Programul electoral al candidatului PSRM Ion Ceban la alegerile locale din 2019

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Ion Ceban

Program de administrare a municipiului Chișinău 2019–2023

Programul de administrare a municipiului e menit să trateze 3 probleme fundamentale, care afectează prezentul și amenință viitorul Chișinăului.

Exodul

Azi oamenii pot alege ușor unde vor să trăiască. Statisticile arată că peste 1 milion de moldoveni au ales deja să trăiască în afara Republicii Moldova. Nemulțumirea oamenilor de lucrul autorităților din Chișinău, de modul în care orașul a fost administrat, amplifică intenția de plecare, în mod deosebit, în rândul tinerilor. Tinerii aleg să trăiască în localități mai bine administrate, cu mai puțină corupție, și unde găsesc condiții mai bune pentru a-și întemeia familii și construi case.

Economia primitivă si necompetitivă a municipiului Chișinău

Economia municipiului este fundamentul viitorului. Economia Chișinăului este necompetitivă și nu oferă tinerilor posibilități de realizare personală și de câștig suficient. Multe domenii actuale populare în rândul tinerilor practic lipsesc. În Chișinău sunt puține oportunități de angajare pentru tineri cu un salariu motivant, perspective de creștere profesională, siguranță și stabilitate socială, fapt care-i determină să meargă la muncă în afara țării.

Dezbinarea socială profundă

Locuitorii Chișinăului și, în genere, ai Moldovei, au fost și sunt atacați de politicieni cu mesaje radicale. Avem zeci de subiecte mici care ne dezbină. Dar avem mii de probleme mari, care ne unesc. Sunt probleme acumulate de zeci de ani, care zilnic afectează viața familiilor noastre.

Chișinăul trebuie să fie localitatea Oamenilor Uniți de un obiectiv comun mare – să transformăm împreună Chișinăul în Orașul unde toți vrem să trăim! Municipiul are nevoie de management eficient, focusat pe nevoile locuitorilor. Pe platforma primăriei nu trebuie să existe lupte – doar polemici despre cum putem îmbunătăți viața oamenilor azi și dezvolta orașul mâine. Doar aceste subiecte trebuie să ajungă pe agenda primăriei, iar procesul decizional trebuie să fie transparent. Primăria trebuie să fie în stare să aibă grijă de pensionari, de păturile social-vulnerabile și să nu scape din vedere nicio oportunitate de a construi orașul în care tinerii au totul pentru crearea familiilor și dezvoltarea personală.


Cred că primarul Chișinăului trebuie să lucreze concentrat și să ia decizii care transformă municipiul în orașul viitorului.

Programul de administrare pe care îl propunem chișinăuienilor are la bază 5 documente strategice care vor sistematiza dezvoltarea municipiului și 5 programe prioritare.

Cinci documente strategice care vor sta la baza viziunii de dezvoltare a municipiului Chișinău:

 1. Concepția de dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău.
  Va fi elaborată și aprobată în termen de 6 luni după învestirea în funcția de primar general.
 2. Planul Urbanistic General.
  Va fi elaborat și aprobat în termen de un an și jumătate.
 3. Planul de mobilitate urbană durabilă.
  Document de planificare strategică în dezvoltarea infrastructurii rutiere și pietonale, transportului public și privat, organizarea parcărilor și crearea infrastructurii pentru bicicliști. Va fi elaborat și aprobat în termen de doi ani și jumătate.
 4. Harta investițională a Chișinăului.
  Va fi elaborată și aprobată în termen de un an și jumătate.
 5. Conceptul de reabilitare a zonei istorice a orașului.
  Va fi elaborat și aprobat în termen de un an și jumătate.

Împreună cu echipa am elaborat o viziune de dezvoltare a Chișinăului pe termen lung. Aceasta va fi ajustată odată cu aprobarea documentelor strategice menționate mai sus.


Chișinău administrat eficient

Chișinău oraș transparent

 • Deciziile primăriei, planurile de activitate ale direcțiilor vor fi adoptate transparent și publicate pe pagina web a primăriei.
 • Va fi consultată opinia societății civile în problemele strategice ale municipalității. Până în luna martie 2020 vor fi instituite consilii de experți în toate domeniile de activitate a municipalității.
 • Va fi elaborat și implementat sistemul “Casa electronică” prin intermediul cărui, fiecare locatar se va informa despre lucrările de reparație planificate în blocul și cartierul său, graficul de conectare și deconectare a agentului termic, sistări de aprovizionare cu apă, curent electric, gaze naturale, activități ale asociației de locatari și alte acțiuni care țin de gestionarea blocului.
 • În fiecare lună se vor desfășura ședințe în teritoriu cu participarea primarului general, pretorului de sector și primarilor din suburbii. De soluționarea fiecărei probleme în parte va fi responsabil un funcționar concret care va purta răspundere personală și va raporta despre lucrul efectuat.
 • Va continua să funcționeze sistemul electronic “City report”. Paginile web petitia.md și decide.md vor deveni un mecanism constant de interacțiune între aparatul primăriei și cetățeni.

Chișinău fără corupție

 • Până în 1 ianuarie 2021 va fi lansat sistemul electronic care va funcționa în baza principiului “Ghișeul unic”. Oamenii și agenții economici nu vor mai sta la coadă și vor putea monitoriza în timp real etapele de soluționare a cererilor.
 • Vor fi eliminate toate schemele de corupție. Pentru fiecare poziție managerială vor fi elaborați indicatori de performanță personală. Evaluarea managerilor va fi realizată trimestrial, rapoartele vor fi făcute publice.
 • Toate achizițiile primăriei vor fi făcute electronic.
 • Va fi efectuată inventarierea totală a proprietății municipale și clasificate toate zonele verzi ale orașului în termen de 6 luni, va fi creat registrul electronic al tuturor parcurilor și spațiilor verzi.

Primăria fără politică

 • Primăria Chișinău va fi locul specialiștilor profesioniști, indiferent de simpatiile politice.
 • Nu vor fi admise polemici politice pe platforma primăriei.
 • În termen de 1 an va fi aprobat planul de dezvoltare instituțională a primăriei și pusă în aplicare o nouă structură.
 • Primăria Chișinău va fi o platformă care soluționează exclusiv problemele chișinăuienilor.

Toate autorizațiile de construcție emise cu abateri vor fi anulate. Nu voi admite nicio construcție contrar standardelor de urbanism.

Chișinău – oraș confortabil

Drumuri și trotuare

 • Anual va fi elaborat și realizat un plan de reparație curentă și capitală, dar și de exploatare și întreținere a infrastructurii rutiere și trotuarelor.
 • Vor fi licitații publice transparente pentru dreptul de a executata reparația și reconstrucția drumurilor și trotuarelor, dar și verificarea specializată a calității executării lucrărilor. În contractele de executare a lucrărilor va fi stipulată clauza de reparare a carențelor din contul executorului.
 • Timp de 4 ani vor fi reparate toate pasajele subterane pietonale, reparate și aduse în conformitate cu cerințele de securitate parapetele de protecție a pietonilor.
 • Vor fi efectuate la timp și calitativ lucrările de marcaj rutier și instalarea indicatoarelor rutiere.

Transport public

 • Timp de 4 ani va fi renovat și dezvoltat parcul de troleibuze și autobuze cu unități dotate complex pentru confortul pasagerilor, inclusiv aer condiționat și sisteme necesare pentru persoane cu nevoi speciale.
 • Vor fi create benzi speciale, destinate transportului public, și “buzunare” pentru a nu bloca traficul.
 • Transportul public va circula în strictă conformitate cu orarul.
 • Va fi implementat sistemul de tichet unic pentru toate tipurile de transport public.

Parcări

 • În termen de 3 ani vor fi construite parcări la toate intrările în oraș cu acces la transportul public.
 • În termen de 4 ani vor fi construite parcări multietajate în fiecare sector.
 • Vor fi create parcări municipale în zonele aglomerate ale Chișinăului.
 • Va fi creată o întreprindere municipala pentru gestionarea parcărilor.

Trafic

 • Timp de un an și jumătate va fi definitivat proiectul Centurii Chișinăului și vor începe lucrările.
 • Va fi elaborat un plan de extindere a străzilor Miorița-Grenoble, Studenților, Doina, Muncești, Transnistriei-Industrială pentru circulația transportului extraurban.
 • Timp de 4 ani va fi reconstruită strada Albișoara cu prelungire la strada Mesager și ieșire la șoseaua Balcani.
 • Timp de un an va fi elaborat proiectul de prelungire a străzii Mircea cel Bătrîn până la strada Bucovinei și vor fi începute lucrările.
 • Va fi elaborată o schemă de restricție a circulației prin oraș a camioanelor de mare tonaj.

Blocuri și curți amenajate

În patru ani:

 • Vor fi reparate capital și termoizolate 400 de blocuri locative.
 • Vor fi reparate sau schimbate după necesitate 400 de ascensoare noi.
 • Vor fi date în exploatare cel puțin 500 de terenuri de joacă noi. Toate terenurile vechi vor fi reparate și reamenajate.
 • Vor fi instalate 600 de terenuri de fitness și sport în fiecare curte.
 • Vor fi construite 40 de stadioane multifuncționale.
 • Vor fi create orășelele pentru copii în fiecare sector al municipiului
 • Va fi elaborat și determinat planul de stabilire a hotarelor lotului pentru blocuri de locuit cu multe nivele.

Parcuri. Scuaruri. Zone verzi

 • Toate parcurile, scuarurile și zonele verzi vor fi amenajate.
 • Va fi curățită și amenajată albia râului Bîc.
 • Vor fi reparate și repuse în funcțiune 4 havuzuri.
 • Vor fi curățate și amenajate toate lacurile din raza orașului.
 • Vor fi amenajate aleile pietonale din sectoarele Chișinăului.
 • Va fi instituit control municipal asupra curățeniei în oraș. Vor fi aplicate amenzi entităților și persoanelor care nu respectă regulile de salubrizare.

Va fi revizuit proiectul și finalizată construcția stației de epurare. Mirosul urât va dispărea definitiv din capitală.

Chișinău pentru toate familiile, pentru familia ta

Investiții în copii

 • Vor fi date în exploatare 20 de grădinițe noi.
 • Vor fi deschise 100 de grupe noi în instituțiile preșcolare.
 • Vor fi create grupe de creșă.
 • Vor fi deschise grupe cu program prelungit.
 • Va fi perfecționat sistemul de înregistrare on-line în grădinițe.
 • Va fi asigurată alimentarea calitativă a copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar.
 • Vor fi livrate în școli laboratoare moderne și echipamente sportive.
 • Va fi extinsă și modernizată rețeaua cercurilor și secțiilor sportive, centrelor de dezvoltare.
 • Niciun copil nu va fi lăsat în stradă.

Susținerea familiei

 • Va fi implementat programul municipal de suport al tinerilor pentru procurarea sau construcția locuințelor. În baza parteneriatului public privat va fi elaborat programul de locuințe accesibile pentru tinerii specialiști care prevede construcția blocurilor de tip garsonieră și oferirea în chirie la preț accesibil pentru tinerii specialiști și familiile tinere.
 • Toate familiile social-vulnerabile vor primi suport financiar la nașterea copiilor. Indemnizația unică va crește și toate familiile în care se naște al treilea și următorii copii vor putea să beneficieze de această indemnizație.
 • Va fi extins programul de asigurare cu produse lactate gratuite în primul an de la nașterea copilului, inclusiv și pentru familiile din suburbii.
 • Vom majora compensația la plata chiriei pentru tinerii specialiști, angajați în instituțiile publice bugetare municipale.

Susținerea persoanelor cu nevoi speciale

 • Va fi elaborat programul de incluziune a persoanelor cu necesități speciale.
 • Vor fi amenajate rampe de acces în toate instituțiile publice municipale.
 • Va fi pus în aplicare programul de stimulare a agenților economici rezidenți municipali pentru implementarea programului “Șanse egale” în angajare în câmpul muncii a persoanelor cu nevoi speciale.
 • Va fi instituit consiliul pentru problemele persoanelor cu nevoi speciale.

Protecția socială a persoanelor nevoiașe

 • 80 000 de persoane cu venituri mici vor primi ajutor în ajun de sărbători.
 • Va fi triplat numărul persoanelor care vor beneficia de serviciile cantinelor sociale.
 • Va fi extinsă rețeaua de centre și servicii sociale pentru categoriile cele mai vulnerabile ale populației capitalei, prioritar pentru pensionari și persoane cu nevoi speciale.
 • În parteneriat cu agenții economici va fi implementat programul “Cartela socială”, prin care persoanele aflate în dificultate vor beneficia de reduceri la produse farmaceutice și alimentare.
 • Vom crește până la 40 000 numărul de persoane care vor beneficia de ajutor material pentru situațiile excepționale personale.

Chișinău – oraș al oportunităților

 • Va fi creată Agenția de Dezvoltare a Chișinăului, misiunea căreia va fi atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă stabile și bine plătite în municipiul Chișinău.
 • Va fi elaborată lista activelor destinate parteneriatelor public-private.
 • Vor fi inițiate negocieri între Primăria Municipiului Chișinău și companiile mari tehnologice care au oficiile în statele vecine.
 • Va fi elaborat și pus în aplicare programul pentru suportul start-up-urilor.
 • Va fi creat Departamentul pentru dezvoltarea turismului și a industriei.
 • În baza unui parteneriat public-privat, va fi dată în exploatare o întreprindere pentru reciclarea completă a deșeurilor.

Smart Chișinău

 • Va fi implementat un concept de transformare a Chișinăului într-un “oraș smart”.
 • Vor fi puse în aplicare soluții tehnologice inteligente pentru fluidizarea traficului rutier.
 • Va fi implementată aplicația “City Report”, prin care oamenii vor transmite către primărie sesizări privind diverse probleme.

Chișinăul este Capitala țării de care trebuie să fim mândri.
Chișinăul este Casa tuturor etniilor și culturilor.
Iubim Chișinăul și vrem să prospere.

Angajament public

Angajamentul public semnat în fața locuitorilor capitalei

Eu, Ion Ceban, candidez pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău exclusiv pentru a rezolva problemele orașului.

Promit că, în perioada campaniei electorale și pe durata mandatului, prioritatea mea va fi soluționarea problemelor locuitorilor municipiului Chișinău.

Mă angajez, în perioada campaniei electorale și pe durata mandatului, să nu abordez personal și să nu permit membrilor echipei mele abordarea problemelor de geopolitică, limbă, istorie și alte subiecte, care nu au tangențe directe cu administrarea problemelor municipiului.

Mă angajez să depun efort pentru consolidarea echipei primăriei și a consilierilor municipali în jurul problemelor capitalei, astfel încât toată energia factorilor de decizie să fie îndreptată în interesul locuitorilor Chișinăului, iar resursele municipale să fie gestionate eficient.

Mă angajez să nu susțin și să utilizez toate instrumentele legale pentru a împiedica adoptarea deciziilor care dăunează intereselor locuitorilor municipiului Chișinău și dezvoltării orașului.

Mă angajez să folosesc toată autoritatea primarului general pentru a împiedica votarea deciziilor “la pachet”. Voi îndemna consilierii municipali să examineze minuțios fiecare proiect de pe agendă și să implice în examinare experți din societatea civilă.

Mă angajez să blochez alocarea terenurilor pentru construcții în lipsa Planului Urbanistic General al municipiului Chișinău.

Mă angajez să concentrez energia aparatului primăriei și a consilierilor municipali pe atingerea următoarelor obiective:

 • școli și grădinițe reparate și dotate de primărie, nu de părinți
 • instituții medicale reparate și dotate cu tot necesarul
 • condiții bune de muncă pentru învățători, medici, educatori, asistenți medicali – programe de susținere a tinerilor specialiști
 • transport public calitativ, sigur și bine organizat
 • drumuri reparate, marcate și iluminate
 • curți îngrijite și comod amenajate
 • terenuri de joacă și stadioane multifuncționale
 • atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă stabile și bine plătite, în special pentru tineri.

Chișinăul trebuie să fie orașul oamenilor fericiți și promit să mă dedic deplin acestui scop.

Suburbiile sunt Chișinău!

Suburbiile sunt Chișinău!

Vom lucra pentru fiecare locuitor, pentru fiecare stradă, pentru fiecare localitate.

În 4 ani, împreună cu echipa și consilierii altor fracțiuni din CMC, am determinat alocarea din bugetul municipal a sumei record de peste 391 de milioane lei, pentru realizarea proiectelor în localitățile din suburbii. În următorii 4 ani volumul alocațiilor pentru suburbii va fi triplat.

Priorități

 • Grădinițe și școli;
 • Centre medicale;
 • Locuri de muncă;
 • Apeduct și canalizare;
 • Drumuri și transport public organizat.

Băcioi

 • Construcția rețelelor de canalizare și apeduct în toate sectoarele.
 • Dotarea școlilor și grădinițelor cu utilaj și mobilier modern.
 • Finisarea construcției grădiniței nr. 140.
 • Reconstrucția Casei de Cultură.
 • Identificarea terenului pentru construcția unei grădinițe în sectorul Hamzău.

Bubuieci

 • Construcția Casei de Cultură.
 • Construcția unui stadion multifuncțional.
 • Identificarea resurselor și procurarea imobilului pentru deschiderea unei grădinițe.
 • Construcția rețelelor de apeduct în cartierul nou.
 • Construcția podului de legătură a satului Bîc cu orașul Chișinău.

Budești

 • Construcția unui stadion multifuncțional.
 • Proiectarea și construcția sistemului de apeduct și canalizare.
 • Instalarea sistemului de iluminare stradală în cartierul nou.
 • Reparația drumurilor.

Ciorescu

 • Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat stradal.
 • Asfaltarea străzilor din sectorul privat.
 • Reconstrucția stației de epurare.
 • Renovarea stadionului de mini-fotbal din centrul comunei.
 • Renovarea și amenajarea terenului de sport din curtea IPLT “Nicolae Bălcescu”.
 • Reamenajarea parcurilor și a terenurilor de joacă.

Codru

 • Reparația drumurilor: str. Soarelui (reparație capitală), str. Cîmpului, str. Grînelor, str. Gliei, str. Sihastrului, str. Costiujeni (reparații curente).
 • Instalarea terenului de joacă: str. Cîmpului colț cu str. Grînelor.
 • Prelungirea liniilor de microbuz 178, 108 până la str. Sihastrului.
 • Construcția rețelei de canalizare și apeduct pe str. Costiujeni de la 5/5 până la 5/8.
 • Construcția stației de pompare a apei pe str. Sihastrului.

Colonița

 • Reparația capitală a Grădiniței nr. 24.
 • Reparația străzilor: Hașdeu, Tohatin, Mihai Viteazul, Stejarilor, Unirii, Tighina, Miorița, Vasile Lupu.
 • Reconstrucția străzii Mircea cel Bătrîn.
 • Reamenajarea parcului, instalarea băncilor și restabilirea sistemului de iluminare.
 • Reparația și amenajarea stațiilor de transport public.

Condrița

 • Proiectarea și construcția sistemului de apeduct și canalizare.
 • Reparația drumurilor.
 • Identificarea resurselor și procurarea imobilului pentru deschiderea unei grădinițe.
 • Finalizarea reparației căilor de acces suburban.

Cricova

 • Construcția rețelelor de canalizare în perimetrul străzilor Veteranilor, A. Mateevici, Gh. Titov și Ciorescu.
 • Construcția stației de purificare a apei, etapa a II-a.
 • Reconstrucția monumentului eroilor căzuți în al II-lea Război Mondial.
 • Construcția unui stadion multifuncțional.

Cruzești

 • Finalizarea lucrărilor la stația de epurare și rețelei de canalizare.
 • Construcția stației regionale de pompare a apei și conectarea localității la sistemul de canalizare.
 • Construcția unui stadion multifuncțional.
 • Reparația străzilor din localitate.

Durlești

 • Construcția unui nou bloc-anexă cu săli de clasă pentru Liceul Teoretic “Hiperion”.
 • Construcția unui stadion multifuncțional pe teritoriul Liceul Teoretic “Hiperion”.
 • Construcția unui bloc-anexă pentru Grădinița “Țărăncuța”.
 • Finalizarea lucrărilor de conectare la rețelele de apeduct și canalizare.
 • Reparația acoperișurilor și scărilor blocurilor deservite de Direcția Locativ Comunală.

Ghidighici

 • Reparația drumurilor.
 • Construcția sistemului de iluminat stradal în cartierul nou.
 • Construcția sistemului de apeduct și canalizare etapa I și II.

Grătiești

 • Construcția unui stadion multifuncțional.
 • Reparația capitală a Casei de Cultură.
 • Proiectarea și construcția sistemului de canalizare.
 • Renovarea sistemului de iluminare stradală.
 • Conectarea stației de aprovizionare cu apă la electricitate.
 • Reparația Gimnaziului din s. Hulboaca.
 • Instalarea sistemului de iluminare pe strada M. Eminescu din s. Hulboaca.

Sîngera

 • Finalizarea lucrărilor de construcție a grădiniței.
 • Soluționarea problemei privind gropile de gunoi neautorizate.
 • Reconstrucția Casei de Cultură.
 • Instalarea terenurilor sportive și de joacă.
 • Reamplasarea Centrului de Sănătate.

Stăuceni

 • Reparația capitală și curentă a drumurilor din cartierele periferice: s. Stăuceni, s. Goianul Nou, AO “Bucovina”, cartierul “Metro”, AO “Livada” și a drumului de acces IP “Bucuria”.
 • Construcția Casei de Cultură.
 • Instalarea sistemului de iluminat pe străzile Luceafărul și Pădurilor din s. Goianul Nou.

Tohatin

 • Instalarea terenurilor de joacă.
 • Deschiderea și dotarea a 4 grupe noi în grădiniță.
 • Proiectarea și construcția rețelelor de apeduct și canalizare pe străzile Valea Trandafirilor, Andrei Doga, Nicolae Sulac și Independenței.
 • Construcția rețelei de canalizare în cartierul nou.
 • Reparația capitală a sistemului de încălzire a Grădiniței nr. 223.
 • Reparația capitală a rețelelor electrice interioare în Gimnaziul nr. 74.

Trușeni

 • Finalizarea lucrărilor de reparație a Grădiniței din strada A. Mateevici.
 • Amenajarea unei piețe agricole.
 • Amenajarea parcului de pe teritoriul Casei de Cultură.
 • Finalizarea lucrărilor de conectare la rețelele de canalizare.
 • Înlăturarea carențelor în proiect și conectarea comunei Trușeni la rețeaua centralizată a apeductului din Chișinău.

Vadul lui Vodă

 • Reparația străzii Mircea cel Bătrîn.
 • Finalizarea lucrărilor de reconstrucție a fațadei Liceului Teoretic “Ștefan Vodă”.
 • Construcția și amenajarea unui stadion multifuncțional.
 • Izolarea termică a clădirii grădiniței.

Vatra

 • Reconstrucția cu supraetajare a clădirii Centrului de Sănătate.
 • Reconstrucția cu supraetajare a clădirii Grădiniței nr. 193.
 • Construcția unui stadion multifuncțional.Chișinău pentru toți,
Chișinău pentru tine!
Programul electoral al lui Ion Ceban din 2019