Platforma electorală a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Cele 10 obiective prioritare ale Partidului Socialiștilor


Pe parcursul a nouă ani de la venirea la guvernare a euro-unioniștilor, țara a ajuns în pragul unei crize de amploare – politică, economică, socială.

Ignorând voința majorității cetățenilor țării noastre, regimul aflat la guvernarea Moldovei realizează lichidarea sistematică a statalității moldovenești. Atacul asupra statalității și a identității noastre are loc în toate domeniile – de la sistemul educațional, unde copiii noștri studiază istoria altui stat, până la Constituție, în care eurounioniștii intenționează să schimbe denumirea limbii de stat din moldovenească în română.

Cu o neglijență totală, iar uneori și cu susținerea fățișă din partea regimului de la guvernare, în țară activează organizații unioniste care au scopul de a lichida Republica Moldova. Într-un șir de localități ale țării au fost adoptate așa-numitele “Declarații de Unire”, ceea ce reprezintă un act de trădare națională.

Regimul de la guvernare îi dezbină pe locuitorii Moldovei pe motive geopolitice, etnice și de alt gen. În pofida statutului de neutralitate, consfințit în Constituția statului, autoritățile inaugurează în țară reprezentanța NATO. În pofida interdicției Președintelui țării, guvernarea îi trimite pe militarii noștri la exerciții militare sub egida NATO, ceea ce este categoric inacceptabil pentru un stat suveran.

În pofida voinței majorității populare, care se declară cu fermitate pentru relații bune atât cu Vestul, cât și cu Estul, regimul de la guvernare a deteriorat la maximum relațiile cu principalul partener strategic al nostru – Federația Rusă. Lipsind poporul țării de dreptul constituțional la libertatea de a obține informații din orice surse, autoritățile au interzis difuzarea emisiunilor informative și analitice din Rusia. Fără a ține cont de părerea poporului, regimul de la guvernare, cu adevăruri și neadevăruri, încearcă să introducă în Constituție prevederea despre vectorul european obligatoriu.

Continuă să se înrăutățească situația social-economică. Pe parcursul ultimilor 9 ani, guvernarea a promovat o politică dezastruoasă în raport cu regiunile din țara noastră. În Moldova continuă să fie închise întreprinderile, în special în mediul rural. Populația aptă de muncă continuă să părăsească țara și pleacă la muncă în străinătate, iar mulți părăsesc Republica Moldova pentru totdeauna.

În prezent, volumul PIB-ului și cel al producției industriale este cu aproape un sfert mai mic comparativ cu cel din anul 1989, cel al producției agroalimentare – cu o treime, al investițiilor – de 5 ori. Numărul persoanelor angajate în economie s-a micșorat cu aproape o treime, iar al celor angajați în baza contractului individual de muncă – mai mult de jumătate. Mărimea reală a pensiei medii constituie puțin peste o jumătate din nivelul pensiei din anul 1991, iar mărimea reală a salariului mediu abia a atins nivelul de acum 30 de ani.

În urma Acordului de Asociere cu UE, încheiat fără a consulta părerea poporului, agricultura țării a ajuns în stare critică. Rămasă fără piața tradițională din Rusia și fără a obține noi piețe, gospodăriile agricole din republică au avut de suferit enorm.

Drept rezultat al politicii salariale realizare de autorități, săracii devin mai săraci, iar bogații – mai bogați.

Sute de mii de oameni se află la limita sărăciei, iar suportul din partea statului este unul nesemnificativ pentru a face față costurilor înalte, achitarea tarifelor, procurarea celor mai necesare servicii și produse.

Într-o situație foarte dificilă au ajuns cele mai vulnerabile categorii sociale – pensionarii, familiile cu mulți copii și cele incomplete, persoanele cu dizabilități. Creșterea prețurilor la produsele alimentare, medicamente, servicii comunale (utilități) fac imposibilă procurarea produselor și a medicamentelor de primă necesitate.

Continuă să fie închise școli, grădinițe, instituții medicale. Reforma administrativă pe care o promovează guvernarea va duce la lichidarea raioanelor și, respectiv la închiderea spitalelor raionale, a punctelor medicale din sate și a policlinicilor.

Numeroasele inițiative sociale, înaintate de Președintele Republicii Moldova și Partidul Socialiștilor, au fost blocate de către majoritatea parlamentară și guvern, care îndeplinesc, ascultători, voia oligarhilor și a instituțiilor financiare internaționale.

Astăzi, noi spunem: AJUNGE! Trebuie să punem capăt politicii antipopulare a regimului de la guvernare. Moldova este un stat democratic și, întrucât sursa suveranității sale este poporul, acest stat trebuie să fie administrat în corespundere cu voința poporului.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, unicul partid care activează în interesele majorității poporului Moldovei, lansează programul “Cele 10 obiective prioritare ale Partidului Socialiștilor”.

Locuri de muncă. Salarii și pensii decente

Platforma electorală a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019

Obiectivele cu caracter social vor fi prioritare pentru noua guvernare. Realizarea acestora va fi asigurată din contul și datorită reformării fundamentale a economiei.

Noua industrializare

În urma restabilirii relațiilor de parteneriat adevărat cu Federația Rusă, deschiderea piețelor, în primul rând cea rusească, fluxul masiv de investiții străine, modernizarea tehnologică a economiei, noi vom obține accelerarea ritmurilor de creștere a PIB-ului țării mai mult decât de 2 ori, a creșterii producției industriale – de 6 ori.

Atragerea investițiilor

250 de milioane de dolari vor fi investite în viitorul apropiat în economia moldovenească în urma acordurilor semnate în cadrul forumului economic moldo-rus. De asemenea, partea rusă s-a arătat interesată să investească anual în economia moldovenească până la 1 miliard de dolari, pe o perioadă medie.

Noi locuri de muncă bine remunerate

Numărul angajaților în economie, până în anul 2022, va crește cu 150 de mii.

Creșterea nivelului de trai

Ca urmare a creșterii economice accelerate și a unei politici sociale echitabile în domeniul salarizării, în 4 ani, salariul mediu în țară va crește până la 600 de euro, pensia medie în Moldova va fi majorată până la 300 de euro. Pensia medie în țară va depăși de 2 ori minimul de existență.

Noi vom micșora vârsta de pensionare și vom efectua indexarea pensiilor cel puțin de 2 ori pe an.

Medicină gratuită

Statul trebuie să asigure acces gratuit la principalele servicii medicale pentru fiecare cetățean (vizita la medicul de familie, examenul medical anual).

Noi vom majora volumele finanțării de stat a medicinii, în decurs de 4 ani, de cel puțin 2 ori, ceea ce va permite majorarea semnificativă a cheltuielilor pentru remunerarea muncii, stoparea migrației cadrelor, atragerea tinerilor specialiști, efectuarea modernizării instituțiilor medicale.

Noi vom asigura un statut special pentru angajații sistemului de sănătate în concordanță cu salariile și garanțiile sociale.

Noi vom asigura accesul gratuit la serviciile medicale pentru toți cetățeni țării. În acest scop, vom implementa sistemul de vouchere medicale eliberate familiilor mai puțin asigurate, ale căror membri au nevoie de servicii medicale specializate costisitoare (diagnostic, tratament, intervenții chirurgicale etc.).

Nu vom permite închiderea spitalelor și a policlinicilor raionale, precum și a punctelor medicale și farmaciilor rurale.

În fiecare raion din țară vor fi înființate centre medicale și vor fi formate echipe mobile de medici, în număr necesar pentru a se deplasa în sate.

Învățământ de stat gratuit

Învățământul de stat în Republica Moldova – de la cel preșcolar până la cel superior – va deveni gratuit în următorii 4 ani.

Cheltuielile pentru învățământ în Moldova vor fi majorate până la 9% din PIB-ul țării.

Susținerea examenelor de bacalaureat va fi opțională.

Noi vom stopa închiderea școlilor și a grădinițelor, “mascată” prin “optimizare”. Activitatea distructivă a tuturor miniștrilor educației, începând cu anul 2009, care a dus la închiderea în masă a școlilor și la concedierea pedagogilor va fi subiect de cercetare penală.

Vom pune capăt practicii plăților și taxelor suplimentare percepute de la părinți în școli și grădinițe.

Noi vom introduce comanda de stat pentru pregătirea specialiștilor într-un șir de domenii ale economiei naționale, precum și comanda regională pentru pregătirea specialiștilor de care au nevoie orașele și satele Moldovei.

Vom majora bursele până la minimul de existență pentru populația aptă de muncă.

Noi vom oferi un statut special cadrelor didactice, salarii adecvate și garanții sociale. Salariul mediu în domeniul învățământului nu va fi mai mic decât cel mediu pe economie.

Noi vom relansa sistemul de învățământ profesional-tehnic în țară pe un nou fundament informațional-tehnologic.

Statalitate. Neutralitate. Republică prezidențială

Reintegrarea țării

Vom rezolva problema transnistreană împreună cu conducerea Transnistriei și a partenerilor străini.

Nu unirii cu România!

PSRM este unicul partid consecvent al stataliștilor moldoveni. Pentru noi este inacceptabilă desfășurarea activităților și existența partidelor și a formațiunilor care se declară pentru lichidarea Moldovei și unirea cu oricare alt stat, precum și difuzarea televiziunilor care fac propagandă pentru absorbția Moldovei de către statul vecin.

Interzicerea unionismului

Vom interzice activitatea partidelor și mișcărilor unioniste, la fel ca și a oricăror forțe care se declară pentru lichidarea statalității Moldovei.

Vom interzice difuzarea în Moldova a televiziunilor unioniste, care fac propagandă pentru lichidarea Republicii Moldova.

Istoria Moldovei – în școli!

Copiii noștri trebuie să studieze istoria țării noastre, nu a unui stat străin. Vom readuce în programul de învățământ disciplina “Istoria Moldovei”.

Neutralitatea Moldovei – garanția păcii în regiune

Moldova este o țară mică. Noi avem nevoie de pace și bune relații cu toți vecinii noștri. Din acest punct de vedere, categoric nu putem adera la niciun bloc militar.

Noi vom obține închiderea oficiului NATO. Pe teritoriul statului nostru neutru acest lucru este absolut inadmisibil.

Noi vom obține recunoașterea internațională a neutralității Moldovei.

Republică prezidențială

Statalitate. Neutralitate. Republică prezidențială

Doar republica prezidențială este un scut împotriva puterii oligarhilor. În Rusia, regimului oligarhic (Berezovskii, Gusinskii, Hodorkovskii) i s-a pus capăt doar atunci când la conducerea Rusiei a venit puternicul Președinte Vladimir Putin. În mod analogic, sistemul oligarhic a fost lichidat în Belarus, cu Președintele Alexandr Lukașenko.

Președintele Moldovei este unicul lider al țării legitim și ales de popor.

Anume Președintele trebuie să numească guvernul și să formeze verticala executivă a puterii, cât și să numească conducerea Procuraturii Generale, a Serviciului de Informații și Securitate, a Curții Constituționale, a Centrului Național Anticorupție, să fie responsabil de politica externă și armata națională.

Punte între Est și Vest

Partidul Socialiștilor susține eforturile președintelui, în vederea asigurării unei politici externă echilibrată între Est și Vest, între Rusia, Uniunea Economică Euroasiatică, CSI și Uniunea Europeană, statele UE, SUA și alte țării.

Parteneriat strategic cu Rusia

Noi vom restabili în totalitate și vom ridica la un nou nivel parteneriatul strategic al Republicii Moldova cu Federația Rusă.

Vom restabili colaborarea deplină cu Federația Rusă la nivel de Parlament, Guvern, precum și la nivel de regiuni ale țării noastre în domeniile politic, economic, social și umanitar.

Vom obține revenirea deplină a producătorilor moldoveni pe piața rusă și vom asigura garanțiile sociale corespunzătoare pentru concetățenii noștri care trăiesc și lucrează în Rusia.

Vom pune capăt propagandei antiruse la nivel de stat și vom reîntoarce dreptul populației țării de a alege individual ce televiziune și din ce țară să vizioneze.

Parteneriat cu statele Uniunii Europene

Actualul regim a discreditat totalmente relațiile cu Uniunea Europeană și însăși noțiunea de standarde europene. Vom restabili relațiile Republici Moldova cu Uniunea Europeană, în primul rând ținând cont de interesele Republicii Moldova Noi vom menține regimul fără vize cu Uniunea Europeană.

Colaborare deplină cu Uniunea Economică Eurasiatică

Vom continua colaborarea cu Uniunea Economică Eurasiatică.

Vom ratifica Acordul dintre Republica Moldova și UEEA, semnat de Președintele RM, Igor Dodon.

Republica Moldova va aplica la instrumentele de finanțare ale Băncii Eurasiatice de Dezvoltare, care oferă suport pentru proiectele de infrastructură, industrie, agricultură, tehnologii informaționale.

Vom atrage mijloace din partea Băncii Eurasiatice de Dezvoltare preponderent pentru finanțarea proiectelor de modernizare a infrastructurii transportului și energeticii.

Vom promova dezvoltarea cooperării industrial-tehnologice dintre întreprinderile Republicii Moldova și cele din țările Uniunii Economice Eurasiatice. În Moldova vor fi înființate întreprinderi mixte, vor fi deschise filiale ale companiilor din țările UEEA.

Moldova va participa la programele platformelor tehnologice eurasiatice, în rețeaua industrială eurasiatică de cooperare, în alte proiecte ale UEEA.

Noi vom obține micșorarea prețurilor pentru gazele rusești până la nivelul țărilor membre ale UEEA, ceea ce va constitui un puternic imbold pentru dezvoltarea economiei moldovenești și îmbunătățirea vieții oamenilor.

Colaborarea în cadrul UEEA va asigura accesul țării noastre la investiții și proiecte de infrastructură de amploare.

Colaborarea cu alți parteneri în Vest și în Est

Noi vom dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă și cu alte țări: în primul rând China, SUA, Turcia, Israel, Turkmenistan, Azerbaidjan.

Dezvoltarea raioanelor. Nu reformei administrative!

Vom stopa reforma administrative, care prevede lichidarea raioanelor și a primăriilor și, nemijlocit, închiderea spitalelor și policlinicilor raionale, a grădinițelor, școlilor și liceelor.

Agricultură eficientă

Noi lansăm programul de stat de stimulare a producerii mărfurilor moldovenești și de încurajare a agricultorilor autohtoni.

Bugetul Fondului Național de dezvoltare a agriculturii și a localităților rurale va fi majorat de 2 ori.

Gospodăriile agricole vor beneficia de credite preferențiale pentru procurarea și reparația tehnicii agricole, subvenții pentru construcția întreprinderilor de procesare.

Vom deschide sau dezvolta cel puțin o întreprindere mare în fiecare localitate.

Vom extinde practica de achiziții de către stat a producției agricultorilor autohtoni.

Vom înființa o companie națională de logistică cu o rețea de magazine alimentare care vor permite agricultorilor să-și comercializeze producția fără intermediari, iar consumatorilor – să cumpere produse la prețuri raționale.

Cu sprijinul partenerilor străini vom crea noi întreprinderi comune pentru producția de echipamente agricole, în baza cerințelor fermierilor locali.

Vom elabora și vom îndeplini programul de stat “Infrastructura satului”. Timp de 4 ani, fiecare sat va fi conectat la sistemul de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Noi vom înăspri controlul asupra terenurilor agricole, care nu sunt utilizate conform destinației.

Noi vom dezvolta turismul ecologic rural, care va permite familiarizarea oaspeților țării cu peisajele naturale, cultura națională și meșteșugurile populare de la noi.

Reforma locativă

Noi vom elabora mecanismul de implicare eficientă a locatarilor în soluționarea problemelor privind planificarea și amenajarea locuințelor. Audierile publice vor deveni un instrument decisiv de influență în adoptarea deciziilor municipale. Rezultatele acestora vor deveni obligatorii pentru funcționarii de stat.

Vom introduce normative de stat rigide care vor limita densitatea urbană. În lipsa unui plan urbanistic general, construcțiile “în zone neautorizate” vor fi interzise prin lege, inclusiv acele obiecte care au primit deja autorizație pentru construcție.

Companiilor de construcții le vor fi înaintate cerințe în vederea responsabilității sociale. În proiectele construcțiilor comerciale și locative de clasa “lux” vor fi incluse construcția și reparația obiectelor de infrastructură socială (scuaruri pentru agrement, terenuri pentru copii și de sport).

Pentru familiile social vulnerabile va fi introdusă compensarea cheltuielilor pentru reparațiile capitale ale locuințelor. Va fi introdus sistemul de creditare preferențial pentru reparații capitale.

Va fi introdusă responsabilitatea personală a șefilor administrațiilor locale și a funcționarilor de toate nivelele pentru îndeplinirea angajamentelor privind reparația capitală a blocurilor locative.

Noi vom limita dur plata maximă acceptabilă pentru serviciile comunale în mărime de cel mult 30% din venitul mediu al familiei.

Cetățenii vor plăti pentru serviciile comunale direct organizațiilor furnizoare, evitând intermediarii.

Vom interzice anularea pierderilor furnizorilor de apă în facturile locatarilor blocurilor. Mărimea plății pentru necesitățile generale ale blocului va fi strict limitată.

Vom stimula crearea asociațiilor proprietarilor de locuințe. Barierele administrative în acest sens vor fi înlăturate.

Combaterea corupției

Noi vom abroga legea anti-populară “privind recuperarea miliardului furat din contul cetățenilor”, iar vinovații de “furtul secolului” vor fi trași la răspundere.

Vom asigura o luptă reală împotriva corupției. Vom controla averea fiecărui funcționar, care nu corespunde veniturilor sale.

Vom înăspri pedepsele pentru mită și abuz în serviciu – cu confiscarea averii atât a funcționarului vinovat, cât și a membrilor familiei sale.

Vom interzice aplicarea termenelor maxime de pedeapsă pentru crimele prevăzute de articolele privind corupția.

Vom utiliza experiența bogată a țărilor europene în combaterea corupției și vom obține îndeplinirea Convenției Consiliului Europei privind răspunderea civilă și juridică pentru corupție.

Vom obține adevărata independență a puterii justiției. Fiecare judecător va fi asigurat cu măsurile necesare de protecție care vor împiedica presiunea asupra acestuia din partea funcționarilor de stat și a reprezentanților business-ului mare în legătură cu domeniul de activitate profesională pe care o desfășoară.

Vom dezrădăcina cumătrismul din practica procedurilor juridice.

Vom obține înăsprirea răspunderii pentru tergiversarea procedurilor juridice.

Vom interzice organizarea ședințelor de judecată cu ușile închise, cu excepția cazurilor deosebite, prevăzute de lege (cazuri de viol etc.).

Vom simplifica accesul reprezentanților presei în sălile de judecată.

Vom crea condițiile necesare pentru accesul persoanelor cu necesități speciale în sălile de judecată.

Ecologie. Mediu de viață confortabil

Vom crea o rețea de parcuri și rezervații naționale și vom asigura protecția zonelor verzi pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Vom înăspri responsabilitatea pentru tăierea ilicită a copacilor, pentru construcțiile ilegale în parcuri și zone de protecție a apelor.

Noi vom iniția programul pe termen lung de curățare a albiilor râurilor Nistru, Prut, Răut și alte bazine acvatice.

Noi vom lichida toate gunoiștile neautorizate și vom propune un program național pentru colectarea, sortarea și prelucrarea deșeurilor.

Noi vom stimula crearea “locurilor verzi de muncă”, care vor contribui la conservarea și reabilitarea mediului natural (gospodăriile rurale și forestiere, combaterea incendiilor de pădure și a inundațiilor, protecția solului și a lacurilor).

Pacea interetnică. Apărarea Ortodoxiei

Pacea interetnică

De-a lungul secolelor, popoarele Moldovei au trăit în pace și înțelegere. Noi nu vom admite instigarea la ură interetnică în țara noastră.

Noi vom iniția adoptarea noii Legi despre funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, conform căreia limba moldovenească va deveni de stat, iar limba rusă va obține statut de limbă de comunicare interetnică pe teritoriul Republicii Moldova.

Apărarea Ortodoxiei și a valorilor tradiționale

Noi vom apăra consecvent religia noastră ortodoxă și valorile tradiționale.

Familia tradițională puternică va deveni prioritatea în politica socială.

Noi nu vom admite impunerea valori străine nouă, care distrug morala noastră tradițională.

Noi nu vom admite răspândirea ideologiei anti-familie.

Din “Legea privind egalitatea de șanse” va fi exclusă mențiunea cu privire la minoritățile sexuale.


Suntem siguri de faptul că majoritatea cetățenilor din țara noastră vor susține acest program.

Vom propune un program complex pentru dezvoltarea pe termen lung a țării, elaborat de către specialiștii noștri care prevăd pași concreți și mecanisme de realizare a priorităților menționate.

Și noi credem că, prin eforturi comune, împreună cu poporul Republicii Moldova, vom schimba lucrurile spre bine.

Noi suntem majoritatea. Vine timpul nostru.
Moldova are viitor!Votăm steaua. Votăm socialiștii. E logic
Platforma electorală a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019