Uniunea Salvați Basarabia

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Uniunea Salvați Basarabia (USB) este un partid politic din Republica Moldova, care optează pentru reunirea Republicii Moldova cu România.

Uniunea Salvați Basarabia
Simbolul permanent al Uniunii Salvați Basarabia
Denumirea prescurtată USB
Înregistrat 12 aprilie 2007
Președinte Valeriu Munteanu
Programul politic 21 iulie 2019
Statut 21 iulie 2019

} |

Doctrina Popularism

}}

Spectrul politic Centru
Număr de membri (2019) 4 100
Subvenţii de la buget (2018) 0 lei

Eroare de expresie: operator > neașteptat

Sediu: MD-2004, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 32/1, ap. 21
tel.: (373) 68233400
e-mail: [email protected]
site web: salvatibasarabia.md

Valeriu Munteanu
Valeriu Munteanu, președinte al Uniunii Salvați Basarabia

Partidul politic “Uniunea Salvați Basarabia” (USB) a fost înființat la 22 octombrie 2006 sub denumirea de Mișcarea Acțiunea Europeană (MAE). La Congresul V extraordinar al MAE din 13 martie 2011 s-a decis autodizolvarea formațiunii și fuzionarea cu Partidul Liberal. Totuși, la 21 iulie 2019 formațiunea a revenit pe scena politică prin convocarea Congresului extraordinar al MAE unde s-a decis redenumirea partidului în Uniunea Salvați Basarabia.

USB este un partid unionist, care crede că obiectivele cele mai importante ale cetățenilor Republicii Moldova – libertate, demnitate, prosperitate, securitate – pot fi atinse prin Reunirea cu România, patria tuturor românilor. Potrivit celor mai recente date, partidul are 4 100 membri.

Președinte al Uniunii Salvați Basarabia este Valeriu Munteanu. Funcția de secretar general al partidului este exercitată de Ilie Crețu.

Organele de conducere

În conformitate cu prevederile statutare ale partidului, organele de conducere ale USB la nivel republican sunt: Congresul, Consiliul Republican, Biroul Politic, Președintele, Vicepreședinții, Secretarul General, Comisia Republicană de Cenzori, Comisia de Etică și Disciplină.

Congresul

Congresul este organul suprem de decizie al Uniunii Salvați Basarabia, acesta fiind convocat odată la 4 ani sau la necesitate. În conformitate cu prevederile statutare, Congresul adoptă și modifică Statutul și Programul USB, alege pe un termen de 4 ani președintele partidului și secretarul general al USB și/sau îi revocă, alege pe un termen de 4 ani membrii în Consiliul Republican.

Ultimul Congres al USB s-a desfășurat la 21 iulie 2019, odată cu lansarea noii formațiuni politice în baza Mișcării Acțiunea Europeană. Delegații la Congres l-au ales în calitate de președinte al USB pe Valeriu Munteanu iar în funcția de secretar general a fost desemnat Ilie Crețu. Forul a adoptat și 2 rezoluții: cu privire la diversiunea numită “moldovenism civic” și cu privire la obsesia anulării “paradigmei geopolitice”.

Consiliul Republican

Consiliul Republican este structura colegială de conducere a partidului care coordonează activitatea politică între Congrese, fiind convocat trimestrial sau la necesitate. Potrivit atribuțiilor statutare, Consiliul alege pe un termen de 4 ani și/sau revocă vicepreședinții USB, membrii Biroului Politic, Comisiei Republicane de Cenzori, Comisiei de Etică și Disciplină, Secretarul general și membrii Consiliului Republican. Totodată, hotărăște și înaintează spre aprobare Congresului fuziunile cu partidele politice, aprobă listele candidaților pentru alegerile parlamentare, prezidențiale și locale.

Biroul Politic

Biroul Politic este organul executiv al USB ce exercită conducerea partidului între ședințele Consiliului Republican, fiind convocat nu mai rar decât odată pe lună sau în funcție de necesitate. Biroul este responsabil de punerea în aplicare a măsurilor pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului și ale Consiliului Republican, coordonează și evaluează modul în care toate organizațiile partidului îndeplinesc obiectivele ce decurg din strategia și Programul partidului, gestionează resursele financiare și materiale ale USB, stabilește concepția și modul de pregătire și desfășurare a campaniilor electorale.

Președintele

Președintele este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării și aplicării Statutului, al păstrării identității, unității și prestigiului USB, acesta fiind ales de către Congres pentru un termen de 4 ani. Potrivit sarcinilor statutare, președintele urmărește punerea în aplicare a deciziilor organelor de conducere, reprezintă USB în relațiile oficiale interne și externe, exprimă mesajul politic și face declarații în numele partidului, convoacă și prezidează ședințele Biroului Politic și ale Consiliului Republican și prezidează orice alte ședințe ale partidului la care ia parte.

Vicepreședinții

Vicepreședinții USB sunt membri cu responsabilități de reprezentare a partidului în limita mandatului atribuit de Biroul Politic. Vicepreședinții sunt responsabili de coordonarea activității departamentelor de specialitate, reprezintă partidul în relațiile oficiale în cazul delegării de către președintele partidului și îndeplinesc atribuțiile delegate de către președinte, Biroul Politic și Consiliul Republican.

Secretarul general

Secretarul general coordonează activitatea de organizare a USB. Acesta răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central și filialele teritoriale, precum și între structurile și grupurile partidului, coordonează la nivel central procesele de planificare, organizare, motivare, implementare și evaluare a activității organizațiilor partidului, elaborează, dirijează și prezintă spre aprobare Biroului Politic politica de constituire, consolidare și dezvoltare de partid a structurilor teritoriale.

Comisia Republicană de Cenzori

Comisia Republicană de Cenzori este organul suprem de revizie contabilă, control financiar preventiv și audit asupra gestionării patrimoniului USB, care funcționează în baza Regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate de Consiliului Republican. Comisia de întrunește anual sau în funcție de necesitate.

Comisia de Etică și Disciplină

Comisia de Etică și Disciplină reprezintă organul de jurisdicție internă, cu atribuții privind controlul respectării prevederilor statutare și a disciplinei interne a partidului. Comisia se convoacă o dată la 6 luni sau după necesitate.

Încrederea populației

Procentul populaţiei care are foarte multă sau oarecare încredere în Uniunea Salvați Basarabia, conform datelor Barometrului Opiniei Publice[1].

8,9 10,3 12,0 3,0

noi 2010 mai 2010 noi 2009 mar 2009