Partidul Unității Naționale

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Partidul Unității Naționale (PUN) este un partid politic de centru-dreapta din Republica Moldova, care militează pentru reunificarea României cu Republica Moldova, aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Europeană.

Partidul Unității Naționale
Simbolul permanent al Partidului Unității Naționale
Denumirea prescurtată PUN
Înregistrat 28 martie 2016
Președinte Octavian Țîcu
Statut 11 iunie 2017

} |

Doctrina Creștin-democrație

}}

Spectrul politic Centru-dreapta
Număr de membri (2018) 4 465
Subvenţii de la buget (2018) 0 lei

Eroare de expresie: operator > neașteptat

Sediu: MD-2012, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. M. Eminescu 19/1
tel.: (373) 68721133, 60788664
e-mail: [email protected]
site web: pun.md

Octavian Țîcu
Octavian Țîcu, președinte al Partidului Unității Naționale
Traian Băsescu
Traian Băsescu, președinte de onoare al Partidului Unității Naționale
Congresul de constituire al PD din 14 februarie 2016
Congresul extraordinar din 11 iunie 2017
Congresul I extraordinar din 25 iunie 2017

Partidul politic “Partidul Unității Naționale” (PUN) a fost constituit în baza Partidului “Dreapta”, formațiune înființată la 14 februarie 2016. La Congresul extraordinar din 11 iunie 2017 partidul și-a schimbat denumirea în Partidul Unității Naționale. Partidul promovează principiile doctrinei creștin-democrate și idealul unității naționale românești prin reunificarea Republicii Moldova cu România.

Președinte al PUN este Octavian Țîcu. Potrivit celor mai recente date, partidul are 4 465 membri.

Ultimele alegeri la care a participat Partidul Unității Naționale au fost alegerile noi ale primarului general al municipiului Chișinău din 20 mai 2018. Atunci formațiunea l-a desemnat pe deputatul român, Constantin Codreanu drept candidat la funcția de primar general, însă acesta a obținut 4,55% din voturi, clasându-se pe locul patru în preferințele alegătorilor.

Organele de conducere

În conformitate cu prevederile statutare ale Partidului Unității Naționale, organele de conducere ale partidului la nivel republican sunt: Congresul, Consiliul Politic Republican, Biroul Politic Republican, Președintele, Președintele executiv, Președintele de onoare, Prim-vicepreședinte, Vicepreședinți, Comisia Centrală de Cenzori, Consiliul de Integritate.

Congresul

Congresul este forul suprem de conducere al Partidului Unității Naționale (PUN). Acesta se convoacă ordinar o dată la 4 ani sau în situații extraordinare. Congresul adoptă, în particular, modificări și completări în Programul și Statutul partidului, alege pe un termen de patru ani și revocă președintele, președintele executiv și prim-vicepreședinții, alege și revocă membrii Consiliului Politic Republican, Comisiei Centrale de Cenzori și Consiliului de Integritate, adoptă decizii privind reorganizarea internă, fuzionarea cu alte formațiuni politice sau încetarea activității partidului, etc.

Ultimul Congres al PUN și-a ținut lucrările la 25 iunie 2017. Delegații la congres l-au ales pe ex-președintele României, Traian Băsescu, în calitate de președinte de onoare al PUN iar deputatul român, Constantin Codreanu a fost desemnat prim-vicepreședinte al formațiunii. De asemenea, reprezentanții PUN și ai Partidului Mișcarea Populară din România au semnat un protocol de colaborare privind obiectivul comun al celor două formațiuni de unire a Republicii Moldova cu România.

Consiliul Politic Republican

Consiliul Politic Republican exercită conducerea partidului în intervalul dintre Congrese, fiind convocat cel puțin o dată la șase luni. Reieșind din prevederile statutare, Consiliul este autoritatea care aprobă sau propune cele mai importante decizii ale PUN, printre acestea se numără alegerea / revocarea membrilor Biroului Politic Republican, prim vice-președinților și vicepreședinților partidului, aprobă listele candidaților pentru alegerile parlamentare, aprobă și coordonează strategia campaniilor electorale, decide formarea alianțelor cu partidele politice în cadrul proceselor electorale și postelectorale, etc.

Ultima ședință a Consiliului Politic Republican s-a desfășurat la 16 decembrie 2018, în cadrul căreia Partidul Unității Naționale a luat decizia de a nu participa în alegerile parlamentare din februarie 2019 și de a sprijini Blocul electoral “ACUM”.

Biroul Politic Republican

Biroul Politic exercită conducerea partidului între ședințele Consiliului Politic Republican, fiind convocat după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în două săptămâni. Biroul adoptă și urmărește punerea în aplicare a măsurilor pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului și ale Consiliului Politic Republican, elaborează politica financiară a partidului, convoacă Congresul extraordinar, înaintează listele candidaților pentru alegerile parlamentare, lista consilierilor municipali și a candidaturilor la funcția de Primar General al municipiului.

Președintele executiv

Președintele executiv conduce activitatea generală a partidului, activitatea Congresului, a Consiliului Politic Republican și a Biroului Politic Republican. Președintele executiv exprimă mesajul politic al partidului, dirijează activitatea tuturor structurilor PUN, asigură dialogul politic și reprezintă partidul în relațiile cu alte formațiuni social-politice, instituții și autorități publice din Republica Moldova, din România și din străinătate, elaborează, dirijează și prezintă spre aprobare Biroului Politic Republican politica de constituire, consolidare și dezvoltare a structurilor teritoriale ale Partidului, etc.

Președinte de onoare

Președintele de onoare este garantul respectării statutului și a regulamentelor interne, al realizării Programului și a Strategiei politice a partidului, precum și al unității și stabilității PUN. Președintele de onoare este ales la Congres dintre personalitățile recunoscute în plan național sau internațional, cu votul majorității celor prezenți. Președintele de Onoare al Partidului face parte de drept în Consiliul Politic și Biroul Politic Republican și poate participa la lucrările tuturor structurilor de conducere ale partidului.

Prim-vicepreședintele

Prim-vicepreședintele partidului este propus de către președintele executiv și ales prin vot deschis sau secret de către Congresul partidului sau Consiliul Politic Republican. Prim-vicepreședinții PUN îndeplinesc atribuțiile delegate de către președintele executiv sau stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile statutare.

Vicepreședinții

Vicepreședinții conduc și coordonează activitatea departamentelor pe domeniile de activitate, reprezintă partidul în spațiul public, prezintă Biroului Politic Republican informații privind strategia și tactica partidului în domeniile de activitate încredințate, îndeplinesc responsabilități delegate de către președintele executiv, Consiliul Politic și Biroul Politic Republican.

Comisia Centrală de Cenzori

Comisia Centrală de Cenzori este organul suprem de revizie contabilă, financiară și de verificare a patrimoniului partidului, fiind convocată anual sau după necesitate. Comisia efectuează controale ale activității economico-financiare a organelor de conducere republicane și teritoriale, modul de utilizare a patrimoniului, evidenței și realizării bugetului aprobat și verifică anual și în caz de necesitate activitatea financiară a PUN.

Consiliul de Integritate

Consiliul de Integritate reprezintă organul care are atribuții privind controlul respectării prevederilor statutare și a disciplinei interne a partidului și se convoacă cel puțin odată la șase luni. Consiliul cercetează litigiile apărute între organele de conducere ale organizațiilor locale, teritoriale, precum și cele de la nivel central, soluționează conflictele apărute între membrii Partidului sau între aceștia și conducerea organizațiilor partidului.

Gestiunea financiară

Sursele de finanţare ale Partidului Unității Naționale, veniturile acestuia şi principalele categorii de cheltuieli înregistrate anual conform datelor din rapoartele privind gestiunea financiară a partidului prezentate de către PUN Comisiei Electorale Centrale.


Anul 2018
Surse de finanţare/ venituri, total 203 000 lei4. Cotizaţii de membru de partid 203 000


Plăţi/ cheltuieli, total 197 083 lei
1. Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 116 228
3. Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale 48 700
5. Cheltuieli pentru telecomunicaţii 16 655


9. Cheltuieli de birotică, comision bancar 2 841


12. Alte cheltuieli 12 660
Anul Venituri Cheltuieli Membri
iun 2019 32 095,00 36 767,95 4 465
2018 203 000,00 197 083,27 4 137
2017 147 700,00 154 475,10 6 345
2016 92 900,00 85 500,97 4 300