Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

De la alegeri.md
Versiunea din 13 ianuarie 2022 14:48, autor: Oleg (Discuție | contribuții)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova funcționează în perioada stării de urgență instituită de Parlamentul Republicii Moldova pentru 60 de zile, din 1 aprilie până la 30 mai 2021. Comisia emite dispoziții cu măsuri obligatorii și restrictive pentru cetățeni în scopul diminuării riscurilor de infectare cu COVID-19.

Componența

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova la 27 aprilie 2021
Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001[1]
Aureliu Ciocoi, prim-ministru interimar, ministru al afacerilor externe și integrării europene
Aureliu Ciocoi
președinte
Prim-ministru interimar al Republicii Moldova
Olga Cebotari, viceprim-ministru pentru reintegrare
Olga Cebotari
vicepreședinte
Viceprim-ministru pentru reintegrare
Pavel Voicu, ministru al afacerilor interne
Pavel Voicu
vicepreședinte
Ministru al afacerilor interne
Mihail Harabagiu, șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Mihail Harabagiu
vicepreședinte
Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Nadejda Chetraru, șef adjunct al Direcției generale planificare strategică și rezerve de mobilizare a IGSU
Nadejda Chetraru
secretar
Șef adjunct al Direcției generale planificare strategică și rezerve de mobilizare a IGSU
Mihail Lupașcu, secretar de stat al Ministerului economiei și infrastructurii
Mihail Lupașcu Secretar de stat al Ministerului economiei și infrastructurii
Liliana Iaconi, secretar general al Guvernului
Liliana Iaconi Secretar general al Guvernului
Tatiana Ivanicichina, secretar de stat al Ministerului finanțelor
Tatiana Ivanicichina Secretar de stat al Ministerului finanțelor
Ion Perju, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
Ion Perju Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
Lilia Pogolșa, ministru al educației, culturii și cercetării
Lilia Pogolșa Ministru al educației, culturii și cercetării
Igor Curov Secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale
Fadei Nagacevschi, ministru al justiției
Fadei Nagacevschi Ministru al justiției
Victor Gaiciuc, ministru al apărării
Victor Gaiciuc Ministru al apărării
Anatolie Ghilaș Director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru
Gheorghe Tretiacov Director al Agenției Rezerve Materiale
Dumitru Cojocaru, director al Agenției “Moldsilva”
Dumitru Cojocaru Director al Agenției “Moldsilva”
Ruslan Flocea, director al Centrului Național Anticorupție (CNA)
Ruslan Flocea Director al Centrului Național Anticorupție
Alexandr Stoianoglo, procuror general al Republicii Moldova
Alexandr Stoianoglo Procuror General
Alexandr Esaulenco, director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS)
Alexandr Esaulenco Director al Serviciului de Informații și Securitate
Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM)
Ion Tighineanu Președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Irina Vlah, guvernator al UTA Găgăuzia
Irina Vlah Guvernator al UTA Găgăuzia
Veaceslav Untilă, director general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
Veaceslav Untilă Director general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
Liviu Oboroc, director al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112
Liviu Oboroc Director al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112
Vadim Ceban, președinte al Consiliului de administrație al “Moldovagaz” S.A.
Vadim Ceban Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni “Moldovagaz”
Ghennadi Dimov, director general al Î.S. “Moldelectrica”
Ghennadi Dimov Director general al Întreprinderii de Stat “Moldelectrica”


Dispoziția nr. 7 din 27 aprilie 2021

249 714/516 316
cazuri confirmate
238 926/503 156
persoane vindecate
5 762/11 481
persoane decedate

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război[2], art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență[3], pct. 6–9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001[1], Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 476/2016 “Cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană”, cursa avia charter Chișinău – Beijing – Chișinău, operată de compania aeriană “AirMoldova” SRL, care transportă lotul de vaccin Sinovac SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated, procurat de la Sinovac Life Sciences Co., Ltd., și loturile de vaccin Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV), seringi pentru administrarea vaccinului Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV), măști și teste rapide COVID-19, acordate Guvernului Republicii Moldova cu titlu de donație de către Republica Populară Chineză, se scutește de plata taxei pentru servicii aeroportuare și de navigație aeriană.


2. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Dispoziția nr. 6 din 22 aprilie 2021

248 009/516 316
cazuri confirmate
235 965/503 156
persoane vindecate
5 668/11 481
persoane decedate
Aureliu Ciocoi, prim-ministru interimar al Republicii Moldova

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, pct. 6–9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. Prin derogare de la art. 6 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, valabilitatea autorizațiilor de electrician autorizat, a autorizațiilor cu privire la laboratoarele electrotehnice și a taloanelor de autorizare la grupa de securitate electrică, care au expirat sau care urmează să expire pe perioada stării de urgență, se prelungesc până la expirarea stării de urgență.


2. Se abrogă, începând cu 26 aprilie 2021, subpct. 4.1–4.3 din Dispoziția nr. 1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.


3. Se permite, începând cu 26 aprilie 2021, reluarea procesului educațional, cu prezența fizică a elevilor/ studenților din învățământul profesional tehnic și superior, pentru realizarea stagiilor de practică, orelor practice și a sesiunilor de evaluare care nu pot fi efectuate la distanță, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și controlul infecției COVID-19.


4. Se admite reluarea:

  4.1. din 26 aprilie 2021 – a acțiunilor culturale desfășurate în aer liber de către instituțiile teatrale acreditate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică de prevenire și control al infecției COVID-19;

  4.2. din 2 mai 2021 – a acțiunilor culturale desfășurate în aer liber de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema acreditate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică de prevenire și control al infecției COVID-19;

  4.3. din 2 mai 2021 – a activităților cu prezența spectatorilor în incinta instituțiilor teatral-concertistice la capacitate de până la 30% din numărul de locuri, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică de prevenire și control al infecției COVID-19.


5. În perioada 25 aprilie – 11 mai 2021, activitatea cultelor religioase ce ține de organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor și a rugăciunilor cu caracter colectiv, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiționale religioase se va desfășura în exteriorul lăcașurilor de cult (în aer liber), cu menținerea distanței fizice de 1,5 metri între persoane și cu respectarea măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.


6. Perioada de beneficiere de ajutor de șomaj, stabilit în condițiile pct. 6.2 din Dispoziția nr. 2 din 8 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, nu se include în stagiul de cotizare.


7. Nerespectarea prevederilor/ măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


8. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Dispoziția nr. 5 din 21 aprilie 2021

247 391/516 316
cazuri confirmate
235 054/503 156
persoane vindecate
5 643/11 481
persoane decedate

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, pct. 6–9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se va solicita de la ofertant garanția pentru ofertă, garanția de bună execuție a contractului și Documentul unic de achiziții european la achiziționarea vaccinului Sinovac SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell) de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate de la Sinovac Life Sciences Co., Ltd., efectuată în conformitate cu art. XX1 lit. b) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative.


2. Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate va asigura achiziționarea serviciilor de transportare (cursă avia charter Chișinău – Beijing – Chișinău) a lotului de vaccin Sinovac SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated, procurat de la Sinovac Life Sciences Co., Ltd., și a loturilor de vaccin Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV), a seringilor pentru administrarea vaccinului Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV), a măștilor și testelor rapide COVID-19, acordate Guvernului Republicii Moldova cu titlu de donație de către Republica Populară Chineză.


3. Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (5) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, se permite plata în avans pentru achiziționarea serviciilor de transportare a lotului de vaccin și a donației prevăzute la pct. 2.


4. Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va acorda avizul pentru introducerea în țară a vaccinurilor împotriva COVID-19 cu termen de valabilitate mai mic de 6 luni.


5. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Dispoziția nr. 4 din 19 aprilie 2021

246 238/516 316
cazuri confirmate
232 328/503 156
persoane vindecate
5 591/11 481
persoane decedate

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, pct. 6–9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. Prevederile Hotărârii nr. 51 din 19 martie 2021 și Hotărârii nr. 53 din 26 martie 2021 ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în măsura în care nu contravin prevederilor dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, produc efecte juridice pe toată perioada stării de urgență.


2. Nerespectarea prevederilor/ măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


3. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Dispoziția nr. 3 din 15 aprilie 2021

244 177/516 316
cazuri confirmate
228 766/503 156
persoane vindecate
5 493/11 481
persoane decedate
Aureliu Ciocoi, prim-ministru interimar al Republicii Moldova

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, pct. 6–9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

Termene de procedură

1. Pe durata stării de urgență, termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 49 din 31 martie 2021[3].

Executarea silită

2. Procedurile de executare silită privind:

  2.1. executarea documentelor executorii privind litigiile locative;
  2.2. urmărirea salariului și altor venituri, cu excepția documentelor executorii ce vizează încasarea pensiei alimentare, se suspendă de drept. Calcularea dobânzilor și a penalităților în cadrul procedurilor de executare silită pe perioada stării de urgență se suspendă.

3. În restul cazurilor, activitatea de executare silită continuă numai dacă este posibilă respectarea actelor de dispoziție ale Comisiei pentru Situații Excepționale, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.


4. Pe perioada stării de urgență nu pot fi urmărite:

  4.1. bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, care sunt indispensabile traiului debitorului persoană fizică și membrilor familiei sale, destinate întreținerii unui mod de trai rezonabil, cu condiția ca valoarea fiecăruia dintre aceste bunuri să nu depășească 5 000 lei;
  4.2. bunurile copiilor debitorului;
  4.3. ordinele, medaliile, alte semne distinctive cu care au fost decorați debitorul sau membrii familiei sale;
  4.4. produsele alimentare necesare debitorului și membrilor familiei sale timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obținerii mijloacelor de subzistență și furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;
  4.5. inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale și semințele pentru cultura pământului, dacă debitorul se ocupă cu agricultura, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură;
  4.6. combustibilul, cărbunele, lemnele necesare debitorului si membrilor familiei sale pentru prepararea bucatelor și încălzirea locuinței calculate ca pentru 3 luni de iarnă;
  4.7. obiectele de cult religios, portretele de familie, verighetele sau alte obiecte care au o valoare sentimentală sau personală, cu excepția bijuteriilor sau altor obiecte de lux;
  4.8. obiectele necesare debitorului pentru a-și continua exercitarea profesiei sau ocupației;
  4.9. mijloacele de transport speciale pentru persoanele cu dizabilități, obiectele indispensabile persoanelor cu dizabilități și cele destinate îngrijirii bolnavilor;
  4.10. autovehiculul, dacă acesta este în mod indispensabil necesar debitorului și membrilor familiei sale;
  4.11. bunul imobil cu destinație locativă în care debitorul are viza de domiciliu, cu condiția că debitorul și soțul/ soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv, sau persoana aflată la întreținerea debitorului nu au o altă locuință în proprietate sau în folosință;
  4.12. animalele de companie, cu excepția celor crescute în scopuri comerciale.

5. În cazul documentelor executorii privitoare la creanțele a căror valoare nu depășește 15 salarii medii pe economie, urmărirea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar acestea nu pot fi valorificate sau nu pot acoperi valoarea creanței urmărite. Refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecătoresc informațiile, lămuririle și dovezile necesare, precum și furnizarea cu rea-credință de informații incomplete în legătură cu existența și valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanței permit declanșarea urmăririi silite imobiliare chiar dacă valoarea creanței nu depășește 15 salarii medii pe economie.

Cauze penale, civile și de contencios administrativ și contravenționale

6. În perioada stării de urgență, în materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate) vor fi examinate cauzele la acțiunile împotriva activității administrative realizate de către Comisia pentru Situații Excepționale, cauzele ce vizează eliberarea ordonanțelor de protecție, cauzele la acțiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat, ce vizează luarea în custodie publică a străinilor și de prelungire a duratei acesteia, cauzele care, potrivit legii, se judecă prioritar și de urgență (art. 192 Cod de procedură civilă), cauzele care, potrivit legii, se examinează în procedură scrisă, inclusiv care se examinează în lipsa părților, recursurile, cererile de revizuire, cauzele cu valoare redusă, conflictele de competență, cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanță, cererile de validare a creanțelor, recuzările/ abținerile, cauzele aflate la etapa pronunțării a fazei dezbaterilor judiciare, cauzele accelerate în condițiile legii, adopțiile, cererile privind înapoierea copilului în statul reședinței sale obișnuite și cele privind exercitarea dreptului de vizitare a copilului, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv a cauzelor care prezintă prioritate, se va decide particular de completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.


7. Alte cauze civile și de contencios administrativ se suspendă de drept.


8. În procesele prevăzute la pct. 6, când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.


9. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de drept, prevăzute la pct. 7, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentei dispoziții, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.


10. Pentru cauzele nespecificate la pct. 6, inclusiv prin derogare de la pct. 7 din prezenta dispoziție, cu consimțământul participanților la proces, dezbaterile judiciare în primă instanță și instanța de apel se desfășoară în procedură scrisă, cu excepția cazurilor în care instanța apreciază că este necesară prezența participanților la ședința de judecată.

Dacă părțile și alți participanți la proces sunt reprezentați de avocați și/sau angajați ai persoanelor juridice de drept public sau privat, alți profesioniști, dezbaterile judiciare se desfășoară în procedură scrisă, cu excepția cazurilor în care instanța apreciază că este necesară prezența participanților la ședința de judecată.

Prin derogare de la prevederile art. 218 din Codul administrativ, examinarea și soluționarea în fond a acțiunii în contencios administrativ are loc în procedură scrisă, cu excepția cazurilor în care instanța de judecată apreciază necesitatea convocării participanților și/sau a reprezentanților în ședința publică.


11. În materie penală și contravențională vor fi examinate cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național și care vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Concomitent, în perioada stării de urgență în materie penală se vor examina cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigații speciale, măsurile asigurătorii, cauzele care se examinează în lipsa părților, recuzările/ abținerile, conflictele de competență pozitive și negative, strămutările, conexările, cauzele aflate în faza avansată de examinare (pledoarii plus ultimul cuvânt), cauzele penale în ordine de apel și recurs în cadrul cărora sunt persoane deținute (arestate), cauzele în care persistă riscul prescrierii faptei/ atragerii la răspundere penală, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare, cauzele privind aplicarea prevederilor art. 313, 469, 473/1, 473/2, 473/3 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, în situația în care, la judecarea lor participă persoane în detenție, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv cauzele care reprezintă prioritate, se va decide particular de Completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.


12. În perioada stării de urgență, prin derogare de la prevederile Codului de procedură penală, cauzele penale în ordine de recurs ordinar conform art. 447 din Codul de procedură penală, cauzele care nu sunt specificate în pct. 11, privind aplicarea dispozițiilor art. 33–35, 313, 469–473, 473/1, 473/2, 473/3 din Codul de procedură penală, se vor examina în procedură scrisă, fără desfășurarea ședinței de judecată, cu asigurarea participanților la proces a garanțiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO. Solicitarea opiniei scrise a participanților la proces este obligatorie.


13. În perioada stării de urgență, prin derogare de la normele Codului contravențional, judecarea tuturor cauzelor în materie contravențională se va realiza în procedură scrisă, cu aplicarea prevederilor Cărții a 11-a Capitolul VII/1 din Codul contravențional. Asigurarea pentru participanții la proces a garanțiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO, inclusiv solicitarea opiniei scrise a participanților la proces, este obligatorie.


14. Prin derogare de la prevederile pct. 12 și 13, în cazul în care, din materialele cauzei penale sau contravenționale derivă imposibilitatea judecării ei în procedură scrisă, inclusiv din motive de complexitate sporită, judecarea cauzei se va desfășura în ședință publică cu participarea fizică a participantului la proces, exclusiv în cazul în care completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul va constata existența pericolului încălcării termenului rezonabil de judecare.


15. Alte cauze, nespecificate în pct. 11–14, pot fi suspendate printr-o încheiere a instanței de judecată. Reluarea examinării lor se va realiza din oficiu după încetarea situației excepționale și/sau în situația în care Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va dispune altfel.


16. Ședințele judiciare care impun desfășurarea lor cu prezență fizică se vor organiza cu limitarea numărului de participanți, reieșind din normativul 4m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii, și vor dura nu mai mult de 60 minute. În acest context, completurile vor stabili termenele de judecată pentru atâtea cauze, încât să asigure respectarea acestor normative.


17. În condițiile legii, inclusiv dacă parametrii tehnici ai instanței și numărul participanților la proces permit, organizarea ședinței pentru dosarele ce se vor examina cu precădere conform prezentei dispoziții se va realiza și prin videoconferință.


18. Pe perioada stării de urgență, cauzele contravenționale în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național și care vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale se vor examina în conformitate cu reglementările Dispoziției nr. 1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.


19. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

Executarea pedepsei neprivative de libertate

20. În executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probațiune, primirea vizitelor consilierului de probațiune, precum și obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma activități educaționale, de a frecventa unul sau mai multe programe probaționale se suspendă pe durata stării de urgență.


21. Pentru situațiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a încheiat în timpul stării de urgență, în raportul final se face mențiunea despre imposibilitatea obiectivă de executare. Calculul termenului de executare se suspendă pe perioada stării de urgență.

Executarea pedepsei privative de libertate

22. În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, precum și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.


23. Pentru persoanele condamnate la pedepse privative de libertate și cele față de care sunt aplicate măsuri preventive privative de libertate se dublează durata și numărul de convorbiri telefonice. În baza cererii deținutului, se permite acordarea întrevederii de scurtă durată prin intermediul sistemelor de teleconferință prin platforme software acceptate de către instituția penitenciară.


24. Pentru asigurarea securității locurilor de detenție, la necesitate, se vor implica organele de apărare națională, securitate și ordine publică, inclusiv cu acordarea mijloacelor de transport în termene optime pentru intervenție promptă, în baza planurilor comune de interacțiune, care urmează a fi perfectate în termen de 72 ore de către subdiviziunile subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării și Ministerului Justiției.


25. În perioada carantinei prevăzute la art. 200 alin. (6) din Codul de executare se permite deținerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele Inspectoratul General de Poliție sau Centrului Național Anticorupție.

Activitatea ministerelor/ autorităților administrative centrale și a profesiilor juridice

26. Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.


27. Avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați, experții sunt obligați, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activității, cu respectarea normelor sanitaro-epidemiologice. Începând cu data de 19 aprilie 2021, nerespectarea acestei obligații pe întreaga durată a stării de urgență constituie abatere disciplinară. Încetarea stării de urgență nu înlătură răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei dispoziții.


28. Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la pct. 27 vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență vor verifica respectarea obligațiilor prevăzute la pct. 27 și vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv vor examina solicitările unor membri ai profesiei privind întreruperea activității pe perioada stării de urgență și vor dispune, în cazuri justificate, întreruperea activității.


29. Întrunirea membrilor organelor colective (de autoadministrare) ale sistemului judecătoresc și sistemului procuraturii, ale profesiilor juridice pe perioada regimului stării de urgență are loc prin intermediul sistemului de teleconferință. Întrunirea fizică în ședință poate avea loc doar în cazuri excepționale, cu asigurarea tuturor măsurilor sanitar-epidemiologice.

Acțiunile împotriva activității administrative realizate de către Comisia pentru Situații Excepționale

30. Competența exclusivă pentru examinarea acțiunilor împotriva dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale aparține Curții de Apel Chișinău. Cauza se judecă în termen de 72 de ore de la data repartizării dosarului completului de judecată. Hotărârile și încheierile motivate ale Curții de Apel Chișinău se contestă în termen 48 de ore de la momentul pronunțării. Recursul se examinează în termen de 72 de ore de la repartizarea dosarului completului de judecată.


31. Instanța de judecată nu este în drept să suspende actele administrative individuale contestate.


32. Acțiunea depusă nu suspendă efectele actului contestat.


33. Prevederile Codului administrativ, ale Codului de procedură civilă sunt aplicabile la examinarea cauzelor în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei dispoziții.


34. Pct. 9 din Dispoziția nr. 1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova se completează cu lit. e) cu următorul conținut:

  e. Autoritatea Aeronautică Civilă – în domeniul supravegherii siguranței zborurilor si securității aeronautice.

35. Se suspendă, pe perioada stării de urgență, acțiunea art. 21 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privind dreptul la acordarea premiilor unice.


36. Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale și T.V.A.:

 1. lotul de 120 000 doze de vaccin Гам-КОВИД-Вак (Sputnik V), acordate Guvernului Republicii Moldova cu titlu de donație, importate din Federația Rusă de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică în calitate de beneficiar (partea contractantă);
 2. lotul de 62 000 doze de vaccin Гам-КОВИД-Вак (Sputnik V), acordate pentru raioanele de est ale Republicii Moldova cu titlu de donație, importate din Federația Rusă de către IS “ЛЕКФАРМ”.

37. Agenția Medicamentului si Dispozitivelor Medicale va elibera autorizație de import pentru loturile de vaccin menționate la pct. 36.


38. Prin derogare de la prevederile subpct. 9) al pct. 6 din Regulamentul cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2010, prețul de producător la vaccinurile împotriva COVID-19 sau împotriva altei boli infecțioase, care a determinat instituirea stării de urgență, se va stabili în cuantumul solicitat de producător sau de deținătorul certificatului de înregistrare a medicamentului.


39. Nerespectarea prevederilor/ măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


40. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite și actualizate prin dispozițiile ulterioare.


41. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Dispoziția nr. 2 din 8 aprilie 2021

239 146/516 316
cazuri confirmate
219 728/503 156
persoane vindecate
5 307/11 481
persoane decedate
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, pct. 6–9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. Dispoziția nr. 1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova se modifică după cum urmează:

  1.1. subpunctul 4.4 va avea următorul cuprins:

   4.4. Se interzice aflarea în spații publice (păduri, parcuri, alei, plaje, zone de agrement, terenuri de joacă etc.) în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii.;

  1.2. la subpunctul 12.4, textul subpct. 10.2 se substituie cu textul subpct. 12.2;

  1.3. în Anexa nr. 1, compartimentul Pe domeniul de competență al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. De ordin general se abrogă.


2. Se permite reluarea:

  2.1. antrenamentelor pentru pregătirea participării în turnee internaționale a sportivilor, membri ai loturilor naționale, cu respectarea obligatorie a tuturor măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19;

  2.2. competițiilor sportive desfășurate în aer liber, fără spectatori, de către federațiile sportive naționale acreditate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunilor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.


3. Se permite organizarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic și superior pentru elevii/studenții din grupele absolvente.


4. Pe perioada stării de urgență, Ministerul Justiției este în drept:

  4.1. să modifice procedura de numire în funcție a managerului Unității de implementare a proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, conducătorilor Administrației Naționale a Penitenciarelor și sistemului penitenciar, conducătorilor Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești;

  4.2. să demareze proceduri de numire a managerului Unității de implementare a proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, conducătorilor Administrației Naționale a Penitenciarelor și sistemului penitenciar, conducătorilor Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești;

  4.3. să asigure organizarea și desfășurarea concursurilor de selectare a reprezentanților intereselor statului în instanțele judecătorești străine și în instanțele de arbitraj internaționale.


5. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, pe perioada stării de urgență, nu se implementează prevederile privind:

  5.1. realizarea activităților de interes comunitar;

  5.2. verificarea la reședința curentă a solicitantului/beneficiarului a autenticității informației prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social și a corectitudinii utilizării ajutorului social.


6. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, pe perioada stării de urgență:

  6.1. Subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă iau decizii privind:

   6.1.1. programarea vizitelor lunare la subdiviziunea teritorială la care este înregistrată persoana ca șomer, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
   6.1.2. participarea șomerilor la interviuri cu angajatorii în legătură cu perspectivele de angajare, organizate de subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă sau din propria inițiativă;
   6.1.3. participarea la măsurile active de ocupare a forței de muncă.

  6.2. Se permite subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă înregistrarea persoanelor care nu întrunesc condițiile de a primi statut de șomer, conform Legii nr. 105/2018, dar care și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgență, în legătură cu situația pandemică (situație confirmată printr-un certificat al angajatorului la care a lucrat) și stabilirea pentru aceste persoane, din ziua depunerii cererii, ajutorul de șomaj în mărime de 1 054 lei lunar, dacă întrunesc următoarele condiții:

   6.2.1. nu sunt angajate oficial, în baza contractului individual de muncă sau contractului de prestări servicii;
   6.2.2. nu dețin o patentă de întreprinzător individual;
   6.2.3. nu sunt fondatori, asociați sau administratori ai unei persoane juridice cu scop lucrativ sau nu sunt întreprinzători individuali, cu excepția celor aflați în proces de insolvabilitate, lichidare, inactivi sau care nu generează venituri în ultimele 12 luni premergătoare datei înregistrării, fapt confirmat prin mențiunile respective în Registrul de stat al unităților de drept, Programul Integrat de Gestiune a Dosarelor sau sistemele informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat;
   6.2.4. nu realizează venituri la momentul emiterii deciziei de stabilire a ajutorului de șomaj;
   6.2.5. nu sunt studenți la una dintre instituțiile de învățământ, cu frecvență la zi;
   6.2.6. nu au statut de pensionar.

  6.3. Corespunderea solicitanților condițiilor stipulate la subpct. 6.2.1, 6.2.2 și 6.2.3 este confirmată de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în baza interconexiunilor cu sistemele informaționale ale altor instituții, iar corespunderea solicitanților condițiilor stipulate la subpct. 6.2.4, 6.2.5 și 6.2.6 este confirmată de către aceștia printr-o declarație pe proprie răspundere.

  6.4. Ajutorul de șomaj pentru persoanele menționate la subpunctul 6.2 se acordă în limita mijloacelor financiare disponibile, iar în cazul în care cheltuielile respective vor depăși limita mijloacelor financiare disponibile, acestea vor fi propuse și aprobate la rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021.

  6.5. Ajutorul de șomaj se achită de către Casa Națională de Asigurări Sociale, în baza listei șomerilor cărora Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă le-a stabilit dreptul la ajutor de șomaj în perioada stării de urgență.


7. Autoritățile publice/ fondatorii centrelor de zi, indiferent de forma de organizare (public sau privat), vor decide, de comun cu comisia teritoriala excepțională, regimul de activitate a serviciilor în funcție de gradul de alertă în sănătate publică în unitatea administrativ-teritorială, asigurând implementarea măsurilor de sănătate publică care se impun.


8. Autoritățile publice locale de nivelul întâi și al doilea vor întreprinde măsuri de susținere socială a persoanelor în dificultate, în special a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor cu boli cronice, a persoanelor vârstnice, a familiilor care se întrețin din venituri sporadice, a persoanelor care locuiesc singure, prin implicarea structurilor teritoriale de asistență socială/ asistenților sociali comunitari, a lucrătorilor sociali și a voluntarilor din rândul populației.


9. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, va asigura extinderea Listei medicamentelor compensate în conformitate cu prevederile Protocolului Clinic Național “Infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19 (ediția V)”[4] pentru tratamentul pacienților cu forme ușoare și moderate de COVID-19, în condiții de ambulatoriu (la domiciliu).


10. Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura majorarea ratei de compensare a medicamentelor pentru tratamentul pacienților cu forme ușoare și moderate de COVID-19, în condiții de ambulatoriu, din fondurile AOAM de la 70% la 100% pentru toate categoriile de persoane (asigurate/ neasigurate).


11. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va elabora mecanismul de livrare la domiciliu a medicamentelor compensate pentru pacienții diagnosticați cu COVID-19, care se află în tratament ambulatoriu, prin implicare multisectorială (asistență medicală primară, asistență socială).


12. Se extinde perioada de implementare a Programului de subvenționare a dobânzilor pe perioada ianuarie–mai 2021 inclusiv, în următoarele condiții:

  12.1. Beneficiari ai Programului de subvenționare a dobânzilor sunt întreprinderile care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

   12.1.1. au contractat credite în perioada 1 mai 2020 – 31 mai 2021 inclusiv;
   12.1.2. veniturile declarate în dările de seamă fiscale, constatate conform datelor contabilității financiare pentru perioada fiscală 2020, sunt mai mici decât cele obținute și declarate pentru perioada fiscală 2019.

  12.2. Achitarea subvenției se efectuează pentru dobânzile achitate până la data de 31 mai 2021 inclusiv.

  12.3. Programul de subvenționare a dobânzilor se va desfășura în condițiile prevederilor art. I cap. I din Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative și ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 66/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare și/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, în partea în care nu contravine prezentei dispoziții.


13. Se extinde perioada de implementare a Programului de rambursare a TVA pe perioada ianuarie–mai 2021 inclusiv, în următoare condiții:

  13.1. Suma rambursării TVA va constitui mărimea minimă dintre următoarele sume:

   13.1.1. suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă fiscală privind TVA;
   13.1.2. suma achitată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de salariat pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei ianuarie–mai 2021 inclusiv.

  13.2. Suma cumulativă a subvenției pe perioada Programului de rambursare a TVA nu va depăși suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.

  13.3. Programul de rambursare a TVA se va desfășura în condițiile prevederilor art. I cap. II din Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative și ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 76/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, în partea în care nu contravine prezentei dispoziții, cu excepția producătorilor agricoli afectați, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 60/2020.


14. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, plățile efectuate de angajator până la 31 mai 2021 pentru procurarea vaccinului și serviciul de vaccinare anti-COVID-19 se permit spre deducere în scopuri fiscale și sunt scutite de impozitul pe venit, de contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii și de primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.


15. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

  15.1. Întreprinderile, subiecți ai impunerii, sunt în drept să beneficieze de prelungirea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective, în cazul în care conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere a acestuia care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, este obligată să prezinte dările de seamă fiscale și să stingă obligația fiscală în modul și în termenele stabilite de legislația în vigoare, se află în concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2, la data limită de depunere a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligației fiscale către buget.

  15.2. Exercitarea dreptului prevăzut de prezentul punct se efectuează în baza cererii depuse la Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu modul stabilit de acesta. La cerere se va anexa copia certificatului medical și confirmarea de la medicul de familie, potrivit căreia persoana a beneficiat de concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2.

  15.3. În baza actelor prezentate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 15 zile, va asigura efectuarea ajustărilor de rigoare privind situația fiscală a contribuabilului în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, conform reglementărilor interne.

  15.4. Termenul modificat va reprezenta data indicată în cererea depusă de către contribuabil către Serviciul Fiscal de Stat și care nu va depăși:

   15.4.1. data de 25 aprilie – pentru perioadele al căror termen de declarare și/sau de achitare a survenit până la data emiterii prezentei dispoziții;
   15.4.2. data de 25 a lunii următoare celei în care a survenit termenul de achitare și prezentare a dărilor de seamă fiscale corespunzătoare.

  În termenul respectiv urmează a fi prezentate dările de seamă și efectuată achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii la buget.

  15.5. Prevederile prezentului punct sunt aplicabile perioadelor fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale și achitare a obligației fiscale survine în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2021.


16. Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. (11) și (41) și art. 286 din Codul fiscal, art. 4 alin. (7) lit. b) și c) și alin. (9) lit. b) din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021:

  16.1. în cazul bunurilor imobiliare, inclusiv al terenurilor persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și al terenurilor neevaluate ale gospodăriilor țărănești (de fermier), termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar până la 30 iunie a anului curent se răsfrânge asupra obiectelor impunerii existente și/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar termenul de achitare până la 25 martie a anului următor anului de gestiune – asupra bunurilor dobândite după data de 31 martie a anului curent;

  16.2. avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar ce urmează a fi expediate fiecărui subiect al impunerii de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor cel târziu până la 15 iunie a anului curent vor conține informația cu privire la obligațiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii existente și/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar cele ce urmează a fi expediate cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune – informația cu privire la obligațiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii dobândite după data de 31 martie inclusiv a anului curent.


17. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.


18. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite și actualizate prin dispozițiile ulterioare.


19. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Dispoziția nr. 1 din 1 aprilie 2021

231 756/516 316
cazuri confirmate
211 803/503 156
persoane vindecate
5 003/11 481
persoane decedate
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, punctelor 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001[1], Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:

1. Autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea prevederilor Hotărârilor nr. 41, nr. 44, nr. 51, nr. 53 ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Dispoziții.


2. Instrucțiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfășurare a activității în contextul epidemiologic COVID-19, aprobate prin Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11–13, nr. 14, nr. 16–17, nr. 21, nr. 23, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Dispoziții.


3. În localitățile în care se atestă incidența mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile, procesul educațional, în instituțiile de învățământ publice și private, se va desfășura la distanță, cu excepția instituțiilor de educație timpurie.


4. Se instituie regim special de circulație a persoanelor.

  4.1. Se interzice, începând cu data de 3 aprilie 2021, în mun. Chișinău și în mun. Bălți, circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei în intervalul orar 23:00–5:00, cu următoarele excepții:

  1. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și locul/ locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi.
  2. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente.
  3. Deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.
  4. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

  4.2. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la subpunctul 4.1.a, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, pe orice suport, ori o declarație pe propria răspundere, completată în formă liberă. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locului activității profesionale, durata deplasării, data completării și semnătura.

  4.3. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la subpunctele 4.1.b–4.1.d, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil în formă liberă. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei, motivul deplasării, durata deplasării, data și ora completării și semnătura.

  (Subpct. 4.1–4.3 abrogate prin Dispoziția nr. 6 din 22 aprilie 2021)

  4.4. Se interzice aflarea în spații publice (păduri, parcuri, alei, plaje, zone de agrement, terenuri de joacă etc.) în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii.
  (Modificat prin Dispoziția nr. 2 din 8 aprilie 2021)

  4.5. Persoanele care se află în afara domiciliului/ reședinței sau altui loc de trai, sunt obligate să dețină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.


5. Se instituie regim special de muncă pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

  5.1. Toate entitățile publice și private, cu excepția entităților din domeniile de producție și de prestare a serviciilor, vor atrage la serviciu cu prezență fizică, pentru activitate de birou, un număr de până la 30% din personal. Pentru ceilalți angajați se va dispune organizarea muncii la distanță.

  5.2. În situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim la distanță, conducătorii vor organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe.

  5.3. Ședințele, întrunirile, reuniunile; profesionale cu prezența fizică a persoanelor, se vor organiza și desfășura cu limitarea numărului de participanți reieșind din normativul 4m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii și vor dura nu mai mult de 60 min.

  5.4. Agenția Servicii Publice va asigura procesul de prestare a serviciilor publice în baza programării prealabile cu respectarea strictă a măsurilor obligatorii de prevenire a infecției COVID-19.

  5.5. Serviciile organelor cadastrale teritoriale, care necesită deplasare în teren pentru efectuarea lucrărilor cadastrale, vor fi prestate ținând cont de stricta necesitate.

  5.6. Se sistează organizarea ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou-născutului și căsătoriilor jubiliare, inclusiv celebrarea solemna a căsătoriei, astfel asigurându-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta serviciului stare civilă/ centrului multifuncțional și doar în prezența exclusiva a mirilor.


6. Se interzice desfășurarea adunărilor, întrunirilor, manifestațiilor publice, mitingurilor și a altor acțiuni de masă.


7. Se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze (prin deconectarea locurilor de consum) furnizarea serviciilor și/sau să aplice penalități pe cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale, telefonie fixă sau apa potabilă consumată, cu excepția situațiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății.


8. Se instituie moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la fața locului, de către organele abilitate cu funcții de control, în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.


9. Moratoriul nu se aplică asupra controalelor efectuate de către:

 1. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
 2. Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
 3. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – în domeniul supravegherii energetice de stat;
 4. Inspectoratul pentru Protecția Mediului – în privința fondului forestier, spațiilor verzi, ariilor naturale protejate de stat, fondului geologic și acvatic;
 5. Autoritatea Aeronautică Civilă – în domeniul supravegherii siguranței zborurilor si securității aeronautice.
  (Completat prin Dispoziția nr. 3 din 15 aprilie 2021)

10. În cazul în care o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate și formă de organizare juridică, încalcă regulamentele sanitare, măsurile de sănătate publică instituite prin deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale și/sau hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, iar continuarea activității sale pune în pericol sănătatea publică, conducătorul subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică suspendă activitatea acesteia sau, după caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia, pentru perioada stării de urgență.


11. Ministerul Apărării va acorda sprijinul necesar autorităților statului, cu personal și mijloace logistice, în suportul activităților de ordine publică, misiunilor de patrulare, regimului special de circulație pe teritoriul țării, pazei și protecției unor obiective/ zone, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologie, asistență medicală și alte misiuni în funcție de evoluția situației


12. În vederea coordonării activității mijloacelor de informare în masă:

  12.1. Reprezentanții mass-media vor asigura informarea publicului despre prevederile prezentei Dispoziții și necesitatea respectării stricte a acestora.

  12.2. Serviciul de Informații și Securitate aprobă și face publică lista de surse cu conținut online care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19.

  12.3. Furnizorii de servicii de găzduire a conținutului online și furnizorii de conținut online de pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligați ca, la decizia Serviciului de Informații și Securitate, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursa, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.

  12.4. Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, la decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, bazată pe lista de surse făcută publică de către Serviciul de Informații și Securitate, au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele menționate la subpct. 12.2, cu informarea utilizatorilor.
  (Modificat prin Dispoziția nr. 2 din 8 aprilie 2021)


13. Fortificarea capacităților sistemului de asistență medicală:

  13.1. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale ori raionale, precum și administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat sunt obligați să asigure detașarea tuturor lucrătorilor angajați către instituțiile medico-sanitară publice cu profil COVID-19, în baza demersurilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

  13.2. Salarizarea lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice cu profil COVID-19 se va efectua pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/ de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detașați, conform contractelor de muncă încheiate și legislației în vigoare.

  13.3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va identifica în termen de o săptămână necesarul suplimentar de servicii medicale de prevenire, diagnostic și tratament a infecției COVID-19 și instituțiile medico-sanitare private care le vor presta.


14. Pe durata stării de urgență termenele de acordare a tuturor prestațiilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență.


15. Pentru persoanele a căror grad de dizabilitate expiră în perioada stării de urgență și care beneficiază de tratament anti-COVID-19 la domiciliu sau în cadrul unei instituții medico-sanitare, gradul de dizabilitate se prelungește din oficiu de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă până la ridicarea stării de urgență.


16. În baza listei persoanelor menționate la pct. 15 prezentată de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, structurile teritoriale de asistență socială și Casa Națională de Asigurări Sociale vor asigura plata pensiilor și prestațiilor sociale până la expirarea termenului de încadrare în dizabilitate.


17. Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (l), lit. f)–i) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 6 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, pct. 5.1.2 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020–2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 se stabilesc următoarele:

  17.1. Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină întocmesc și prezintă spre auditare Curții de Conturi rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 până la 17 mai 2021.

  17.2. Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 și prezintă raportul de audit Guvernului și Parlamentului în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină.

  17.3. Guvernul aprobă și prezintă Parlamentului rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora Curții de Conturi.

  17.4. Parlamentul aprobă rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Guvern.


18. Se sistează desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor (anuale și/sau extraordinare), ținute cu prezenta fizică a acționarilor sau în formă mixtă, în cazurile în care numărul de acționari incluși în registrul acționarilor societății excede numărul de persoane stabilit pentru întruniri de către Comisia pentru Situații Excepționale.


19. Termenele de desfășurare a adunărilor generale anuale a acționarilor și de prezentare a dărilor de seamă anuale/ specializate ale participanților profesioniști la piața de capital și ale emitenților de valori mobiliare, precum și de efectuare a auditului situațiilor financiare/ auditului tehnic al participanților profesioniști la piața de capital, ce decurg din actualele norme legale, se extind corespunzător cu 60 de zile din data expirării perioadei stării de urgență.


20. Se stabilesc Reglementări specifice în domeniul afacerilor interne conform Anexei nr. 1.


21. Se aprobă Instrucțiunea de instituire a carantinei în localități, conform Anexei nr. 2.


22. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite și actualizate prin Dispozițiile ulterioare.


23. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului  arhivat

Anexă nr. 1 la Dispoziția nr. din 1 aprilie 2021

Reglementări specifice în domeniul afacerilor interne

Pe domeniul de competență al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

1. Organizarea activității Centrului de dirijare în situații excepționale al Comisiei pentru Situații Excepționale al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 803/2018.


2. Acordarea suportului Comisiilor pentru situații excepționale din raioane, mun. Chișinău, Bălți, UTA Găgăuzia, în vederea organizării activităților Punctelor teritoriale de dirijare în situații excepționale și organizare a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19.


3. Realizarea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19 în localitățile din țară prin difuzarea de mesaje sonore prin intermediul autospecialelor de intervenție, către cetățeni.


4. Asigurarea activității Punctelor de informare a populației în toate raioanele republicii, mun. Chișinău, Bălți, UTA Găgăuzia, în vederea informării populației despre riscul infectării cu virusul COVID-19, distribuirea de material informativ etc.


5. Asigurarea conlucrării cu autoritățile publice locale, reprezentanții cultelor religioase, privind informarea populației despre pericolul răspândirii infecției COVID-19, prin difuzarea în piețe, locuri publice și instituții care dispun de sisteme de sonorizare a mesajelor audio, inclusiv cu implicarea automobilelor dotate cu sisteme de sonorizare;


6. Asigurarea transmiterii indicațiilor primite de la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova către executori.


7. Acordarea suportului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în transportarea de la aeroport/ vamă spre Depozitele ANSP a loturilor de vaccin recepționate de către Republica Moldova ca ajutor umanitar.

Pe domeniul de competență al Inspectoratul General al Poliției

1. In cazul procedurilor administrative inițiate până la sau în perioada stării de urgență, termenul general în care o procedură administrativă trebuie finalizată, prevăzut în articolul 60 alineatele (1), (4) și (5) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, se prelungește cu 60 zile.


2. Pe durata stării de urgență cauzele contravenționale în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național și care vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 48 ore de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la ședința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8) din Codul contravențional. În cazul omiterii termenului, persoana nu poate fi repusă în termen.


3. Persoana față de care a fost emisă decizia și care a lipsit atât la examinarea cauzei, cât și la pronunțarea deciziei și nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator și peste termen, dar nu mai târziu de 24 ore de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.


4. Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune, inclusiv prin intermediul poștei electronice, la autoritatea din care face parte agentul constatator, care a examinat cauza, conform competenței teritoriale, în cel mult 24 ore de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația și dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.


5. Contestația depusă nu suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.


6. Deciziile privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate cu recurs, în termen de 24 ore din data aplicării sancțiunii, în instanța de fond conform competenței teritoriale.


7. Deciziile privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri:

  7.1. contravenientul a fost sancționat pentru o faptă care nu vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;
  7.2. au fost aplicate sancțiuni în alte limite decât cele prevăzute de partea specială a cărții a doua din Codul contravențional.

8. În termen de 24 de ore de la data intrării cauzei contravenționale în instanță, judecătorul verifică competența și, după caz:

  8.1. dispune remiterea după competență a dosarului cu privire la contravenție;
  8.2. fixează data examinării cauzei contravenționale, dispune citarea părților și altor participanți la ședință, întreprinde alte acțiuni pentru buna ei desfășurare.

9. Cauza contravențională se judeca în termen de 48 de ore de la data intrării dosarului în instanță.


10. Dacă există temeiuri rezonabile, judecătorul, prin încheiere motivată, poate prelungi termenul de judecare a cauzei cu 24 de ore.


11. În cel mult 24 de ore de la data pronunțării hotărârii judecătorești, copia ei se remite părților, care nu au fost prezente la ședința de judecare a cauzei contravenționale, inclusiv prin poșta electronică, și, la cerere, celor prezente, faptul expedierii consemnându-se în dosar.


12. Soluționarea cauzei contravenționale în procedură scrisă se desfășoară ținându-se cont de prevederile punctelor 2–11.


13. Hotărârile judecătorești contravenționale, emise în condițiile punctului 2 pot fi atacate cu recurs, care poate fi depus și prin poștă electronică, pentru a se repara erorile de drept, în următoarele temeiuri:

  13.1. contravenientul a fost sancționat pentru o faptă neprevăzută de Codul Contravențional și de Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;
  13.2. s-au aplicat sancțiuni în alte limite decât cele prevăzute de lege sau nu corespund faptei săvârșite sau persoanei contravenientului;
  13.3. contravenientul a fost supus anterior răspunderii contravenționale pentru această faptă sau există o cauză de înlăturare a răspunderii contravenționale, sau aplicarea sancțiunii a fost înlăturată de o nouă lege ori anulată de un act de amnistie, sau a intervenit decesul contravenientului ori împăcarea părților în cazul prevăzut de lege;
  13.4. faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită;
  13.5. a intervenit o lege mai favorabilă contravenientului.

14. Recursul împotriva hotărârii judecătorești contravenționale se declară în termen de 24 de ore de la data pronunțării hotărârii judecătorești sau, pentru părțile care nu au fost prezente la ședința de judecare a cauzei contravenționale, de la data comunicării hotărârii judecătorești, dar nu mai târziu de 48 de ore de la data pronunțării hotărârii judecătorești.


15. Recursul primit, împreună cu dosarul contravențional, se expediază, în cel mult 12 ore de la data expirării termenului de declarare a recursului, instanței de recurs.


16. Recursul declarat cu omiterea termenului, nu poate fi repus în termen.


17. Recursul împotriva hotărârii judecătorești contravenționale nu suspendă executarea ei.


18. După examinarea recursului, instanța de recurs adoptă una dintre următoarele decizii:

  18.1. respinge recursul și menține hotărârea atacată dacă recursul:
  1. este tardiv;
  2. este inadmisibil;
  3. este nefondat.

  18.2. admite recursul, casând hotărârea atacată, parțial sau integral, și adoptă una dintre următoarele soluții:

  1. dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului contravențional în cazurile prevăzute la art. 441 din Codul contravențional;
  2. rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărâri, însă fără a înrăutăți situația contravenientului.

19. Prevederile Codului contravențional se aplică în măsura în care nu contravin prezentei Dispoziții.


20. Se împuternicesc, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare, în perioada stării de urgență, conducătorii unităților din domeniu, cu dreptul:

  20.1. de a stabili durata concediilor anuale ale salariaților;
  20.2. de a rechema salariații din concediul anual de odihnă/ neplătit/ de studii, fără acordul acestora;
  20.3. de a repartiza prin ordin/ dispoziție timpul de muncă în cadrul săptămânii, cu asigurarea ținerii evidenței timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat;
  20.4. de a atribui angajaților exercitarea unor activități/ atribuții de prevenire și combatere a răspândirii infecției COVID-19, neindicate în funcțiile și atribuțiile entității.

21. Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (5) din Codul muncii nr. 154/2003, pe perioada de acțiune a stării de urgență nu se limitează munca suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru personalul Agenției Naționale de Sănătate Publică, personalul instituțiilor medicale, inclusiv detașați, angajații Agenției Naționale Transport Auto, salariații autorităților administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, antrenați nemijlocit în acțiuni de prevenire a infectării, control și tratare a infecției COVID-19.


22. Pe perioada de acțiune a stării de urgență orele de muncă suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru personalul Agenției Naționale de Sănătate Publică, personalul instituțiilor medicale, inclusiv detașați, angajații Agenției Naționale Transport Auto, salariații autorităților administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, antrenate nemijlocit în acțiuni de prevenire a infectării, control și tratare a infecției COVID-19, se calculează în mărime ordinară, cu aplicarea sporului de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în corespundere cu art. 1391 din Codul muncii Republicii Moldova.

Pe domeniul de competență al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
De ordin general

(Abrogat prin Dispoziția nr. 2 din 8 aprilie 2021)

Anexă nr. 2 la Dispoziția nr. din 1 aprilie 2021

Instrucțiunea privind instituirea regimului de carantină în localități, pe perioada stării de urgență

1. Prezenta Instrucțiune stabilește modul, criteriile, procedura de instituire a regimului de carantină în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia, precum și măsurile care urmează să fie adoptate și executate de către autoritățile administrației publice locale respective.


2. Carantina reprezintă restricția activităților de circulație, izolarea și/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi contaminate într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.


3. Regimul de carantină în cadrul unei unități administrativ-teritoriale de nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia se instituie în baza deciziei Comisiei teritoriale pentru situații excepționale.


4. Comisiile teritoriale pentru situații excepționale vor institui regimul de carantină

  4.1. la nivel de localitate urbană ținând cont de următorii indicatori: incidența la 100 mii populație mai mare ca media incidenței la 100 mii populație pentru toate raioanele Republicii Moldova (în afară de mun. Chișinău), asociat cu Indicele de contagiozitate mai mare ca 1,0;
  4.2. Pentru localitățile rurale – în cazul în care incidența la 100 mii populație este mai mare decât media pe raionul respectiv.

5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, după caz, alte autorități, acordă sprijin Comisiilor teritoriale pentru situații excepționale pentru desfășurarea acțiunilor care se impun.


6. După stabilirea regimului de carantină, autoritățile din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia, asigură următoarele măsuri:

 1. izolarea localității;
 2. eliberarea permiselor de circulație;
 3. interzicerea intrării/ ieșirii din localitate, cu excepția persoanelor ce desfășoară activități de asigurare a localității cu servicii (poștale, bancare) și produse (alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum și lucrători ai unităților din sectorul agro-alimentar;
 4. sistarea circulației transportului, cu excepția celui de tranzit și celui care asigură vitalitatea localității;
 5. interzicerea aflării persoanelor în afara domiciliului și în spațiul public cu excepția: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, deplasări pentru asigurare cu produse alimentare, medicamente, deplasări pentru acordarea asistenței medicale și pentru alte motive (lucrări agricole, decesul unui membru al familiei);
 6. asistenții sociali, lucrătorii sociali și voluntarii vor asigura livrarea produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu respectarea măsurilor de protecție individuală.

7. După stabilirea regimului de carantină, autoritățile administrației publice locale, de comun cu Ministerul Afacerilor Interne, asigură următoarele măsuri:

 1. verificarea deplasărilor la punctele de intrare/ ieșire, cu respectarea măsurilor de protecție individuală;
 2. verificarea respectării regimului de izolare la domiciliu, în comun cu instituțiile medico-sanitare teritoriale (care acordă asistență medicală primară);
 3. monitorizarea și interzicerea aflării persoanelor în spații publice (străzi, lăcașuri de cult, parcuri etc.), cu excepția deplasărilor permise;
 4. verificarea respectării distanței sociale între persoane de minim 2 (doi) metri;
 5. verificarea executării prevederilor hotărârilor/ deciziilor emise de organele competente privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19;
 6. eliberarea tichetului de intrare pentru unitățile de transport în tranzit prin localitate, cu informarea persoanelor despre tranzitarea zonei de carantină și monitorizarea timpul parcurs și ridicarea tichetului la ieșirea din localitate.

8. Se interzice folosirea unităților de transport de serviciu pentru transportarea persoanelor din zona de carantină în lipsa mijloacelor individuale de protecție.


9. Sistarea regimului de carantină în unitatea administrativ-teritorială de nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia se efectuează prin Decizia Comisiei teritoriale pentru situații excepționale, în cazul în care, pe teritoriul respectiv nu se înregistrează nici un caz nou pozitiv de infectare cu COVID-19 pentru o perioadă mai mare de 14 (paisprezece) zile de la ultimul caz declarat încheiat, cu informarea în scris a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.