidului, coordonează la nivel central procesele de planificare, organizare, motivare, implementarea și evaluare a activității organizațiilor partidului.

Din 7 decembrie 2019 calitatea de Secretar general al PUN o exercită Anatol Șalaru.

Vicepreședinții

Vicepreședinții conduc și coordonează activitatea departamentelor pe domeniile de activitate, reprezintă partidul în spațiul public, prezintă Biroului Politic Republican informații privind strategia și tactica partidului în domeniile de activitate încredințate, îndeplinesc responsabilități delegate de către președintele PUN, secretarul general, Consiliul Politic și Biroul Politic Republican.

În prezent, Partidul Unității Naționale are opt vicepreședinți, confirmați în funcție la ședința Consiliului Politic Republican din 21 decembrie 2019, după cum urmează: Victoria Botnari, Sergiu Burlacu, Ion Cobîșenco, Dorin Dușciac, Valentina Nicolenco, Corneliu Pântea, Igor Petcu și Laura Urschi.

Cenzorul

Cenzorul este organul suprem de revizie contabilă, financiară și de verificare a patrimoniului partidului. Acesta efectuează controale ale activității economico-financiare a organelor de conducere republicane și teritoriale, modul de utilizare a patrimoniului, evidenței și realizării bugetului aprobat și verifică anual și în caz de necesitate activitatea financiară a PUN.

Gestiunea financiară

Sursele de finanţare ale Partidului Unității Naționale, veniturile acestuia şi principalele categorii de cheltuieli înregistrate anual conform datelor din rapoartele privind gestiunea financiară a partidului prezentate de către PUN Comisiei Electorale Centrale.


Anul 2018
Surse de finanţare/ venituri, total 203 000 lei4. Cotizaţii de membru de partid 203 000


Plăţi/ cheltuieli, total 197 083 lei
1. Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 116 228
3. Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale 48 700
5. Cheltuieli pentru telecomunicaţii 16 655


9. Cheltuieli de birotică, comision bancar 2 841


12. Alte cheltuieli 12 660
Anul Venituri Cheltuieli Membri
iun 2019 32 095,00 36 767,95 4 465
2018 203 000,00 197 083,27 4 137
2017 147 700,00 154 475,10 6 345
2016 92 900,00 85 500,97 4 300