Acte ale Comisiei Electorale Centrale, relevante pentru alegerile parlamentare din 2019

De la alegeri.md
Versiunea din 10 februarie 2019 13:54, autor: Admin3 (Discuție | contribuții)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Comisia Electorală Centrală (CEC) este un organ de stat independent, înființat pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune desfășurări a alegerilor, pentru supravegherea și controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Misiunea CEC este de a crea condiții optime pentru ca toți cetățenii Republicii Moldova să-și poată exercita nestingherit dreptul constituțional de a alege și de a fi ales în cadrul unor alegeri libere și corecte.

Comisia Electorală Centrală
Simbolul Comisiei Electorale Centrale

Sediu: MD-2012, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 119
tel.: (373-22) 25-14-51, fax: 23-40-47
e-mail: [email protected]
site web: www.cec.md

Componența Comisiei Electorale Centrale
Președinte Alina Russu
Vicepreședinte Rodica Ciubotaru
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Membri Iurie Ciocan
Vadim Filipov
Vasile Gafton
Sergiu Gurduza
Vladimir Șarban
Andrei Volentir
Hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale

Regulamentul privind funcționarea Sistemului de înregistrare video in secțiile de votare
Aprobat prin hotărârea CEC nr. 2265 din 8 februarie 2019


Codul de conduită privind desfășurarea și reflectarea campaniei electorale la alegerile Parlamentului Republicii Moldova și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019
4 ianuarie 2019


Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 in mijloacele de informare in masă din Republica Moldova
Aprobat prin hotărârea CEC nr. 1992 din 21 decembrie 2018


Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019
Anexă la hotărârea CEC nr. 1898 din 5 decembrie 2018

Hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale

Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul “Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019

Nr. 1989, 21 decembrie 2018

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral, plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul “Fond electoral” al concurentului electoral se stabilește de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulțit cu numărul de alegători din circumscripția electorală în care au loc alegerile.

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 54 din 17.01.2018, în sumă de 6 150,00 lei, mărimea coeficientului fiind 0,5% din salariul mediu respectiv, astfel coeficientul constituind în expresie bănească 30,75 lei.

Baza de calcul al plafonului pe circumscripția națională, pentru partidele politice, organizațiile social-politice și blocurile electorale înregistrate, este coeficientul stabilit înmulțit cu numărul de alegători din circumscripția națională la data de 21 decembrie 2018, care constituie 2 825 101.

Baza de calcul al plafonului pe circumscripții uninominale este coeficientul stabilit înmulțit cu 60 000 – numărul de alegători care stă la baza constituirii circumscripțiilor uninominale, potrivit art. 80 alin. (4) lit. a) din Codul electoral.

În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 1. Se stabilește plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul “Fond electoral” al concurentului electoral în circumscripția națională la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019, în mărime de 86 871 855,75 lei.
 2. Se stabilește plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul “Fond electoral” al concurentului electoral în circumscripția uninominală la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019, în mărime 1 845 000,00 lei.
 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral

Nr. 1933, 21 decembrie 2018

La 17 decembrie 2018, doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase au depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS” pentru participare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” a fost constituit de către Partidul Politic “Partidul Platforma Demnitate și Adevăr” (procesul-verbal nr. 3 din 16 decembrie 2018 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic “Platforma Demnitate și Adevăr”) și Partidul Politic “Partidul Acțiune și Solidaritate” (procesul-verbal nr. 8 din 16 decembrie 2018 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic “Partidul Acțiune și Solidaritate”). În baza acordului de constituire, a fost format Consiliul Politic al blocului electoral din 8 membri, dintre care doi copreședinți, doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase, aceștia fiind împuterniciți să reprezinte formațiunea în raport cu autoritățile publice, organele electorale, precum și cu alte persoane fizice și juridice, să semneze acte în numele acesteia, inclusiv demersurile de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Consiliul Politic al blocului electoral a fost împuternicit să aprobe și, după caz, să modifice lista candidaților din partea blocului electoral pentru circumscripția națională, să desemneze și să retragă candidații în circumscripțiile uninominale, să constituie grupuri de inițiativă, să numească conducătorii acestora și să aprobe lista membrilor grupurilor de inițiativă, să aprobe și să revoce persoana responsabilă de finanțe, reprezentanții cu drept de vot consultativ, observatorii și persoanele de încredere în organele electorale, să decidă asupra modului de gestiune asupra contului bancar “Fond electoral” al blocului, să aprobe și să modifice strategia electorală a blocului, să îndeplinească și alte atribuții ce se impun unui concurent electoral.

La 16 decembrie 2018, în baza deciziilor organelor abilitate, conducătorii partidelor respective au semnat Acordul de constituire a blocului electoral pentru a participa în comun la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 cu denumirea integrală “Blocul Electoral ACUM Platforma DA și PAS”, iar denumirea prescurtată “Blocul ACUM DA PAS”.

Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” a înaintat Comisiei Electorale Centrale simbolul electoral pentru imprimare în buletinele de vot, care reprezintă inscripția cu litere majuscule “ACUM” împreună cu simbolurile dreptunghiulare ale partidelor constituante “DA” și “PAS” unite într-o figură geometrică.

Materialele prezentate au fost verificate și s-a constatat corespunderea lor prevederilor Codului electoral și Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 46 alin. (2), art. 53 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 1. Se înregistrează Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” pentru participare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, constituit de către Partidul Politic “Partidul Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul Politic “Partidul Acțiune și Solidaritate”.
 2. Se înregistrează simbolul electoral al Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS” pentru imprimare în buletinele de vot la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, care reprezintă inscripția cu litere majuscule “ACUM” împreună cu simbolurile dreptunghiulare ale partidelor constituante “DA” și “PAS” unite într-o figură geometrică.
 3. Consiliul Politic al blocului electoral va aproba și modifica listele de candidați pentru circumscripția națională și va desemna și, respectiv, retrage candidații în circumscripțiile uninominale.
 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.Hotărîre cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

Nr. 1913, 11 decembrie 2018

Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 197 din 27 iulie 2018, a fost stabilită data de 24 februarie 2019 pentru desfășurarea alegerilor parlamentare.

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, în baza informației prezentate de Agenția Servicii Publice. Prin scrisoarea înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/9558 din 11 decembrie 2018, Agenția Servicii Publice a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista actualizată a partidelor și altor organizații social-politice.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 1. Se dă publicității Lista partidelor și altor organizații social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să participe la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019, conform anexei.
 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Lista partidelor și altor organizații social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să participe la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019

 1. Partidul Democrat din Moldova
 2. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
 3. Partidul politic Partidul Agrar din Moldova
 4. Partidul Socialist din Moldova
 5. Partidul politic “Partidul Legii și Dreptății”
 6. Partidul Popular Creștin Democrat
 7. Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда”
 8. Partidul Liberal
 9. Partidul politic pentru Unirea Moldovei
 10. Partidul Social Democrat
 11. Mișcarea social-politică “Forța Nouă”
 12. Partidul politic “Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
 13. Partidul politic “Șor”
 14. Pаrtidul politic Partidul Verde Ecologist
 15. Partidul politic Noua Opțiune Istorică
 16. Partidul politic Partidul Nostru
 17. Partidul Republican din Moldova
 18. Partidul politic “Frontul Salvării Moldovei”
 19. Partidul politic Uniunea Centristă din Moldova
 20. Partidul European
 21. Partidul politic “Partidul Popular Democrat din Moldova”
 22. Partidul “Moldova Unită – Eдиная Молдова”
 23. Partidul Conservator
 24. Partidul Național Liberal
 25. Partidul Mișcarea “Acțiunea Europeană”
 26. Partidul politic Pentru Neam și Țară
 27. Partidul Liberal Democrat din Moldova
 28. Mișcarea social-politică a Romilor din Republica Moldova
 29. Partidul “Patrioții Moldovei”
 30. Partidul politic “Casa Noastră – Moldova”
 31. Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie
 32. Partidul politic Partidul Popular din Republica Moldova
 33. Partidul politic “Democrația Acasă”
 34. Partidul Regiunilor din Moldova
 35. Partidul Popular Socialist din Moldova
 36. Partidul Acțiunea Democratică
 37. Partid politic Partidul “Renaștere”
 38. Partidul politic “Platforma Demnitate și Adevăr”
 39. Partidul politic “Partidul Liberal Reformator”
 40. Partidul politic “Patria”
 41. Partidul politic “Partidul Ruso-Slavean din Moldova”
 42. Partidul politic “Partidul Societății Progresiste”
 43. Partidul politic “Partidul Popular European din Moldova”
 44. Partidul politic “Partidul Unității Naționale”
 45. Partidul politic “Partidul Acțiune și Solidaritate”
 46. Partidul politic “Voința Poporului”