Mișcarea Populară Antimafie

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Mișcarea Populară Antimafie (MPA) este un partid politic de dreapta unionist din Republica Moldova.

Mișcarea Populară Antimafie
Simbolul permanent al Mișcării Populare Antimafie
Denumirea prescurtată MPA
Înregistrat 18 aprilie 2011
Președinte Sergiu Mocanu
Programul politic 2 septembrie 2018
Statut 2 septembrie 2018

} |

Doctrina Liberalism

}}

Spectrul politic Dreapta
Număr de membri (2018) 4 700
Subvenţii de la buget (2018) 423 751 lei

Eroare de expresie: operator > neașteptat

Sediu: MD-2005, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. P. Rareș 36, of. 146 B
tel.: (373-22) 83-00-05
e-mail: [email protected]
site web: www.antimafie.md

Sergiu Mocanu, președinte al Mișcării Populare Antimafie
Congrese MPA
Congresul de constituire al MPA din 6 martie 2011
Congresul II din 27 august 2013
Congresul III din 21 septembrie 2014
Congresul IV din 2 septembrie 2018

Partidul politic “Mișcarea Populară Antimafie” (MPA) a fost înființat la 6 martie 2011. Obiectivul Mișcării este dezvoltarea unei societăți democratice și libere, întemeiată pe identitatea clară de apartenență la poporul român și pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, respectarea valorilor legate de întâietatea morală a individului, limitarea puterii guvernământului, domnia legii, separație a puterilor, libertate economică bazată pe proprietate și reprezentativitate democratică. Potrivit celor mai recente date, partidul are 4 700 membri.

Președinte al Mișcării Populare Antimafie este Sergiu Mocanu, fiind asistat de prim-vicepreședintele Daniela Bodrug. Funcția de secretar general al partidului este exercitată de Vitalie Colin.

Ultimele alegeri la care a participat Mișcarea Antimafie au fost alegerile parlamentare ordinare din 24 februarie 2019. În cadrul acestui scrutin, MPA a obținut 0,61% din voturile valabile exprimate, ceea ce nu i-a permis să depășească pragul electoral.

Organele de conducere

În conformitate cu prevederile statutare, organele de conducere ale Mișcării Populare Antimafie la nivel național sunt: Congresul, Consiliul Politic Național, Biroul Permanent Central, Președintele, Prim-vicepreședintele, Vicepreședinții, Secretarul general, Curtea de Etică și Arbitraj și Comisia Centrală de Cenzori.

  • Sergiu Mocanu – președinte
  • Daniela Bodrug – prim-vicepreședinte
  • Vitalie Colin – secretar general

Congresul

Congresul este forul suprem de conducere al Mișcării Populare Antimafie, fiind convocat ordinar odată la 4 ani sau în situații extraordinare. Forul suprem de conducere adoptă și modifică Statutul și Programul partidului, alege/revocă, pentru o perioadă de patru ani, președintele, prim-vicepreședinții și vicepreședinții partidului, Consiliul Politic Național, membrii Curții de Etică și Arbitraj și ai Comisiei Centrale de Cenzori și aprobă programul de activitate al partidului pe durata unui ciclu electoral.

Ultimul Congres al Mișcării Populare Antimafie și-a desfășurat lucrările la 2 septembrie 2018. Delegații la congres au operat modificări în Statutul și Programul partidului, l-au reales pe Sergiu Mocanu în funcția de președinte al formațiunii, Daniela Bodrug a fost desemnată în calitate de prim-vicepreședinte iar Vitalie Colin secretar general al MPA.

Consiliul Politic Național

Consiliul Politic Național este ales de către Congres și se convoacă trimestrial sau în funcție de necesitate. Consiliul asigură conducerea politică și activitatea organizatorică a partidului între Congrese, alege/revocă pe o perioadă de 4 ani prim-vicepreședinții, vicepreședinții, secretarul general și membrii Biroului Permanent Central, aprobă programul de activitate al partidului în campaniile electorale, decide formarea blocurilor, a convențiilor și a alianțelor electorale sau postelectorale.

Biroul Permanent Central

Biroul Permanent Central exercită conducerea curentă a partidului între ședințele Consiliului Politic Național (CPN) și se convoacă nu mai rar decât odată în lună sau în funcție de necesitate. Biroul elaborează politica financiară și materială a partidului, asigură realizarea hotărârilor Congresului și Consiliului Politic Național, negociază încheierea alianțelor politice cu alte partide sau formațiuni politice, propune lista de candidați pentru alegerile parlamentare și candidatul la funcția de președinte al RM, aprobă/modifică lista de candidați propuși de consiliile politice teritoriale în cadrul alegerilor locale raionale/municipale.

Președintele

Președintele partidului este garantul realizării Programului politic, al respectării Statutului și al menținerii unității partidului. În limita competențelor sale președintele exprimă mesajul politic al formațiunii, asigură dialogul politic cu alte partide și formațiuni social-politice din țară și de peste hotare, dirijează și asigură activitatea aparatului și structurilor partidului, semnează și prezintă la Comisia Electorală Centrală lista candidaților la funcția de deputat în Parlament, precum și modificările efectuate în listă, propune candidaturile pentru funcția de vicepreședinte, secretar general și șef de departament a partidului.

Vicepreședinții

Vicepreședinții îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către președintele MPA, Consiliul Politic Național și Biroul Permanent Central. În același timp, vicepreședinții asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere ale formațiunii, asigură coordonarea și funcționarea performantă a organismelor centrale de conducere ale partidului, coordonează activitatea departamentelor de specialitate, reprezintă partidul în relațiile oficiale.

Secretarul general

Secretarul general conduce aparatul partidului, elaborează, dirijează și prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central politica de constituire și consolidare de partid a structurilor teritoriale, coordonează la nivel central activitatea de organizare și consolidare a structurilor MPA, semnează procesele-verbale ale ședințelor organelor centrale ale formațiunii, este responsabil de organizarea evidenței contabile a partidului.

Curtea de Etică și Arbitraj

Curtea de Etică și Arbitraj activează în baza unui regulament aprobat de Consiliul Politic Național și este instanța MPA investită cu atribuții privind controlul respectării prevederilor statutare și a disciplinei interne a partidului. Curtea se întrunește semestrial sau la necesitate, fiind responsabilă de examinarea cererilor, reclamațiilor și sesizărilor la adresa organelor de conducere ale partidului, cercetează litigiile intervenite între organele de conducere dintre/ale organizațiilor locale, teritoriale, precum și dintre acestea și cele de la nivel central.

Comisia Centrală de Cenzori

Comisia Centrală de Cenzori este organul suprem de revizie contabilă financiară, de verificare a gestionării finanțelor și a patrimoniului partidului și se alege de către Congres, în baza candidaturilor individuale, pentru o perioadă de patru ani. Comisia se întrunește anual sau la necesitate, având atribuții de a efectua controlul activității economico-financiare a organelor de conducere naționale și teritoriale, modul de utilizare a patrimoniului, evidenței și realizării bugetului aprobat.

Gestiunea financiară

Sursele de finanţare ale Mișcării Populare Antimafie, veniturile acestuia şi principalele categorii de cheltuieli înregistrate anual conform datelor din rapoartele privind gestiunea financiară a partidului prezentate de către MPA Comisiei Electorale Centrale și Ministerului Justiției.


Anul 2018
Surse de finanţare/ venituri, total 423 751 lei
1. Subvenţii de la bugetul de stat 423 751
Plăţi/ cheltuieli, total 376 144 lei
1. Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 93 034
2. Cheltuieli de personal 177 102
3. Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale 57 0478. Investiţii în bunuri mobile şi imobile 14 537
9. Cheltuieli de birotică, comision bancar 2 861
11. Cheltuieli pentru organizarea de întruniri 31 564


Anul Venituri Cheltuieli Membri
iun 2019 84 526,51 108 372,54 4 700
2018 423 750,56 376 143,74 4 700
2017 423 750,60 369 919,36 4 700
2016 0,00 0,00
2015 72 220,00 75 553,00 4 300
2014 835 710,00 727 631,00 ~4 300
2013 1 501 236,00 1 419 852,00 ~4 300
2012 865 300,00 912 268,00 ~4 300
2011 370 010,00 346 910,00 ~4 300

Încrederea populației

Procentul populaţiei care are foarte multă sau oarecare încredere în Mișcarea Populară Antimafie, conform datelor Barometrului Opiniei Publice[1].6,3


12,0 17,3 8,5


apr 2016


noi 2014 apr 2014 noi 2013